Entreprenöriellt lärande gör skillnad

onsdag 30 november 2011

Vi ser stora grupper som någonting positivt

Vi, Sara och Johnny, får ofta frågan hur vi har organiserat vårt entreprenöriella lärande. Det som kännetecknar vårt förhållningssätt är framför allt att vi ser möjligheter och vi har höga förväntningar på våra medarbetare....

Men vi delar också på arbetsbördan och vi använder våra resurser effektivt. Vi har korta och snabba beslutsvägar, vilket gör att vi kan följa våra medarbetares idéer, tankar och kunskapsutveckling på ett effektivt sätt.

Vi använder den formativa bedömningen som ett redskap för att våra medarbetare ska kunna utvecklas under hela processen. Det kan inte vara rimligt att kunskaper bara ska mätas vi något enstaka tillfälle.

Vi ser stora grupper som någonting positivt.....Många av våra medarbetare har hittat ny kompisar både i skolan och utanför. Samtidigt är vi öppna för enskilda lösningar i de fall de passar bättre. Vår uppfattning är att man lär tillsammans med andra.

Och det är när man får möta andras idéer och tankar som den egna mentala kartan utvecklas........

tisdag 29 november 2011

Expedition entreprenöriellt lärande

Att utveckla det entreprenöriella lärandet kan liknas vid att ge sig av på en expedition i okänd terräng. För att nå sitt mål krävs mer än karta och kompass. Men med rätt inställning och EPL-pedagoger som känner terrängen ökar chanserna att lyckas......

Och igår fungerade vår entreprenöriella expedition extra bra. Alla våra åttor har tagit sig an lilla Uppdraget om Asien på ett fantastiskt sätt. Man visar verkligen att man kan omsätta sina teoretiska kunskaper till praktiskt handling.

Tillsammans med våra medarbetare i åttan hade vi en kreativ eftermiddag där alla fokuserade på kunskapskraven. Men det var inte bara kreativt och effektivt, framför allt så hade vi roligt tillsammans.

måndag 28 november 2011

Entreprenörskap i skolan värderas högt av arbetsgivaren..

Att få arbeta med entreprenörskap i skolan ger pluspoäng när man söker jobb. Åtminstone verkar det vara fler och fler arbetsgivare som värdesätter ungdomar som arbetat med företagande och affärsidéer redan i skolan.

Vi, Sara och Johnny, ser till att våra medarbetare får träna sig i att använda de entreprenöriella kompetenerna i alla de fyra so-ämnena.

Men vi ser också till att koppla samman momentet samhällsekonomi med bland annat företagande och affärsidéer. Och vi kan lova att våra medarbetare som går i nian har med sig många värdefulla entreprenöriella kompetenser när de lämnar grundskolan.

söndag 27 november 2011

Ett av våra verktyg

I morgon startar en ny entreprenöriell vecka. Och för våra nior betyder det enskilda medarbetarsamtal. Samtalsämnet är naturligtvis givet.....betyg och hur man ska göra för att nå nästa steg.

Från och med den här terminen har vi vår coachingtid inlagd på schemat....... Och våra medarbetarsamtal är ett av de verktyg vi använder för att höja kunskapsresultaten.

lördag 26 november 2011

Nya "verktyg" behövs för att höja resultaten

Vi, Sara och Johnny, är helt övertygade om att det går att höja resultaten i skolan....och för att lyckas behövs både nya och fler verktyg. Vi lägger vår tid och kraft på det entreprenöriella lärandet.

Entreprenöriellt lärande handlar ju bland annat om att undervisa i en autentisk miljö och undvika andrahandsupplevelser. Och våra "Uppdrag" till våra medarbetare bygger just på det, att kunna använda sina teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang utanför skolan.

För oss är begreppet utomhuspedagogik och entreprenöriellt lärande egentligen samma sak . Det handlar om ett platsbaseratlärande där skolämnena får en större verklighetsanknytning när man jobbar i skarpt läge.

Skoldebatten handlar idag mycket om "tillbaka till katedern" men det finns många andra sätt att lära sig på än att sitta på en stol i ett klassrum.

