Entreprenöriellt lärande gör skillnad

måndag 31 oktober 2011

Det behövs inget stort projektrace.....

Det finns kommuner i Sverige som har en sund inställning till det entreprenöriella läranadet. Och en av de kommunerna är Fagersta. För det första har man som mål att entreprenörskap ska märkas i alla ämnen.

För det andra så handlar det om att utveckla de aktiviteter och stötta de engagemang som redan finns hos många lärare.

Vi, Sara och Johnny, är också av den åsikten.......Det behövs inget stort projektrace med kostsamma aktörer som kommer utifrån. I Sverige finns idag finns oerhört många lärare som redan arbetar med ett entreprenöriellt förhållningssätt. Nu gäller det att utveckla det som är bra så att det kan bli ännu bättre.

Hela EPL-processen skulle gynnas om kommunerna samarbetade mer.....Varför inte börja titta på de kommuner som har höga kunskapsresultat och ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap. Det klart att man kan lära av varandra......

söndag 30 oktober 2011

Vi tränar på att vara tydliga pedagogiska ledare

Enköpings båda lokaltidningar är alltid med på noterna när man skickar in en insändare. Och den här gången så var det ENA HÅBO TIDNINGEN som såg till att vi finns med i rullarna.

Att diskutera pedagogik är alltid lika roligt....men det är alltid lika svårt. Och det beror ju till viss del på att inget pedagogiskt sammanhang är det andra likt.

Hur gärna man en vill så kan man aldrig kopiera ett pedagogiskt upplägg och sen tro att det bara är att applicera på nästa arbetspass. Och det här gäller för oss precis som det gäller för alla andra pedagoger.

Det man däremot kan träna på är att vara en tydlig pedagogisk ledare....det är åtminstone vår erfarenhet. Oavsett om du är traditionell eller entreprenöriell i ditt sätt att tänka pedagogik så är dina egenskaper som ledare avgörande.

Vi, Sara och Johnny, tränar på vårt ledarskap varje dag....och sakta, sakta blir vi bättre och bättre - om vi får säga det själva. Och ska man bli en tydlig ledare så måste man ha det entreprenöriella förhållningssättet med sig hela tiden........ Det gäller att ha en fingertoppskänsla och kunna se medarbetarnas behov i varje ögonblick.

lördag 29 oktober 2011

Det är hur entreprenöriellt som helst och det ger fantastiska resultat

Religion, geografi och samhällskunskap blandades på gårdagens arbetspass med våra nior. Det är alltid svårt att hitta rätt ingång på ett nytt moment. Men svt:s dokumentär "Nigerias blod fångade de flesta....

Konflikter i värden är ju ett stort ämne och det passar ju utmärkt i det entreprenöriella tänket. I vanlig ordning ger vi en teoretisk bas där man får med sig generella kunskapskvaliteter som man sen kan använda under sitt "konflikt-uppdrag".....och i uppdraget blir de entreprenöriella kompetenserna en förutsättning för att kunna gå vidare.

Det som är mest spännande med det entreprenöriella lärandet är att det inte finns något facit. Och just nu är vi mitt i en sådan fas.........Vi vet vilka kunskapskrav som det ska arbetas mot -men hur det ska gå till är inte klart.

Men just nu tänker vi, Sara och Johnny, så här:
Vi vill försöka hitta ett samarbete med olika organisationer som på något sätt är involverade i hjälpinsatser när det gäller konfliktområden. Självklart ska vi som pedagoger gör allt för att hitta rätt samarbete utanför skolan. Men om du som bloggläsare har några tips så måste du höra av dig!

Om man vill få sina medarbetare delaktiga i kunskapsprocessen så ska ju även de vara med i planeringen. Det klart att våra nior ska få använda sina kontakter och lyfta på telefonluren för att få till ett samarbete med någon aktör utanför skolan. Nu handlar det om att ringa och göra personliga besök. Nu måste man presentera vad man vill, man måste ta initiativ och man måste leverera.

Vi tror verkligen på det här sättet att arbeta......det är hur entreprenöriellt som helst och det ger fantastiska resultat i form av engagemang, ansvar och höga kunskapsresultat.

