Entreprenöriellt lärande gör skillnad

lördag 31 mars 2012

Entreprenöriell starthjälp

Den som vill utveckla det entreprenöriella lärandet måste ta tillvara de möjligheter som den formativa bedömningen ger. Men det är också här som många pedagoger inte vågar ta steget fullt ut.

Vi, Sara och Johnny, började tänka EPL och formativ bedömning i liten skala.....och sen har den positiva utvecklingen dragit iväg till höjder som ingen av oss hade kunnat tänka sig. Vårt tips är att du måste våga......

Den som vill börja tänka EPL och formativ bedömning kan behöva lite starthjälp. Och Christian Lundahl reder ut begreppen summativ och formativ på ett utmärkt sätt.

fredag 30 mars 2012

Ett lysande exempel

Fredag är alltid en bra dag men just den här fredagen kanske är lite extra bra.. Just nu väntar våra medarbetare på ett välförtjänt påsklov.

Men alla kommer nog inte att lägga skolarbetet på hyllan. Direkt efter lovet ska flera av våra unga entreprenörer presentera sin affärsidé inför företagarna. Och ska man komma någonstans så måste man vara väl förberedd.......

Det här är ju ett bra exempel på att den egna driv kraften gör att man väljer att använda en del av påsklovet till skoluppgifter. Och presentationen inför företagarna är helt frivillig.....

Vi, Sara och Johnny, vet att entreprenöriellt lärande gör skillnad och det här är ett lysande exempel på det.

torsdag 29 mars 2012

Att vara lärare är hur kreativt som helst

Att uppmuntra egna idéer och kreativt tänkande är första steget för att få fart på det entreprenöriella lärandet i skolan. Och den enda som krävs är att man som pedagog vågar släppa lite på kontrollen.......

Efter påsklovet kommer våra nior att starta upp med andra världskriget och judendomen. Vi, Sara och Johnny, står för strukturen, innehållet och de didaktiska valen.

Men våra medarbetare ska i allra högsta grad få vara delaktiga. Redan nu har man börjat fundera på hur man vill visa sina kunskaper.....

Våra medarbetare i nian vet att det gäller att visa vad man kan. Men hur man gör kommer inte att vara avgörande. Om vi känner våra medarbetare rätt så kommer de att komma med många olika spännande förslag och sen är det upp till oss att göra någonting ut av dem.

Friheten att skapa någonting nytt är egentligen hur stor som helst så länge man har koll på styrdokumenten.......att vara lärare är hur kreativt som helst

onsdag 28 mars 2012

I bagaget har man ett baspaket med ekonomi.....

Flera kommuner i Uppland anordnar projektet sommarlovsentreprenörerna.......att man som ung entreprenör får ett litet startbidrag för att drag igång något eget sommarjobb. Dessutom får man oftast ett startkit i form av en kick-off och bra handledning

Det här är ju ett toppenalternativ för de som inte lyckas hitta ett vanligt sommarjobb. Men det finns en liten baksida också.......de här gäller bara för ungdomar i gymnasiet vilket är lite slöseri med resurser.

Vi, Sara och Johnny, lägger varje år en bra grund för våra níor att starta eget. I bagaget har man ett teoretiskt baspaket med ekonomi och man har jobbat fram en egen affärsidé som man har testat både hos affärsbankerna och hos Nyföretagarcentrum.

Om man vill få fram fler kreativa ungdomar kanske det är dags att se över vem och vilka som får möjligheten. att bli en sommarlovsentreprenör........

tisdag 27 mars 2012

Varje elevs kunskaper ska komma fram på bästa sätt.

Att vara med och debattera kring kunskapssyn och bedömning är viktigt om man vill hjälpa till att lyfta det entreprenöriella lärandet i skolan.

Vårt motto är precis som repliken på vår insändare: Varje elevs kunskaper ska komma fram på bästa sätt.
Den här repliken publicerades i gårdagens nummer av Enköpingsposten. Men våra åsikter och tankar finns på många fler arenor......inlägg i bloggar, kommentarer i artiklar och sist men inte minst så författar vi egna debatterade texter kring EPL i skolan.