Ska vi få fler elever som når de nya kunskapskraven så måste pedagogerna börja andvända fler "verktyg". Entreprenöriellt lärande och utomhuspedagogik är bra exempel på ett annat sätt att lära.

fredag 25 november 2011

Att våga släppa på kontrollen

Idag ställs det högre krav för att komma in på gymnasiet. Det gäller att eleverna blir godkända i fler ämnen. Men de nya krav gör också att man som pedagog måste titta på olika sätt att arbeta för att målen ska nås. De här kloka orden levereras från Svenska Dagbladets serie om utomhuspedagogik.

Att utomhuspedagogik är en form av entreprenöriellt lärande råder det ingen tvekan om. Och precis som allt entreprenöriellt lärande så handlar det om att man som pedagog måste ha lite tålamod innan de ny rutinerna sätter sig. Det måste få ta ett tag att gå från det gamla vanliga traditionella till någonting annorlunda.

Men även när rutinerna kommit på plats så måste man som ledare i klassrummet vara beredd att släppa lite på kontrollen.

Självklart är det en balansgång när och hur mycket man vill och vågar släppa på kontrollen. Men den pedagog som både vågar och vill får så mycket tillbaka i form av engagerade och delaktiga medarbetare.

torsdag 24 november 2011

Med hjälp av lite uppfinningsrikedom.....

Att göra det "omöjliga" möjligt är vårt honnörsord när det gäller entreprenöriellt lärande. Med hjälp av lite uppfinningsrikedom och lite nytänkande går det att få fler elever att nå kunskapskraven. Och det går samtidigt att utmana de som är en bit på väg.

Och ett bra redskap är den formativa bedömningen som gör att man bedömer under hela kunskapsprocessen. Men den som följer med i skoldebatten i media märker ganska snart att det blåser lite andra vindar.

Många politiker verkar se kunskap som något som ska mätas vid ett enda tillfälle. Just nu debatteras fler nationella prov i kombination med en extern examinator. Det här sättet att visa sina kunskaper på passar säkert en del....men långt i från alla.

I den nya läroplanen för grundskolan står att eleverna ska utveckla ett förhållningssätt som främjar entreprenörskap.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt förutsätter att det finns många olika sätta att bedöma elevers kunskaper på. Att ensidigt fokusera på nationella prov känns som en väldigt smal väg att gå om man vill ge alla elever rätt förutsättningar att utvecklas och nå kunskapskraven.

Många av dagens debattörer skulle nog må bra av att besöka några högstadieklasser under någon vecka. Det ger lite andra perspektiv och förhoppningsvis en annan syn på lärandet.

onsdag 23 november 2011

De främsta vinnarna är våra medarbetare

I går gästades Uppsala av två av Sveriges absolut främsta entreprenörer genom tiderna. Både Anders Wall och Percy Barnevik berättade om sina fantastiska entreprenöriella resor.

Nu är det ju inte tänkt att alla våra medarbetare ska möta världen som egna företagare. Men det finns stora likheter mellan de stora mega-entreprenörerna och det entreprenöriella förhållningssättet som vi, Sara och Johnny utvecklar i skolan.

Vi ser möjligheter och vi vågar testa idéer som ingen eller väldigt få tror på. Och det är också de tankegångarna som vi överför till våra medarbetare....Att vilja, våga och se möjigheter.

Vem hade trott att det skull vara möjligt att arbeta två pedagoger och driva undervisning i storgrupper på cirka 65 medarbetare. Och det fanns en hel del skeptiker innan vi drog igång.

Men nu med snart en termin i bagaget kan vi konstatera att de främsta vinnarna är våra medarbetare. Med två pedagoger på plats, trots en stor grupp, kan man vara oerhört flexibel.....

Och man hinner stötta de elever som behöver extra hjälp samtidigt som man kan utmanna de som har hunnit lite längre i sin kunskapsutveckling. Att kunna få jobba på det här sättet är entreprenöriellt förhållningssätt för oss.

tisdag 22 november 2011

Vi tänker inte pruta på det entreprenöriella innehållet

Den här veckan har våra åttor haft sitt första teoripass som ska leda fram till Uppdrag Asien. Religion och geografikunskaper ska utvecklas...och vi, Sara och Johnny, ser till att de teoretiska inslagen även får omsättas i praktisk handling.

De entreprenöriella kompetenserna kommer var och en att behöva när Uppdraget startar om någon veckan. Och den här gången är det individuella uppdrag som gäller. Men för den skull tänker vi inte pruta på det entreprenöriella innehållet.


