Entreprenöriellt lärande gör skillnad

onsdag 31 augusti 2011

Tydlighet och höga förväntningar

Att göra någonting som man inte gjort tidigare måste vara självklart för den som har ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap. Och vi, Sara och Johnny, börjar bli ganska vana med att tänka nytt och göra saker vi inte gjort tidigare.

Precis som mycket annat så har vår EPL-pedagogik förändrats genom åren.....och den har blivit både skarpare och mer entreprenöriell. Och just i år har vi fått tänka om när det gäller våra grupper......

Flera gånger i veckan har vi våra medarbetare samlade i storgrupp och då är det lite drygt 60 medarbetare som ska med på kunskapsresan.. Just nu har vi kört den teoretiska basen för momentet politik med våra åttor.......och det har gått bättre än vad man kunnat hoppats på.

Men om man som pedagogisk ledare är tydlig och berättar att man både har höga förväntningar och att man verkligen tror på sina medarbetare så är halva jobbet gjort. Nästa arbetspass är det dags för en första utvärdering.....medarbetarna måste få säga sitt och vi måste vara beredda att tänka nytt och göra justeringar.....

Vårt motto som EPL-pedagoger är ju att våra medarbetare ska få tillämpa sina kunskaper. Alltså jobba i skarpt läge.....och väldigt ofta blir det utanför skolan. Och nästa vecka är det dags...planering på går.

tisdag 30 augusti 2011

Det blir vad man gör det till

Att det finns olika tolkningar kring begreppet entreprenörskap och entreprenöriellt lärande är inget nytt. Och det verkar som att politiker och personal i skolan tänker lite olika.

Visst är begreppet lite svårtolkat men för den som har en entreprenör inom sig är det väl inga större problem.

Precis som mycket annat i skolan så blir det vad man gör det till.......Och ser man det entreprenöriella lärandet som en möjlighet finns det ju obegränsat med utrymme till lärande.

Vi, Sara och Johnny, ser en del av det entreprenöriella förhållningssättet som just ett förhållningssätt. Vår unga medarbetare får alltid en bra teoretisk bas och sen får man tillämpa det man lärt sig i skarpt läge. Och det är då som en stor del av samspelet med näringslivet, föreningar, närsamhället och andra institutioner kommer in.


måndag 29 augusti 2011

Man vet inte vad det handlar om

Det finns en del debattörer som ser det entreprenöriella lärandet som någon form av flumpedagogik......och visst har var och en rätt att säga sin mening. Men väldigt ofta när man läser artiklar och inlägg skrivna av negativister så märker man att det saknas någonting.....

Man vet helt enkelt inte vad det handlar om.....men om ganska precis två veckor tänker vi, Sara och Johnny, visa hur vi ser på det entreprenöriella lärandet.

Vi har faktiskt förmånen att få 30 minuters helt egen sändningstid...och vi får berätta om det vi brinner för. Genom Utbildningsradions programserie lärarrummet får vi förmedla vår EPL-pedagogik. Programmet går av stapeln tisdagen den 15 september i radions program 1 kl 21.03.

Och det blir en blandning av både våra tankar och hur våra medarbetare upplever det entreprenöriella föhållningssättet. Självklart vill vi att du lyssnar oavsett om du är traditionell eller entreprenöriell......ett och annat guldkorn får du garanterat med dig.

söndag 28 augusti 2011

Entreprenöriellt lärande är inget flum

Entreprenöriellt lärande är inget flum...... Att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande inbjuder medarbetarna (alltså våra elever) till att tänka själva.

Det här sättet att arbeta gör att våra ungdomar utvecklas till självständigt tänkande individer istället för att bli passiva mottagare. Och som EPL-pedagog är du hela tiden med och vägleder, lyssnar och hittar lösningar tillsammans med medarbetarna.

