Entreprenöriellt lärande gör skillnad

söndag 30 september 2012

Vi tar större och större plats....

Vår entreprenöriella pedagogik tar större och större plats....Numera dyker vi upp i hela Sverige i olika sammanhang.

UF har gett ut en handledning om entreprenöriellt lärande...och EPL-pedagogerna är på plats.

För oss är inte det entreprenöriella lärandet ett tidsbegränsat projekt....det är ett förhållningssätt alla dagar i veckan.


lördag 29 september 2012

Snart är det dags....häng med du också

Snart är det dags för lärardagarna som Svenskt näringsliv bjuder in till. Och du som inte har varit på plats ska absolut boka in den här dagen. Här får man ta del av många goda entreprenöriella exempel som man kan med sig in i klassrummet.


För lite drygt fem år sedan så började vår entreprenöriella resa på en av lärardagarna som den gången hölls på Skansen i Stockholm Och sen har det bara blivit större och större för varje år......

fredag 28 september 2012

Medskapare i sitt eget lärande

Entreprenöriellt lärande handlar till stor del om att locka fram den inre motivationen.......alltså att hitta tillräckligt många utmaningar så att det passar var och en.

Just nu har vi börjat fundera kring nästa moment som kommer att handla om världskrigen kombinerat med både natur- och kulturgeografi på en eller fler platser. Men ska man locka fram den inre motivationen så räcker det inte med att det är vi pedagoger som tänker......

Självklart har våra medarbetare fått ge förslag på både innehåll och hur kunskapsredovisningen ska gå till. Men det i sin tur gör att vi inte kan lägga en fast planering som ska följas till punkt och pricka vecka efter vecka

Våra medarbetare ska vara medskapare i sitt eget lärande och då krävs det både dialog, fingertoppskänsla och flexibla lösningar.

torsdag 27 september 2012

Det är så man öppnar nya kunskapsdörrar.....

Vi vet att fler och fler vill jobba entreprenöriellt i skolan. Och vi får många frågor och funderingar hur man ska göra.

Men ingen kommer någon gång att kunna kopiera ett entreprenöriellt förhållningssätt från en pedagog till en annan. Det finns inget facit.....däremot kan man behöva ta del av tankesättet kring den entreprenöriella pedagogiken.


Självklart ska man stötta och hjälpa varandra. Men hur man än vrider och vänder på den entreprenöriella stenen så måste var och en hitta sitt förhållningssätt.

Men det är faktiskt det som sunt......för det är ju så utveckling sker. Att någon tänker nytt och ser till att genomföra det på sitt eget sätt. Det är så man öppnar nya kunskapsdörrar.

I skolan finns det nog med facit och stängda dörrrar, det finns allt för mycket rätt eller fel. Men med mer EPL-tänk öppnas dörrarna  för att fler elever ska nå både ett och två steg längre

onsdag 26 september 2012

Bedömning för lärande

Formativ bedömning kan göras på många olika sätt.....Men hur vet man då att man gör på "rätt sätt"? Jo, att du använder dig av kontinuerlig bedömning som göra att elevens lärande går framåt.....under hela resan.

En del av vår EPL-pedagogik bygger ju på enskilda medarbetarsamtal och på coachingsamtal i grupp. Och samtalen inklusive formativ bedömning har visat sig vara guld värda när det gäller att få varje individ att nå längre i sin egen kunskapsutveckling.


tisdag 25 september 2012

Sitt inte med armarna i kors

Det finns en och annan gymnasieskola som har ett gediget samarbete med näringslivet. Och de återkommande kommentarerna är i stort sett bara positiva både från skolan och från företagarna.

Det här är ju ett utmärkt sätt att veva in det enreprenöriella lärandet i skolan. Men problemet är inte de skolor som redan är engagerade, problemet är alla som står utanför. Och det gäller i allra högsta grad även grundskolan.Vår EPL-pedagogik försöker nyttja det lokala näringslivet så mycket det går.....men vi känner att det behöver utvecklas mer.

Vi behöver helt enkelt fler företag som tycker att skola näringslivssamarbetet är viktigt. Och inte bara viktigt på pappret.....Vi vill hitta fler som kan tänka sig att jobba tillsammans med oss. Litet eller stort samarbete spelar ingen  roll...Allt är välkommet.

