Entreprenöriellt lärande gör skillnad

tisdag 30 april 2013

Ett förbättrat lärande

Ekonomiskt bistra tider väntar skolan nästa år....mindre pengar till arbetslagen, assistenter som sägs upp och låga löneökningar. Det är då man måste samla ihop sig och försöka få till det där lilla extra.

För vad man än tycker om det ekonomiska så handlar vårt uppdrag om ett förbättrat lärande. Det klart att mer pengar att spendera skulle underlätta på många plan...men många delar av det entreprenöriella förhållningssättet kostar inte några pengar.
måndag 29 april 2013

Vi tänker fortsätta att utveckla

Det är faktiskt inte så många veckor kvar på det här läsåret. Och självklart väntar alla på en ledighet så småningom. Men om man vill göra något annorlunda och utmana lärandet lite extra så är det hög tid att tänka till.

Bra framförhållning är ett måste...om man vill jobba med olika aktörer utanför skolan. Samtidigt måste man kunna arbeta i det korta perspektiv och gör snabba förändringar och tänka nytt.

Dagens studiedag blir en utmärkt dag för kunna tänka till lite extra kring vårt entreprenöriella uppdrag som vi tänker fortsätta att utveckla.

söndag 28 april 2013

Bromsklotsar och bakåtsträvare

Vi, Sara och Johnny, har som gemensamt mål att vi vill få fler elever att nå längre med hjälp av annorlunda sätt att lära och andra sätt att visa sina kunskaper på. Och här är det entreprenöriella förhållningssättet en bra utgångspunkt.

Men desto längre vi håller på och driver det vi tro på så märker vi att många pedagoger och skolledare gärna rynkar på näsan till lite det som luktar lite nytt.

Självklart har vi funderat på vad det skulle kunna bero på men något klart svar har vi inte. Bromsklossarna och bakåtsträvarna finns bland både erfaren och mindre erfaren pedagog. Samtidigt möter vi de som verkligen vill bidra till utvecklingen.....................det finns alltså hopp om framtiden.

lördag 27 april 2013

Västerås tidning

Den här veckan publicerar Västerås tidning vår insändare där vi vill diskutera lärandet. Vi är övertygade om att fler elever kan nå längre om vi pedagoger kan erbjuda fler sätt att lära. Ett sätt är ju det entreprenöriella som vi brinner för.

Men det här med att debattera pedagogik verkar vara känsligt. Om man dessutom ger sig in på lite andra områden än de traditionella så är det många som rynkar på näsan.

Det finns nästan ingen annan bransch där nya idéer har så svårt att få fotfäste som i skolans värld. Fortfarande sitter mängder av elever i sina bänkar....Och man skriver av och man skriver av tavlan, utan att ha förstått särskilt mycket. Varför går utvecklingen så sakta?

fredag 26 april 2013

Ingen debatt - ingen utveckling

Vår insändare med fokus på det entreprenöriella lärandet verkar skapa debatt, härligt. Det är ju liksom det som  tanken. Ingen debatt - ingen utveckling.

Lärare behöver bli flitigare på att debattera skolfrågor i media. Men det är inte bara lärare som behöver höras i debatten. Skolchefer och rektorer behöver, i större utsträckning, visa att svensk skola har många kvalitativa inslag.

Att svara på en insändare och vara saklig kanske inte är så lätt alla gånger. Men hellre en onyanserad replik än att det är tyst i debatten. Vi, Sara och Johnny, ser fram emot fler vassa formuleringar om pedagogiska spörsmål. Ordet är fritt.....

torsdag 25 april 2013

Entreprenöriellt lärande - ja tack!

Nu har våra medarbetare omsatt sina teoretiska kunskaper i praktisk handling. Och det är faktiskt då som man ser att "poletten" ramlar ner. Sista förberedelserna gjordes i dag och på fredag är det dags för presentationer och reflektioner.

Det finns nästan ingenting som är så effektivt för lärandet som att jobba i skarpt läge. Att få ge sig ut på stan och lösa problem som man tidigare bara läst och lyssnat till......Avbetalning, kontant, kredit, amortering, marknadspris och ränta är bara några av begreppen som böjrar falla på plats.

