Entreprenöriellt lärande gör skillnad

fredag 31 maj 2013

Våga visa passion och vara lite galen

Vi, Sara och Johnny, får ofta frågan hur man får till det entreprenöriella förållningssättet i praktiken.....Och det första man bör komma ihåg är att det är ett förhållningssätt, alltså finns det ingen lärarhandledning eller något facit man kan luta sig tillbaka på. Men det är också det som är poängen både för elever och för pedagoger...

Entreprenöriellt lärande är en process, ibland arbetar man själv och ibland tillsammans med andra. Men det är du som lärare måste delta och coacha, guida, pusha och visa passion. Se till att ge utrymme för elevernas kreativitet och självständighet. Ta till vara elevernas egna lösningar på problem.

Du som lärare måste föregå med gott exempel i ditt ledarskap. Du måste visa att du tror på det du gör.


Våga visa passion och var lite galen. Ge eleverna ansvar men sätt tydliga gränser. Om något inte går som det är tänkt så lär man sig av det också.

Vi utmanar vår medarbetare och jobbar i skarpt läge när vi lägger undervisningen i ”verkligheten”.

Naturligvis har vi alltid tydliga mål och deadline att arbeta efter

Vi använder gärna lite ”udda” redovisningsformer. Det viktiga är att var och en får visa sina kunskaper på sitt eget sätt.

Sist men inte minst så utvärderar och reflekterar vi tillsammans med våra medarbetare.torsdag 30 maj 2013

Vi kommer att testa fler sätt att lära!

Terminen är snart slut och det är dags för oss att utvärdera den entreprenöriella verksamheten. Att det blir en del nya grepp och tankar det vet vi....och så här kan det se ut i höst.

 • Kommunhuset som sambandscentral?
 • Inbjudna gäster när vi startar upp ett nytt moment?
 • Verklighetsbaserade uppdrag med fler företag som involveras?

Vi kommer att testa fler sätt att lära......men det betyder inte att det gamla förkastas. Vår utgångspunkt är fortfarande att alla våra medarbetare lär på en mängd olika sätt. Och vår uppgift är att leverera rätt utbildningspaket till var och en.onsdag 29 maj 2013

Dags att koppla på fantasin

Vi, Sara och Johnny, är övertygade om att man kan lära på många fler sätt än de traditionella. Under de snart sex år som vi haft de entreprenöriella förhållningssättet under luppen så har vi lärt oss en hel del. En del av våra uppdrag har förkastats eller reviderats. Andra har varit mer klockrena och våra medarbetares motivation har funnits där från första stund.

En av våra erfarenheter är utan tvekan våra positiva vibbar från det verklighetsbaserade lärande......att få lära sig i en annan miljö än skolan ger mer.

Utgånspunkten är en stabil teoretisk bas.....och sen handlar det om att få möjlighet att använda de kunskaper man fått. Naturligtvis kan man få till de entreprenöriella lärandet i vilket ämne som helst.

tisdag 28 maj 2013

Det krävs ett kontaktnät

Om man som pedagog ska utveckla det entreprenöriella lärandet tillsammans med näringslivet krävs ett ganska stor kontaktnät.

I Enköpings kommun finns en uppdaterad "lista" med både stora och små företagare som gärna är med och bidrar till skolans utveckling. En sån här förteckning är en bra start för den som känner sig lite osäker......

Det är många yrkesområden som gärna jobbar tillsammans med skolan:
 • Butik, e-handel och egen produktion
 • Media, reklam, export och import
 • Redovisning, mäklare, juridik och marknadsföring
 • Turism, konferens och kultur
 • Kommunal verksamhet
 • Ledarskap och friskvård
Men det som krävs är att man har en väl genomtänkt idé innan man lyfter luren och börjar ringa runt. Och nästan alltid så möts man av trevliga företagare som tar sig tid trots en stressad vardag.måndag 27 maj 2013

Varför ska man vänta till gymnasiet????

Elever som drivit företag i skolan startar fler företag och når längre i arbetslivet. De här resultatet kan man helt klart tacka det entreprenöriella förhållningssättet för.

Men varför ska man vänta enda till man går på gymnasiet innan man får möjlighet att jobba med affärsidéer och företagande?????