Och ännu en gång vill vi lyfta fram att det inte behövs en stor planeringsapparat där mängder av lärare och ämnen är inblandade. Varför krångla något som egentligen är så enkelt och samtidigt så roligt.

fredag 28 oktober 2011

Med sorg i hjärtat

Det var faktiskt med sorg i hjärtat som vi tackade av vår lärarstudent idag. David har varit en enorm tillgång för våra medarbetare och han har utvecklats i sin lärarroll på ett helt fantastiskt sätt.

Vad man än tycker om det entreprenöriella lärandet så sätter det sina spår när man är tillsammans med oss i ett antal veckor. Och när det gäller David så har han verkligen anammat det entreprenöriella sättet att tänka pedagogik.....långt mer än många andra erfarna lärare.

Att vara med och sprida EPL genom att ta på sig uppdraget som lokal lärarutbildare passar oss utmärkt......Och ska det entreprenöriella lärandet få fotfäste i skolan så hänger det på praktikskolorna och LLU:arna.

Ännu en gång kan vi konstatera att begreppet EPL och formativ bedömning inte verkar vara intressant för lärarutbildningen, trots en mycket tydlig skrivning i LGR 11. Men egentligen spelar det inte så stor roll.

Vi, Sara och Johnny, missar inget tillfälle att sprida våra tankar och idéer och det har vi inte gjort den här gången heller. Nu vet vi att vi har lyckats implementera EPL hos ännu en lärarstudent. ...Och självklart önskar vi David lycka till nu när han fortsätter sin utbildning.

Entreprenöriellt lärande i Sverige

Det finns en del guldkorn när det gäller entreprenöriellt lärande i Sverige. Och Tångvallaskolan i Skanör är en av dem. Utgångpunkten är problemlösning, kreativitet och eget ansvar.

Det som är gemensamt för skolor som kommit en bra bit på väg är synen på kunskap. Både lärare och elev måste släppa kontrollen en del. Läraren får en coachande roll eftersom arbetet ofta sker utanför skolan. Och kontentan av det hela blir att eleverna kan så mycket mer om de får ta ansvar samtidigt som läraren har höga förväntningar på dem.

Vi, Sara och Johnny, tycker naturligvis att det är spännande att det händer saker EPL-Sverige. Och vi vill självklart gratulera Tångvallaskolan som kommit så långt.

torsdag 27 oktober 2011

I morgon smygstartar vi...

I morgon smygstartar vårt moment med konflikter i världen för våra nior. Det blir ett arbetspass med diskussioner och en dokumentär från svt. Men vi ska ju även presentera vår grundidé och vi ska få våra medarbetare involverade i planeringen. Och precis som tidigare så ska alla medarbetare få chansen att påverka och tycka till om arbetsområdet.

Det som vi inte riktigt har löst är hur vi ska kunna få till bra möten med organisationer som arbetar i olika konfliktområden. Vi har några som vi håller på och bearbetar och vi hoppas på ett utbyte med försvaret på ett eller annat sätt.

Men det är just det här som är ett entreprenöriellt förhållningssätt. Man har kunskapsmålen klart för sig. Men riktigt hur vägen dit kommer att se ut vet man inte.....Samtidigt är det just den spänningen som ger liv åt både undervisningen och pedagogjobbet.

Den viktigaste egenskapen hos en EPL-pedagog är helt klart att kunna tänka nytt och våga förändra med kort varsel.

onsdag 26 oktober 2011

Veckans entreprenöriella tips!

Vad är det vi gör i skolan, som inte lyckas ta hand om de elever som senare i livet lyckas så väl som entreprenörer???.....Frågan är i allra högsta grad berättigad.

Svaret är inte helt enkelt men genom en större lyhördhet kring elevers lärande kommer man långt. Vårt sätt att arbeta entreprenöriellt har fångat många som i vanliga fall inte levererat någonting under sina skoldagar.

Vi har inget dunderrecept att ge men vi har en del goda råda att dela med oss av:  • Skapa annorlunda lärmiljöer.....jobba utanför skolan i skarpt läge.


  • En EPL-pedagog har alltid höga förväntningar på sina medarbetare.


  • Hur man visar sina kunskaper ska inte spela någon roll...men att man gör det.


  • Mer formativ bedömning behövs...ett bedömningstillfälle ska stärka elevernas lärande.
Det här och mycket till görs redan av många pedagoger...men nu handlar det om att gör lite mer av det man redan kan. Och det allra bästa med ett entreprenöriellt förhållningssätt är att det inte behövs några stora teman och tunga planeringar.