De olika delarna i Uppdrag Asien gör att man måste ta kontakter utanför skolan, att man måste våga lite mer än vanligt. Vi, Sara och Johnny, vill att våra medarbetare ser möjligheterna och gör någonting bra utav dem.

måndag 21 november 2011

Vad krävs för jobbet?

Snart är det dags för elevens val igen.....och idag ska olika alternativ erbjudas. Och vi, Sara och Johnny, tänker vara med på banan och erbjuda lite olika varianter som alla ryms inom ramen för so-ämnena.Och självkart ska våra medarbetare få nyttja och utveckla sina entreprenöriella kompetenser under elevensval-dagarna.

Ett av inslagen handlar om att besöka en eller flera arbetsplatser......att på egen hand fixa ett studiebesök kräver både mod, ansvar och tasigförsamhet. Alltså behöver man använda sina entreprenöriella kompetenser för att nå längre i ämnet samhällskunskap.


Väl på plats ska man göra en liten undersökning och ta foton. Man ska ställa frågor som sedan ska sammanställas och presenteras.

söndag 20 november 2011

Kontakt med arbetslivet

Nu kan man möta den nya UF-företagen igen....Och i helgen var de på plats i Gränby Centrum i Uppsala.

Att jobba med affärsidéer och företagande är både givande och lärorikt. Men vi, Sara och Johnny, vill inte att man ska behöva vänta till man börjar gymnasiet. Det är också därför vi ser företagandet som en naturlig del av undervisningen i samhällskunskap för våra nior.

Företagande i skolan ger så mycket....det gör att våra nior kan få bryta ner det teoretiska momentet samhällsekonomi till någonting begripligt. Dessutom får man både träna och utveckla sina entreprenöriella kompetenser.

För oss är den nya läroplanen avgörande för hur vi ska utveckla vår entreprenöriella pedagogik. Och med rätt upplägg kring företagandet når våra medarbetare långt i det centrala innehållet i samhällskunskap. • Hur hushållens, företagens och den offentliga ekonomi hänger ihop...

 • Hur länders och regioners ekonomier hänger samman....

 • Arbetsmarknadens och arbetslivets förändringar och villkor...

 • Utbildningsvägar, yrkesval och entreprenörskap....

Hur vårt upplägg kring företagande och affärsidéer kommer att se ut det här läsåret är inte bestämt än.....men att det ska utvecklas och bli ännu lite bättre är vårt mål.

Men det vi vet är att vårt upplägg med affärsidéer och företagande väcker både intresse och skapar motivation. Och på köptet får våra medarbetare goda och värdefulla kontakter med den arbetsmarknad de snart ska möta.

lördag 19 november 2011

De entreprenöriella kompetenserna ska tränas och utvecklas

Nu är de teoretiska basen avslutad för våra nior den här gången. Och utgångspunkten har varit Arika med fokus på endogena och exogena processer i naturlandskapet. Men det har varit minst lika mycket fokus på samhällskunskap och religion inom den stora kontinenten....kristendom, islam, naturreligioner och olika styrelseskick.

Nästa steg blir att ta sig an ett konfliktområde och utifrån ett tydligt uppdrag ska våra nior agera fredsmäkare. • Man ska göra geografiska analyser,

 • Man ska ta kontakter med organisationer och yrkesgrupper som som finns i konfliktområden.

 • Man ska ta reda på om och hur religionen påverkar eller inte...

 • Man ska undersöka de demokratiska processerna och man ge förslag på olika utvecklingsvägar.

Det är här som de entreprenöriella kompetenserna både ska tränas och utvecklas....och det kommer att finnas gott om utrymme för egna initiativ

Det kommer att dröja några veckor innan vi kan dra igång på allvar......att läsa i block kräver lite annan planering.

Men att ha en entreprenöriell planering betyder ju att vi har ett tydligt målfokus och resan mot målet kan se olika ut......

fredag 18 november 2011

Långsiktighet ger resultat

Vi, Sara och Johnny, är övertygade om att långsiktighet ger resultat. Och med våra fyra entreprenöriella läsår i bagaget så är vi säkra på vår sak.