Vi, Sara och Johnny, erbjuder alla våra nior ett genomtänkt upplägg där de entreprenröiella egenskaperna tränas samtidigt som man läser samhällsekonomi och jobbar med företagande......

Och genom åren så har vi skolat i runda slängar 250 unga medarbetare som fått pröva sina företagstankar i skarpt läge.


söndag 26 maj 2013

Vi kommer förstås att köra vårt eget race!!!

Att det finns många gymnasieskolor som samverkar med näringslivet det vet vi...men på Thoren Business School i Västerås tänker man ett steg längre...

Här är det nytänk som gäller. Nu vill rektor Catarina Altblom förändra attityden till samverkan hos både elever, lärare och företag.

"Med min bakgrund i näringslivet har jag haft glädjen att kunna bjuda in många föreläsare från ”verkligheten”. De har kommit till skolan och pratat under temat ”Människan bakom yrket”. Eleverna har fått inspiration och inblick i att vägen till ett drömyrke ofta är brokig och inte spikrak".


Att det här sättet att jobba är entreprenöriellt går väl inte att missa. Det här är en skola som aktivt och regelbundet bjuder in intressanta personer till skolan. Det här sättet att jobba ser vi, Sara och Johnny, som något vi kan ta med oss till grundskolan.

Vi kommer förstås att köra vårt eget race men det här angrepssättet har inspirerat oss.....Vi kör i gång till hösten och vi kommer inte att spara på krutet.


lördag 25 maj 2013

PISA-undersökningarna är ett trubbigt mätinstrument

Det är alltid lika intressant att läsa artiklar som  handlar om det finska skolan och dess resultat. Och vid en första anblick kan man ju tro att allt är på topp bara för att Finland hamnar högt  i PISA-undersökningarna år efter år.

För oss som har ett entreprenöriellt förhållningssätt känns dock PISA som ett aningen trubbigt mätinstrument.............

Men den som vill ta del av en intressant artikel ska absolut läsa inlägget i Västerbottens Kuriren som är skrivet av Fredrik Strandegren:

"Jag menar inte att provresultaten är ointressanta men de är långt ifrån hela sanningen. Inte minst då dessa prov inte självklart mäter vilka kompetenser som är viktigast att utveckla för att som individ och land kunna vara konkurrenskraftiga I framtiden.

Ska man tro framtidsanalytikern Troed Troedsson kommer morgondagens arbetsmarknad att präglas av kommunikation, mobilitet, flöden, globalisering, avspecialisering, oförutsägbarhet, komplexitet och kortsiktighet. Om den svenska skolan vill göra eleverna kompetenta har jag svårt att förstå att vi bara skall kolla i backspegeln".

Att lärande och kunskaper är mer än resultat från ett prov det har vi varit övertygade om länge.....det entreprenöriella har framtiden för sig.torsdag 23 maj 2013

En bra motivationshöjare

I dag startar våra nior med sin individuella upplägg. Det är nu man har möjlighet att välja ett av de fyra samhällsorienterade ämnena för att kunna nå ett steg längre.

Var och en har ett eget upplägg efter personliga mål och ambition. Och alla får en egen coachingtid för att kunna veta att man är på rätt väg. Det här är ingen gör-det-självkurs. Alla våra medarbetare utmanas på sin nivå.

Hög delaktighet och höga förväntningar kännetecknar det entreprenöriella förhållningssättet. Och det här blir en bra motivationshöjare innan niorna slutar grundskolan.onsdag 22 maj 2013

Friskolorna erbjuder andra sätt att lära...och det lockar naturligtvis.

Att friskolorna har ett stadigt grepp om marknaden för lärandet råder det väl inga tvivel om. Och uppenbarligen så finns ett behov, ett behov som den traditionella skolan inte verkar kunna matcha. Lite märkligt kan man tycka eftersom erfarenheten av att bedriva undervisning är lång i det kommunala träsket.. Men det kanske är just det som är problemet?

Den som väljer att starta en friskola måste ha ett entreprenöriellt tänk med sig i bagaget. Man måste våga tänka nytt och man måste våga ta liter risker.

Ser man det ur elev- och föräldraperspektiv så här det helt klart så att friskolorna har någonting som de kommunala inte kan eller vill erbjuda.