Vårt tips är att man ska börja i det lilla, i sitt eget klassrum på den egna lektionen. Det är där man bygger sitt entreprenöriella förhållningssätt till kunskap.

tisdag 25 oktober 2011

Kunskapskraven står i centrum på elevens val

I morgon startar elevens val.....och den här gången handlar det om att fördjupa sig i något av skolans ämnen men på ett lite annat sätt.

Samhällskunskap, historia, geografi och religion är som vanligt populärt. Och det kommer att bli en blandad grupp med sjuor, åttor och nior.

Att det entreprenöriella förhållningssättet kommer att vara vägledande är väl inte så konstigt. Och faktiskt så är det därför som många av våra medarbetare söker sig till oss.

Nu har man chansen att vara med och planera, genomföra och utvärdera ett helt eget moment inom ramen för so-ämnena. Och i vanlig ordning får man själv komma med förslag på hur man ska redovisa sina kunskaper. Det här kommer att bli ett tillfälle att visa att man når några ytterligare kunskapskrav.

måndag 24 oktober 2011

Lärarstudenter och entreprenöriell pedagogik

Nu inleds den sista veckan för vår lärarstudent innan han ska tillbaka till den lärarutbildningen. Och precis som vi, Sara och Johnny, har konstaterat tidigare så verkar lärarprogrammet inte ta upp det entreprenöriella lärandet i någon form.

Att följa oss under några veckor innebär att man får se hur det entreprenöriella förhållningssättet ser ut i verkligheten. Och vi märker också att det gjort intryck. Idag har vi en student som kommer att bli en alldeles utmärkt EPL-pedagog.......

söndag 23 oktober 2011

Konflikter i världen

Konflikter i världen blir nästa område som våra nior ska börja arbeta med......Och vi, Sara och Johnny, kommer att stå för grundstrukturen men det kommer även att finnas stora möjligheter till egna val.

Att arbeta med konflikter i världen gör också att vi kan få med flera av våra so-ämnen under samma tak. Många av kunskapskraven när det gäller samhällskunskap, geografi och religion kommer vi att kunna fånga.

I vanlig ordning blir det en teoretisk bas följt av en praktisk tillämpning. Riktigt hur den praktiska delen ska se ut är inte klart....men det är ju här som våra medarbetare ska få vara med och tycka till.

För oss är entreprenöriellt förhållningssätt någonting som man har med sig varje dag.....det är enkelt och okomplicerat och det det kräver inte stora temaupplägg som många tror.

lördag 22 oktober 2011

Att våga lite mer än man någonsin drömt om

Vi har alltid höga förväntningar på våra medarbetare.....och det i sin tur bidrar till bra studieresultat. I går var det storredovisning av det politiska Uppdraget. Alltså en muntlig redovisning inför alla våra 65 medarbetare.....

Visst var det en och annan som var lite nervös innan. Men det är så imponerande att se när alla presterar lite mer än man själv trodde var möjligt. Och det här är entreprenöriellt lärande på hög nivå....att våga lite mer en man någonsin drömt.

Vi, Sara och Johnny, är enormt nöjda med våra medarbetares insatser. Och vi vet att det här bara är första steget på att våga lite mer. Vi vet också att vi kommer att skapa fler uppdrag där våra medarbetare får möta annorlunda entreprenöriella utmaningar. EPL är förhållningssätt som får varje individ att växa lite till.

fredag 21 oktober 2011

Det entreprenöriella lärandet är ju inte riktigt likt det traditionella

Den här eftermiddagen blir det storredovisning av Uppdraget politik. Och alla åttor ska redovisa i en eller annan form. Några kommer att göra presentationer inför alla 64 medarbetarna. Andra har valt andra sätt att visa sina kunskaper på.

Uppdraget har inneburit en extra prövning för många av våra grupper. Och det entreprenöriella lärandet är ju inte riktigt likt det traditionella

Att ta kontakter med politiker i den egna kommunen och på riksplanet har varit EN del av Uppdraget. Och den är nog den delen som många känt en viss osäkerhet inför. Men när väl Uppdraget är genomfört och man intervjuat sin utvalda politiker så har man nått ett stort kunskapssteg.

