Entreprenöriellt lärande gör skillnad

fredag 30 november 2012

Olika förmågor

Kreativ so-undervisning kan varieras i det oändliga. Och den här gången ska alla sjuor bege sig ut....trots snö. Det kommer att bli en gruppuppgift som kräver att den entreprenöriella delen av hjärnan kopplas på.Och för att lösa uppgiften på bästa sätt kommer många förmågor att sättas på spel. Fokus kommer att ligga på att kunna samtala, diskutera och motivera.

Men även den metakognitiva förmågan kommer att behöva användas....att lösa ett problem med anpassning till den specifika situationen.torsdag 29 november 2012

Kreativa tidslinjer

Under de senaste veckorna har det entreprenöriella tänkandet varit högt. Och i morgon är det dags för uppvisning. Det kommer att bli allt från muntliga presentationer, kreativa tidslinjer och egna filmproduktioner.Med en bra teoretisk bas, grundstruktur och höga förväntningar kan man nå nästan hur långt som helst. Det här kommer att bli en bra avslutning på so-veckan för våra drygt sextio nior.

onsdag 28 november 2012

Högtryck

I helgen var det många olika UF-företag som exponerade sina olika företagsidéer. Och det är alltid lika spännande att besöka deras utställningsbord. Det finns verkligen många bra idéer och nytänk bakom många av borden.

UF-traditionen i gymnasieskolan är ju viktigt bidrag till det entreprenöriella lärandet men det klart att det kan utvecklas vidare.

Vi tänker i vanlig ordning jobba med företagsidéer och kreativttänkande när samhällsekonomin drar igång en bit in på den nya terminen......ett riktigt bra tillfälle att få det abstrakta mer konkret samtidigt som den kreativa delen av hjärna får arbeta för högtryck.

tisdag 27 november 2012

Näringsliv och skola

I skolan prioriteras teoretiska kunskaper. Det breda spannet tas inte till vara menar Cecilila Moldén som är verksamhetschef på Hillelskolan i Stockholm.

Det här är egentligen inga nyheter för oss som har jobbat med entreprenöriellt lärande under många år. Det är först när man får till ett bra samarbete med det lokala näringslivet som det börjar hända saker. Eleverna börjar känna nyttan av sitt lärande och intresset skjuter i höjden. 


"Om man jobbat länge i skolan ser man kunskap ur ett visst perspektiv. Då är det svårt att förstå att näringslivet räknar med kompetenser utöver ren skolkunskap, säger Cecilia Moldén.

Hon ger en rad exempel; förmåga att lösa problem, förmåga att knyta kontakter och att utveckla relationer internt och externt, ett nyfiket förhållningssätt, att kunna ta till sig ny kunskap snabbt".

Men det här sättet att arbeta kräver ju att lärare både vill och tar sig för att ändra sitt arbetssätt.....Att jobba från pärm till pärm går inte. Här gäller det att tänka nytt och möta utmaningarna efter hand som de dyker upp.måndag 26 november 2012

Hallå rektorer, var är ni?

Entreprenöriellt lärande är det som gäller just nu.. ....,men många lärare känner sig tveksamma inför uppdraget eftersom man inte riktigt vet vad det handlar om i praktiken.

Men i en artikel av Svenskt näringsliv slås det fast att det är skolledare och rektorer som har det yttersta ansvaret för att samverkan med näringslivet blir en naturlig del i skolan.Och visst låter det enkelt att säga. Men hur ser det ut i skolorna? Hur pass aktiva är rektorerna när det gäller att skapa kontakter med näringslivet?

Svaren varierar säkert men om det ska bli något samarbete med näringslivet så hänger det idag oerhört mycket på den enskilde läraren.......Alltså, att se möjligheter och att ta dem, att ha ett extra driv och söka sig utanför skolans väggar och göra prioriteringar så att den extra arbetsuppgiften ryms inom arbetstiden.

Hur det en är med den saken så behöver skolledarna ta sig upp på samverkansarenan om det ska bli något entreprenöriellt samarbete. Hallå rektorer var är ni???

söndag 25 november 2012

Utomhuspedagogik

Vi laddar just nu inför den nya veckan. Och för våra sjuor kommer det att bli utomhuspedagogik med so-fokus, åtminstone några av våra pass.