Det entreprenöriella förhållningssättet är ju någonting som vi som pedagoger bär med oss och det genomsyrar varje minut av våra arbetspass. Men egentligen så har vi det entreprenöriella med oss hela dygnet alla dagar i veckan......

När det gäller de entreprenöriella kompetenserna så bygger vi in de i all vår undervisning. Och vi smyger i gång med våra yngsta medarbetare redan i sjuan. Successivt delar ut ett allt större ansvar och mer avancerade uppdrag med stigande ålder. Det här gör ju att när man väl är framme i nian så har man de entreprenöriella kompetenserna med sig som i en liten ask.....

Vi vet att långsiktighet ger resultat både när det gäller att utveckla de entreprenöriella kompetenserna och när det gäller att nå högre kunskapsresultat.

torsdag 17 november 2011

Entreprenöriellt lärande gynnar våra medarbetare!

De elever som får möjlighet att ta del av vårt entreprenöriella förhållningssätt får också en bra betygsutveckling...Och så kommer det att bli även denna termin. Efter förra veckans betygskonferens vet vi redan nu hur en stor del av betygen kommer att hamna.

Entreprenöriellt lärande gör skillnad, så är det bara.....Och det gynnar våra medarbetare som ännu en gång kommer att nå goda resultat i våra fyra so-ämnen. Men egentligen blir vi, Sara och Johnny, inte särskilt förvånade.....vi har ju fyra års erfarenhet av EPL.

Och den som får vara delaktig i en stor del av sitt eget lärande tar ju också ett mycket större ansvar. Vårt framgångsrecept handlar om att kunna erbjuda våra medarbetare så många olika lärstilar som möjligt samtidigt som vi har höga förväntningar.

Att alla ska arbeta mot kunskapsmålen är självklart men HUR man visar sina kunskaper måste kunna få variera. Kan man sen lägga en stor del av lärandet utanför skolan så ökar ju intresset ett steg till.

Att få till goda betygsresultat och nöjda medarbetare stimulera helt klart vårt utvecklingssarbete kring EPL. Vi kommer att fortsätta att sprida våra idéer och vi kommer att vidareutveckla det entreprenöriella förhållningssättet i historia, geografi, religion och samhällskunskap.

onsdag 16 november 2011

Att det positiva överväger råder det ingen tvekan om.

Nu är utvecklingssamtalen igång och då är det inte bara våra medarbetare och deras föräldrar som får ta del av de bedömningar som är gjorda. Vi, Sara och Johnny, får också en del återkoppling när det gäller det entreprenöriella förhållningssättet till lärandet.

Att det positiva överväger råder det ingen tvekan om. Och möjligheten att få visa sina kunskaper på många olika sätt är nog det som får högst betyg. Men även våra medarbetares möjlighet att vara delaktig i sitt eget lärande. De vet att vi både lyssnar och försöker förverkliga de förslag som kommer upp.

Någonting som också får ett plus i kanten är variationen av olika grupper samt att man ofta måste lösa sina olika "Uppdrag" i skarpt läge utanför skolan. Man måste helt enkelt plocka fram sina entreprenöriella kompetenser för att nå lite längre på kunskapsstegen.

tisdag 15 november 2011

Mer entreprenöriellt än någonsin

Den här veckan är våra åttor fortfarande på prao. Men när de kommer tillbaka startar tre intensiva veckor med de samhällsorienterade ämnena. Och det finns fördelar med att blockläsa...Vi, Sara och Johnny, får möta våra medarbetare i långa pass och vi träffas i stort sett varje dag i veckan. Det här sättet ger kontinuitet och man har möjlighet att arbeta intensivt med de entreprenöriella kompetenserna.

Att det kommer att bli en teoretisk bas står redan klart. Men det som också är klart är att det här momentet kommer att bli mer entreprenöriellt än någonsin.

Innehållet kommer att handla om religion, geografi, samhällskunskap och historia. Och våra medarbetare kommer att ha möjlighet att nå många mål i våra fyra so-ämnen.

Utgångspunkten blir Asien......Och Uppdraget kommer att innebära att man måste ta kontakter med näringslivet, religiösa samfund, politiker och olika organisationer som arbetar i Asien.

måndag 14 november 2011

Skolan måste ta första kontakten

Gymnasieskolan signalerar ofta om att det behövs ett närmare samarbete med det lokala näringslivet. Men det är inte bara på gymnasiet som företag och skola ska samverka.