Att jobba som EPL-pedagog innebär att du som ledare måste släppa tron på att du ska eller att du sitter inne med alla svar......för det gör du inte. Oftast finns det många olika sanningar att hantera. Och vår entreprenöriella pedagogik bygger på att våra medarbetare lär sig tänka i olika banor samtidigt som man ser möjligheterna.... Alltså utvecklar man sin analytiska förmåga.

lördag 27 augusti 2011

Många vet inte vad de pratar om

De senaste dagarna har v, Sara och Johnny, varit med i debatten på Svenska Dagbladet. Och debattartikeln Elever behöver lära sig företagande har verkligen rört om.
Men det som är mest intressant är att EPL nästan alltid förknippas med företagande. Visst kan det vara så ibland.....men ett entreprenöriellt förållningssätt är ju någonting helt annat. Och det märks ju också bland replikerna att många inte vet vad de pratar om.....

Det går helt enkelt inte att kopiera det gamla

Nu har vi kommit igång med arbetsområdet politik med våra åttor......och vi kämpar med begrepp och olika ideologier Men när väl den teoretiska delen är på plats så kommer den mer kreativa och den entreprenöriella. Och det är ju då våra medarbetare ska få tillämpa det man lärt sig.

I år har vi betydligt större grupper som ska in under EPL-taket. Och det betyder att vi, Sara och Johnny, måste tänka nytt. Det går helt enkelt inte att kopiera det gamla. Och riktigt hur vi ska göra med olika grupperingar, besök hos politiker och redovisning av kunskaper är inte klart än......

Men det är också det som är en del av livet som EPL-pedagog........man kan inte lägga en detaljplanering i början av terminen och sen tro att det bara är att köra. Och det nog det som skiljer de mer traditionella pedagogerna från de entreprenöriella. Att vara en entreprenöriell pedagog handlar mycket om att våga ta kalkylerade risker.....


fredag 26 augusti 2011

Att träna på entreprenöriella kompetenser

Oj, vilken förvirring det råder kring begreppet entreprenöriellt förhållningssätt i skolsammanhang.

Men varför envisas både pedagoger och andra debattörer att hävda att det gamla alltid är bäst. Det kan aldrig vara fel att man i skolan får träna på dom entreprenöriella kompetenserna samtidigt som man utvecklas i sina ämnen.

Hela vuxenvärlden mer eller mindre förväntar sig att ungdomar ska ha ett eget driv, se möjligheter, vara ansvarstagande och nytänkande.....Men hur i hela världen ska det gå till om man aldrig får träna........

Tur att det finns debattörer som verkligen vågar lyfta fram det entreprenöriella....och en sån artikel hittar man Svenska Dagbladet idag. Att vi, Sara och Johnny, har lagt och oss i debatten är väl inte så konstigt.......Och det är varken första eller sista gången.


Variation och egna förslag är alltid välkomna

Det börjar bli dags att summera ihop den entreprenöriella skolveckan.......Och en hel del logistik och lite justeringar har det förstås varit. Men nu börjar EPL-korten falla på plats.

Våra åttor har fått börja med området riksdag, regering och kommunen......Och här har vi, Sara och Johnny, en utmaning. Hur skapar man motivation, ansvar och eget driv?????

Vi har börjat i den teoretiska basen......men någon form av tillämpning av de politiska kunskaperna måste till också.

Och vi ska i vanlig ordning lyssna på våra medarbetare.......det är ju dom som bäst vet hur dom vill visa sina kunskaper.

Men det lutar åt att man i smågrupper får ge sig ut på stan.........Här handlar det om att besöka lokala politiska organisationer och framför allt så ska man se till att boka tid för en intervju med någon politiker Och det är nu man ska använda sina nya begrepp och sin teoretiska bas......

En EPL-pedagogs viktigaste uppgift är att skapa fungerade lärmiljöer....och det är självklart så att våra medarbetare inte vill göra på samma sätt. Men det är också det som är tjusningen med det entrepreöriella lärandet......... variation och ny förslag är alltid välkomna.

torsdag 25 augusti 2011

Det är inte självklart att klassrummet är den bästa miljön...

Den som läser EP i dag förstår ganska snabbt att det är många som ska dela på skolans befintliga lokaler....och visst blir det lite trångt ibland. Men om man som vi, Sara och Johnny, driver entreprenöriell pedagogik så är det inte lokalerna som först och främst är avgörande.