Vi, Sara och Johnny, ser fram emot bra presentationer där kunskaperna kommer att sitta kvar på djupet.

onsdag 24 april 2013

Nya tankar är aldrig fel

Nu har våra tankar startat kring kristendom med våra åttor. I vanlig ordning är det en stor portion delaktighet som gäller, redan från start.

Den här gången kommer vi att utgå från medarbetarnas frågor och funderingar. Det blir en bra utgångspunkt. Men entreprenöriellt lärande handlar om så mycket mer.......

Vårt mål är att göra något annorlunda med delar av religionsmomentet. Förmodligen blir det någonting utanför skolan. Men den här gången tänker vi ta hjälp av våra lärarstudent.....nya tankar är aldrig fel.

tisdag 23 april 2013

Utvecklingsarbetet kommer att fortsätta

Redan nu börjar vi fundera hur det entreprenöriella lärandet ska se ut i höst. Vår pedagogiska idé håller måttet det vet vi....men det finns en hel del praktiskt att önska. Först och främst behöver vi ett schema som ger oss utrymme att arbeta utanför klassrummet.

Men vi behöver också lösa en del andra praktiska detaljer för att vårt entreprenöriella utvecklingsarbete ska kunna fortsätta i samma takt.

Vårt entreprenöriella förhållningssätt har utvecklats men det betyder inte att vi kan inte kommer att tänka nytt. Pedagogisk utveckling kräver ett ständigt nytänkande.

måndag 22 april 2013

Ett steg bakåt

Företagsmässan gick av stapeln i helgen och precis som tidigare gånger så var den välbesökt. Självklart är det kul när ett arrangemang av den här kalibern lyckas.....Men det var någonting som saknades i år.

Förra året fick nämligen elever möjligheten att ta ansvar för en egen monter för att kunna visa upp sina tjänster, produkter eller affärsidéer. Men det möjligheten fanns inte i år och det kändes lite snopet. Det går nämligen inte att jämföra en ungdomsmässa i ungdomens hus med att få delta på liknande villkor som etablerade företagare.

Om man vill få unga entreprenörer att utvecklas på allra högsta nivå så ska man naturligtvis erbjudas en plats på företagsmässan......men så blev det inte den här gången. Det här var helt klart ett steg bakåt för den entreprenöriella utvecklingen.

söndag 21 april 2013

Entreprenöriell vecka

Vi ser fram emot ännu en entreprenöriell vecka....

På fredag ska våra 8:or presentera sitt uppdrag i samhällsekonomi. Det ganska svåra abstrakta innhållet kommer att få en helt ny innebörd när våra medarbetare kommer att visa hur det gått att "handla" kapitalvaror hos traktens olika handlare.

Coachingsamtalen kommer också att fortsätta.....samtalen innebär att var och en av medarbetarna kommer att få en bättre inblick när det gäller vilka kunskapskrav som gäller just dem.lördag 20 april 2013

Enköpings Posten intresserar sig för skolan

Ännu en gång är vi med och debatterar våra åsiketer i Enköpings Posten

Det klart att det är lite hedrande att hamna på första sidan...men vi tokar det som att vårt budkskap är viktigt. Det är ju inte första gången som vi är med och har synpunkter.

fredag 19 april 2013

Möjligheter istället för hinder

Uppdrag - vad kostar det  - startade härom dagen för våra åttor. Efter en något darrig inledning så lyckades alla våra medarbetare hitta fram till just sitt företag.Att på egna ben kliva in till en butik och fråga om man kan få ställa frågor om pengar och ekonomi kräver en stor portion mod. Det kräver också rejält med ta-sig-församhet och entreprenöriellt tänkande men det vet vi att våra medarbetare har

Självklart så dyker det upp ett och annat när man jobbar utanför skolan.....En  del företag tackade nej, andra hade stängt och ytterligare någon kunde inte hjälpa till. Men allt gå att lösa om man ser möjligheter istället för hinder.