Vi, Sara och Johnny, och våra medarbetare tar ofta kontakter med näringslivet. Ibland kan det handla om några frågor eller en liten undersökning som våra medarbetare ska genomföra. Men lika ofta kan det handla om att vi bjuder in något eller några företag till olika "events".

Och våra företagare är alltid lika hjälpsamma och intresserade. Oftast vill man vara med och bidra med sin kunskap. Och det är först när våra medarbetare kommer i kontakt med näringslivet som man inser att de entreprenöriella kompetenserna är oerhört viktiga om man ska kunna få en anställning.

Det går alldeles utmärkt att skapa ett samarbete med både små och stora företag ....men det är skolan som måste våga ta första kontakten.

söndag 13 november 2011

Skolambassadörer

Att använda företagarna som en resurs i klassrummet låter som en god idé. Och nu kommer det att bli möjligt genom en satsning som Svenskt näringsliv gör.

Det handlar inte om att alla ska bli företagare. Men det handlar om att alla ska kunna bli mer företagsamma. Och det är där som näringslivet kan leverera från sin vardag. Man vill helt enkelt visa att de entreprenöriella kompetenserna är någonting som var och en behöver ha med sig in i yrkeslivet, oavsett om du är anställd eller tänker driva eget.

Vi, Sara och Johnny, tänker givetvis se om vi kan få till ett samarbete med någon eller några skolambassadörer. Och det här känns redan nu som om det kan bli riktigt, riktigt bra.

lördag 12 november 2011

En förändring som kommer att höja betygen...

Nu har vi kommit ett steg längre....numera har vi coaching inlagt på schemat. Det känns helt fantastiskt att ha 120 minuter coachingtid till förfogande varje vecka. Och tiden är tänkt för våra nior...

Det här gör att vi har ännu större möjligheter att hitta individuella upplägg för var och en av våra medarbetare. Ibland kommer vi att använda tiden till enskilda medarbetarsamtal och ibland blir det coaching i de de gruppkonstellationer som man arbetar i...

Den här öppningen i schemat kommer att höja vårt entreprenöriella lärande ytterligare en dimension. Vi, Sara och Johnny, tänker ta till vara på varenda coachingminut för att bygga självförtroende, skapa intresse och ännu en gång få visa att vi har höga förväntningar på våra medarbetare. Men det här är också ett utmärkt sätt att få våra medarbetare att bli mer delaktiga i sitt eget lärande.

Och den absolut största vinsten av den här förändringen kommer att tillfalla våra medarbetare.......det här kommer att leda till högre måluppfyllelse och i slutändan högre betyg.

fredag 11 november 2011

Man måste våga exprimentera lite...

Entreprenöriellt lärande kräver nytänk......Men det betyder inte att det gamla på något sätt är dåligt och ska förkastas.

Men fortfarande lever den gamla företställningen kvar....att ska man lära sig så ska man sitta i ett klassrum där alla elever förväntas lära sig på samma sätt.

För att lärande ska utvecklas måste man som pedagog våga exprimentera lite.....Vi, Sara och Johnny, har valt att arbeta i lite större grupper.

Det har har gett oss mycket större möjligheter att skräddarsy och anpassa till betydligt många fler jämfört med att man stänger sin klassrumsdörr och gör som man alltid har gjort.

Entreprenöriellt lärande handlar om att se möjligheter och att göra någonting bra utav dem.

torsdag 10 november 2011

Men det är faktiskt tvärt om...

Vi har sagt det förrut men det tål att upprepas......Vi har helt fantastiska medarbetare. I går var det alla nior som hade ett gemensamt arbetspass. Och man kanske kan tro att det är svårt att arbeta med en grupp på 60 medarbetare. Men det är faktiskt tvärt om...

Det fanns både intresse,engagemang och eget driv under hela arbetspasset. Vi lyckades få fram många exempel på entreprenöriella kompetenser blandat med religon och samhällskunskap under vårt två timmar långa eftermiddagspass.

I dag startar den teoretiska basen med fokus på religion och geografi i Afrika......Och vi, Sara och Johnny, ser redan nu fram emot ett givande möte med våra nior.

onsdag 9 november 2011

Skolan kan göra mer.....