Men ska man komma någonstans kan man inte sitta med armarna i kors....Och någon form av uppsökande verksamhet hos näringslivet finns med i planeringen. Läsåret har precis börjat.


måndag 24 september 2012

Självklart ska våra medarbetare vara delaktiga i planeringsprocessen.

Nu närmar det sig ett nytt arbetsområdet för niorna. Och självklart tar vi avstamp i det centrala innehållet....men lika självklart ska våra medarbetare vara delaktiga i planeringsprocessen.

Och tillsammans har vi redan börjat diskutera vad vi ska jobba med. Men minst lika viktigt är hur vi ska arbeta.

För oss betyder entreprernöriellt lärande att det ska vara tillåtet att lära på mängder av sätt. Egentligen finns inga begränsningar så länge siktet är inställt på styrdokumentens olika delar.

Redan nu har vi fått bra tips och förslag på hur man kan arbeta med världskrigen i kombination med någon stormakt. Och förmodligen kommer både historia, geografi och samhällskunskap att ingå i nästa uppdrag,

Våra medarbetares förslag och idéer är guld värda och det är också de tankarna som gör att intresset och motivationen stegrar.

söndag 23 september 2012

Att blicka framåt ger resultat

Nu har vi kommit i gång med våra medarbetarsamtal riktigt ordentligt. Och det häftigaste av allt är att så gott som alla av våra medarbetare ser samtalet som ett led i personlig utveckling. Men samtalet  har också ett stort fokus på kunskapaskraven förstås.

Tanken är ju att alla ska nå ett steg längre...minst

Vad är det som just jag behöver utveckla för att nå längre i min kunskapsutveckling? Det är en av alla frågor som vi lyfter på medarbetarsamtalen.

Nytt för i år är att vi har medarbetarsamtalen schemalagda, vilket gör att var och en kommer att få flera egna samtalstider under terminen. Målet är ju att regelbunden avstämning i kombination med en tydlig blick framåt ska ge resultat. Och vi märker redan att intresset är bra mycket högre när man blir sedd, bekräftad och får tips på vägen.

Sist men inte minst så kan vi konstatera att våra medarbetarsamtal har blivit ett kännetecken för vårt entreprenöriella lärande.....både i och utanför kommunen.

lördag 22 september 2012

Möten som man fixat helt på egen hand

Det blev känsla av sammanhang när åttorna mötte Anna Wiklund idag. Det här blev en dag då de abstrakta politiska begreppen fick en riktig innebörd. Men det här var bara ett av alla politikermöten som våra medarbetare har haft under senaste veckorna. Och då pratar vi om möten som man fixat helt på egen hand. Men är man skolad i det entreprenöriella förhållningssättet så är man..........


Anna blev bomarderad av frågor idag....både politiska och lite mer privata. Men rutinerad politiker som är så höll hon i rodret med säkerhet. Det blev en del skolfrågor också förstås...och det klart att det entreprenöriella förhållningssättet dök upp.

fredag 21 september 2012

Vad är det som gör att vi lyckas med vårt entreprenöriella förhållningssätt?

 Vad är det som gör att vi lyckas med vårt entreprenöriella förhållningssätt? Det är en fråga som vi får ganska ofta men något exakt facit kan vi inte leverera.

Men det vi vet är vår kombination av teori och mer praktiska inslag gör det abstrakta konkret. Vi vet också att våra olika lärmiljöer gör att intresset och motivationen höjs hos våra medarbetare.

För visst är det väl så att det skapas mer spänning om man får göra någonting utanför skolan som man inte har gjort tidigare......och som samtidigt.utmanar mot kunskapskraven

Alexander  förbereder sitt miljöbesök på Byggmax i Enköping

Emelie och Emelie gör det sista inför presentationen av sitt företagsbesök. Vilket av de besökta företagen har det mest genomtänkta miljöupplägget?
 Egentligen går det att räkna upp en mängd saker som vårt EPL-koncept innehåller....men det går inte att säga att allt ska användas vid ett och samma tillfälle. Utöver pedagogiska tankar måste man kunna känna av och hitta rätt balans vid rätt tillfälle

 • Medarbetare
 • Formativ bedömning
 • Tidsplanering i stället för schema
 • Höga förväntningar
 • Delaktighet
 • Flexibla grupper
 • Individuella upplägg
 • Uppdrag, både enskilt och tillsammans med andra.
 • Sambedömning

Bilderna säger egentligen en hel del.....våra nior har fokus, är intresserade och de levererar hög kvalitet vid rätt tidpunkt.

torsdag 20 september 2012

Poletten verkar ha ramlat ner hos rektorerna

Det dyker upp fler och fler studier som visar att entreprenörskap i skolan väcker intresse och engagemang hos eleverna....... och på köpet förbättrade resultat. Men i den senaste studien verkar poletten även ha ramlat ner hos rektorerna......hm intressant.

