Entreprenöriellt lärande gör skillnad

fredag 27 september 2013

Det här är du bra på lille vän...

För ett tag sen var det en intressant konferens kring det entreprenöriella lärandet. Och rubriken talar sitt tydliga språk: Entreprenörskap i skolan här för att stanna.


Men det finns en del systemfel som vi, Sara och Johnny, kan hålla med om: 

"Brist på resurser, intresse och stöd möter inte sällan den som vill arbeta entreprenöriellt, visar forskningen.

– Ett av de stora systemfelen i skolan är ensamarbetet. Skolledningen måste engagera sig, då blir det kraft"

Entreprenöriell pedagogik kommer aldrig att nå särskilt långt så länge som skolledningen inte visar något genuint intresse.

Det räcker inte med att ge några ryggdunkningar och säga...det här gör du bra lille vän.Nä, det gäller att ta beslut som gynnar det entreprenöriella lärandet.. Och det gäller allt från att hitta lämpliga lokaler till att ge utrymme för lärarsamarbete.

Vi vet att entreprenöriellt lärande kan ge unga "medarbetare"som når längre...så vad väntar vi på egentligen.

.

torsdag 26 september 2013

Klimatfrågan med ett entreprenöriellt förhållningssätt

Entreprenöriellt lärande handlar om att vara en del av den värld man jobbar i.........och det gäller ju alla våra grupper.
 • Att vara delaktig 
 • Att ha egna åsikter 
 • Att tänka själva 
 • Att komma på egna lösningar
Just nu jobbar vi en del med klimatfrågan och det klart den ska upp på entreprenöriella agendan.  Riktigt hur vi ska koppla det teoretiska resonemanget till ett mer praktiskt görande vet vi inte än.

Klimatfrågan är något som berör alla av våra medarbetare och alla kan komma på egna sätt att bidra med.Men det är ju inte vi, Sara och Johnny som ska tänka ut allt. Delaktighet handlar om att vi verkligen tar reda på vad våra medarbetare vill och sen är det vi som verkställer samt ser till att det går att genomföra.

tisdag 24 september 2013

En modell som ger fler elever möjlighet att nå längre.

Bedömning för lärande var temat på den studiecirkel som har körts igång tillsammans med några kollegor. Och visst är det både lärorikt och intressant att få reflektera kring pedagogiska frågor med andra.

Till nästa tillfälle ska var och en presentera ett bedömningstillfälle som man upplevt som bra, något som gynnat lärandet......Om det blir summativt eller formativt, ja det får man väl se.

Har man som vi, Sara och Johnny, jobbat med entreprenöriellt lärande under många år så har man också en hel del exempel att delge andra. Ett av våra formativa bedömningsinsturment har vi kallat för lärande samtal.....en modell som ger fler elever möjlighet att nå längre.

Responsen från våra medarbetare är övervägande positiv:

 • Man lär sig mer.
 • Man är inte nervös. 
 • Det är roligt 
 • Det handlar inte om att man förväntas svara rätt eller fel.
 • Det känns inte som om man blir bedömd.


Hur responsen blir från kollegiet återstår att se. Nästa studiecirkelstillfälle blir helt klart lite extra spännande!

måndag 23 september 2013

Flera hundra blogginlägg genom åren.

Nu finns det riktlinjer för hur vi som jobbar i kommunen ska förhålla oss när det gäller sociala medier. Vi, Sara och Johnny, har ju följt de här riktlinjerna i många år så för oss är det inga nyheter. Och visst känns det lite proffsigare med en grafisk profil och ett korrekt språk.

För oss  innebär ju vårt bloggande att vi kan nå ut med det entreprenöriella förhållningssättet till de som vill veta lite mer. Det har faktiskt blivit flera hundra blogginlägg genom åren.

I morgon hoppas vi få se kreativa nior när vi ska slutföra arbetet med ideologier och partier. Entreprenöriellt, kreativt och lite annorlunda sätt att lära.

torsdag 19 september 2013

Det är inte så lätt att tänka utanför ramarna

Hur gör man när man får klasser som är så oerhört fostrade i det traditionella lärandet som det bara går???Vad gör man när man får elever som bara vill jobba med frågor och "rätt" svar från boken?

Vi ser ju att det finns en potential hos alla våra medarbetare och med andra lärstilar skulle fler elever nå längre.

Det entreprenöriella lärandet kräver ju att man ganska tidigt får testa sina egna tankar och idéer. Men om man aldrig får testa...hur ska man då kunna lära sig.

Just nu har vi, Sara och Johnny, en rejäl utmaning. Att vända en del av våra medarbetare från strikt hållna elever som bara tänker rätt och fel till medarbetare som både vill och kan vara kreativa samtidigt som man utvecklas kunskapsmässigt.

För vad man än tycker om skolan så är man ju där för att få en kunskapsfostran för det verkliga livet.....Och livet utanför skolan handlar inte om rätt och fel varenda gång. Och det handlar definitivt inte om att man kan titta i facit varje gång man lösa ett problem eller anta en utmaning.

tisdag 17 september 2013

Att våra medarbetare står i centrum är självklart

Ett entreprenöriellt förhållningssätt kan ibland underlättas om man som pedagog arbetar tillsammans. Först och främst så gynnas kreativiteten på ett helt annat sätt jämfört om man hela tiden försöker lösa allt på egen hand.