Vårt skrivande gör också att vi syns i stora delar av landet......och det i sin tur generarar många värdefulla kontakter.

måndag 26 mars 2012

Gör någonting bra av dina motgångar

Debatten kring ungas arbetslöshet kan nog ingen missa......och de olika partierna har olika recept på att lösa problemet. Självklart är det ett problem med så många utanför arbetsmarknaden. Och lika självklart så behövs en hel del åtgärder.

Men det behövs också mer framtidstro hos många ungdomar, att någon lyssnar och tar tillvara på alla goda idéer som finns. Och det är här som det entreprenöriella lärandet kan vara en bidragande faktor. Den som tidigt har fått lära sig se möjligheter, lösa problem och vara kreativ har större möjligheter att ta motgångar och gör någonting bra utav dem.

Vi, Sara och Johnny, som vill se möjligheterna är glada att det entreprenöriella förhållningssättet nu finns inskrivet i skolans styrdokument. Det kommer att göra skillnad även om det kommer att ta lite tid.

söndag 25 mars 2012

EPL handlar om att göra världen begriplig för fler

Entreprenöriellt lärande handlar egentligen om att göra världen mer begriplig för fler.....att alla elever ska få fler infallsvinklar för att lära sig på bästa sätt.

Entreprenöriellt lärande handlar också om att abstrakta teorier ska få landa i ett praktiskt sammanhang.

Mot den bakgrunden borde EPL vara en självklarhet bland alla pedagoger . Men världen ser inte riktigt ut så.....Av någon anledning så finns det ett motstånd hos en stor del av lärarkåren.

Vi, Sara och Johnny, har bestämt oss sprida det entreprenöriella lärandet på så många arenor som möjligt. Men vi har också bestämt oss för att lägga vår tid, kraft och energi på de som verkligen vill.

lördag 24 mars 2012

Mersmak för det entreprenöriella lärandet

Den som vill få inspiration om hur man kan få fart på samarbetet mellan skola och näringsliv har goda möjligheter inom ett par veckor. Svenskt Näringsliv har nämligen sin återkommande konferens som riktar sig bland annat till lärare.

Vi, Sara och Johnny, har deltagit vid ett par tillfällen. Och det här är en konferens som ger dig tips och idéer hur du kan tänka lite mer entreprenöriellt i och utanför klassrummet.Det var faktiskt just en sådan här heldag i Stockholm som gjorde att vi kom igång på allvar. Du som är pedagog och känner att du vill jobba mer med EPL får inte missa den här chansen.

Det kommer med all sannolikhet att bli en dag som ger dig mersmak för det entreprenöriella lärandet...

fredag 23 mars 2012

EPL är inget tillfälligt projekt

Enköpingsposten var naturligtvis på plats när vi mötte Skolnämnden och några av kommunens tjänstemän. Varje gång vi syns i media så ger det ringar på vattnet.....och vi har varit med vid ganska många tillfällen den senaste tiden.
Genom att synas får vi också en extra möjlighet att sprida vår EPL-pedagogik. Och i stort sett varje vecka är det någon som hör av sig och vill möta oss. Inom kort kommer vi att träffa verksamhetschefen för Framtidsfrön.

Att möta en organisation som Framtidsfrön känns oerhört spännande dels för att vi kommer att få höra mer om deras sätt att jobba med EPL. Men vi kan även få visa på vårt EPL-koncept och förhoppningsvis kan vi alla lära oss någonting nytt.

torsdag 22 mars 2012

Vi vet att coaching gör skillnad

Ännu så länge är det bara mars månad och det är en bra bit kvar innan den här terminen är över. Men vi, Sara och Johnny, har redan börjat fundera över nästa.......vilka erfarenheter kan vi ta med oss och vilka kan vi förkasta.

Att vi inte kommer att jobba precis på samma sätt det vet vi redan. Men det vi också vet är att det entreprenöriella förhållningssättet kommer att leva kvar och det kommer att utvecklas.

Och det är väl just det som är så spännande med EPL-pedagogiken. Det finns inga givna svar, det finns inget facit och den går att utveckla i stort sett hur långt som helst.