Friskolorna erbjuder andra sätt att lära...och det lockar naturligtvis. Samtidigt kan man konstatera att de traditionella skolorna står kvar och stampar, trots konkurrensen...

Det händer inte särskilt mycket när det gäller lärandet. Det är samma gamla klassrum och samma gamla storlek på grupperna som det alltid har varit. Man läser språk på samma sätt som man alltid har gjort...glosor, glosor, glosor. Och man räknar på i sin mattebok. Efter en avklarad sida är det bara att vända blad, man behöver knappt tänka själv.

Det är tryggt, förutsägbart och tråkigt. Och det är långt ifrån läroplanens tankar om att skapa lust att lära.  Det är helt klart långt kvar innan det entreprenöriella tänket når de kommunala skolorna.

tisdag 21 maj 2013

Att det desstutom är kreativt och entreprenöriellt kan väl ingen missa

Future City är en tävling som har utvecklats genom åren. Här handlar det om ett helhetstänk med många  förmågor inblandade....kommunikation, miljö, samarbete, nytänk och problemlösning är bara några av alla delmoment som deltagarna måste kunna ta sig an

Att det dessutom är kreativt och entreprenöriellt kan väl  ingen missa........"Tanken med tävlingen är att skola och näringsliv ska mötas. Tävlingen arrangeras i samverkan med bland annat Energi- och Miljötekniska Föreningen, Energimyndigheten och Sveriges Byggindustrier".

Nästa läsår är det fullt möjligt att våra medarbetare också är med i tävlingen...med rätt upplägg finns det mycket att vinna när det gäller kunskaper.

måndag 20 maj 2013

Det behövs ett aktivt stöd av rektor

Entreprenöriellt lärande verkar ha olika stark ställning i kommunerna. En del kommuner gör en helhetssatsning. En del andra kommuner gör en rivstart och slår sig för bröstet med hjälp av några jippoliknande inslag...men sen blir det inte så mycket mer.

Självklart kommer det aldrig att gå att "frälsa" alla pedagoger. Och det är inte meningen heller. Men lärare som vill satsa på det entreprenöriella behöver ett starkt stöd. Först och främst ett aktivt stöd av rektor.Man behöver alltså en skolledare som både vill och kan tänka lite annorlunda. Men det behövs också en skolledare som visar övriga kollegiet att entreprenöriellt lärande är något som har ett starkt stöd i styrdokumenten.


söndag 19 maj 2013

Alla elever har rätt till en rättvis bedöming

För oss är formativ bedömning och entreprenöriellt lärande någonting som hör ihop. Hur våra medarbetare visar sina kunskaper spelar ingen roll...

Det här med formativ bedömning märks lite mer när läsåret snart är slut. Det är nu man märker vilka kollegor som bara pratar utan att förstå hur den formativ bedömningen ska användas.

Så här i terminsslutet går det inte en dag utan att man hör hur viktigt det nationella provet är i förhållandet till elevens betyg. Det är nu man hör kollegorna sucka och stöna över resultatet på nationella provet. Och helt plötsligt verkar de formativa tankarna, som var så självklara i höstas, vara som bortblåsta.Om elever ska kunna få en rättvis bedömning behöver den formativa bedömningen göras till ett levande verktyg. Lärare måste helt enkelt stå upp för sin bedömarkompetens och använda den formativa delen som ett naturligt bedömníngsverktyg.....men där är vi inte än.

Det är dags att se det nationella proven som vilket annat bedömningstillfälle som helst. Alla elever har rätt till en rättvis bedömning - men just nu är vi långt därifrån. Den formativa bedömningen har en mycket stark ställning i styrdokumenten men ute på skolorna verkar den inte vara mycket värd så här när sommarlovet närmar sig.

lördag 18 maj 2013

En tilltro som är lite över det vanliga

För oss handlar entreprenöriellt lärande först och främst om våra medarbetares delaktighet. Men det handlar minst lika mycket om att vi som pedagoger har höga förväntningar.

Att ha höga förväntningar betyder att man ha en tilltro till varje individ......en tilltro som är lite över det vanliga.