Riktigt vad det ska bli är inte bestämt....men entreprenöriellt blir det.

lördag 24 november 2012

Uppvisningsdagen

Det blev en bra avslutning på veckan.....ett bra sätt att visa sina historiekunskaper är genom tidslinjen. Vårt entreprenöriella förhållningssätt innehåller som vanligt  mångfald och delaktighet.........och resultatet kommer att avspeglas under uppvisingsdagarna nästa vecka.Det återstår endast ett arbetspass...sen ska allt vara klart.

fredag 23 november 2012

Filmteam

För oss betyder entreprenöriellt lärande att man får visa sina kunskaper på lite andra sätt än de vanliga......Och just nu har vi flera grupper som förbereder filmreportage kring andra världskriget.Redan nu vet vi att det kommer att bli valda delar från andra världskriget och man kommer att fokusera på orsaker och konsekvenser. Alla våra medarbetare har ju fått en stabil teoretisk bas och det är ju en förutsättning för att kunna vara kreativ på egen hand.

Om ganska precis en vecka ska alla våra medarbetares uppdrag presenteras på uppvisningsdagen.....och många olika varianter kommer det att bli

torsdag 22 november 2012

Idégeneratorn

Idégeneratorn är en tävling som dragits i gång av bland annat Drivhuset och Ultuna studentkår. Här handlar det om att man som student får omsätta sina kunskaper i praktisk nytta.

En plastkasse i kampen mot mat som slängs blev den vinnande idén i år. Det här ett bra sätta få studenter att bli mer entreprenöriella. Men man ju lika gärna jobba med liknande projekt bland t.ex högstadieelever.....och det gör vi så klart.

En bit in på vårterminen kommer teori- och praktik att gå hand i hand när det gäller samhällsekonomi....och det kommer att tänkas kring företagande, affärsidéer och ekonomiska begrepp. Det här momentet brukar alltid släppa loss kreativiteten och skaparglädjen.

onsdag 21 november 2012

Sakta men säkert

Om någon timme blir det ett nytt grepp med våra sjuor..........det ska tränas på eget ansvar, följa instruktion och så ämneskunskaper förstås.


Det blir religion och geografi i en lite ny förpackning.....det handlar om att hitta skattkistor med olika innehåll och uppdrag. Och sakta men säkert bygger vi in det entreprenöriella mer och mer.

tisdag 20 november 2012

Första tankarna

Tankarna har börjat snurra......hur ska vi ta oss an momentet samhällsekonomi i början av nästa termin. Att det är abstrakt det vet vi....men vi vet också att vi ska få det konkret.

Första idéerna snurrar förbi...entreprenöriellt så klart men sen då....företagslunch, bjuda in affärsbanker, kontakter med Nyföretagarcentreum eller något annat.

Det finns egentligen hur många infallsvinkar som helst. Men det viktigaste är att vi har medarbetarna med i tänket och vi har börjat så smått.

måndag 19 november 2012

Det går inte att välja bort....

Den här videon är helt klart värd att titta på om man är nyfiken på det entreprenöriella lärandet.....och det bästa av allt det går att överföra på alla nivåer i skolan. Vårt koncept går verkligen hand i hand med Martin Lackeus forskning kring entreprenöriellt lärande....känns rätt skönt att veta våra idéer tar avstamp i modern forskning.

Men hur får man pedagoger i grundskolans senare årskurser att nappa. Visst går det sakta framåt men det mesta handlar om kortare moment någon gång per år.

Lite märkligt kan man tycka....för den som har tagit del av styrdokumenten ser ganska snart att entreprenöriellt lärande ska finnas med som en röd tråd....Och det är inte valbart att välja bort för den enskilde pedagogen.

söndag 18 november 2012

Fixa det själv.... om det ska bli någon utveckling

Rektorer och skolledare har det yttersta ansvaret för att samverkan med näringslivet blir en naturlig del i skolan, skriver svenskt näringliv på sin hemsida.  Och visst låter det bra - men hur ser det ut i verkligheten egentligen

Vill man som pedagog jobba entreprenöriellt och  få till kontakter med näringslivet då får man banne mig fixa det själv.

Att rektorer och skolledare skulle vara de som tar kontakt med näringslivet känns, åtminstone för oss, helt främmande. Det låter närmast som en skrivbordsprodukt som har kommit  till för att få se glada miner på skolpolitikerna

lördag 17 november 2012

Det går att förbättra.....