Under våra entreprenöriella arbetspass startar vi ofta upp i matsalen med en storsamling.......ibland är vi kvar där och ibland löser vi det på annat sätt.

Att skapa så bra lärmiljöer för våra medarbetare som det bara går är någonting som vi alltid strävar efter. En bra lärmiljö måste ju utgå både från individen och från innehållet för dagen...och det är vår utgångspunkt. Den som läser dagens EP får lätt uppfattningen att det är i de traditionella klassrummen som lärande uppstår.........Men vi som EPL-pedagoger är av annan uppfattning.

En lärandeprocess är någonting som kan skapas överallt och i alla sammanhang. För oss handlar det i första hand om att locka fram motivationen och det egna drivet hos våra medarbetare. Det är inte alls självklart att klassrummet är den bästa miljön för lärandet.

onsdag 24 augusti 2011

Medarbetarsamtalet är en oerhörd styrka

Att arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt för ögonen innebär att teori varvas med praktik. Vi, Sara och Johnny, vill ju att våra medarbetare ska få tillämpa det man varit med om under den mer teoretiska delen.

Och just idag ska våra nästan femtio sjuor få ta del av ett mer teoretiskt pass....... Det kommer att handla om kartans gradnät och longitud och latitud......och den mer praktiska tillämpningen kommer nästa vecka.

För oss betyder ju EPL att vi skräddarsyr olika utbildningspaket för var och en. Och det är också därför vi ska försöka starta upp med enskilda medarbetarsamtal för alla medarbetare i sjuan. Vi vill ju kunna utmana var och en på rätt nivå och då är medarbetarsamtalet en oerhörd styrka.
tisdag 23 augusti 2011

EPL - olika vägar att nå målen

Att få möjligheten att arbeta entreprenöriellt är helt fantastiskt. Och vi, Sara och Johnny, är oerhört nöjda med att kunna erbjuda våra medarbetare en mängd olika sätt att nå målen.......

För oss är den formativa bedömningen ett verkligt stöd och till det här läsåret har vi utvecklat ett nytt dokument för en praktisk och effektiv uppföljning av våra medarbetares lärandeprocess.
Men det är ju inte bara vi som levererar entreprenöriell pedagogik i Sverige. Bra tips och idéer får man genom att besöka LULEÅ TEKNISKA UNIVERSITET.

Här är både entreprenöriella forskare och pedagoger samlade under ett tak.......och man levererar kvalitet när det gäller EPL.


Genom att ta kontakt med andra entreprenöriella eldsjälar runt om i landet kan man nå ett steg längre. Och just nu är vi på gång att utöka vårt EPL-pedagogiska nätverk.

måndag 22 augusti 2011

Det blev en kanonstart

Det blev en kanonstart idag......och våra sjuor har fått sitt första entreprenöriella arbetspass. Men vi, Sara och Johnny, har hunnit med att möta både nior och åttor.

Det blev en storsamling med alla åttor....och det betyder 60 medarbetare i samma lokal. Men det finns potential i den här gruppen......Och många har jobbat EPL tidigare...men inte alla. Det här kommer att bli bra, det känns redan nu.

Men vi träffade våra nior också......och visst märks de att de är luttrade när det gäller det entreprenöriella förhållningssätet. De visste på en gång att man som medarbetare behöver ta ett stort ansvar för sitt eget lärande.

Fritt och kreativt tänkande

Om någon timme ska vi träffa våra sjuor för första gången och vi vet egentligen inte så mycket om varandra. Men det klart att vi smyger i gång med EPL från första minuten....... Och vi kommer att börja med en enkel so-uppgift som man kan lösa på ett kreativt sätt.

Uppgiften hänger ihop med våra fyra so-ämnen och det går att komma fram till en mängd olika lösningar. Och det bästa av allt är att det inte finns något rätt eller fel.