Nu har så gott som alla medarbetare valt ett av våra so-ämnen att jobba med de sista veckorna. Och vi, Sara och Johnny, skräddarsyr och gör utmaningar till var och en.

Det är här sättet att arbeta skapar motivation och det brukar nästan alltid sluta med högre betyg och kunskaper för livet.I vanliga ordning spelar det ingen roll hur man visar sina kunskaper....hos handlar det om att man visar vad man kan och förstår.

fredag 17 maj 2013

Det entreprenöriella lärandet växer och växer.....

Det entreprenöriella lärandet växer och växer.....
 • Skolverket ska stimulera arbetet med entreprenöriellt lärande. Det handlar om att utveckla elevers förmåga att se möjligheter, ta initiativ och ..
 • Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och ...
 • Entreprenöriellt lärande vid Stockholms universitet. Under höstterminen 2013 erbjuder Stockholms universitet kurser i Entreprenöriellt lärande ...
 • Alla elever ska få nyttja sin fulla potential och utveckla sina förmågor genom att lärarna har ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen.
 • Entreprenöriellt lärande är att stimulera elevens grundläggande inre motivation och öka graden av personligt ledarskap det vill säga kunskap ...
.


torsdag 16 maj 2013

Insändare från en mycket traditonell lärare som är rädd för förändringar?

Härom dagen kunde man läsa en något ilsken insändare i Enköpings Posten. De sura minerna gällde det entreprenöriella förhållningssättet som, vad man än tycker,  har sin grund i styrdokumenten.

Det intressanta med insändaren var att personen, som inte vågade skriva ut sitt namn, inte hade förstått att det handlar om ett förhållningssätt. Ett förhållningssätt är ju en blandning av en tolerant elevsyn och en kunskapssyn där lärande kan ske på olika arentor för olika elever. Alla behöver inte göra lika.

Man vet ju inte vem som står bakom den okunniga insändaren men visst luktar det som om den kommer från en mycket traditionell lärare som är livrädd för förändringar.

Men en insändare utan en avsändare är ingenting som ens är värt att bemöta....
Om några dagar går sista ansökningsdag ut för Skolverkets kurs i entreprenöriellt lärande. Vi, Sara och Johnny, gick utbildningen för några års sedan.....Och vi fick många bra tankar med oss i bagaget.

Missa inte kursen om du vill förändra ditt sätt att undervisa!

onsdag 15 maj 2013

Entreprenöriellt med fokus på flera av våra so-ämnen.

Det blev stordåd när våra grupper tog sig ner på stan för att utföra sina uppdrag......entreprenöriellt med fokus på flera av våra so-ämnen.

I vanlig ordning var det ingen som gick säker....brevbärare, taxichaufförer och tjänstemän i kommunhuset fångades in för intervju och bild.Någon eller några uppdrag återstår ....den topografiska kartan runt Åsenstugan kommer att prioriteras idag. Och det mest spännade sparar vi till sist, nämligen presentationen som var och en ska göra på sitt eget sätt.

tisdag 14 maj 2013

Våra medarbetare kan gör stordåd, det vet vi.

Nu är det bara två dagar kvar till elevens val....och i sista stund blev det ett helt nytt program. Från början hade vi tänkt åka till Uppsala men en lite rörig organisation i arbetslaget gjorde att vi fick tänka nytt.

Nu blir det Enköping istället....men fokus kommer att ligga på våra fyra so-ämnen i kombination med ett entreprenöriellt förhållningssätt. De har dagarna är det kreativitet och egna lösningar som gäller. Dag två blir det presentationer, helst på ett annorlunda sätt.


Tre av dagens uppdrag
Det är alltid kul att göra någonting lite annorlunda....För vad är det värsta som kan hända. Jo, att det inte går riktigt som man tänkt sig.

Ofta är det så att det kan bli minst lika bra eller bättre när man inte har något riktigt facit på vad som kommer att hända. Våra medarbetare kan gör stordåd, det vet vi.

måndag 13 maj 2013

Visst låter det bra

Ännu en kommun som säger sig ha kommit långt med det entreprenöriella lärandet. Den här gången är det Växjö kommun som visar upp fler olika modeller för samverkan med närsamhället.