Nu är det avgjort vilken som blev årets bästa skolkommun......och det blev inte Enköping. Men för den kommun som vill samla poäng så handlar det om att uppfylla en mängd kriterier.

Elevers resultat är ett av alla kriterier och ska man komma högt upp på den årliga rankningen så gäller det att vara med i alla hörn.Ett större fokus  på entreprenöriellt lärande och formativ bedömning skulle med säkerhet få till en kraftfullare inre motivation och bättre resultat som följd.......men det går fortfarande trögt.

Och tyvärr så räcker det  inte med föreläsningar och andra jippon för att pedagogerna ska komma igång på allvar.  Ett entreprenöriellt förhållningssätt kommer inifrån och har en tydligt koppling till var och ens kunskapssyn.
Det kanske är dags att fundera över vilka kompetenser man kräver när det ska nyanställa pedagoger i kommunen....är man entreprenöriell eller traditionell.

fredag 16 november 2012

Uppvisningsdag

Uppvisningsdag är det om precis två veckor. Och då ska våra nior presentera sina olika varianter av andra världskriget. Att det kommer att bli stor variation det vet vi redan nu och självklart är det entreprenöriellt lärande som står i fokus.

Flera av våra medarbetare kommer att presentera egna filmer med temat andra världskriget. Men det kommer även att bli kreativa varianter av stora tidslinjer och lite nytänk med historiska kartor.

torsdag 15 november 2012

När lär man sig egentligen

En stor del av terminen är avverkad och det börjar minsann märkas i provschemat. Och det går inte en dag utan att man hör en eller ett par kollegor sucka och stöna kring alla skriftliga prov de måste få eleverna att göra.

Ibland vekar det nästan som om de har extra betalt för att göra skriftliga prov som sedan blir grunden för deras betygsättning.

Vi som driver ett entreprenöriellt lärande ser det på ett helt annat sätt. Och det klart att de skriftliga proven har sitt värde för en och annan elev. Men det stora flertalet gynnas inte av att knuffas in i en skrivsal och prestera på kommando........alltså dags att återigen fundera på hur det ser ut när man lär sig och hur man ska få visa sina kunskaper.

Att få möjlighet att lära och utvecklas under hela momentet kräver ett annat förhållningssätt till kunskap....och då är det formativ bedömning som gäller.

onsdag 14 november 2012

Läxor eller inre motivation

Debatten om avdrag för läxhjälp går het just nu. Och om man tolkar in åsikter från media och från föräldrahåll så verkar det vara viktigare med fler läxor än lärare som kan skapa motiverade elever.

Den pedagog som lyckas få till den inre motivationen hos sina elever behöver inte stå med piskan och hota med läxor. Med ett annat förhållningssätt till kunskap kan varje elev både få meningfull skola och en meningsfull fritid.

Entreprenöriellt lärande med formativ bedömning har sina hörnstenar i den inre motivationen och det är också vår utgångspunkt när vi möter våra medarbetare.

tisdag 13 november 2012

En rejäl utmaning för lärarsverige

I gårdagens UNT diskuteras på ledarsidan varför det är så stor skillnad mellan flickors och pojkars betyg. Och sjävlklart finns det många åsikter tankar i den frågan. Men UNT skriver också att "elever utan starkt stöd hemifrån är betjänta av skickligare lärare och starkare återkoppling kring studieresultat".

Vi jobbar sedan ett par år tillbaka med stark återkoppling genom den formativa bedömningen. Och det här sättet att arbeta har visat sig vara ett lyckokast......vi får helt enkelt fler elever att nå längre oavsett hur stödet ser ut hemifrån.

Alla elever har rätt till en starkare återkoppling för att var och en ska kunna nå så långt som möjligt, att bara begränsa det till en liten klick utan starkt stöd hemifrån känns lite fjuttigt. Det går att få till en starkare återkoppling och vi har valt coachingmodellen i de samhällsorienterade ämnena.

En annan förklaring till våra goda resultat är det entreprenöriella förhållningssättet som många gånger flyttar lärande från skolan till någon annan plats. Ibland på något företag och ibland  i den närmaste omgivningen.