Det här blir en bra start på ett fritt och kreativt tänkande. Och det blir också ett tillfälle att lära känna varandra lite mer när man kan diskutera hur var och en har tänkt.

I dag är det viktigaste att någonting skapas.....och något facit finns inte. Men där emot ska det fram så många olika tankesätt som möjligt.

Och visst blir det lite spännande....Vi, Sara och Johnny, har inte en aning om hur just det här entreprenöriella upplägget fungerar. Men någonting kommer det att bli...men där med inte sagt att det blir som vi har tänkt......

Men det är just det som är en del av det entreprenöriella förhållningssättet....Alltså så måste både vi som EPL-pedagoger och våra medarbetare hela tiden tänka nytt och se möjligheter.

söndag 21 augusti 2011

Entreprenöriellt lärande skapar diskussioner

Entreprenöriellt lärande verkar skapa diskussioner på många håll. Antingen har man förstått eller så har man inte förstått någonting alls.....eller vill inte förstå. Det senare kan nog tolkas som att många pedagoger är rädda för förändring.

Men om det är någon som har förstått så är det Skolverket. "I de nya skolreformerna betonas entreprenörskap som bland annat kan innebära att främja elevernas nyfikenhet, kreativitet och förmåga att ta initiativ. Vad eleverna än kommer att arbeta med i livet så är entreprenörskap till nytta, säger, Peter Skoglöf undervisningsråd på Skolverket".

Härom dagen var det en spännande konferens på Mälardalens högskola i Västerås. Och nätverket LIFE (Lärande I och För entreprenörskap) var en av de som arrangerade. Att lyfta det entreprenöriella lärande i alla skolformer är ju oerhört viktigt och det här var ett toppenbra initiativ Tyvärr kunde inte vi, Sara och Johnny, delta. Men vi hoppas att det blir fler tillfällen.

På en del håll finns det en uppfattning att man i grundskolan gärna arbetar med färdigförpackad kunskap. Alltså kan eleverna det som står i läroboken så är det tillräckligt. Och nog är det så på allt för många grundskolor.

Men det går att tänka om......i år är det fjärde året som vi driver ett entreprenöriellt förhållningssätt i våra fyra so-ämnen.....och det fungerar bättre än någonsin.


lördag 20 augusti 2011

Nu kan alla ta del av vår EPL-pedagogik

Att vi, Sara och Johnny, både vill och tänker sprida den entreprenöriella pedagogiken både i och utanför kommunen blir mer och mer känt........... Och vi gör det för att det är ett viktigt bidrag när det gäller att nå en bra kunskapsutveckling i skolan.


Och en bra kunskapsutveckling har vi verkligen haft....Men vi vill ju att fler pedagoger ska flytta fokus från det traditionella till det entreprenöriella. Och snart kommer vi att visa HUR vi driver vår EPL-pedagogik tillsammans med våra medarbetare.
Den 15 september kommer Utbildningsradion att sända radioprogrammet från inspelningen man gjorde i våras. Och visst känns det bra att vårt sätt att arbeta entreprenöriellt kan spridas på fler håll i landet.


fredag 19 augusti 2011

Det som är andra skolors svaghet är vår styrka....

Att skolan inte lyckas förbereda eleverna för yrkeslivet tillräckligt väl visar en undersökning bland 200 företag som Demoskop gjort. Man pekar på bristande baskunskaper och man vill se skolan som en tydligare kunskapsförmedlare. Och så långt kan vi, Sara och Johnny, hålla med. Men det finns ingen diskussion om HUR man som elev ska kunna få visa vad man kan.....här har skolan någonting att ta tag i.

När det gäller HUR våra medarbetare får visa sina kunskaper ligger vi långt fram. Vi har en fungerande entreprenöriell modell och vi skräddarsyr vår EPL-pedagogik till var och en.

Demoskops undersökning visar också att det entreprenörilla förmågorna inte utvecklas för att kunna passa arbetslivet........och det stämmer nog. Men det som är många skolors och kommuners svaghet är vår styrka. Vi har ett entrprenöriellt förhållningssätt på alla våra arbetspass.