Och visst låter det bra...Men hur ser det ut i verklighet??? Är det så att det är en gäng eldsjälar som står för det entreprenöriella eller är det så lyckosamt att man fått flertalet lärare att bli mer entreprenöriella.
En tanke som dyker upp är vad man gör med de pedagoger som inte vill tänka på något annat sätt. Det klart att det finns ett motstånd även i Växjö?

söndag 12 maj 2013

Föreläsningar och workshops

Nu finns det en spännande konferens om entreprenöriellt lärande om man känner att man behöver. Men egentligen behöver nog alla får sig en dos av fler sätt att se på lärandet.......

Entreprenöriellt lärande blir ju vad pedagoger och elever gör det till. Och därför är alla nya tankar och idéer av intresse.
Upplägget låter verkar minst sagt spännande. Föreläsningar och workshops kommer att varvas för att var och en ska hitta fram till det entreprenöriella.

lördag 11 maj 2013

Droppen verkar vara våra tröjor....oj vad det stör.

Det entreprenöriella lärandet är någonting som vi brinner för och någonting som vi vill vara med och utveckla. Och den som tror på någonting vill ju gärna profilera sig och visa vad man står för.

Nu är det inte så att vi är själva med vår vilja att profilera det entreprenöriella förhållningssättet.....Det har sin grund i skolans styrdokument och det finns även en rejäl storsatsning i kommunen.

Men om man jobbar inom grundskolan så möter man ganska ofta på motstånd om man tänker lite för nytt. Inte så att det sägs rakt ut....men det tisslas och tasslas. Och droppen verkar vara våra tröjor....oj vad det stör.
Men om man har den minsta lilla entreprenöriella tanke så borde man ju tänka till i stället för att gnälla.

Tänk om fler lärare aktivt tog och profilerade sitt pedagogiska tänk.....och det finns många pedagogiska idéer som borde lyftas fram. Men man kan inte sitta och vänta på att andra ska komma och erbjuda sin hjälp.

En entreprenöriell pedagog tar saken i egna händer........

fredag 10 maj 2013

Andra lärmiljöer

För oss handlar en del av det entreprenöriella förhållningssättet om att hitta andra lärmiljöer....och nu är vi på jakt efter en lokal.

Om två veckor kommer vi att knyta ihop säcken kring andra världskriget och förintelsen. Och vi gör det med hjälp av Tobias Rawet som ännu en gång besöker oss.

Först blir det en intressant men väldigt gripande föreläsning. Därefter blir det en blandning av seminarium och frågestund.

Men just nu har vi ett problem att lösa.....Vi behöver en lokal för drygt 70 personer och det ska vara... utanför skolan men i Enköping förstås.

Kommunhuset är redan upptaget så nu letar vi vidare...och förslag mottages med tacksamhet. Skicka gärna ett mail  till Sara eller Johnny om du har några tips.torsdag 9 maj 2013

Ännu en delseger

Ännu en gång går Enköpings pedagogiska pris till lärare som har ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap. Vi, Sara och Johnny, gratulerar årets pristagare.....det entreprenöriella är på gång.Under de år som det pedagogiska priset har delats ut så har det entreprenöriella förhållningssättet nått framgångar vid flera tillfällen.

År 2011 hade vi förmånen att vara pristagare men vi är minst lika glada idag när det entreprenöriella har tagit ännu en delseger. 

onsdag 8 maj 2013

En het potatis

Att det entreprenöriella lärandet är en het potatis i många lärarläger  märks ganska tydligt. Osäkerheten är stor och allt nytt verkar farligt. Och visst är det så att det är svårt att lära gamla hundar att sitta......

Men vi får allt oftare påringningar från pedagoger som har ett öppet sinne för det entreprenöriella. Intresset startar i förskolan och märks genom hela skolsystemet till universitet och högskola.

Att vi kommer fortsätta  med vårt bloggande för att sprida våra tankar och idéer känns ganska självklart. Målet är minst ett inlägg om dagen.....alla dagar i veckan under terminerna.tisdag 7 maj 2013

Entreprenöriell storsatsning

Att det entreprenöriella lärandet är en storsatsning i kommunen trodde vi att alla hade klart för sig....men icke. Vi har varit med i den pedagogiska debatten om ett entreprenöriellt förhållningssätt i flera år nu. Det har varit insändare och reportage om vart annat och nog trodde man att poletten hade ramlat ner.