Det klart att det går att höja resultaten i skolan.....men det måste till fler sätt att lära och fram för allt fler sätt att visa sina kunskaper på. Alltså en rejäl utmaning för lärarsverige.

måndag 12 november 2012

Det går visst, jag vill och jag vågar

Att jobba utan facit, alltså att vara lyhörd inför "medarbetarnas" tankar och idéer kräver ett annat förhållningssätt från oss pedagoger jämfört med att du bestämmer hela upplägget själv. 

Först och främst handlar det om kunna vidareutveckla medarbetarnas förslag trots att man kanske är lite tveksam. Men att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap handlar minst lika mycket om att hela tiden se möjligheterna och göra någonting utav dem.Men hur mycket möjlighetsfokus du än har så dyker det upp svackor och diken som det är lätt att fastna i. Och just nu har det varit en liten formsvacka i några av våra moment.

Egentligen får det vara hur många diken och svackor som helst. Men det hela handlar om din inställning som pedagog...Och det är alldeles för lätt att hamna i det klassiska lärargnället ....det går inte, jag vill inte eller jag vågar inte.

I dag är det ny vecka och vårt fokus är...Det går visst, jag vill och jag vågar. Nu dissar vi allt bakåtsträvande tänk och ser framåt.
söndag 11 november 2012

Lyhördhet och fingertoppskänsla

Att diskutera lärande är alltid lika roligt och det finns hur många idéer som helst. Det kanske mest spännande är att nästan alla pedagoger tror "blint på sitt eget klassrum" som den enda hållbara pedagogiska tanken.

Och vi som driver entreprenöriell pedagogik är inget undantag. Vårt motto är ganska enkelt och vi är övertygade om att det är vår mix av lyhördhet och fingertoppskänsla som skapat vårt framgångskoncept.
 • Höga förväntningar
 • Delaktighet
 • Kreativt
 • Tänka själv
 • Formativ bedömning
Vi tror på lusten att lära som vår främsta inspirationskälla. Och vår utmaning ligger i att skapa så många olika lärandemiljöer som möjligt men minst lika viktigt är att blanda teori och praktik på ett balanserat sätt.

lördag 10 november 2012

Vi och våra medarbetare gillar entreprenöriellt lärande!!!!

I dag trotsade vi allt pedagogiskt förnuft man kan tänka sig......Vi valde att dra igång den kreativa delen av vårt historiemoment trots att det var sen eftermiddag och fredag.

Men egentligen så blir vi inte särskilt förvånade att våra 60 nior drar igång med både intresse och hög fart. Visst är vi vana att driva en storgrupp av elever eller medarbetare som vi föredrar att säga.

Men det mest imponerande är att våra medarbetare är på plats redan innan arbetspasset startar ....Och man sätter sig lugnt ner för att invänta att vi ska dra igång. Vår matsal förvandlas på ett par minuter till en kunskapscentral där EPL-pedagogiken står i fokus. Det är en häftig känsla att som pedagog få till ett lärande bland dessa unga viljestarkta entreprenörer.

Det här är också en del av frukten av vårt entreprenöriella förhållningssätt....att ge ansvar, att ha höga förväntningar,  att jobba med hög delaktighet

Och sånt  ger resultat. Men det är ingen tillfällighet. Så här har det sett ut de senaste fem åren. Vi och våra medarbetare gillar entreprenröiellt lärande!!!!


Den här kreativa delen av historiemomentet utgår från våra medarbetare.....Men alla tillhör en basgrupp. Och man kan alltid välja att jobba själva eller tillsammans med sin grupp.


Hur man löser sina olika uppdrag spelar ingen roll....så gott som allt är tillåtet så länge man arbetar mot kunskapskraven. Och den som vill visa sina kunskaper lite extra kan välja att ha ett lärande samtal när historiemomentet går mot sitt slut.

fredag 9 november 2012

Möjligheternas rum

Att driva entreprenöriell pedagogik i en matsal känns nog ganska främmande för de flesta. Men finns viljan, intresset och modet så går det alldeles utmärkt.

Det är faktiskt med hjälp av den här salen i kombination med våra stora grupper och våra höga förväntningar som den inre motivationen har utvecklats hos våra medarbetare.

Att vi dessutom bidrar till att nyttjar skolans lokaler lite extra effektivt kan väl aldrig vara fel


Sakta men säkert håller matsalen på att förvandlas till en stor SO-sal. Tanken är att det här ska vara möjligheternas rum med lunch mitt på dagen och entreprenöriell so-undervisning på innan och efter lunch.


torsdag 8 november 2012

Basgrupp eller på egen hand

Om ett par timmar kommer niornas KREATIVA HISTORIA att presenteras. Och det finns en hel del ingredienser som vi hoppas ska skapa  intresse....