Fler och fler elever har svårt att nå gymnasiebehörighet skriver UNT idag. Och en anledning är säkert att behörighetskraven har ökat. Men, vi Sara och Johnny, tror inte att det är hela sanningen.

Vi är övertygade om att skolan kan göra mer......och då tänker vi på att erbjuda fler sätta att både lära sig och redovisa sina kunskaper på. Ett sätt är att man som pedagog har ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap.

Alltså att man som pedagog hela tiden försöker hitta nya sätt att lära sig på. • Att man har höga förväntningar på sina elever

 • Att man tar hjälp av samhället utanför.

 • Att man tar stöd i den formativa bedömningen.

 • Att man låter eleverna vara mer delaktiga i både planering, genomförande och utvärdering.
Entreprenöriellt lärande är självklart ingenting som löser hela kunskapsraset i skolan. Men det är ett förhållningssätt som får fler elever att nå längre.

Vi vet att ett entreprenöriellt lärande har bidragit till ett ökat intresse och en nytändning för många av våra medarbetare. Vivet också att det entreprernöiella förhållningssättet även i fortsättningen kommer att genomsyra våra arbetspass.

tisdag 8 november 2011

EPL-pedagogerna får fler och fler besökare

Nu har vi hunnit med över 100 inlägg i vår uppdaterade blogg.....Namnbytet till EPL-pedagogerna har gjort att vi fått fler besökare. Men ökningen av antalet besökare kanske även beror på att vi mer uttalat diskuterar det entreprenöriella lärandet.

Vi vill självklart lyfta det positiva men vi vill också diskutera dilemman som vi ställs inför.

Det finns ett intresse för det entreprenöriella förhållningssättet både i skolan och i näringslivet. Det märks tydligt och framför allt genom att vår blogg länkas till andra sajter i större omfattning.

måndag 7 november 2011

Att våga ge ansvar....

Första dagen efter höstlovet ska våra medarbetare i sjuan börja jobba med både det antika Grekland och delar av Europas geografi. Det kanske kan låta mycket och avancerat men vi tar en sak i taget..... Och det blir en teoretisk bas som grund innan det är dags att lämna över lite mer ansvar än tidigare.

En stor del av det entreprenöriella lärandet handlar om att våga ge ansvar samtidigt som man har höga förväntningar på sina medarbetare........Men om man ska kunna ta ett eget ansvar behöver man även vara mer delaktig i både planering, genomförande och utvärdering.

Och nu tycker vi Sara och Johnny att det är dags att låta sjuorna få börja arbeta med Uppdrag. Nu blir det historia och geografi samtidigt som man får med sig de entreprenöreilla kompetenserna.

söndag 6 november 2011

Ska man samarbeta med näringslivet måste man var ute i tid.

Vi, Sara och Johnny, poängterar ofta att entreprenöriellt lärande inte alls måste handla om företagande.....Men ibland kan det faktiskt vara en tillgång att jobba tillsammans med näringslivet.

Det finns ett ganska abstrakt och svårt moment i samhällskunskapen, nämligen samhällsekonomi. Men genom samarbete med det lokala näringslivet, affärsbankerna, ALMI och Nyföretagarcentrum så brukar det abstrakta landa i verklig förståelse.

Det är först under nästa termin som vi och våra medarbetare ska ta oss an ekonomimomentet. Men ska man samarbeta med näringslivet måste man vara ute i tid.

Dessutom vill vi alltid förnya oss.....vad och hur samarbetet med förtagarna ska se ut det här läsåret vet vi inte än.....

lördag 5 november 2011

För oss är framtiden redan här......

Dagens elever är framtidens medarbetare skriver Svenskt näringsliv. Men vi, Sara och Johnny, går faktiskt ett steg längre. För oss är framtiden redan här.........vi möter våra medarbetare varje dag och vi ger de ett stort inflytande över den egna utbildningen.

Men Svenskt näringsliv lyfter också fram det entreprenöriella lärandet som någonting viktigt. Och nu finns det möjlighet att besöka olika seminariedagar där näringslivet och pedagogerna kan mötas.

Vi har deltagit på flera liknande konferenser och du som känner att du vill komma ett steg längre ska självklart besöka någon av lärardagarna som Svenskt näringsliv anordnar.

fredag 4 november 2011

Steget före.......