Och ett förhållningssätt är någonting man som medarbetare har med sig hela livet. Att skolan måste bli mer medveten om yrkeslivets förväntningar här helt klart......Men de som möter Sara och Johnny under sin högstadietid kommer att få en stadig entreprenöriell grund att bygga vidare på

torsdag 18 augusti 2011

Läget är väl minst sagt allvarligt

Den här dagen har vi mött många av våra fantastiska unga medarbetare......Våra åttor och nior är ju redan inne på det entreprenöriella tänket och sjuorna ska få sitt första EPL-pass på måndag.....

Men den här veckan har vi mött många olika typer av pedagoger också......Och läget är väl minst sagt allvarligt. Inte någon har fattat att det entreprenöriella lärandet är ett förhållningssätt som ska finnas med under hela veckan och under hela läsåret.

Det entreprenöriella lärandet som begrepp dyker upp på allt fler håll. Men i många pedagoghjärnor verkar det inte hända så mycket. Man gör som man alltid har gjort....man jobbar efter treveckors-moduler med genomgångar och läxor....

Och sen tar man det obligatoriska provet utan att ens fundera på om det är det bästa sättet att utvärdera elevers kunskaper. Inte undra på att det är svårt att hitta motiverade elever.....

På måndag startar undervisningen på allvar....Och då ska vi, Sara och Johnny, leverera EPL-pedagogik. Vi är taggade som aldrig förr och vi ska se till att våra medarbetare både har roligt och når goda studieresultat....Men några treveckors moduler är det inte tal om, de har vi slängt bort för länge sedan.Att både se och ta vara på alla möjligheter som finns

Första skoldagen är avklarad och visst kändes det bra att träffa alla unga medarbetare, både de nya sjuorna och de lite äldre som har varit med tidigare.

Men nya grupper innebär alltid en utmaning.......Och som EPL-pedagog gäller det att både se och ta vara på alla möjligheter som finns.

onsdag 17 augusti 2011

Nyfikenhet, engagemang och hög energinivå

I dag onsdag dyker våra medarbetare upp för första gången den här terminen. Och självklart är det många som är förväntansfulla....

Det blir några dagar med lite blandade aktiviteter. Men redan nästa vecka drar våra entreprenöriella arbetspass i gång på fullt allvar. Många av våra åttor och nior är redan inkörda på det entreprenöriella sättet att tänka och jobba. Men inte riktigt alla eftersom vi numera har hand om all samhällsorienterad undervisning på högstadiet.

Och för våra sjuor är EPL ännu så länge ett tomt blad...men inte särskilt länge till. Det här blir en en utmaning både för våra medarbetare och för oss.

Men vi, Sara och Johnny, tänker se till att EPL-utvecklingen går framåt. Och det är vår nyfikenhet, vårt engagemang och våra höga energinivå som gör att vi lyckas trycka på knapparna som ger entreprenöriella framgångar.

tisdag 16 augusti 2011

Vi och våra medarbetare ska nå ännu ett steg längre!

En av våra pedagogiska idéer handlar om att jobba med coachning och lärande samtal......Och vi, Sara och Johnny, vet att det ger resultat och faktiskt ganska snabba resultat.

I UNT idag kan man läsa om ett lyckat coachningprojekt som har gett akademiker jobb. Det mest fantastiska är att dom som har coachats är nöjda eller mycket nöjda med insatsen.

Egentligen spelar det ingen roll om man är akademiker eller om man går på högstadiet. Att bolla tankar och idéer med någon annan gör skillnad. Att jobba med coachning är ett sätta att tänka entreprenöriellt. Man ser möjligheter istället för hinder.

I år tänker vi, som räknar oss som EPL-pedagoger, satsa ännu mer på coachningen som arbetsform......Och vi inte bara hoppas att vi kan nå ännu ett steg längre. Vi ska nå längre!!! Dels har vi ju fått en del rutin eftersom det är fjärde året som vi arbetar entreprenöriellt och dels har vi hittat en bra utbildning kring ledarskap och coachning som vi tänker gå under hösten.

