Entreprenöriellt lärande gör skillnad

tisdag 31 januari 2012

På jakt efter lokal företagshistoria

Nu har våra första åttor fått sina konakter med olika företagare.........Och under veckan blir det personliga besök och intervjuer.

Om allt går som det är tänkt så är det nästan 20 företagare som kommer att intervjuas. Nu handlar det om att få fram det mesta kring den lokalhistoria som varje entreprenör sitter på.

Men för våra unga entreprenörer handlar det inte bara om lokal företagshistoria. Man ska även använda sina kunskaper från den industriella revolutionen och göra en hel del jämförelser.

Det här är ett bra exempel på hur man kan arbeta med ett entreprenöriellt förhållningssätt i historia och samhällskunskap. Och en av de stora utmaningarna för oss pedagoger är faktiskt att skräddarsy olika upplägg för de olika grupperna.

Ingen grupp är den andra lik och under resans gång så är det många olika dilemman som ska lösas....men det ingår ju det entreprenöriella förhållningssättet.

måndag 30 januari 2012

Kreativitet gör alla till vinnare......

Nu finns det forskning som visar att kreativa arbetsplatser föder ett positivt tänkade. Och vi, Sara och Johnny, drar naturligtvis paralleller till skolan.

Att få komma med egna idéer, att få utrymme att både lyckas och misslyckas samtidigt som man har roligt är faktorer kännetecknar vår entreprenöriella pedagogik. Och nu med flera års erfarenhet vet vi att det stämmer.

Våra unga medarbetare är mindre stressade och mår bättre.....samtidigt som kunskapsresultaten har skjutit i höjden.

En av fördelarna med ett entreprenöriellt förhållningssätt är att det inte kostar några pengar, faktiskt inte en enda krona mer en den traditonella undervisningen. Det hela handlar om vilken attityd man har till lärandet.......

Och här är några av våra tips: • Se till att ha ett uppmuntrande språk

 • Ha höga förväntningar

 • Lyssna på dina elever

 • Visa att du är lyhörd för nya idéer

 • Det måste vara tillåtet att misslyckas

 • Ha roligt tillsammans

Det här är en bra början på det entreprenöriella förhållningnssättet........Och med de här tipsen är det bara att köra igång.

söndag 29 januari 2012

Avveckla, omvandla och utveckla

Att utveckla det entreprenöriella lärandet i skolan kräver att varje pedagog både vill och kan tänka nytt. Det går inte längre att plocka fram samma gamla pärm år efter år..........det krävs någonting annat.

Självklart ska en lärare ha med sig en komplett pedagogisk utbildning som ger behörighet att undervisa i sina ämnen. Men att utveckla sitt eller sina ämnen kräver att man ständigt försöker experimentera, tänka nytt, avveckla, omvandla och utveckla.

Vårt uppdrag som lokala lärarutbildare är att se till att vi få fart på det entreprenöriella tänkandet hos våra lärarstudenter.....och det får vi.

Hos oss är processen och den formativa bedömningen en oerhört viktigt del. Och det gäller oavsett om du är lärarstudent eller om man är en ung "medarbetare" på högstadiet.

lördag 28 januari 2012

Lärarstudenter saknar kunskap om entreprenörskap

I en rapport från Svenskt näringsliv slå man fast att lärarstudenter saknar kunskap om entreprenörskap. Och det är någonting som vi, Sara och Johnny, kan hålla med om.

Vi tar regelbundet emot många studenter och ännu så länge är det ingen som har känt till vad begreppet entreprenöriellt lärande står för......Och man har inte fått någon som helst undervisning om EPL.

Men ALLA de lärarstudenter som vi tar emot under sin VFU får med sig ett helt paket med det entreprenöriella förhållningssättet. Vårt arbetssätt smittar.....och när våra studenter lämnar oss är de helt övertygade om hur man ska få med sig EPL i all sin so-undervising. Och det allra bästa är att man ser de pedagogiska vinsterna.

fredag 27 januari 2012

Att få möta en livs levande entreprenör

Att vara lärarstudent och göra sin första lektion är alltid lite pirrigt. Och i dag ska David möta åttorna. Och naturligtvis kommer det att bli en fortsättning på den industriella revolutionen. Men det kommer också att bli en hel del samhällskunskap.....att det blir entreprenöriellt är det väl ingen som har missat.

Om man ska kunna göra jämförelser över tid så är historia och samhällskunskap två bra ämnen att arbeta med. Men det som kommer att bli extra intressant är hur våra åttor kommer att tas emot av de lokala företagarna i Enköping. En del av Uppdraget handlar just om att göra en research hos utvalda företagare i staden.

Det är ju ganska ofta som man kan läsa att det lokala näringslivet gärna samarbetar med skolan.........men man behöver en signal om vad, när och hur. Och den signalen kommer de närmaste veckorna.....