Vi, Sara och Johnny, som driver lite större grupper anser att flexibla grupperingar gynnar lärandet. I bland jobbar vi tillsammans i storgrupp och ibland kan vi göra uppdelningar utifrån vad som passar våra medarbetare bäst.

Att våra medarbetare står i centrum är självklart och det gör också att vi med blixtens hastighet kan gör förändringar utifrån dagsläget. Två pedagoger kan hitta helt andra lösningar än vad en ensamlärare kan göra i sitt klassrum.

Sist men inte minst så bli vår bedömning mer träffsäker....Vi har sett och upplevt samma sak och vi kan föra bra pedagogiska diskussioner utifrån våra styrdokument....alltså en mer likvärdig bedömning.
måndag 16 september 2013

Ett entreprenöriellt tänk har varit utgångspunkten

Veckan har startat med ett samarbete mellan slöjd och so-ämnena. I dag har vi haft elevens val med blandade grupper från åk 7-9. Ett entreprenöriellt tänk har varit utgångspunkten. 

Målet är att var och en av våra medarbetare ska få arbete med både teori och praktik under våra två elevens val-dagar.

.


torsdag 12 september 2013

Våra medarbetare i centrum

Våra åttor avslutar idag området som kallas världskartan ritas.......det blir en avslutande uppgift där var och en på egen hand får använda sig av alla kunskaper man samlat på sig under de senaste veckorna. Självklart får man använda både läroböcker och sina anteckningar från genomgångarna.

Men var i ligger då det entreprenöriella? Jo, under hela momentet så har det funnits många sätt att visa sina kunskaper på. Vårt mål är att våra medarbetare ska vara i centrum....delaktighet i både planering, genomförande och utvärdering.tisdag 10 september 2013

Det finns så många som tycker....

Att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande innebär ju att man ska vara öppen för andra sätt att lära. Men det innebär också att man måste våga testa lite nya tankar och idéer. Ibland går det bra och ibland får man göra förändringar

Ett vanligt dilemma är att det inte alltid är så lätt att implementera  nya tankar......det finns så många som tycker....Och så många som vet bäst......

torsdag 5 september 2013

En oerhörd positiv inverkan på våra medarbetares resultat

De första "medarbetarsamtalen" har dragit i gång och först ut var niorna. Samtalen är alltid lika kul eftersom de innehåller flera dimensioner. Först och främst en entreprenöriell och kunskapsmässig dimension men även en social del.

I dag hade vi extra mycket fokus på vår formativa bedömning och den framåt syftande återkopplingen. Men vi diskuterar även våra medarbetares delaktighet under våra arbetspass.

Så här tyckte våra medarbetare idag:

 • Variation och bra blandning mellan teori och praktik
 • "Man kan alltid komma med idéer och man vet att ni lyssnar"
 • Man lär sig mer när man får möta olika uppdrag utanför skolan.
 • Coachingsamtalen är guld värda...man vet alltid hur man ska nå nästa steg
 • Det är arbetsro och man vet vad man ska göra och när det ska vara klart.


Våra coachingsamtal har utvecklats genom åren och nu vet vi, Sara och Johnny, att de har en oerhörd positiv inverkan på våra medarbetares resultat.

tisdag 3 september 2013

9:ornas första Uppdrag!

Nu grundar vi för 9:ornas första Uppdrag den här terminen. Arbetsnamnet är POLISMER och kommer att ta upp de politiska ideologierna, politik i Norden, geografiska fältstudier och minoriteter i ett historiskt och modernt perspektiv.

Just nu är det den teoretiska delen som gäller....och den mer entreprenöriella biten kommer igång nästa vecka. Uppdraget börjar ta form men det är inte riktigt klart.måndag 2 september 2013

Ska det bli utveckling eller avveckling?

Just nu är vi, Sara och Johnny, lite bekymrade. Det känns nämligen som våra förutsättningar att bedriva vår entreprenöriella pedagogik inte tas på allvar.

Det är inte själva pedagogiken det handlar om....för det vill de flesta se mer av. Nä,det handlar mer om de fysiska förutsättningarna.


 • Just nu saknas det helheter....vi startar i storgrupp men måste byta lokal redan efter 30 minuter, inte bara ett pass utan flera gånger i veckan.Vem blir inte splittrad av ett sånt upplägg? 
 • Lärare som vill utveckla sin pedagogiska gärning måste få planeringstid tillsammans....i dagsläget är den tiden minimal. En avsevärd minskning jämfört med tidigare.
 • Sist men inte minst så saknas det elevdatorer. Vad sägs om fem bärbara datorer till en en elevgrupp på drygt sextio elever. Den ekvationen kan inte ens en rutinerad lärare få ihop.


Någonting måste göras - om det ska bli utveckling istället för avveckling. Vår ambition är att det här måste lösas på något sätt men riktigt hur vet vi inte än.