Målet för nästa läsår är att kunna möta våra medarbetare i olika typer av coachingsamtal vid ännu fler tillfällen. Vi vet att coaching gör skillnad, både för våra medarbetare och för oss EPL-pedagoger.

onsdag 21 mars 2012

Det räcker inte på långa vägar....

I dag startar UF-mässan i Uppsala ....och visst är det ett bidrag till det entreprenöriella lärandet. Många ungdomar får en möjlighet att under en tid driva en affärsidé och starta eget.

Men det räcker inte på långa vägar. Det entreprenöriella lärandet är så mycket mer. Framför allt handlar det om att man som elev måste få visa sina kunskaper på andra sätt och i många fler sammanhang och helst i skarpt läge.

Och det är här som det verklighetsbaserade entreprenröriella förhållningssättet tar sin givna plats. Vi, Sara och Johnny, låter våra medarbetare möta nya lärmiljöer och situatioener under hela läsåret. Det spelar ingen roll om det är samhällskunskap, geografi, religion eller historia.

Det går att hitta andra sätt att lära och det går att skapa motivation hos långt många fler än än man kanske tror.

tisdag 20 mars 2012

Att skapa lärmiljöer och bedömningssituationer

Gång på gång kan man höra att många elever känner sig stressade över den mängd skriftliga prov som ska genomföras .

Och i gårdagens nummer av Enköpingsposten är det åter igen en elev som känner sig uppgiven och maktlös inför den provstress som förekommer.

Att elever ska testas på sin kunskaper råder det inga tvivel om, självklart ska man uppvisa sina kunskapskvaliteter för att få ett rättvist betyg. Men frågan är väl istället hur man ska uppvisa vad man lärt sig.

I det entreprenöriella lärandet är det den formativa bedömnigen som tar ett stort utrymme. Det betyder att bedömningen görs löpande och under hela processen. Och det är faktiskt dit vi lärare måste komma. Att hitta en större balans mellan formativ och summativ bedömning.

Och de är alla pedagogers uppgift att skapa lärmiljöer där den formativa bedömningen kan få ett större utrymme. Det skulle i sin tur kunna ge elever på alla skolnivåer en mer rimlig arbetsbörda.

Det viktiga är ju faktiskt att varje elev visar vad man kan. Hur man gör det kan inte vara avgörande. Att vecka efter vecka testa eleverna med gemensamma salskrivningar och stora inlämningsuppgifter är inte att se till individen.

I dag dissar vi de pedagoger som inte vill erbjuda fler sätt att visa sina kunskaper på.

måndag 19 mars 2012

Ett fantastiskt startfält

Om man har valt att satsa på en produkt eller tjänst spelar ingen roll. Men idag ska vi sammanställa våra medarbetares nytänk......

Vi vet redan nu att det finns en hel del nya lösningar. Kreativiteten, viljan och de entreprenöriella förmågorna har verkligen varit i topp under det här momentet. Och det är lösningar och idéer som vuxenvärlden skulle har svårt att plocka fram.

Våra medarbetare ställer naturligtvis upp i kommunens pristävling när det gäller att få fram nya affärsidéer. Och i år har vi ett startfält med en ganska jämnfördelning av både tjänster och produkter.

söndag 18 mars 2012

Att bli synad av drakarna.....

Att ta fram en egen affärsidé, göra marknadundersökning och egen budget är en sak. Men det är en helt annan sak att presentera sin idé för "drakarna".

Nästan alla av våra medarbetare har antagit utmaningen att möta företagsjuryn för att få sin idé synad i sömmarna.

Nu om inte förr så måste de entreprenöriella kompetenserna fram........det är nu man ska man visa att man tror på sin produkt eller tjänst. Och det är nu som man ska visa hur man ska tjäna pengar...

Men det handlar inte bara om att få sin idé synad. Allting handlar egentligen om att var och en av våra medarbetare ska nå som långt som det bara går. Affärsidéer och företagande går rakt in i ämnet samhällskunskap.