Med hjälp av mobiltelefoner och kontakt med oss pedagoger så lyckades alla att hitta ett bra företag för att lösa sin uppgift. Det som återstår nu är att samla ihop alla information och få till en bra presentation.

torsdag 18 april 2013

Klurigt, lärorikt och entreprenöriellt

Planneringen för elevens val börjar falla på plats mer och mer....klurigt, lärorikt och entreprenöriellt blir temat den här gången.

Detaljplaneringen återstår men målet är att man ska kunna få visa sina kunskaper lite extra i något av våra fyra samhällsorienterade ämnen.

Ett av kunskapskraven i geografi handlar om fältstudier av natur-och kulturlandskap, till exempel av samhällsplanering i närsamhället. Det här blir ett utmärkt kunskapskrav att arbeta med samtidigt som vi väver in det entreprenöriella förhållningssättet.

Vi, Sara och Johnny, ser entreprenörskap i skolan som någonting naturligt och något som ska  finnas med oss och våra medarbetare hela tiden.....Men vad man än tycker om ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap så ingår det i lärarens uppdrag.

"Skolan ska stimulera elevernas kreativitet, nyfikenhet och självförtroende samt vilja till att pröva egna idéer och lösa problem. Eleverna ska få möjlighet att ta initiativ och ansvar samt utveckla sin förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Skolan ska därigenom bidra till att eleverna utvecklar ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap".onsdag 17 april 2013

Riktigt klart är det inte.....

Nu är det dags att planera elevens val igen. Utgångspunkten är att det ska rymmas inom något eller några av skolans ämnen och vi tänker självklart lägga vårt fokus på de samhällsorienterade ämnena.

Riktigt klart är det inte men vi vet att vi ska jobba med de entreprenöriella kompetenserna men på ett lite annat sätt än det gamla vanliga. Målet är ju att flera av våra medarbetare ska nå ett steg till i sin kunskapsutveckling

Just nu är arbetsnamnet Äventyret Uppsala men det kommer nog att förändras desto längre vi kommer med våra tankar.

tisdag 16 april 2013

Hur ska jag förändra min undervisning?

I DN kan man läsa att ämneslärare på svenska grund- och gymnasieskolor saknar i stor omfattning utbildning i de ämnen de undervisar i. Självklart är det alarmerade siffror men att tro att elevers resultat ensidigt bara handlar om ämneskunskaper är en för lätt väg till "sanningen"

Där med inte sagt att ämneskunskaper inte har något värde...tvärtom, visst har de det. Ett stort värde dessutom.

Ska svenska elevers resultat höjas behöver många lärare fundera över sitt sätt att undervisa. HUR ska jag förändra min undervisning så att fler elever kan nå längre i sitt lärande? Kan det vara så att jag som erfaren lärare behöver fundera på lite nya pedagogiska grepp istället för att köra det gamla vanliga?

Vi, Sara och Johnny, som driver det entreprenöriella lärandet har sett oerhört många fler elever lyckas om man bara ger de chansen att lära på andra sätt....Just det man måste ge de chansen - och det är lärarnas uppgift.

Vi tror på det entreprenöriella förhållningssättet och våra utgångspunkter är:
 • annorlunda lärmiljöer
 • formativ bedömning
 • visa kunskaper på många olika sätt
 • höga förväntningar
 • se möjligheter
 • variation i undervisningen
 • delaktighet i planering, genomförande och utvärdering
 • att få det abstrakta konkret - praktiskt visa vad man lärt sig i många olika sammanhang
 • coachingsamtal
 • lärande samtal
Du kan vara hur duktigt och ambitiös ämneslärare som helst. Men du kan du inte stå vid katedern hela dagarna och mässa.... hur gärna du än vill. De kanske fungerade för trettio år sedan men ungdomar idag har helt andra krav.

måndag 15 april 2013

Framgång i undervisningen

Skolinspektionen har samlat material baserat på den senaste forskningen när det gäller framgång i undervisningen. Det är intressant läsning och redan efter ett par stycken kan man konstatera att Skolinspektionens rekommendation kring framgångsfaktorer ligger helt linje med vårt entreprenöriella förhållningssätt.