Den senaste repliken på vår insändare visar att dock att det finns pedagoger som fortfarande tror att det entreprenöriella lärandet kommer av sig självt bara för att det står skrivet i läroplanen.
Enköpings Posten 6 maj

Vi kommer att fortsätta att driva på och stötta det entreprenöriella lärandet i kommunen....så är det bara. Vi har sett stora vinster för väldigt många elever och i vårt uppdrag ingår att hitta det  absolut bästa sättet att lära för var och en. Men vi kommer inte bara att stötta det entreprenöriella....det kommer fler debatterande artiklar, var så säker.

söndag 5 maj 2013

Kurs i entreprenörskap

Det är inte bara inom grundskolan och gymnasieskolan som det entreprenöriella förhållningssättet vinner terräng. I höst startar Malmö högskola en kurs i hur innovativt tänkande kan användas i välfärdssektorn.

Och precis som på många andra håll i samhället så har man insett att man behöver kunna tänka nytt och innovativt om det ska bli någon utveckling uti från nya behov som dyker upp.

Mer av den här varan skulle behövas i skolan....men frågan är vem det är som bromsar mest. Är det politikerna som tittar i backspegeln och höjer sin egen skolgång till skyarna eller är det pedagoger och skolledare som inte vågar och vill prioritera lite andra tankar kring lärandet?

lördag 4 maj 2013

Att brottas med bromsklotsar

Det är alltid lika kul att ta del av kommuner som har lyckats på bred front med det entreprenöriella lärandet. Drivkraft Söderhamn har kommit så långt att självaste Skolverket har gjort ett besök.


Vad är det som gör att Söderhamn har lyckats när så många andra kommuner måste brottas med alla bromsklotsar som varken vågar eller vill tänka nytt?

Något enkelt och enhetligt svar är väl inte att vänta sig....men visst blir man nyfiken på hur man gör.

fredag 3 maj 2013

Sax, lim och A3-papper

Bilder och begrepp är vad våra åttor kommer att få möta när vi drar igång religionsmomentet på allvar. Att jobba med bilder har vi gjort tidigare och reslutatet brukar bli bra.

Vi har ju som målsättning att våra medarbetare ska få lära på så många sätt som möjligt, alltså en del av det entreprenöriella tankesättet....Och bilder är ett sätt.Men för att få  lite extra fart på kreativiteten kommer både sax, lim  och A3-papper att bli en viktigt ingrediens under arbetspasset.

torsdag 2 maj 2013

Våga misslyckas och ta nya tag

Det är imponerande att läsa att just nu är det 17 Stockholmsskolor som deltar i en utbildningssatsning med syfte att få fler lärare att börja använda det entreprenöriella förhållningssättet.

"Läraren Malin Bergdahl på Smedshagsskolan i Hässelby har utbildat sig i entreprenöriellt lärande. Det har förändrat hennes undervisning.

– Det innebär att skapa glädje hos eleverna. Jag tycker om att förädla undervisningen och anpassa den efter vars och ens förutsättningar, säger Malin Bergdahl lärare i klass 8 A på Smedshagsskolan".


"Det entreprenöriella lärandet syftar  till att locka fram de egenskaper som utmärker en entreprenör: nyfikenhet, förmåga att ta initiativ, att våga misslyckas och ta nya tag".


onsdag 1 maj 2013

En inneboende tröghet

Det är verkligen inspirerande att kika in på JB educations hemsida. Här hittar man en skola som brinner för det entreprenöriella lärandet. Och man vågar visa att man är stolt över sin syn på kunskap.

Det finns också en stor skillnad jämfört med många kommunala skolor.....man vågar profilera sig. Den som har funderingar att börja sin skolgång
 på JB education vet precis vad man får. Inga hemligheter här inte.JB education har ett entreprenöriellt förhållningssätt


Det verkar finnas en inneboende tröghet i kommunala skolor......allt det gamla sitter där det sitter och det verkar inte gå att sopa bort. Förslag och nymodigheter tas ofta emot med skepsis.

Men det kanske är så att pedagoger som tänker annorlunda inte ska vara i den kommunala skolan?