Och genom det entreprenöriella förhållningssättet så är det många av våra medarbetare som kommer att visa en större förståelse och högre kunskapskvaliteter än man skulle gjort om man jobbat traditionellt.

lördag 17 mars 2012

Nu börjar det bli riktigt intressant

Man kan tycka vad man vill om den entreprenöriella pedagogiken. Men det är först när man kan visa på förbättrade resultat som det blir riktigt intressant.

Vi, Sara och Johnny, har sett det entreprenöriella lärandet som vår ledstjärna under snart åtta termen, alltså fyra läsår. Och det är nu som vi på allvar kan börja jämföra betygsutvecklingen över tid.

Vi har gjort en snabb överblick kring betygsutvecklingen. Och redan nu kan vi se en mycket positiv spiral mot högre betyg.

När den terminen är över och betygen är satta kommer vi att följa upp våra resultat in i minsta detalj......och självklart bjuder vi våra bloggläsare på resultatet.

fredag 16 mars 2012

Skolnämnden är verkligen intresserade

Det är alltid lika spännande att träffa politiker och se och höra hur de tänker kring EPL. Och Skolnämndens politiker är verkligen intresserade......men man är också mån om att se vilka resultat som den entreprenöriella verksamheten ger.

Men precis som tidigare så är det bara vi, Sara och Johnny, som driver EPL som ett förhållningssätt bland de äldre eleverna.....alltså att det finns med oss alla dagar under hela läsåret.

Visst finns det en och annan skola som gör små kortare inhopp på den entreprenöriella arenan men mer än så blir det inte. Av någon anledning hamnar man i det gamla vanliga tematräsket och där tar det slut.

Man kan nog ha hur många utbildningar som helst för skolpersonal. Men om man som lärare inte VILL förändra sin kunskapssyn och sitt förhållningssätt i klassrummet så kommer det inte att hända någonting alls.

Men vi hade i alla fall en mycket intressant eftermiddag med nämnden.....att vår EPL-pedagogik ligger i framkant råder det ingen tvekan om.

torsdag 15 mars 2012

Skolnämnden nästa.......

Om ett par timmar ska vi vara på plats i kommunhuset.......Och vi här inbjudna av Skolnämnden för att prata om det vi tror på och det som vi genom åren har fått stor erfarenhet av.

Ingen kan väl missa att det handlar om entreprenöriellt lärande........men det kommer inte att handla om EPL i allmänhet.

Det kommer att handla om vår EPL-pedagogik och vad som gör att vi faktiskt har nått så långt som vi har gjort.

Men vi hoppas också få till en bra dialog men politikerna i Skolnämnden........Innan kvällen har vi svaret.

onsdag 14 mars 2012

Vi vill inte bli förutsägbara

Vad är det som gör att vi, Sara och Johnny, kan räkna oss som entreprenörer????

För det första kan vi inte låta bli att försöka förbättra det vi ser runt omkring oss......och det gäller både pedagogiskt och i övriga livet.

Men det finns fler saker som gör oss till entreprenörer.......vi vill inte bli förutsägbara. En hjärna som ofta möter variation och nya utmaningar orkar fokusera så mycket längre.....i och med det så gynnas lärandet.

Allt handlar egentligen bara att man måste ta på sig sina entreprenöriella glasögon för att kunna se lite längre. Man måste kunna se de som andra inte har ser, svårare än så är det inte.

tisdag 13 mars 2012

Att skapa bra förutsättningar för lärandet

Att locka fram de entreprenöriella kompetenserna kan göras på mång olika sätt. Religion och geografimomentet startades på ett lite annorlunda sätt.....den här gången skulla man göra kopplingar till olika bilder.

Vi, Sara och Johnny, är övertygade om att nya intryck och nya ingångar till lärandet skapar bra förutsättningar att lära sig nytt....
Det är just det som är en del av det entreprenöriella lärandet....att låta våra medarbetare tänka själva, se möjligheter, tänka nytt och gärna lite annorlunda. Men framför allt får man vara delaktig i sitt eget lärande.


måndag 12 mars 2012

Religion och geografi i en entreprenöriell förpackning

Katolik, protestant och ortodox i kombination med Ryssland och Italien är vad som står på programmet för åttorna de kommande tre veckorna.