Många företagare kommer att bli kontaktade och tillfrågade om de kan ställa upp på en kort intervju kring sitt företag. Självklart hoppas vi på det bästa. Och vi har positiva erfarenheter sen tidigare......

Vi, Sara och Johnny, tror verkligen på det här uppläget......vi har fått med många entreprenöriella delar samtidigt som våra medarbetare har möjlighet att nå långt bland kunskapskraven i historia och samhällskunskap.

torsdag 26 januari 2012

Formativ bedömning och kunskapskrav

Den här veckan har våra lärarstudenter suttit och planerat sitt första lektion. Och idag ska vi gå igenom upplägget tillsammans. Vi, Sara och Johnny, kommer att lägga en hel del energi på att hjälpa studenterna att få till ett entreprenöriellt förhållningssätt i både historia och samhällskunskap. • Vad är EPL i praktiken, hur ser det ut egentligen?

 • Hur ska jag tänka när jag planerar?

 • Formativ bedömning och kunskapskrav?

Om ett par timmar vet vi hur upplägget kommer att bli.....och vi hoppas på nya infallsvinkar och nya idéer.

onsdag 25 januari 2012

Nya infallsvinklar gäller om det ska bli någon utveckling

Formativ bedömning kräver att man arbetar intensivt och nära eleverna. Men den möjligheten har vi nu när vi läser i block under tre-veckors perioder.

Just den här perioden är det åttorna som vi har fokus på. Det nya "Uppdraget" kommer att presenteras i detalj på fredag.....och våra engagerade studenter David och Sara ska självklart var med i planeringsprocessen.

Att vara lärarstudent hos oss innebär att man får vara delaktig i vårt arbete fullt ut.....det är alltså ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande som gäller. Men det innebär också att vi gärna lyssnar och använder oss av pedagogisk idéer som dyker upp. Och studenter har många bra och annorlunda tankar som det gäller att fånga upp.

För hur länge man än har jobbat med undervisning så är det nya infallsvinklar som gäller om det ska bli någon utveckling.

Att vara lokal lärarutbildare gör också att man är tvungen att fundera och över sin egen undervisning.....varför gör jag just det här just nu? Och vilka pedagogiska teorier kan man koppla till sin undervisning?

tisdag 24 januari 2012

Uppdrag industriella revolutionen

Nu börjar tankarna kring "Uppdraget industriella revoutionen" ta form. Historia, Samhällskunskap och geografi ska integreras........

Nu handlar det om både en enskild del som var och en löser själv.....och här blir det rent historiefokus. Men det blir också en gemensam del som man gör i mindre grupper. Och det är här som man får träna på sina entreprenöriella kompetenser samtidigt som ämnena integreras

Förmodligen kommer en del av Uppdrgaget att innebära att man ska:


 • Ta reda på mer kring en stor industri?

 • Var finns den geografiskt?

 • Vad tillverkar den?

 • Hur får den sin energi?

 • Hur går tillverkningen till?

 • Till vilka länder exporterar man?'

 • Vilken hänsyn tar man till miljön?

 • Vilka yrken finns inom industrin?

 • Intervjua en lokal entreprenör och undersöka företagets "levnadshistoria"

Självklart ska allt presenteras i en snygg förpackning och på något sätt ska allting delges till alla våra medarbetare. Men hur det ska gå till vet vi först när var och en av våra 63 åttor fått ge sin syn på saken.

måndag 23 januari 2012

Lokala lärarutbildare som levererar EPL

Om det par timmar dyker våra lärarstudenter upp.......David har varit här tidigare men för Sara är det första gången.

Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen är en av de viktigaste momenten i en blivande lärares yrkesliv. Och det finns tydliga mål och kriterier som varje student ska uppnå.

Men att ta emot studenter kräver också en hel del av oss som är lokala lärarutbildare. Vi ska både ge tips och råd men vi ska också se till att varje student får ämnes- och allmändidaktik.

De studenter som vi, Sara och Johnny, tar emot får självklart ta del av det entreprenöriella förhållningssättet. Och det är nästan alltid en ny upplevelse eftersom lärarutbildningarna sällan eller aldrig utrustar sina studenterna med ett entreprenöriellt sätt att tänka när det gäller lärande.

För oss är det en utmaning att få fram blivande lärare som ser EPL som ett förhållningssätt...... och inte bara som enstaka aktiviteter som man river av då och då.

söndag 22 januari 2012

Våra medarbetare ska vara delaktiga

I morgon är det premiär för den indsutriella revolutionen tillsammans med våra åttor. Vi kommer att inleda med en teoretiska bas......och det mer entreprenöriella kommer längre fram.


Från och med i morgon har vi två lärarstudenter på plats. De kommer att följa våra grupper och de kommer självklart att få vara med och påverka innehållet.