Vårt entreprenöriella koncept tar ju sin utgångspunkt i individen tillsammans med en stor variation när det gäller att lära. Vi, Sara och Johnny, är övertygade om att varje elev kan nå längre om man låter var och en både lära sig och visa sina kunskaper på sitt allra bästa sätt. Hur man visar sina kunskaper ska aldrig spela någon roll...men att man gör det.

Visst kräver det ett lite annorlunda tankesätt av oss pedagoger....men de goda resultaten kommer som ett brev på posten om man förändrar sin undervisning med fokus på att alla elever kan men på olika sätt.

Våra utgångspunkter är höga förväntningar, delaktighet i sitt eget lärande, annorlunda lärmiljöer och formativ bedömning."Här är några slutsatser som Skolinspektionen tar fasta på  utifrån forskningen om hur undervisningen påverkar elevers studieprestationer:
 • Elever vars lärare använder en bred arsenal av metoder och verktyg och sina goda ämneskunskaper i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare saknar eller inte fullt utnyttjar sin didaktiska och metodiska kompetens.
 • Elever vars lärare är tydliga ledare som utmanar, driver och skapar förtroendefulla relationer, lär sig mer än elever vars lärare inte ser det som sin uppgift att peka ut riktningen för elevens utveckling och erbjuda verktyg som kan leda eleven rätt.
 • Elever vars lärare vet att det är deras ansvar att organisera undervisningen efter elevers individuella behov, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever lär på samma sätt och undervisar därefter.
 • Elever som undervisas av lärare som vet och visar att alla elever kan lära, lär sig mer än elever vars lärare tror att vissa elever kan och andra inte.
 • Elever som ges förutsättningar att vara med och välja aktiviteter och vars erfarenheter och kunskaper blir en utgångspunkt i undervisningen, lär sig mer än elever vars lärare tror att elever inte har det som krävs för att involveras och vara med och påverka".
Vill du nå längre i din undervisng, ta gärna stöd av Skolinspektionens skrift : Framgång i undervisningen.

söndag 14 april 2013

Motiveringarna

Juryns motiveringar till våra vinnade medarbetareBästa presentation: Dip Tip ( Matilda, Hanna, Emma och Ronja)
Med en presentation där ett självklart ja tack från oss alla kvinnor som män, valde vi att testa och prova den långa penselns förmåga. Ni har en produkt som säkert kommer att slå på markanden bara ni vågar anta utmaningen.

Bästa produkt: VFP ( Natta, Lollo, Charlotta och Erika)
Enkel men smart produkt som löser ett problem med matspill utanför tallriken för så väl mindre barn som personer med nedsatt motorik. Tallriken med de inåtvända kanterna har god potential att öka självständigheten hos brukaren.

Bästa innovation: Sveg (Therese, Lena, Jesper och Oliver)
Sveg har genom kreativt arbete tagit fram en produkt som gör det lekande lätt i backen
för barn och föräldrar. En smart och nytänkande lösning till borttappade samt onödigt bärande av stjärtlappar. Allt i ett paket.

lördag 13 april 2013

Bästa innovation, Bästa produkt och Bästa presentation

Bästa innovation, Bästa produkt och Bästa presentation var de vinstkategorier som gick till våra medarbetare. Det börjar bli mer regel än undantag att våra unga entreprenörer plockar hem ett par tre priser när det ställer upp i den årliga tävlingen.

Visserligen har vi en bra struktur kombinerat med ett flexibelt upplägg...men äran den går helt och hållet till våra medarbetare. GRATTIS ännu en gång!

Bästa presentation gav klirr i kassan


fredag 12 april 2013

Årets vinnare är "företagen"....DipTip, VFP och Sveg.

Stort grattis till våra medarbetare som kammade hem tre olika kategorier i kommunens pristävling för duktiga entreprenörer. Ännu en gång har våra medarbetare visat att de kan vara med och fajtas med de äldre eleverna från gymnasiet. Den här gången tog vi hem tre priskategorier av totalt åtta.

Vi, Sara och Johnny, vet att vi är bra på att locka fram det bästa hos våra elever när det verkligen gäller. Inte nog med att man lyckades få med sig en hel del prispengar.....genom att vara teori och praktik i ämnet samhällskunskap har väldigt många fler av våra medarbetare nått längre i sin kunskapsutveckling.