Det blir religion och geografi men i en entreprenöriell förpackning. Den teoretiska delen börjar om ett par timmar......

Naturligtvis ska våra åttor vara delaktiga i sitt eget lärande och riktigt hur arbetet ska fortlöpa är därför inte bestämt.....

söndag 11 mars 2012

Mobil på lektionen=sant

Det här är en ganska vanlig syn på våra arbetspass.......att mobiltelefonen används som en del av undervisningen .

Vår entreprenöriella pedagogik innebär att vi skapar olika uppdrag. Och väldigt ofta behöver våra medarbetare ta hjälp av världen utanför skolan för att hitta nya vägar att lära sig på.

Självklart ska mobilen användas i skolan...Hur man lär sig spelar ingen roll - Men att man gör det är desto viktigare.

Michelle drar nytta av sin mobil. Här ringer hon ett företag och diskuterar en detalj i gruppens affärsidé.
lördag 10 mars 2012

Starkt intresse, eget driv och viljan att nå ett steg längre

Starkt intresse, eget driv och viljan att nå ett steg längre är någonting som kännetecknar många av våra medarbetare. .......

...... och Rasmus, Linnea, Simon och Andereas är ingen undantag.

För oss handlar det entreprenöriella lärandet om mångfald. Att man ska få möjlighet att lära sig på så många sätt som det bara är möjligt.

Ett sätt kan ju vara att man arbetar tillsammans med andra samtidigt som man drar nytta av varandras kompetenser. Det är också någonting som de här entreprenörerna har gjort i jakten på att få fram en bra affärsidé.

fredag 9 mars 2012

Alla är oerhört taggade....

I år har vi ett helt fantastiskt driv bland våra medarbetare......att få jobba med affärsidéer, företagande, budget och egna marknadsundersökningar är brännhett just. Det här är ett jättebra exempel på när det entreprenöriella lärandet drivs av inre motivation.

Alla är taggade och man vet hur fort man ska få bra eget företagande med någon bankman. I går ringdes det till affärsbankerna som aldrig förr och de flesta är positiva och tar sig tid.

Men för första gången har vi märkt negativa vibbar hos åtminstone en bank. Ett sånt här bemötande dissar vi på en gång.

Och det mest anmärkningsvärda är att det här är en bank som vid flera tillfällen har bjudit in våra ungdomar att ta kontakt. Men som så många gånger förr så är det lätt att sitta på en konferens och jubla över samarbete....men att arbeta i skarpt läge är någonting annat.

Entreprenöriellt lärande handlar ju om att hitta lösningar och att gå vidare.....vi glömmer den banken. Och just den banken kan nog också glömma att våra medarbetare tar kontakt igen, varken nu eller i framtiden.

torsdag 8 mars 2012

Boka tid hos banken

Sakta men säkert växer den ena affärsiden fram efter den andra. I år har vi större spridning än någonsin. Det är en ganska jämn blandning mellan tjänster och produkter.

Kreativitet är ju en del av det entreprenöriella lärandet....men utan de teoretiska kunskaperna kommer man inte långt.
Izabelle är oerhört målmedveten och hon jobbar hårt för att driva gruppens arbete framåt.

Fler av våra medarbetare har redan bokat tid på bankerna runt om i Enköping. Och det är nu som man ska ta med sig sin budget och sina teoretiska kunskaper om ekonomi och pengar.
Badi och Erik hjälps åt.....och det är många saker som ska falla på plats. Allt ska dokumenteras....både framgångar, hinder och hur man löst problemet.onsdag 7 mars 2012

Enkelheten och flexibiliteten gör oss till vinnare

Att vår EPL-pedagogik sprider sig det vet vi......men vad är det då som gör att den är så intressant. Egentligen så finns det flera anledningar men den främsta är nog att det är ett entreprenöriellt förhållningssätt som vi står för.....

Hos oss finns inga tidsbegränsade projekt eller teman och det är det enkelheten och flexibiliteten som gör oss till vinnare.