 • Digital presentation
 • Kreativ historia
 • Mindmap och karta
 • Egen ide
 • Dramatisera en nyhetssändning
 • Lärande samtal
Vi har naturligtvis höga förväntningar på våra medarbetare. Men vi bjuder också på hög delaktighet i det egna lärandet. Var och en både kan och får ta ett stort eget ansvar och man kan välja att jobba i sin basgrupp eller på egen hand.

Och den som vill utmana sig själv lite extra ser till att boka in ett lärande samtal tillsammans med oss pedagoger. Entreprenöriellt lärande i ämnet historia handlar den här gången om att skapa sitt eget lärande på sitt helt egna sätt. Alla våra medarbetare har en bra teoretisk bas och nu ska kunskaperna användas i praktiken.

Den eller de som väljer kreativ historia kommer att kunna använda sig av allt från sax till piprensare....kunskapskraven i fokus men vägen dit kan se olika ut.

onsdag 7 november 2012

Man blir ju inte förvånad längre.....

Lärarstudenterna är på plats....och det är alltid lika kul att möta intresserad och "hungriga" studenter som vill börja sitt pedagogiska hantverk på högstadiet.

Med två terminer ämnesstudier och en termin med pedagogiska studier borde man väl ha lite koll på betyg och bedömning kan man tycka. Men icke......

Och minst lika illa eller kanske ännu värre är det med det entreprenöriella förhållningssättet. Men man blir ju inte förvånad längre för så här har det sett ut de senaste åren.

Nästa fråga som snurrar runt i huvudet är......Hur och när tänker lärarutbildningen lyfta fram entreprenörskap i skolan, det är faktiskt ingenting som är valbart bara för att man inte själv har någon praktiskt erfarenhet.

Entreprenörskap ska löpa som en röd tråd från förskola till gymnasiet. Men på lärarutbildningen verkar man ha hoppat över just den skrivningen. Åtminstone är det ingenting som studenterna känner till.

tisdag 6 november 2012

Företagandet måste få plats i skolan

Just nu är Svenskt Näringsliv ute på turné bland många gymnasieskolor i Uppsala län. Och syftet är förstås att få ungdomar att både tänka företag och att våga starta eget.

Många goda råd och tips kan man få av företagare som varit verksamma en tid....men i grund och botten så handlar det om att tro på sin idé, jobba hårt och vara drivande...

Artikel publicerad i dagens UNT
Det är också därför som skolan inte ska vara så rädd för att prata företagande och entreprenörskap. Genom att lyfta det entreprenöriella lärandet redan i grundskolan kommer Sverige på sikt att få fler människor i arbete och fler som driver eget. Man får också fler elever som når längre i skolan.

Och med lite finurlighet så kan många ämenslärare dra nytta av elever driver sin små "skolföretag". En mängd olika kunskapskrav kan prickas av samtidigt som man ser ett fortsatt intresse just sitt ämne.

Vi som driver entreprenöriell pedagogik i bland annat samhällskunskap har sett många medarbetare som gjort succé i momentet samhällsekonomi och miljö tackvare sina affärsidéer och sitt företagande. Dessutom har man har kunnat nå långt på betygsskalan.

måndag 5 november 2012

Personlig utveckling

Entreprenörskap stärker självkänslan......och det handlar om personlig utveckling, kreativitet och en tro på sig själv.

Redan den här veckan kommer våra åttor att dra i gång med Uppdrag Asien......det är nu man ska få ihop de teoretiska kunskaperna i geografi, samhällskunskap och religion. Och det är nu man ska ta sig utanför skolan och visa vad man går för.

Innan det här momentet är över så vet vi att många fler av våra medarbetare kommer att nå målen jämfört med ett mer traditionellt sätt att arbeta.

Vi vet också att vi kommer att ha många bollar i luften och det kommer att bli en hel del justeringar på vägen. Hur vi och våra medarbetare tar oss i mål är inte det viktiga......Det viktiga är att alla tar sig i mål på sitt eget sätt.

söndag 4 november 2012

Skapa sitt eget lärande

Entreprenöriellt lärande kan se ut på en mängd olika sätt på både i och utanför klassrummet. Men om vi blickar tillbaka under våra fem år med EPL-pedagogik så kan vi se ett mönster.