Varje vinnargrupp fick dela på prissumman som var 4000 kr

Årets vinnare är "företagen"....DipTip, VFP och Sveg.
VFP fick priset för bästa produkt

Entreprenöriellt lärande gör skillnad - så är det bara!

Kul på jobbet!

Vi vet att entreprenöriellt gör skillnad och vi är inte ensamma. I en artikel i DN kan man läsa om Lundskolan i Järfälla som har ett modernt pedagogiskt tänkande

"Lundskolan i Järfälla har rensat bort den traditionella katederundervisningen. Inlärningen fokuserar i stället på att barnen ska hitta lösningar på dilemman. Både elever och lärare tycker att pedagogiken fungerar bra".


Vi kommer att fortsätta med vår entreprenöriella pedagogik eftersom vi har nöjda elever som når längre. Dessutom har vi, Sara och Johnny, kul på jobbet.

torsdag 11 april 2013

Nominerade

Kommunens tävling när det gäller kreativa affärsidéer har avslutats och den noggranna juryn har bestämt sig. Ännu så länge vet vi inte hur det har gått....men vi har hela tio nomineringar. Konkurrens en stenhård och våra nior konkurerar med gymnasiet.

Den stora skillnaden är att våra medarbetare har använt tolv timmar till sitt företagande och gymnasiet har det som en del av ett projektarbete. Där med inte sagt att vi inte kan ge gymnasiet en match.....det är kreativitet och kvalitet som räknas inte antalet timmar. 

Våra nominerade unga "företagare" är:
 • EQ
 • GamerGlory
 • DipTip
 • VFP
 • SWE
 • Fikakaka
 • Sveg
 • Galonen
 • ELI
 • Bakning för alla

Prisutdelningen är på fredag och självklart kommer vi att ta med alla våra sextio medarbetare. Om det blir några priser eller ej det vet vi inte men vi vet att det kommer att bli en spännande eftermiddag.

onsdag 10 april 2013

Botten är nådd för lärarprogrammet

Nu har vi tagit emot den tredje lärarstudenten för den är terminen...och visst känns det både kul och inspirerande. Det bästa med att ta emot och handleda blivande lärare är att man som rutinerad pedagog måste fundera över sin egen praktik. Man måste helt enkelt fundera över varför man gör som man gör.....

Dessutom är det givande ha pedagogiska samtal med studenter som funderar och reflekterar över både teori och praktik.Vi har sagt det förut men nu är det dags igen. Ännu så länge har vi inte tagit emot en enda lärarstudent som känner till entreprenörskap i skolan eller entreprenöriellt förhållningssätt.

Det kan väl hända att det inte är likadant på andra håll i Sverige...men lärarprogrammet i Uppsala ger vi tummen ned när det gäller att undervisa om och förbereda sina studenter kring ett entreprenöriellt förhållningssätt.

tisdag 9 april 2013

Vi ska fylla ryggsäcken

Det märktes att det varit påsklov.....nästan alla våra medarbetare som skulle till kommunhuset blev tvungna att göra en snabbrepetition. Ska man göra en presentation i skarpt läge så vill man ju inte bara att det ska vara bra...man vill vara bäst.

Hur det har gått det vet vi inte eftersom vi, Sara och Johnny, inte ska vara med när affärsidéerna presenteras inför drakarna.

I dag kommer ännu en student för att göra sin VFU hos oss. Den här gången handlar det om en student med ämnesinriktning religion. Och precis som alltid när vi möter nya studenter så är vi nyfikna på hur mycket de har med sig av det entreprenöriella förhållningssättet.

Men har de ingenting med sig när de kommer så ska vi se till att den entreprenöriella ryggsäcken är fylld innan de avslutar hos oss.

måndag 8 april 2013

Man vet att det entreprenöriella finns med varje dag.....

Påsklovet är avklarat och för våra medarbetare är det skarpt läge redan från första dagen. Flera av våra grupper kommer att besöka kommunhuset under eftermiddagen. Det är nu som de sista presentationerna ska göras för drakarna.....