För det första så har man fått använda sina teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang. Och för det andra så har man visat att man besitter en mängd olika entreprenöriella kompetenser som att ta intiativ, våga och se möjligheter.

torsdag 20 oktober 2011

Nyckeln till framgång

Det finns en hel del likheter mellan näringslivet och den entreprenöriella pedagogiken. Inom näringslivet pratar man ofta om kundens bästa och hur man kan hantera sina kunder är nyckeln till framgång. Men steget till det entreprenöriella lärandet är inte särskilt långt.

Näringslivet fokuserar på bra ekonomiska resultat. Och vi, Sara och Johnny, har vårt fokus inställt på så höga kunskapsresultat som möjligt  • Och det handlar om att kunna erbjuda så bra lärmiljöer som möjligt.

  • Att lyssna in och hitta en individuell kunskapsväg för var och en.

  • Att kunna erbjuda en valfrihet när det gäller HUR man vill visa sina kunskaper.

Det här är viktiga framgångsfaktorer för oss.....och det är någonting som finns med varje dag under varje arbetspass.

onsdag 19 oktober 2011

En politiker som bidrar till det entreprenöriella lärandet

Det blev en fantastisk dag tillsammans med Anna Wiklund i kommunhuset.......Och det var som vanligt en oerhört engagerad Anna som tog emot alla våra medarbetare i årskurs åtta.


Att kunna få möta och prata politik med "en riktig" politiker gör att våra medarbetare omsätter sina teoretiska skolkunskaper till eget lärande.

Det blev en rejäl frågestund och några av våra medarbetare tog tillfället i akt och presenterade sin vision om det framtida Enköping. Och Anna fick med sig några bra tips hur badhuset kan bli mer attraktivt.

tisdag 18 oktober 2011

Vi vill redan nu ge Anna Wiklund en stor eloge!

Nu är det bara några timmar kvar innan alla åttor ska besöka Enköpings kommunhus och fullmäktigesalen. Och det är ett sextiotal förväntasfulla medarbetare som både ska få se, höra och uppleva hur det politiska spelet ser ut....

Och vi, Sara och Johnny, vill redan nu ge Anna Wiklund en stor eloge för att hon tar sig tid och att hon tycker samarbetet med skolan är någonting viktigt. Fler sådana politiker behövs

En del av det entreprenöriella lärandet är just att jobba i skarpt läge..... att få möta en politiker och besöka maktens boning i Enköping är ett bra exempel på EPL.

måndag 17 oktober 2011

Hur når man höga kunskapsresultat i skolan?

Hur man når höga kunskapsresulat i skolan finns de många tankar och åsikter om.....Men vi, Sara och Johnny, ser ju enorma vinster med ett entreprenöriellt förhållningssätt, att finnas med under hela processen Men att tro att EPL eller någon annan undervisingsform är lösingen på allt är väl att överdriva.

Vi är övertygade om att man måste trivas på "jobbet" och det gäller oavsett om man är medarbetare hos oss eller i näringslivet. Det måste kännas kul att gå till jobbet och det är lika viktigt som arbetsuppgifterna.

Att ha ett fungerande entreprenöriellt förhållningssätt är som att ha ett välsmort maskineri. Om det är välsmort så rullar det på och goda resultat och många bra idéer produceras........

söndag 16 oktober 2011

Politikerna tar sig tid

I morgon startar ännu en entreprenöriell vecka tillsammans med våra medarbetare. Och den här veckan ska avsnittet om politik avslutas......

På tisdag är det dags för ett besök med aktiviteter i fullmäktigesalen i kommunhuset....och kommunalrådet Anna Wiklund både tar emot och deltar under eftermiddagen.

Men det är inte bara Anna som fått påringning av våra medarbetare den senaste tiden. I stort sett alla politiska partier har blivit kontaktade av våra medarbetare. Och det som är mest imponerande är att man som politiker tar sig tid och bjuder på sig och sina politiska kunskaper.

lördag 15 oktober 2011

Vi kommer att dyka upp fler gånger

Nu har vi, Sara och Johnny,tagit till orda igen.....och den här gången är vår insändare publicerad i fredagens EP. Att debattera i media är oerhört effektivt. Man når ut med sina tankar och åsikter och man får reaktioner.......

Ett debattinlägg i dagstidningen kan ju vara mer eller mindre provocerande...och det är ju faktiskt det som är meningen. Att man ska vakna och tänka till helt enkelt........

Den här gången vill vi verkligen göra klart för var och en att entreprenöriellt lärande i skolan inte kostar en enda krona mer än någon annan undervisningsform.