  • Det är enkelt och kan anpassas till alla
  • Det finns med oss alla dagar i veckan hela året
  • Det har höjt kunskapsresultatet rejälEna/håbotidingen är traktens tidning som verkligen är med där det händer. De är snabbt på plats och reportagen levereras kvickt så att alla kan läsa och ta del av det senaste. Följ länken och läs hela reprotaget så får du se.Men man är också intresserad av det som händer i skolan och man har fångat vårt entrepreöriella utvecklingsarbete som nu drar ut i landet....Det här är en tidning som är interesserad av det som händer när det nära oss. Det klart att vi hissar ENA/HÅBOTIDNINGEN IDAG

tisdag 6 mars 2012

På något sätt så knäcker vi nöten

Om knappt en vecka är det åter dags för tre intensiva veckor med våra åttor....Och på måndag är våra 63 medarbetare på plats för en ny entreprenöriell period.

Att våra medarbetare ska få vara delaktiga i någon form av självklart. Det kommer att finnas olika valmöjligheter men också utrymme för någonting eget.

På programmet står kristendomen men vi ska även väva in ett so-ämne till och det lutar åt geografi.

Nästa nöt att knäcka är hur vi ska skapa variation och verklighetsbaserade uppdrag som gör att våra medarbetare får dra nytta av sina entreprenöriella kompetenser.

Men det är ju långt till måndag....och på något sätt så knäcker vi nöten.

måndag 5 mars 2012

Förmågan att se möjligheterna.....

Vi, Sara och Johnny, brukar ganska ofta lägga oss i den entreprenöriella debatten i skolan. Vi kommenterar bloggar, skriver insändare och vi finns ofta med som inbjudna gäster i olika EPL-sammanhang.

Självklart är det spännande att vara med och påverka det man tror på. Men det är minst lika intressant att möta de som har en annan åsikt. Att möta andras åsikter och få ta del av deras tankar är enormt viktigt för oss. Det är faktiskt i det mötet som vi utvecklas.

Vi går snart in på vårt femte entreprenöriella läsår och det som var självklart för ett par år sedan har förändrats eller ersatts av andra EPL-tankar......

Men det är väl just det som kännetecknar det entreprenöriella lärandet. Förmågan att se möjligheterna och samtidigt våga göra någonting utav dem.

söndag 4 mars 2012

Många lärare jobbar redan EPL-baserat

Just nu finns en artikelserie om entreprenöriellt lärande i lärarnas tidning. Och visst är det bra att man lyfter begreppet för att få en ökad förståelse. Men i nästan alla inslag om EPL så hamnar man i "företagsträsket"......

Det kanske faktiskt är dags se det positiva med det entreprnöriella lärandet i skolsammanhang.

Det kanske är dags att se på allt positivt man får tillbaka när man lyfter in EPL på ett naturligt sätt i de vanliga skolämnena.

Det entreprenöriella lärandet är inget nytt....förutom namnet. Många lärare jobbar redan EPL-baserat men man använder sig inte av begreppet. För oss betyder EPL att man låter elever lära på ett annan sätt än det gamla vanliga.......enkelt uttryckt kan man säga att det är mer variation som behövs för att hitta elevers nyfikenhet och intresse.

Om man sen väljer att besöka närsamhället, näringslivet eller hitta verklighetsanknuta uppgifter i klassrummet spelar väl inte så stor roll så länge man har fokus på de kunskapskrav som gäller.

lördag 3 mars 2012

EPL ska man uppleva, känna och göra

Nu har lärarstudenten David har gjort sitt sista entreprenöriella arbetspass tillsammans med våra medarbetare.....åtminstone för den här gången.

Och David är bara en i raden av alla studenter som får ta del av vår EPL-pedagogik......Vi kan nog utan överdrift säga att vi är en av väldigt få praktikskolor i Sverige som kan erbjuda en EPL-pedagogik från början till slut. Att ta emot lärarstudenter är ett av våra absolut viktigaste uppdrag....och det är ett mycket effektivt sätt att sprida vår EPL-pedagogik.