Några dagars ledighet gör ibland susen.....det gör att man kan tänka klart och komma på nya idéer. Just nu funderar vi på hur vi ska få till både fler och effektivare medarbetar- och coachningssamtal......

Vi, Sara och Johnny, vet ju att vår entreprenöriella samtalsmodell ger resultat....alltså ökad motivation och intresse, högre kunskapsresultat och bättre sammanhållning.

Men för den skull går det inte att slå sig till ro och köra på som vanligt. Det händer hela tiden saker runt om kring.....förutsättningarna förändras alltså

Och då gäller det att hänga med och helst ligga steget före.... men det är väl det som kännetecknar en entreprenöriell pedagog.

torsdag 3 november 2011

Samtal där man pratar lärande och kunskaper

Vi har länge hävdat att det är våra medarbetarsamtal och coachingsamtal som har bidragit till de höjda kunskapsresultaten. Men det är inte bara vi som är av den uppfattningen.

På första sidan i dagens UNT kan man läsa om hur Kunskapsskolan har förbättrat sina resultat. Och skolans rektor är övertygad om att det är just de enskilda elevsamtalen som är nyckeln till framgången.....samtal där man pratar lärande och kunskaper.

Vi, Sara och Johnny, ser vår samtalsmodell som en naturlig del av vårt entreprenöriella förhållningssätt. Våra samtal ger så mycket till var och en av våra medarbetare: • Alla medarbetare blir sedda för den de är.

 • Vi stämmer tillsammans av kunskapläget och vi blickar framåt.

 • Den formativ bedömningen är alltid närvarande.

Vårt mål är att utveckla både våra medarbetarsamtal och coachingsamtal. Det är ett sätt att lyfta både det entreprenöriella lärandet och kunskapsresultaten.

onsdag 2 november 2011

Den nya läroplanen öppnar för enorma möjligheter

Nu har den nya läroplanen varit igång ett par månader.......och visst är det mycket som är nytt och lite ovant. Men Lgr 11 öppnar också för enorma möjligheter. För oss som brinner för det entreprenöriella lärandet så har det förnyade styrdokumentet blivit en guldgruva.

Vi, Sara och Johnny, bygger en stor del av vårt EPL-tänk på enskilda medarbetarsamtal och coachningsamtal i grupp. Och vi gör det för att vi vet att det ger resultat både när det gäller kunskaper och social utveckling.

"Genom att samtala om styrkor och svagheter och ge återkoppling och vägledning kring vad eleverna behöver utveckla vidare och hur man tillsammans ska ta sig dit skapas goda förutsättningar för elevens kunskapsutveckling"

Kan man sedan arbeta i skarpt läge utanför skolan skapas ytterligare förutsättningar för fortsatt lärande. Egentligen finns det ingen övre gräns när det gäller att utveckla den entreprenöriella pedagogiken. Det viktiga är att man är lyhörd och vågar testa lite nya grepp.

tisdag 1 november 2011

Att bygga ett lag

Just nu pågår ett välbehövligt höstlov för våra unga medarbetare. Och för oss pedagoger innebär det en del fortbildning.

Och gårdagen handlade om hur man bygger ett lag. Det var en bra dag som poängterade att ett starkt och framgångsrikt lag innehåller olika kompetenser hos spelarna. Det här är ju inget nytt och det gäller allt från arbetslag på skolor till stora företag......

Men det här sättet är också en av våra absolut viktigaste hörnstenar i vårt entreprenöriella förhållningssätt. Det ofta som våra medarbetares olika grupper utformas utifrån det här tankesättet.....

Vi, Sara och Johnny, går hela tiden ut till våra medarbetare och berättar att olika entreprenöriella kompetenser i en grupp leder till bra resultat. Och det bästa av allt är att det fungerar...... • Vi har fått "trötta" medarbetare att vakna till liv. Nu driver man på av egen maskin

 • Stor delaktighet i både planering, genomförande och utvärdering har bidragit till höjda kunskapsresultat.

 • Ny grupperingar gör att man får möjlighet att se hur andra lär sig och på köptet får man nya kompisar.

Vårt sätt att utveckla det entreprenöriella lärande handlar om att hitta så bra lärmiljöer som möjligt En bra mixad grupp är en bra utgångpunkt...och det kan också kan vara en bra lärmiljö.