Men trots det så plöjer de flesta kommuner ner pengar i ett förhållningssätt som är gratis. Man kan ju fundera om det är ett smart sätt att fördela resurser på????

Reaktioner får vi förstås......och en hel del respons kommer från läsare utanför kommunen. Och visst är det trevligt med positiv feedback men vi tar gärna en diskussion med den eller de som tycker annorlunda.

Hur det än är med den saken kommer vi, Sara och Johnny, fortsätta att både sprida och debattera EPL.....vi kommer att dyka upp fler gånger, både i tidningar och på annat håll. Nästa entreprenöriella mediaattack är redan inplanerad....

fredag 14 oktober 2011

Vi har en tydlig struktur och givna spelregler

Att arbeta med konflikter i världen är någonting som det kommer att arbetas med inom kort. Och det blir våra drygt 60 nior som kommer att få anta den utmaningen. Planeringen är långt i från klar men det vi vet är att våra medarbetare ska involveras i planeringsarbetet på ett eller annat sätt.

Vi, Sara och Johnny, vet också att de entreprenöriella kompetenserna kommer att behövas för att kunna lösa de olika uppdrag som kommer att erbjudas. Att vi startar med den teoretiska basen känns givet men fortsättningen är långt i från klar. Men att det blir en mix av samhällskunskap, geografi och religion känns rätt naturligt.

Och det är ju det här som är det entreprenöriella lärandet. Man har en tydlig struktur och givna spelregler. Men något facit har man inte....man vet alltså inte var man kommer att landa någonstans.

torsdag 13 oktober 2011

Pedagoger med ett coachande ledarskap

Att ett entreprenöriellt förhållningssätt och coachning hänger ihop är någonting som vi fått med oss efter våra utildningsdagar i Stockholm. En coachande ledarstil gör skillnad oavsett om du är ledare i klassrummet eller på ett stort företag.


Nu har vi, Sara och Johnny, många praktiska tips med oss. Och nu ska de sjösättas. Men finns det ingen baksida med ett coachande ledarskap?

Egentligen inte.....visst kan man få lägga ner lite extra tid i början men det man förlorar på gungorna får man ta igen på karusellen.

onsdag 12 oktober 2011

Ett alldeles förträffligt verktyg

Första dagen på vår coachningskurs klarades av i går.......Och visst är det en kurs för oss EPL-pedagoger. Coachningssamtal är ju ett ett alldeles förträffligt verktyg för att få våra medarbetare att nå längre i sin kunskapsutveckling. Och på köpet blir de mer självständiga och nytänkande.......

Vi, Sara och Johnny, är helt på det klara med att vårt sätt att arbeta med det entreprenöriella lärandet i kombination med en utvecklad coachningmodell är helt rätt väg att gå. Det ger en skjuts åt lärandet helt enkelt.

tisdag 11 oktober 2011

Coachning i ledarskapet

Om ett par timmar tar vi, Sara och Johnny, plats i Globen City. Nu är det äntligen dags för fortbildning. Och det klart att vi har höga förväntningar på kursen som går under namnet Coachning i ledarskapet.

En entreprenöriell pedagog ska ju både vara en tydlig och vägledande pedagog.......och därför jobbar vi ju sedan flera år tillbaka med coachningsamtal tillsammans med våra medarbetare.

Och nu hoppas vi kunna utvecklas ytterligare ett steg. Vi hoppas få med oss tydliga coachningsverktyg som vi kan omsätta i vårt entreprenöriella förhållningssätt.

måndag 10 oktober 2011

Samarbete är någonting självklart

Vi, Sara och Johnny, ser samarbete som någonting självklart.....Och då tänker vi först och främst på våra medarbetare. En stor del av våra entreprenöriella tankar utgår från att man ska nyttja varandras kompetenser. Arbetar man tillsammans ska man kunna nå en högre kvalitet och komma en bit längre jämfört med att alltid göra allting på egen hand.

Men om våra medarbetare ska tränas i samarbete så gäller det oss EPL-pedagoger också. Och precis som för våra medarbetare så besitter vi olika kompetenser och de försöker vi använda på bästa sätt.....  • Två tänker bättre.....lättare att se möjligheter och komma vidare

  • Snabbt, smidigt och funktionellt

  • Man kan ge varandra rak och direkt feedback.