Ett entreprenöriellt förhållningssätt kan man inte ta till sig genom att sitta av timme efter timme med någon dyr inhyrd föreläsare....EPL ska man uppleva, känna och göra i ett praktiskt sammanhang. Och det känns faktiskt extra viktigt att kunna erbjuda våra lärarstudenter ett entreprenöriellt förhållningssätt....eftersom lärarutbildningarna knappast tar upp begreppet.


Vi har sagt det förrut men det tål att upprepas. Ännu så länge har vi inte mött någon lärarstudent som vet vad ett entreprenöriellt lärande innebär.....för det mesta har man inte ens pratat om begreppet.


Lärarutbildningen är bra på många saker men när det gäller EPL kan vi med gott samvete dissa deras kursupplägg

fredag 2 mars 2012

Nu kommer Frejaskolan att bli mer entreprenöriella

Det blev en helt fantastisk avslutning på veckan.....Våra besökare från Frejaskolan i Gnesta gjorde ett mycket gott intryck. Och det är inte varje dag man har möjlighet att prata entreprenöriellt lärande med de som både förstår och vill.


De har lärarna från Frejaskolan i Gnesta ligger helt klart i startgroparna......och visst hoppas vi att vårt heldagsmöte har givit ringar på vattnet......

Det är så här man ska sprida det entreprenöriella förhållningssättet......det är i mötet mellan intresserade pedagoger som det entreprnöriella tänkandet tar fart. Glöm storföreläsningar med tomma ord och färdiga koncept.

Ska man få ett grepp på vår EPL-pedagogik behöver man möta vår medarbetare....och det klart att vi fick till ett sånt möte.


Vi, Sara och Johnny, hoppas verkligen att vi gjort entreprenöriella avtryck på våra gäster från Gnesta. Och visst känns det som om Gnesta-trion är på gång och vi är ganska säkra på att deras entreprenöriella startskott går av stapeln inom kort.


Hur som helst så var det ett givande pedagogiskt möte.....med trevliga pedagoger som verkligen vill utvecklas och tänka EPL .

Spridningseffekt

Om ett par timmar får vi besök.....och det är pedagoger och studie- och yrkesvägledare från Gnesta kommun som dyker upp. Dagen till ära har vi naturligtvis snickrat ihop ett entreprenöriellt program som vi ska presentera och vi hoppas på ett givande utbyte.

Det är egentligen helt otroligt vilken spridningseffekt vår blogg har fått.....det är faktiskt genom vårt bloggande som vi får så många bra kontakter......

Först och främst är det pedagoger och utvecklingsledare runt om i hela Sverige som hör av sig. Men det är även politiker och företagare som tar kontakt.

Om drygt en vecka är det dags för nästa EPL-utbyte....då är vi inbjudna av skolnämden och förhoppningsvis får vi känna politikerna på pulsen.
.

torsdag 1 mars 2012

Balans mellan teori och praktik ger resultat

Nu är grupperna igång....och det blev en kanonstart. Intresset är stort och idéerna är många.

Redan under första arbetspasset är det många som har nytta av sina teoretiska kunskaper i samhällsekonomin.....att man dessutom får omsätta sina kunskaper i praktisk handling gör inte saken sämre.

Och det är ju just balansen mellan det teoretiska, praktiska och verklighetsanknutna som ingår som viktiga delar i vårt entreprenöriella förhållningssätt.

Linnea ser till att ta plats i sin grupp. Hon vet vad hon vill och hon är helt klart inriktad på att bli en vinnare.


Jesper och Markus ingår i en stark grupp. Till sin hjälp har man Gustav som inte är med på bild just idag.Entreprenörer med många bollar i luften. Erik och Badi följer våra olika steg för att få flyt och struktur på sitt arbete. Man har en lite annorlunda affärsidé som man jobbar kring. Men just nu är det en affärshemlighet och den kan inte avslöjas än.
Sally och Linn driver på som aldrig förr......affärsidén hamnar nog bland kategorin tjänster. Men ingenting är bestämt. Att entreprenöriellt lärande ger glada och nöjda medarbetare vet vi sedan tidigare.....och Sally och Linn är inget undantag.