Företagarna finns på plats för att göra sin bedömning av varje idé. Men den pedagogiska bedömningen tar vi, Sara och Johnny, hand om själva så klart.

För nästan alla som deltar i kommunens tävling kring affärsidéer och företagande är det här enda tillfället då man har ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen. Och precis som många andra så tror många pedagoger att entreprenörskap alltid måste ha en koppling till företagande.

Men för våra medarbetare blir det ingen större skillnad.....Man vet att det entreprenöriella finns med under alla arbetspass hela läsåret. Det är inget konstigt med det. Delaktighet, höga förväntningar, skarpt läge och formativ bedömning är vardagsmat för våra medarbetare.

söndag 7 april 2013

Från förskola till högskola - entreprenöriellt lärande

På UNTs debattsida kan man läsa att Sverige måste upp ur sandlådan. Alla måste inse att kunskap frodas genom hårt arbete och eget ansvar.

Artikeln riktar  sig främst  mot högskolans studenter och lärare Men även grundskolan får sig en släng av sleven " Gör upp på allvar med flumskolan. Grundskolan har länge präglats av låga kunskapskrav som en följd av en ansvarsförskjutning från lärare till elev".

Och visst finns det en poäng med att kunskaps kräver en en egen och ofta ganska hård arbetsinsats. Men hela artikeln känns gammalmodig om man som pedagog vill ha en en utveckling av lärandet. Att tro att läraren vid katedern är det som kommer att lösa intresset för lärandet känns helt fel väg att gå.

Det luktar traditionellt lärande på långt håll och det behöver ju inte vara något fel. Men om man upplever att intresset för studier i allmänhet har gått ner så måste man väl börja tänka lite nytt.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt kan användas på alla nivåer från förskola till högskola......Men av någon anledning så blir det trögare och trögare desto längre man kommer i utbildningssystemet. Visst finns det högskolekurser som har ett stort mått av entreprenöriellt tänkande i sina moment. Men mycket mer kan göras.

Om lärandet och skola ska utvecklas måste man våga prova nya sätt......Att övriga delar av samhället ska utvecklas ser alla som en självklarhet. Men när det gäller lärandet är det på många håll tvärtom.

lördag 6 april 2013

Det traditionella sitter som fastgjutet i väggarna

Formativ bedömning är en förutsättning för att kunna leverera entreprenöriell pedagogik. Vi, Sara och Johnny, har gjort det under lång tid nu och vi ser enorma fördelar....Vi får fler elever når längre i sin kunskapsutveckling när man som pedagog använder sig av flexibel bedömning.

Egentligen borde det vara en självklarhet för alla lärare att kunna erbjuda fler sätt att låta eleverna visa sina kunskaper på........men det traditionella sitter som fastgjutet i väggarna.

Formativ bedömning har även blivit ett ledord när tjänstemännen och politkerna i kommunhuset pratar skola och resultat. Och man kan lätt få känslan av att den formativ bedömningen har rotat sig i kommunens skolor.

Men verkligenheten ser annorlunda ut. Genom att arbeta på lovskolan får man en god överblick hur undervisning och bedömning ser ut på högstadieskolorna runt om i kommunen. Och visst kan man se det formativa skymta i något hörn. Men det återstår en lång väg innan det finns en balans mellan det summativa och formativ. Det kan också vara en förklaring till varför entreprenöriella lärandet har svårt att få ett riktigt fotfäste på högstadiet.

fredag 5 april 2013

Skolledaren måste ha en aktiv roll om det ska hända någonting......det tål att tänka på.

För några veckor sedan släpptes en B-uppsats från Stockholms universitet. Uppsatsen heter Entreprenöriellt lärande i grundskolan och är framtagen av institutionen av Pedagogik och Didaktik.

Syftet med undersökningen var att klargöra huruvida det finns likheter i hur personal på grundskolan arbetar med entreprenöriellt lärande utifrån hur det tolkar begreppen entreprenöriellt lärande och entreprenörskap.