Och precis som för våra medarbetare så kan vi leverera både snabbare, säkrare och med en högre kvalitet. Att samarbete dessutom gör det hela lite roligare kan ju inte vara straffbart.

söndag 9 oktober 2011

Att utvecklas och komma ett steg längre....

Formativ bedömning, se hela processen och coachningssamtal är någonting som är viktigt för oss som är EPL-pedagoger. Vi, Sara och Johnny, har ju sett att det är just de här ingredienser som påverkar lärandet i en positiv riktning

Men vi vill ju också utvecklas och komma längre...... Och nu i veckan får vi möjligheten att ta ytterligare ett steg.

Vi kommer att delta på en av Företagsuniversitetets utbildningar kring samtalsmetodik och coachande arbetssätt. Och självklart har vi höga förväntningar.....vi vill ju kunna komma tillbaka och känna att vår verktygslåda har fått påfyllning.

lördag 8 oktober 2011

EPL-pedagoger känner av, lyssnar in och förändrar!

Veckans sista lektion hade vi med våra drygt 60 åttor. Och med facit i handen kanske man skulle valt en annan dag för att starta Uppdrag politik. Visst blev det en lite rörigt start men inte mer än det går att justera upp.

Och det är väl just det som kännetecknar det entreprenöriella förhållningssättet......Att vi som EPL-pedagoger hela tiden känner av, lyssnar in och förändrar.

En entreprenöriell pedagog måste vara mer förändringsbenägen än den mer traditionella läraren som plikttroget tar fram sina gamla planeringar och kör sitt race oavsett vad som händer.

fredag 7 oktober 2011

Här tullas det inte på kunskapskraven!

Vi, Sara och Johnny, tullar aldrig på kunskapskraven. Men däremot så låter vi våra medarbetare visa sina kunskaper på många olika sätt. Och det är ju också det som är en stor del i det entreprenöriella lärandet......att man lär sig på olika sätt och lika självklart ska man då få visa sitt kunskaper på olika sätt.
Ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap gör att man använder sig av den formativa bedömningen till stor del. Det betyder att man ska utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till det nationella kunskapskraven........det sistnämnda gäller i och för sig alla pedagoger men riktigt där är vi inte än.....

torsdag 6 oktober 2011

Varför gör man det svårare än vad det egentligen är.......

I så gott som varje kommun i hela landet finns det olika satsningar för att komma åt det entreprenöriella lärandet. Man gör en mängd olika jippon kring det hela och man man ser till att få dit media vid något enstaka tillfälle. Det som också är gemensamt för många kommuner är att man satsar mängder av pengar........låt gå att man har beviljats en del EU-anslag men det kostar även en del skattepengar.

Vi, Sara och Johnny, vet inte för vilken gång i ordningen.......Men varför ska man krångla till det entreprenöriella lärandet så till den milda grad. EPL är inget nytt förutom själva begreppet.....det har funnit i skolan länge. Men i och med den nya läroplanen är fokus tydligare på det entreprenöriella kompetenserna.

Sist men inte minst så behöver inte entreprenöriellt lärande kosta en enda krona mer än någon annan undervisningsform. Vi, Sara och Johnny, är inne på vårt fjärde entreprenöriella lärsår och några extra pengar behövs inte.

Entreprenöriellt lärande är ett förhållningssätt som varje lärare ska ta till sig.....det finns inget förhandlingsutrymme för att jag som enskild lärare inte vill, inte har tid eller är ointresserad. Vårt läraruppdrag har sin utgångspunkt i styrdokumenten......Svårare än så är det inte.

onsdag 5 oktober 2011

Inget uppdrag är det andra likt

Att omsätta teoretiska kunskaper till praktisk handling är en del av det entreprenöriella lärandet. Och för våra åttor är det snart dags för den mer praktiska delen.

Vi, Sara och Johnny, har precis snickrat klart på "Uppdrag politik"......och på fredag ska det presenteras och sjösättas för våra medarbetare.

Uppdrag politik innehåller allt från att arbeta i grupp till mer individuella delar. Men vi har även skapat ett utrymme för att hitta enskilda lösningar för de medarbetare som har behov av det.

Inget uppdrag är det andra likt och det gäller även det här.......något facit har vi inte. Och mycket kommer vi tillsammans med våra medarbetare att lösa efter hand. Men det är ju också det som är EPL.

tisdag 4 oktober 2011

Medarbetarna är delaktiga genom hela processen

För någon vecka sedan var våra nior med och påverkade på vilket sätt man skulle visa sina kunskaper kring första världskriget. Och i går var det åttornas tur att vara delaktiga i planeringen kring området politik.