Entreprenörskap i skolan innebär inte att lärarna kan abdikera från sin roll som ledare i klassrummet. Arbetsbelastningen kommer snarare att öka, än minska enligt Åsa Ekström som har skrivit en magisteruppsats i ämnet.Men det här gör entreprenörskap i skolan ännu mer intressant ......."Entreprenörskap i skolan kan vara positivt. Men om det ska fungera och inkludera alla elever, krävs otroligt kunniga lärare med otroligt god relation till eleverna och koll på vad de gör, säger Åsa Ekström. Rektorerna talar om att läraren måste vara uppmärksam på varje elev och stötta denna i sin utveckling"

För oss som redan har anammat EPL-pedagogiken är resultatet inte på något sätt uppseendeväckande. Men någonstans ringer en klocka att det är skolledarna som måste skapa bra förutsättningar i både schema och i den fysiska miljön. Precis som varje EPL-pedagog måste skapa den rätta miljön och utmaningar för sina elever så måste också rektorerna visa på sina entreprenöriella talanger.

Rektorskonferenser, möten med politiker och näringsliv räcker inte. Det är på den egna skolan som man måste förändra........och de skolledare som kommer till skott är de som dragit det längsta strået.

onsdag 19 september 2012

Det undervisas på samma sätt som för femtio år sedan

Närmare 30 procent av varje årskull fullföljer inte gymnasiet. Det är den bistra verklighet som landets skolpolitiker har att förhålla sig till. Trots ständiga förändringar och satsningar består avhoppen, skriver Uppsala Nya Tidning i dagens ledare.

Och nu ska man erbjuda kortare utbildning med begränsade teoretiska inslag. Men det kanske inte alls är där man ska börja. För med allra största säkerhet är det här ungdomar med både vilja och engagemang bara de får rätt utmaning.

 Det är dags att börja i klassrummet och hos lärarna.....för fortfarande undervisas det på precis samma sätt som det gjorde för femtio år sedan......läraren kan och vet och eleverna skriver av och skriver prov. Okey, det gäller inte allt och alla men väldigt många klassrum.

Vi som är entreprenöriella pedagoger tänker hela tiden på annorlunda och fler sätt att lära. Det är här vi ska börja och det gäller både i grundskolan och gymnasiet. Fler elever kan nå målen med rätt utmaningar så är det bara.....

tisdag 18 september 2012

Krångla inte till den i onödan

Entreprenöriellt lärande handlar väldigt mycket om ledarskapet i klassrummet. Det kanske kan låta självklart när man är lärare....för alla lärare är ju ledare i sitt eget klassrum. Men det gäller att kunna leverera det där lilla extra för att fånga de unga"medarbetarna"

Vi har några några utgångspunkter som alltid finns med:

 • Visa att du har verklig tillit till dina medarbetare. Du måste tro att de vill göra sitt bästa.Visa att du har höga förväntningar...och visa det ofta.
 • LYSSNA. Peka inte direkt med hela handen, fråga vad "medarbetaren" har tänkt först. Ganska snart inser du att man som ledare i klassrummet inte har de bästa idéerna i alla lägen.
 • Följ upp och ge konstruktiv feedback - men krångla inte till det i onödan. Det enkla är ofta det bästa.
 • Se till att skapa en öppen dialog i vardagen. Det genererar garanterat bättre resultat än utvecklingssamtalet som dyker upp en gång per termin.
Det här är våra grundtankar....men tro inte att det fungerar vid varje arbetspass. Ge det lite tid, ha is i magen. Vi vet att det kommer att bära frukt. Och de entreprenöriella frukterna smakar lite bättre än de traditionella. Så vad väntar du på?

måndag 17 september 2012

Knäpptyst i fullmäktigesalen

I går gick TV-programmet som får de flesta att tänka till både en och två gånger. Och det här är femte året i rad som Tobias Rawet besöker våra medarbetare.