En viktig slutsats som uppsatsskribenterna kommer fram till är att det måste finnas stöttande skolledare om pedagogerna ska kunna utveckla arbetssättet.

Uppsatsen riktar sig gentemot samhällskunskapslärare och man kan konstatera att arbetssätten skiljer sig åt på de undersökta skolorna beroende på att man kommit olika långt i implemeteringsarbetet med det entreprenöriella förhållningssättet.

Det är en spännande undersökning som är väl värd att läsa och den bekräftar det vi, Sara och Johnny, redan vet. Skolledaren måste ha en aktiv roll om det ska hända någonting......det tål att tänka på.

Det handlar om att både skapa ett vettigt schema och att lyfta entreprenröeillt lärande som någonting som skolan prioriterar. Men ska det bli något resultat så räcker det inte bara med tomma ord....det måste till lite handling också. 

torsdag 4 april 2013

Sticka ut hakan...och påstå....

Vårt pedagogiska uppdrag utgår från styrdokumenten. Men i det uppdraget ingår också att vi ska kunna hitta individuella utmaningar för var och en av våra medarbetare.
 
De entreprenöriella förhållningssättet är ganska unikt jämfört med det mer traditionella......och målet är exempelvis nått när man ser att alla inte behöver ta sig an ett uppdrag eller redovisa på samma sätt. Att jobba med olikheter i klassrummet är något självklart och naturligt för oss.
 
Det är naturligtvis lite att sticka ut hakan och påstå att traditionalisterna inte skulle arbeta med olikheter.... för så är det ju inte. Det klart att de gör...
 
Men en entreprenöriell pedagog bygger hela lektionsupplägget på variation, delaktighet samtidigt som man ser värdet av att lärandet sker på olika platser och med olika metoder utifrån individen. Att tro att en entreprenöriell pedagog skulle utforma en lektion där alla förväntas lära samma sak under samma tid är inte att tänka på.
 
 

onsdag 3 april 2013

Det behövs mer praktisk entreprenöriell workshop

Skolverket är den myndighet i Sverige som försöker implementera entreprenörskap i skolan med hjälp av ett informations- och stödmaterial. Men frågan är om det räcker? Visst kan man hitta ett och annat men på det teoretiska planet. Men det som saknas är....HUR GÖR MAN?Goda exempel finns det runt om i Sverige men de verkar inte riktigt komma fram. Det klart att det skulle kunna gå att få mer fart på det entreprenöriella lärandet om kommunerna gav ett tydligare stöd till lärare som vill och kan.......

Det behövs mer av praktisk entreprenöriell workshop för pedagoger och mindre av föreläsningar som främst är riktade till tjänstemän, skolledare och näringslivet.

tisdag 2 april 2013

Vad väntar du på?

Vi, Sara och Johnny, har haft vårt pedagogiska fokus på det entreprenöriella lärandet i snart sex år. Och självklart har vi samlat på oss en hel del erfarenheter. Och det gör också att vi vågar också ta ut svängarna betydligt mer jämfört med när vi startade.

Men någonstans måste man ju börja och föreläsningar och workshops med de som har erfarenhet är en bra utgångspunkt. Åsa Falk Lundqvist från Umeå universitet vet vad hon pratar om när det gäller entreprenöriellt lärande....hon är väl värd att lyssna på.


Sen är det bara att starta i sin egen omfattning...det finns inget facit och inga regler på hur man kan lära sig så länge man håller sig till styrdokumenten. Så vad väntar du på?måndag 1 april 2013

Kan du lägga pussel?

Entreprenöriellt lärande är som att lägga ett stort pussel. Det är många bitar som ska falla på plats men det finns ingen instruktion om vilken bit som ska läggas först eller sist.Det är faktiskt så som vi, Sara och Johnny, ser på lärandet. Och det betyder i praktiken att vi måste kunna hitta många ingångar till lärandet.

En del av våra medarbetare visar tydligt att de lär sig bäst när det teoretiska kan kopplas ihop med något praktiskt.  Andra hittar sitt lärande när med stöd av coachingsamtal och problembaserat lärande utanför skolan. Den gemensamma nämnaren är en stor portion delaktighet och höga förväntningar.