I dagarna kommer schemat att bli klart och vi har redan sett bra tillfällen då vi kan använda oss av både gruppcoachning och enskilda medarbetarsamtal. Och precis som tidigare så blir det ett spännande läsår med många nya inslag.


måndag 15 augusti 2011

Entreprenöriellt blod

Om man har för avsikt att utvecklas som EPL-pedagog måste man få möta andras tankar och idéer. Och visst tänker vi, Sara och Johnny, fortsätta att utvecklas.......

Det här läsåret har vi dessutom extra goda möjligheter att kunna gå på en skräddarsydd utbildning som passar för det entreprenöriella lärandet. En del av prispengarna från det pedagogiska priset ska gå till någon form av utbildning.


Men det finns rejält med utbildningsföretag som vill att vi ska fastna för just deras kursutbud. Och visst ska det bli spännande att gå på utbildning utanför kommunens regi.......att vi dessutom får bestämma helt och hållet själva gör ju inte saken sämre...tvärtom. Det är nog så att har man någon form av entreprenöriellt blod då vill man driva på och ta saken i egna händer.

Att det kommer att handla om cochande ledarskap i någon form det är väl redan klart. Det viktiga för oss är att vi får med oss ett bra kunskapspaket som vi sedan kan använda tillsammans med våra medarbetare......

söndag 14 augusti 2011

En EPL-pedagog kan ju inte planera allt i detalj

Snart startar en ny vecka.....och den här veckan ska vi sätta oss ner och fundera på kursplanerna och vilket innehåll som ska vara med. Och det finns en hel del som ska hinnas med men det bästa är att ingen har bestämt HUR det ska gå till.....

Och det är precis det som kommer att vara en av våra ledstjärnor även det här läsåret. Vi vill ju att våra medarbetare ska nå så långt som det bara går när det gäller kunskaper i de samhällsorienterade ämnena. Men HUR det ska gå till ska var och en av våra medarbetare få tycka till om.

Vår EPL-pedagogik handlar mycket om delaktighet och höga förväntningar. Alltså ska våra medarbetare få vara med och säga sitt.

Det betyder också att en EPL-pedagog inte kan planera allt i detalj, det är liksom inte meningen. Det betyder också att man måste kunna kasta om och vända på en femöring.....Men det är ju det som är en del av poängen med det entreprenöriella förhållningssättet.

Nytt läsår innebär förstås att vi och våra medarbetare vill leverera någonting nytt, någonting som vi inte gjort tidigare. Det klart att vi ska arbeta tillsammans med näringslivet, myndigheter, föreningar och närsamhället......Men exakt hur det kommer att gå till det vet vi inte idag.

lördag 13 augusti 2011

Vi spiller ingen tid på negativisterna

Det har varit en bra första vecka med fortbildning och en möjlighet att träffa andra högstadielärare....Men det som slår oss ganska snart är hur traditionell lärare och skolan egentligen är.

En stor del av de kollegor vi mött har inte alls förstått vad ett entreprenöriellt förhållningssätt innebär.....och man har inga som helst planer på att ge upp sitt traditionella sätt att arbeta..Man är ganska tydlig med att det inte ska införas några förändringar som kräver ett nytt sätt att tänka.

Nåja, vi har i alla fall bestämt oss. Vi spiller ingen tid på negativisterna....vi lägger vår energi på att utveckla vår entreprenöriella pedagogik.


Det entreprenöriella lärandet är här för att stanna och dessutom är det en av EU:s åtta nyckelkompetenser.....och numera ingår det i skolans uppdrag, ingen kan säga någonting annat.

Men om intresset inte är så stort i de egna leden så finns det andra utanför kommunen som verkligen vill. Vi har redan nu två entreprenöriella inspirationsträffar inbokade som vi tänker lägga tid och kraft på.Just nu väntar vi på att våra unga medarbetare ska börja.....det här kommer att bli ett enormt spännande läsår med EPL från golv till tak.

fredag 12 augusti 2011

Nya entreprenöriella sammanhang!