För det är när man lämnar skolans lokaler som intresset växer fram....det är då den inre motivationen skapas. Naturligtvis behövs en god struktur och ett tydligt mål.......... men att vara med och skapa sitt eget lärande genom något uppdrag i närsamhället ger resultat. Det här sättet att arbeta kräver andra kvalitéer av både oss som pedagoger och våra medarbetare. Det handlar om att våga släppa kontrollen, våga vara lite extra modig och att testa något nytt utan att själv sitta inne med facit.

Sist men inte minst så måste alla inblandade vara bekväma med den formativa bedömningen.

lördag 3 november 2012

Förtrogen med begreppet entreprenöriellt lärande?

Nästa vecka dyker det upp en hel del lärarstudenter på skolan. Och de pedagoger som tar på sig uppdraget som lokala lärarutbildare gör en god insats. För det första får man hjälpa blivande kollegor att ta sig in i yrket. Men det här blir också ett ypperligt tillfälle att både reflektera över sin egen undervisning och kanske tänka lite nytt.

Som alltid när det kommer studenter så är det oerhört spännande att se vad de har med sig i bagaget i från lärarutbildningen. Och varje gång så hoppas man att de studenter som kommer ska vara någorlunda förtrogna med begreppet entreprenöriellt lärande....hur det blir det här gången får vi snart se.

Är de det inte så ska de självklart vara det när de lämnar sina VFU-veckor, åtminstone de som har inriktning mot de samhällsorienterade ämnena på högstadiet.

fredag 2 november 2012

Entreprenöriellt lärande kräver.....

Det höjs ganska många röster för att skola och arbetsliv ska hitta bra samarbetsformer som gynnar alla inblandade. Men frågan är om det ser ut så i verkligheten.

Vi som driver entreprenöriell pedagogik har genom åren lyckats skapa många bra exempel på samarbete mellan skola och arbetsliv. Men vår erfarenhet säger oss att det är skolan som måste ta den första kontakten.....någonting att tänka på för alla lärare som säger sig vilja jobba med näringsliv och arbetsliv.

Men kommer man bara igång så brukar resten lösa sig...och verklighetsanknuten undervisning skapar inre motivation och intresse, så är det bara.Just nu sitter vi och funderar på vad och hur vi ska ge våra nior en utmaning. Fokus blir samhällskunskap och samarbete skola och arbetsliv ska finnas med.

Våra medarbetare ska självklart vara delaktiga i både planering, genomförande och utvärdering. Men det betyder också att vi pedagoger inte kan sitta ensamma på vår kammare och planera upp alltsammans....Entreprenöriellt lärande kräver delaktighet, interaktion och dialog med medarbetarna.


torsdag 1 november 2012

KREATIV HISTORIA

Den teoretiska delen av andra världskriget är avslutad för niornas del. Och nu väntar KREATIV HISTORIA.

Här finns möjlighet att jobba både enskilt och tillsammans med andra. Man kommer att tillhöra en basgrupp som utgångspunkt och sen blir valfriheten stor.


Entreprenöriellt lärande och historia går alldeles utmärkt ihop precis som alla andra samhällsorienterade ämnen. Varje medarbetare är delaktig i sin egen planering och i sitt eget lärande, vilket är A och O.

Men det är minst lika viktigt att man har möjlighet att nå alla kunskapskvaliteter om man siktar på de högsta betygen.


Oavsett om våra unga entreprenörer vill visa dina kunskaper med papper och penna, genom drama eller med hjälp av digital teknik så ska varje medarbetare ha lika stor möjlighet att nå lika långt i sin kunskapsutveckling.

Hur man visar sina kunskaper ska aldrig spela någon roll.......men att man gör det
Ett framgångsrecept som vi lanserade förra året är de LÄRANDE SAMTALEN. Här möts man i en liten samtalsgrupp med oss EPL-pedagoger som samtalsledare.

Reflektion och diskussion blandas och man har möjlighet att verkligen visa vad man kan. Sist blev den här delen oerhört populär...mycket för den trevliga stämningen, lugnet och den avslappnade atmosfären samtidigt som man tar sikte mot kunskapskraven.

Här råder en behaglig formativ bedömning i en annorlunda lärmiljö