Under nästan en och en halv timme var det knäpptyst i fullmäktigesalen när Rawet berättade om sin resa i livet. Klicka på länken för att följa programmet!


Att vara arrangör för ett så viktigt inslag är stort. Och våra medarbetare visade ett fantastiskt engagemang och intresse.
Man får nog säga att närmare verkligheten än så här kommer man inte....en lyckad dag där historieämnet och det entreprenöriella lärandet gick hand i hand. Nästa möte med Tobias Rawet är bokat sedan långt tid tillbaka och vi ser redan fram emot nästa föreläsning och frågestund.

söndag 16 september 2012

Vi vet att det gör skillnad

Äntligen ska man inleda en studie som fokuserar på entreprenöriellt lärande och elevers resultat. Vi som varit i den entreprenöriella hetluften vet att eleversresultat påverkas positivt. Men visst välkomnar vi en forskningsstudie.

Forskning och utveckling kommer att pågå parallellt under tre år och ledas av Umeå universitet. Ifous – innovation, forskning och utveckling i skolan – är koordinator för programmet. Syftet är att ge skolor stöd i utvecklingsarbetet inom entreprenöriellt lärande samt följa dess effekter via forskning. Fokus ligger på att studera och hitta samband mellan entreprenöriellt lärande och elevers resultat.


I vanlig ordning är det gymnasieskolan som ska delta i EPL-studien. Men det skulle vara minst lika intressant om man vände blicken mot grundskolan.

Vårt eget upplägg med EPL i de samhällsorienterade ämnena under hela högstadietiden är unikt. De signalerna får vi mer och mer desto längre tiden går.

Om man pratar entreprenöriellt lärande i grundskolan så handlar det oftast om kortare temaarbeten med EPL-inslag . Och på gymnasiet gäller UF-konceptet med inriktning mot företagande.

Vår EPL-pedagogik hittar man inom de fyra ämnena historia, religion, geografi och samhällskunskap....och vi vet att det gör skillnad när det gäller elevers resultat.

lördag 15 september 2012

EPL och historieämnet=SANT

Snart är det söndag och då kommer våra medarbetare i nian att bidra till en ökad förståelse kring förintelsen. Att få vara med om en tv-inspelning när man går på högstadiet är naturligtvis kul. Men mötet med Rawet har också skapat en stor förståelse när det gäller grymheterna under andra världskriget.

Enköpingsposten var på plats under inspelningsdagen och fångade som vanligt upp det bästa av det som hände under föreläsning och frågestund,journalisten Anders Liljestrand vet hur man håller i pennan. EP är också en av lokaltidningarna som rapporterar om skolan på ett sakligt sätt. 

Den här gången visade man hur det entreprenöriella lärandet kan se ut i historieämnet på högstadiet.

Programmet sänd i kunskapskanalen i morgon söndag den 16 september kl 14.25. Och nästa möte med Tobias Rawet är redan inbokat. Både våra medarbetare och vi som EPL-pedagoger ser fram emot vårens samarbete.

Delaktighet i sitt eget lärande

Entreprenöriellt lärande är så enkelt  -men väldigt många pedagoger krånglar till det helt i onödan.... Det är ju ett förhållningssätt där den formativa bedömningen ges extra stort utrymmet, svårare än så är det inte

I vårt senaste upplägg får våra medarbetare många möjligheter att tänka och reflektera i stor omfattning. Och miljöplaneringen av Enköpings centrum är ett bra exempel där den analyserande, kommunikativa och metakognitiva förmågan tränas.


Vår EPL-pedagogik har fått många rosor av medarbetarna idag. Och det som uppskattas mest är  delaktigheten och möjligheten att visa sina kunskaper på en mängd olika sätt.

fredag 14 september 2012

Våra medarbetare kan......

Om ett par timmar får våra medarbetare politikerbesök. Det är nu som man ska få använda sina kunskaper om Sveriges politiska system. Dagens gäster är Jenny Abrahamsson, Mona Örjes och nya kommunalrådet Kenneth Löthegård. Och det häftigaste av allt är att politikerna är personligt inbjudan av våra unga entreprenörer. Våra medabetare kan.....så är det bara!