Att det blir ett entreprenöriellt innehåll på ett eller annat sätt det vet vi. Men hur det kommer att se ut i detalj vet vi inte.......det är både våra medarbetares och våra studenters tankar som ska med.

lördag 21 januari 2012

Fantastiska medarbetare

Det blev en helt fantastisk eftermiddag för våra nior i fullmäktigesalen. Alla vara laddade och man presterade på topp. Det här visar att det entreprenöriella lärande genererar kvalitativ kunskap.......och självklart är vi stolta över våra medarbetare.

Sanna, Olle och Linnea presenterar konfliktområdet Thailand.Det är alltid trevligt med besök.....och den här gången var rektorn på plats.


Den geografiska analysen är det Simon och Alexandra som står för. Konfliktområdet är Irak.

Konflikten i Sudan är någonting som Andreas och Viktor presenterar. Men man har även haft hjälp av Nellie och Michelle.


Att ställa sig upp och göra en muntliga presentation i en nästan fullsatt fullmäktige är någonting som våra nior klarar med glans.

Det finns många tankar kring det entreprenöriella lärandet......och det finns minst lika många sätt att arbeta med det i skolan. Det finns de som ser de pedagogiska vinsterna men det finns också de som är negativa trots att man inte ens provat.


Men efter den här momentet som har handlat om konflikter i världen är vi, Sara och Johnny mer än övertygade. Ett entreprenöriellt förhållningssätt ger fler intresserade elever och bättre kunskapsresultat.fredag 20 januari 2012

Finalen i kommunhuset

Nu är det bara några timmar kvar innan finalen i kommunhuset kan starta. Och det är många konflikter i världen som kommer att presenteras och analyseras. Det är så här det ser ut när det entreprenöriella lärandet står i fokus i samhällskunskap, religion och geografi.

Simon och Viktor har fått tag i en dator.....nu gäller det att vara effektiv.

Våra medarbetare Rasmus och Sally fixar till det sista. Det man inte vet eller känner till tar man reda på. Entreprenöriellt eller hur!!!

Daniella lämnar ingenting åt slumpen när det gäller geografisk analys.

torsdag 19 januari 2012

Entreprenöriell verksamhet

En ganska vanlig onsdag med entreprenöriell verksamhet bland alla nior. Nu ska det finslipas inför redovisningen på fredag.......Och i morgon lämnar vi skolan och intar talarstolen i fullmäktiegesalen i kommunhuset.
Sanna är fullt upptagen med att få med de sista detaljerna, ingenting får missas...Erik och Badi arbetar intensivt och man har ett tydligt mål. Man vill kunna presentera sitt konfliktområde på bästa sätt. Det här är ett bra exempel på när det entreprenöriella lärandet fungerar som allra bäst.....
Linnea, Sanna och Olle har visat sig vara en bra kombination. Man har kommit långt och kvaliteten är det inget fel på. Och man har visat att man kan använda sig av de entreprenöriella kompetenserna. Här är det tasigförsamheten som står i fokus.

William är en av våra duktiga entreprenörer och nu lägger han sista handen vid analysen av den topografiska kartan.


Sista passet innan finalen i fullmäktigesalen blir idag. Nu ska de sista justeringarna göras och sen ska allt lämnas in.


onsdag 18 januari 2012

Att kliva fram i talarstolen

Nu börjar det närma sig redovsningsdags för våra nior. Arbetsområdet konflikter i världen ska redovisas och de flesta har valt att göra någon form av presentation inför hela gruppen.

På fredag efter lunch är det kommunhuset som gäller. Fullmäktigesalen är bokad och vi har drygt två timmar på oss. Den här eftermiddagen ska Bergvretenskolans entreprenöriella förmågor visas upp.

Att komma utanför skolans väggar lyfter hela arbetet ett extra steg....det blir mer på riktigt. Att kliva fram i talarstolen och blicka ut över åhörarna gör att var och en ger sitt yttersta.

tisdag 17 januari 2012

Man blir som såld på arbetssättet

Just nu ser det ut som om det kommer två lärarstudenter till oss....Och de är här redan på måndag. Om det blir som det är tänkt blir det en blandning av både historia och samhällskunskapsinriktning. Och det här blir självklart en pedagogisk utmaning för oss men en kul sådan.

Det är alltid lika spännande med lärarstudenter, dels för att vi, Sara och Johnny, får ett pedagogiskt utbyte. Alltså lite nya tankar och nya idéer. Men vi får också möjlighet att visa upp det entreprenöriella lärandet i praktiken.

Nästan jämt är det så att studenterna inte har en susning om det entreprenöriella lärandet. Men efter ett par veckor tillsammans med oss så har man nya erfarenheter. Och det som är mest fascinerande är att alla studenter vi hittills tagit emot blir som sålda på arbetssättet.