Att det kommer att bli ett spännande läsår med många nya inslag vet vi redan nu.....Och våra medarbetare kommer att synas i många nya entreprenöriella sammanhang......

Men även vi, Sara och Johnny, kommer att synas i ny EPL-förpackning.

Som vanligt tänker vi lite annorlunda!

Gårdagens föreläsning med Annika Zetterström höll hög kvalitet......och innehållet var högintressant: Vad har bedömning med betyg att göra.

Den brinnande punkten handlade om formativ bedöming......någonting som lärare i allmänhet tycker är svårt och krångligt Men vi, Sara och Johnny, tänker som vanligt lite annorlunda.

Den som vill göra anspråk på att vara en entreprenöriell pedagog måste kunna göra en mängd olika bedömningar samtidigt som man erbjuder olika lärmiljöer. Den formativa bedömningen handlar ju om en bedömning som pågår under hela processen.....och det här är någonting som vi kommer att utveckla ännu ett steg under det här läsåret.

Men för oss handlar det inte bara om formativ bedömning....för oss handlar det minst lika mycket att tänka nytt och se möjligheter, det är ju det som är EPL......

Och det är precis det som vi gör nu.....innan våra medarbetare dyker upp. Vårt mål är att både vi och våra medarbetare ska ha roligt samtidigt som man utvecklas och får syn på sitt eget lärande.

Vi har redan nu en del nya entreprenöriella grepp inplanerade....och de kommer att presenteras på bloggen under hösten.

torsdag 11 augusti 2011

Det blir helt klart en utmaning....

Så här såg fördelningen av betygen ut i de samhällsorienterade ämnena för vårterminen.....Och det blir också det som blir våra utgångspunkt.

Och precis som alla andra verksamheter i kommunen så tänker vi sätta mätbara mål. Ett mätbart mål som vi, Sara och Johnny, tänker arbeta mot är ännu bättre betygsresultat.

Och med hjälp av våra medarbetare är det fullt möjligt. Men för oss som EPL-pedagoger gäller det att skapa motivation och verkligen visa att vi har höga förväntingar på våra medarbetare.Entreprenöriell pedagogik handlar mycket om att se möjligheter....och det är just det vi gör. Det här läsåret blir extra spännande......Nu kommer vi att kunna driva ÉPL med alla som går i 7:an till 9:an.Det betyder att när vi har storgrupper så blir de ännu lite större......men vi tänker använda oss av grupperna och skapa de lärmiljöer som ger bäst resultat. Det här blir helt klart en utmaning för oss som EPL-pedagoger....men tillsammans med våra medarbetare kommer vi att nå långt.

onsdag 10 augusti 2011

Vi vill vara EPL-inspiratörer!!!!!!

Nu drar vi äntligen i gång vår pedagogblogg efter sommaruppehållet. Och det kommer först och främst att fokuseras på det entreprenöriella lärandet i både stort och i smått.

Vi kommer att följa den entreprenöriella debatten både lokalt och på riksplanet och vi kommer i vanlig ordning att tycka till och ha åsikter.........

Men vi kommer också att se till att det entreprenöriella lärandet dyker upp i media på ett eller annat sätt......och redan under hösten kommer vi att medverka i Utbildningsradions lärarsatsning där man vill lyfta goda exempel.....Den exakta sändningstiden återkommer vi till.....

Vi, Sara och Johnny, har ett stort mål med vår EPL-pedagogik. Vi vill vara inspiratörer.....och vi både vill och tänker sprida det entreprenöriella förhållningssättet.

Att vi kommer att plocka goda exempel från vår EPL-vardag är väl näst intill självklart. Och det i sin tur betyder att vi kommer att visa hur våra unga medarbetare utvecklas under läsåret. Det kommer alltså att bli en seriös men lite småkaxig EPL-blogg.....där våra medarbetare och vår egen utvecklingsresa kommer att stå i fokus.

Och du vet väl att du lätt kan få alla nya blogginlägg direkt till din mailbox.....det är bara att skriva in din mailadress i rutan nästan längst upp till vänster