För oss som driver det entreprenöriella lärandet är våra medarbetares delaktighet genom hela processen både naturligt och en förutsättning för att skapa motivation och intresse.

Den här gången skulle våra åttor tänka till vem och vilka man kunde tänkas arbeta tillsammans med. Men utgångspunkten handlade inte främst om bästa kompisen. Istället skulle man tänka kring var och ens kompetenser. Ett bra team ska ha en lämplig mix av olika entreprenöriella kompetenser.....för det är då som laget eller gruppen kan ta ett extra kliv framåt.

måndag 3 oktober 2011

Vi tror på ett tydligt och positivt ledarskap

Att arbeta med entreprenöriellt lärande i skolan handlar mycket om ledarskap. Och vi, Sara och Johnny, försöker alltid locka fram det bästa hos våra medarbetare.

För oss EPL-pedagoger innebär ett bra ledarskap att man verkligen tar vara på medarbetarnas kompetens. Samtidigt är det viktigt att alla får uppskattning för det man gör......

Tillsammans med oss ska man lära sig av varandra och alla ska känna att man är en betydelsefull länk som bidrar med sitt. Och det här sättet att arbeta kan väl låta som en självklarhet...men vi får hela tiden jobba med alla delarna för att utvecklas.

Vi tror på ett tydligt och positiv ledarskap som ger utrymme för initiativ från våra medarbetare. En av våra utmaningar är ju att klargöra när, var, hur och varför vi ska göra på ett visst sätt.

Men räcker inte med klara mål....det måste hela tiden ges möjlighet till konstruktiv återkoppling. Och det är någonting som finns med som en naturlig ingrediens hela tiden....vid varje arbetspass och så fort vi och våra medarbetare möts vid våra coachningssamtal och medarbetarsamtal.

söndag 2 oktober 2011

Nu ska teori omsättas i praktik

Ännu en ny vecka står för dörren....och nu är det dags att fortsätta utmaningen med våra åttor. Området är politik både lokalt och regionalt...vi har ju redan börjat och nu ska allting slutföras....

Att vår entreprenöreilla pedagogik bygger på en teoretisk bas följt av en praktisk tillämpning känner de flesta till.

Och snart är den mer teoretiska delen avklarad för åttornas del och nu ska teori omsättas i praktik.....

Men det är ju inte vi, Sara och Johnny, som ska sitta och planera allting själva. Våra medarbetare ska ju vara delaktiga och få tycka till innan vi går vidare.

lördag 1 oktober 2011

En entreprenöriell dag med Skolstapedagogerna

Det blev en helt fantastisk fredagseftermiddag på Strömsbergs säteri tillsammans med Skolstaskolans pedagoger och rektor. Vi, Sara och Johnny, hade fått i uppdrag att presentera vårt sätt att arbeta med EPL och fokus skulle ligga på praktiska tips.....

Och är man inbjuden till ett gäng förväntansfulla pedagoger så måste man se till att kunna leverera. Ett entreprenöriellt förhållningssätt är ju någonting man bär med sig och därför var upplägget ganska givet.....vi gjorde precis som vi gör tillsammans med våra unga medarbetare. Först en teoretisk bas och sen en praktisk workshop....
Pedagogerna från Skolsta var både trevliga och proffsiga. De hade redan kommit en bra bit på EPL-vägen..... men nu är man i gång ordentligt........Det blev ett härligt samarbete och många bra EPL-uppdrag skapades.

När vi, Sara och Johnny, ska leverera vårt entreprenöriella förhållningssätt så ska det vara bra, något annat är inte att tänka på. Och med tanke på alla positiva utvärderingar så kan vi känna oss mer än nöjda..."Överträffade förväntningarna med råge


Tydlighet


Det blev en kick för mig".


"Snyggt, trovärdigt och med samordnad klädselTydlig teoretisk presentation


Kul arbetsuppgift


Det jag tar med mig: Entreprenörskap är inte så svårt".Men ett bra samarbete kan man inte skapa ensam.....

Vi vill verkligen tacka Skolstapedagoerna för deras engagemang och entreprenöriella intresse. Sist men inte minst vill vi tacka Maria som hade ordnat ett proffsigt upplägg som vi fick vara en del av.