För våra medarbetare är det vardagsmat att jobba i ett större sammanhang med uppdrag utanför skolan. Att själv ringa en politiker, presentera sig och bjuda in till intervju kräver både mod och tasigförsamhet. Men det är också det som är en del av vår entreprenöriella pedagogik.

torsdag 13 september 2012

Undervisningen ska anpassas till eleverna….inte tvärtom

Dags att utveckla undervisningen på ett sätt så att det passar eleverna. Men hur gärna man än vill så går det inte att säga att skolan är anpassad till eleverna, inte fullt ut i alla fall. Okey, det börjar dyka upp en del nya tankar…..superbra.

Allt för många elever blir uttråkade av megalånga genomgångar och instuderingsfrågor tills man kräks. Man kan ju fundera över var det lustfyllda lärandet ligger i sån undervisning?
Och det måste ju finnas andra sätt  att jobba än i klassiska tre-veckorsmoduler med genomgångar, svara på frågor och skriva prov, eller hur?

Att plocka fram sin gamla planering år efter år är säkerligen bekävmt men hur mycket lustfyllt hittar man där? Det som passar en elevgrupp kan omöjligen passa en annan utifrån ett individuellt sätt att se på lärandet.

Vi, som är EPL-pedagoger, har ju vår övertygelse när det gäller andra sätt att lära och vi är övertygade om att det entreprenöriella lärandet är här för att stanna. Säkerligen finns det lika många varianter på EPL som det finns pedagoger. Men kontentan är densamma…..ökad delaktighet, höga förväntningar samtidigt som man försöker få till det abstrakta så det blir mer konkret.

.


onsdag 12 september 2012

Vägen till måluppfyllelse kan bli lite annorlunda

Rädslan att misslyckas får inte ta överhand om du har bestämt dig för att lyckas med EPL. Det gäller att ha lite is i magen…ibland går det bra, ibland går det mindre bra. För visst är det väl så att det går åt pipsvängen med traditionella lektioner också?

Ofta tror vi pedagoger att vi inte kan låta våra elever få prova sig fram. Precis som om de skulle må dåligt av att tänka till själva. Visst det kanske inte blir som just jag har tänkt. Men det kan ofta bli minst lika bra eller bättre även om vägen till måluppfyllelse blir lite annorlunda.

Det är nog så att det är självaste pedagog-rädslan som sätter käppar i hjulet för det entreprenöriella lärandet. Eleverna är med på banan så det är inte där skon klämmer...låt dem få tänka till själva och ge dem möjlighet att få prova sig fram. Komplettera med coaching och lärandet kommer att ta nya vägar

tisdag 11 september 2012

Att hitta fram till ungas lärande

Lokalpressen är duktiga på att visa intresse för det entreprenöriella lärandet. Och Ena-Håbotidningen är inget undantag.

Det viktiga är egentligen inte att synas i media....det viktiga är att visa att det finns andra sätt att lära. Förr var läroboken självklart. Men så är det inte längre. Ska man hitta fram till ungas lärande så gäller det komplettera med andra byggstenar än tavelgenomgångar och frågor från boken
Entreprenöriellt lärande är ingen ny pedagogiskidé det har funnits i alla tider - även om det finns en och annan som tror det. För vem vill tacka nej till....högre delaktighet, mer eget ansvar och annorlunda lärmiljöer. Till dig som tvekar: Se möjligheterna och gör någonting utav dem.


måndag 10 september 2012

Entreprenörskap är en inställning

Entreprenörskap är en inställning……och det behöver inte alls finnas en koppling till företagande. Du kan vara en entreprenör i skolan eller på ett företag, ja egentligen på vilken arbetsplats som helst. Entreprenörskap är ett sätt att se på livet, att man ser positivt på saker och ting och att man ser möjligheter och gör någonting utav dem.
För en del av våra medarbetare gick det lite trögt förra veckan. En del hade svårt att få tag de politiker som man sökte. Andra stötte på patrull när man hörde av sig till näringslivet.

Men problem är till för att lösas och med hjälp av coaching och positivt tänkande har vi tillsammans lyckats vända skutan…..Det är just det här som är så spännande med EPL-pedagogiken. Det finns inget facit eller given mall att följa….det är som i verkliga livet.

söndag 9 september 2012

Våra medarbetare gör entre i Kunskapskanalen

Om precis en vecka, den 16 september sänds TV-programmet där Bergvretenskolans 9:or bidrar till att skapa en större förståelse kring förintelsen.  