Sen kan man ju bara hoppas på att alla våra lärarstudenter tar med sig sina EPL-erfarenheter och påverkar lärarutbildningen.....för där verkar det entreprenöriella tänkandet inte vara särskilt utbrett.

måndag 16 januari 2012

Tydligt fokus på kunskapskraven

Lag och rätt med våra sjuor startar idag. Och det här är ett område som går hand i hand med det entreprenöriella förhållningssättet.

Självklart blir det en teoretisk bas....men kunskaperna ska ockås kunna användas i ett större sammanhang. Och visst ska vi skapa lärmiljöer utanför skolan.

Det blir ett tydligt fokus på kunskapskraven i samhällskunskap. Och det kommer att finnas många olika sätt att visa sina kunskaper på.

söndag 15 januari 2012

Företagsamma individer

Snart är det dags för Företagarna i Enköping och Enköpings kommun att utse årets företagare och årets komet...... Man ska alltså utse riktigt framgångsrika företagare i kommunen. Men om man ska kunna leverera företagare med hög kvalitet så börjar arbetet redan i grundskolan.

Det entreprenöriella lärandet bidrar till att få fram människor som ser möjligheter samtidigt som man gör någonting konkret utav dem.

Det handlar alltså om egenskaper som man behöver både som ung och gammal och som arbetstagare och företagare.

Vi, Sara och Johnny, hoppas självklart att vårt sätt att tänka och arbeta med EPL ska generera många företagsamma individer både i och utanför kommunen.

lördag 14 januari 2012

EPL bidrar till höjda kunskapsresultat

En del av det entreprenöriella lärande handlar ju faktiskt om att man kan ta till vara de möjligheter som finns. Och det gör vi verkligen.......Vi använder matsalen för undervisning av vår stora grupp nior.
Och det här visat sig gå alldeles utmärkt att undervisa alla 65 medarbetare i samma lokal. Det blir både teoretiska genomgångar och uppdrag i matsalen.Med facit i handen kan vi, Sara och Johnny, konstatera att vårt arbetssätt håller i längden. Våra nior är helt otroliga på att ta eget ansvar, arbeta med andra och göra ett kvalitativt bra jobb och samtidigt ha högsta prioritet på kunskapskraven.


Det här kommer att generera bättre betyg.....EPL bidrar till höjda kunskapsresultat.


Att göra en geografisk analys av sitt konfliktområde är en del av uppdraget. Och här kan man se både kartböcker och engagerade medarbetare.

fredag 13 januari 2012

Industriell revolution och modernt näringsliv

Hur kan man arbeta med den industriella revolutionen och samtidigt lyfta de entreprenöriella kompetenserna hos våra medarbetare?

Planeringen är i full gång och som vanligt finns den teoretiska basen med som en stabil kunskapsgrund. Den här gången tänker vi göra samordningsvinster genom att varva den industriella revolutionen med det moderna näringslivet.

Och när det väl är dags för de olika uppdragen så kommer förmodligen det lokala näringslivet att få en hel del besök och påringingar från våra medarbetare i åttan. Och vem vet.....det kanske till och med går att få någon företagare till skolan.

torsdag 12 januari 2012

Utrikesdepartementet

Vi, Sara och Johnny, har sagt det förrut....men det tål att upprepas. Våra medarbetare är helt enorma när det gäller att använda sina entreprenöriella kompetenser.Det pågår ett fantastiskt samarbete där viljan att lösa problem är helt ofattbar. Det man inte vet tar man reda på. Och området konflikter i världen är inte helt lätt......Under de här passen har många av våra medarbetare ringt och konsulterat utrikesdepartementet för att få fram lämpliga uppgifter......

Nu väntar storredovisning om en vecka och här är det Alexandra som sammanställer delar av materialet.

EPL är ingenting som känns konstigt eller otydligt

Det här blev startbilden när vi träffade alla våra 63 nior på terminens första arbetspass. Men för våra nior är entreprenöriellt lärande ingenting som känns konstigt eller otydligt.

EPL på so-timmarna är någonting som våra nior känner till sedan fler år tillbaka. Och det märks och känns det i hela atmosfären........


Och dagens första uppgift handlade om att man skulle bestämma HUR man vill visa sina kunskaper vid redovisningen nästa vecka.

onsdag 11 januari 2012

Ingen detaljplanering

I dag är det terminsstart och för våra medarbetare innebär det ännu en termin där det entreprenöriella förhållninggsättet kommer att råda.

Vi har några ganska krävande men roliga områden framför oss........samhällsekonomi, världskrigen och industriella revolutionen är några moment som ska lyftas fram.

Och någon deltaljplanering är naturligtvis inte gjord.......Det är ju någonting som våra medarbetare ska få vara med och tycka till om. Och det är väl just det som är så spännande med EPL. Man vet vilka mål man ska nå. Men man vet aldrig hur vägen dit kommer att se ut.