I programmet  möter vi den nu 75-årige Tobias Rawet, som överlevt förintelsen. Under en heldag träffar
han våra medarbetare i nian som efter föreläsningen får möjlighet att ställa personliga frågor till Rawet. Programmet kommer sedan att användas i utbildningssyfte i grund- och gymnasieskolor runt om i Sverige.

Mötet med Rawet har varit ett oerhört uppskattad inslag i undervisningen och det har bidragit till att skapa en verklig förståelse kring förintelsen. Det här är också ett bra exempel på hur man genom det entreprenöriella lärandet skapar intresse och engagemang hos eleverna.

Att Tobias Rawet valde Bergvreten för sin TV-inspelning känns stort. Men det kanske inte är så konstigt eftersom det är femte året som Rawet samarbetar med oss. Och numera är det ett återkommande inslag i vår undervisning i historia.

lördag 8 september 2012

Miljöplanering av Enköpings centrum

Det blev en dag där våra många av våra medarbetare var ute och gjorde företagsbesök för att få till sin miljöundersökning. Men det fanns även de som var kvar och jobbade med sin enskilda uppgift eller gjorde miljöplanering för Enköpings centrum.
Sebastian, Tim och Hanna ska planera ett Enköping med fokus på hållbar utveckling


Uppdraget som vi kallar planera Enköping har satt fart på kreativiteten. Nu använder man begrepp och kunskaper från den mer teoretiska delen av momentet. Och hållbar utveckling har högsta prioritet.

Entreprenöriellt lärande handlar ju inte bara om att besöka företag, egentligen är det en väldigt liten del. EPL handlar minst lika mycket om att få använda sin kreativa förmåga på annat sätt. Och uppdraget som går ut på att planera Enköping har verkligen satt fart på tänkande.

fredag 7 september 2012

Med EPL-pedgogik får man gilla läget….

Det blev en rivstart på vårt entreprenöriella miljöprojekt med niorna….Inom loppet av en timme hade många intervjuer bokats med olika företag runt om i Enköping. Och redan den här veckan kommer fler av våra medarbetare att göra sin miljöundersökning hos olika delar av näringslivet.

Allt kommer naturligtvis inte att gå riktigt som det var tänkt från början men så är det i verkliga livet också.

Men det är också det som är en del av EPL-pedagogiken. Man får helt enkelt gilla läget och styra om och hitta en annan väg till målet. Det här kommer att bli ett fantastiskt läsår, det känns redan nu. Formativ bedömning, höga förväntningar och annorlunda lärmiljöer kommer att ge resultat.

torsdag 6 september 2012

Att jobba entreprenöriellt ligger i tiden

Att jobba entreprenöriellt i skolan ligger i tiden och fler och fler lärare känner att det är rätt sätt att jobba. Och ett bra exempel är Tallåskolan. Men vad gör vi med den ganska stora skara lärare som har bestämt sig för att allt nytt kan vara skadligt?
Problemet är handlar egentligen inte om lärare som inte vill. Problemet är att det finns en stor andel elever som sällan eller aldrig får möta andra sätt att lära. Annorlunda lärmiljöer i kombination med formativ bedömning ger resultat bara man vågar glänta på dörren……

onsdag 5 september 2012

En stor del av lärandet hamnar utanför skolan

Om ett par timmar kommer Uppdraget att presenteras för våra 8:or. Och självklart kommer en ganska stor del av lärandet att hamna utanför skolan. Det blir politik i stor och smått.

Nytt för i år är att vi vidgar våra vyer när det jobbas med politik…….Den här gången har våra medarbetare stora delar av Uppsala län som sitt projektområde..

Nu är det i stort sett ingen politiker som går säker……våra medarbetare kommer att ta kontakt. Och det blir både personliga besök och telefonkontakter.¨

Entreprenöriellt lärande innebär ju att man jobbar i skarp läge ganska ofta…..och så blir det den här gången också. Men det är alltid lika intressant att se om och hur våra förtroendevalda reagerar. Ta man sig tid…..vill man möta sina blivande väljare?

tisdag 4 september 2012

Har Enköpings företagare ett miljötänk?

Nu börjar 9:ornas uppdrag bli klart. Och i vanlig ordning är det EPL-pedagogiken som gör sig gällande.

Uppdraget kommer att handla om hållbar utveckling i det egna badrumsskåpet…….en uppgift som var och en gör på egen hand. Men det blir även en del där näringslivet kommer att involveras

Har Enköpings företagare ett miljötänk?…..här handlar det om att ta kontakt, genomföra undersökningar och intervjuer. Och självklart ska man sammanställa och presentera resultatet.

Sist men inte minst ska man i grupp få till en egen miljövision - att planera ett ”kvarter” med målet att tänka hållbar utveckling.

Hur man ska redovisa sina kunskaper ska var och en få tycka till om . Men att sikte ska vara inställt på formativ bedömning råder det ingen tvekan om. Det kan hända av vi genomför förra läsårets succé….LÄRANDE SAMTAL eller något upplägg i fullmäktigesalen.

Men våra medarbetares förslag och idéer väger tungt. Hur man visar sina kunskaper ska inte spela någon roll....men att man gör det.

måndag 3 september 2012

Satsar miljoner på entreprenröskap

Ytterligare en kommun satsar miljoner på entreprenörskap i skolan. Och visst låter det härligt......Självklart behöver det satsas pengar om det entreprenöriella lärandet ska nå ut i skolan på allvar. Men frågan är om det räcker?Vi som redan är inne på den entreprenöriella banan ser inte en stor summa pengar som det som kommer att få fart på EPL-pedagogiken. För hur mycket pengar man än satsar eller hur många kontakter man än har med näringslivet så är det den enskilde lärarens drivkraft som är avgörande.

Det gäller att plocka fram de pedagoger som vill.....men minst lika viktigt är att hitta de pedagoger som ser formativ bedömning som någonting utvecklande.

Naturligtvis önskar vi Östhammar lycka till med sin entrprenöriella satsning och vi tänker följa projektet in i minsta detalj.

söndag 2 september 2012

Rätt eller fel,vinna eller försvinna....

Skolans styrdokument är ju ganska tydliga när det gäller entreprenröiellt lärande och formativ bedömning....det ska löpa som en råd tråd från förskolan till gymnasiet. Men när debatten kommer i gång om nationella provens vara eller icke vara då verkar det formativa inte ha någont värde

Debatten om nationella provens likvärdighet går vidare. Nu senaste var det Dagens Nyheters ledarskribent som gav sin syn på saken.

Självklart ska alla elever ha rätt till en likvärdigbedömning men frågan är om det är NP som är det rätta i alla lägen. I lärarmun heter det ju så fint att NP ska vara ett bedömningstillfälle precis som alla andra. Men riktigt så ser det inte ut de svenska klassrummen.

Forfarande är det åtskilliga lärare som har NP som sin enda värdemätare och betyget blir det som du lyckats få ihop under dina timmar på de olika proven. Summativt utan dess like, här handlar det om rätt eller fel, vinna eller försvinna

Om nationella proven ska överleva som ett modernt pedagogiskt instrument som behöver det förändras. Syftet måste vara mer formativt men något sånt vekrar det inte skyltas med i anvisningarna till proven.

lördag 1 september 2012

Vi ser redan fram emot nästa vecka....

Det är alltid lika välkommet med besökare i skolan, alltså besökare som kommer från verkliga livet. Och ofta kommer de med tips och tankar som får oss att fundera lite extra.

I går var VAFAB på plats och pratade miljö och hållbar utveckling. Och trots sen eftermiddag så visade våra medarbetare både intresse och engagemang.
Den här är en perfekt grund inför nästa vecka då niornas miljöuppdrag startar. Det är då man ska ta fram sina entreprenöriella förmågor och ge sig ut till det lokala näringslivet.

De är också då man ska använda sina teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang......Vi ser redan fram emot nästa vecka, det här ska bli spännande.

Hur våra medarbetare ska redovisa sina resultat är inte bestämt än. Det är ju någonting som var och en ska få tycka till om. Vår EPL-pedagogik bygger ju på hög delaktighet från våra medarbetare och vårt miljöprojekt är inget undantag.

Britt-Inger från VAFAB kan sin sak och hon levererar med säkerhet