Entreprenöriellt lärande gör skillnad

onsdag 30 april 2014

Lärare vill se upplägg som fungerar

Ganska många kommer försöker få till det entreprenöriella förhållningssättet i sina skolor. Och knepen är många.....

På en del håll försöker man hitta mer eller mindre kända entreprenörer som ska försöka frälsa skolans personal och Enköping är inget undantag. På¨andra håll bjuder man in forskare som helst diskuterar entreprenörskap utifrån sin egen avhandling.

Det här är säkert trevliga tillställningar och det är förmodligen metoder som fungerar till en början....Alltså under själva informationsfasen. Men sen händer tyvärr inte så mycket mer.

Det som däremot behövs är att hitta pedagoger som beskriver HUR man arbetar med det entreprenöriella förhållningssättet. Inte bara under några veckor - utan över tid. Det är faktiskt här man hittar själva nyckeln om en kommun ska lyckas med sin entreprenöriella satsning eller inte. Lärare runt om i Sverige vill inte ha massa fina ord och formuleringar. Nä, man vill se konkreta tips och upplägg som fungerar.fredag 25 april 2014

Entreprenöriellt lärande når fler elever

Med vårt upplägg kring den entreprenöriella pedagogiken skulle fler skolor kunna se positiva förändringar på lärandet.Det viktiga är inte att göra rätt från början...det viktiga är att våga testa och förändra under resans gång. Vårt entreprenöriella tänk utvecklas hela tiden och våra medarbetare är motiverade och resultaten goda.

onsdag 23 april 2014

Förändra arbetssättet

Att olika människor kan behöva olika slags undervisning för att lära sig samma sak har länge varit en tanke som format i det entreprenöriella förhållningssättet.

Vi har sett stora vinster med att utmana våra medarbetare i nya lärmiljöer blandat med fler praktiska inslag i undervisningen.

Men det är naturligtvis inte bara vi som sett fördelar med olika sätt att lära. Nu finns det forsknings som stöjder våra tankar, Svt nyheter 23 april.

Man kan väl tycka vad man vill om det entreprenöriella förhållningssättet men att skolan och de enskilda pedagogerna behöver förändra sitt arbetssätt är helt klart. Och vi har börjat...


 

onsdag 16 april 2014

Nu börjar det bli bråttom

Att ha förmånen att jobba på kommunens lovskola är både lärorikt och intressant, särskilt intressant eftersom Enköping är en kommun som tycker att man kommit långt med det entreprenöriella lärandet.

Egentligen borde alla satsade entreprenöriella miljoner ha gjort avtryck någonstans...men icke sa nicke. Det känns nästan som om det är tvärtom. Det samlade pedagogiska snacket under lovskolan var minst sagt traditionellt.Det märks framför allt på de uppgifter som eleverna har haft med sig från sina lärare....och då pratar vi om ett flertal högstadieskolor och ämneslärare i olika ämnen.

Ska det entreprenöriella förhållningssättet landa på högstadiet är det hög tid att sätta fart. Om något år går tidsfristen ut när det gäller att vara i topp med det entreprenöriella lärandet i skolan. Kan hända att det kan fungera. Men oj, vad mycket som ska till. Nu börjar det bli bråttom.

söndag 13 april 2014

Ett kvitto på att vår EPL-pedagogik har kommit långt

En av Skolinspektionens senaste rapporter lyfter fram att stöd och stimulans i klassrummet måste utvecklas.

Man skriver bland annat att.... "Granskningen visar att många skolor behöver förbättra sitt arbete. Läraren har en dubbel utmaning när det gäller att ge stöd till de elever som har svårt att hänga med i undervisningen samtidigt som lärarna ska stimulera de elever som har lätt för sig och som behöver utmaningar för att komma vidare i sitt lärande. Skollagen är tydlig med att skolan måste klara av båda dessa utmaningar".Det här är oerhört intressant läsning samtidigt som den är lite skrämmande...är det så här det ser ut i svenska klassrum?

Men det som är riktigt intressant är att vår EPL-pedagogik lyfter fram många av de delar som Skolinspektionen kritiserar stora delar av lärarsverige för.

Vi har EPL-pedagogik har utvecklats under snart sju år och det här är våra hörnstenar.

  • Vi skapar annorlunda lärmiljöer
  • Hur man lär sig spelar ingen roll...men att man gör det. Stor möjlighet för varje medarbetare att göra egna val.
  • Höga förväntningar varje arbetspass året runt
  • Alla våra medarbetare kan påverka sin egen lärsituation, delaktigheten är hög varje arbetspass...hos oss är ingenting omöjligt.
  • Formativ bedömning är naturligt och självklart.
  • Kontinuerlig individuell ämnescoaching och återkoppling....alla medarbetare vet vad som förväntas.
Det är nästan så man ryser när man tar del av Skolinspektionens granskning.....Men för oss så är det här ett naturligt arbetssätt sedan många år tillbaka.

Utöver det så har vi ett trumfkort som vi gärna delar med oss av. Vi är alltid två pedagoger i klassrummet och vi har lite större grupper. Men det gör också att våra medarbetare kan nå lite längre.
 

torsdag 10 april 2014

En stabil grund med vår entreprenöriella pedagogik

I dag var det sista dagen för vår lärarstudent Johan. Ännu en gång har vi fått leverera det som lärarutbildningen både missar och inte har kunskaper kring, nämligen det entreprenöriella förhållningssättet.

Johan har varit en fantastisk student med glöd och engagemang. Det här har gjort att vi tillsammans har haft kvalitativa didaktiska diskussioner kring olika lärsituationer.Vi har som vanligt jobbat nästan uteslutande med formativ bedömning och vår lärarstudent har nu en bred formativ plattform att stå på när han nu ska tillbaka till den pedagogiska institutionen.

Men Johan har även fått en stabil grund i vår entreprenöriella pedagogik. Nu vet han att hur man ger eleverna en bra teoretisk bas följt av kreativa inslag för att fördjupa lärandet.

tisdag 8 april 2014

Vårt arbetssätt gynnar verkligen eleverna

I år är det sjunde året som vi driver vårt entrerpenöriella tänk i lite större grupper. Vår idé är ju att två pedagoger ser, hör och gör mycket bättre än en ensam.

Vårt arbetssätt gynnar verkligen eleverna, dels genom att vi säkrar upp bedömningen jämfört med den pedagog som ska sköta allting själv. Våra medarbetare har alltid minst en av oss i klassrummet oavsett vad som händer. Det betyder att det inte behövs några onödiga avbrott. I stället kan lärandet fortgå under hela arbetspasset.Att vara två pedagoger gör också att vi kan genomföra vår ämnescoaching under pågående arbetspass, samtidigt som undervisningen på går för fullt.

Men nu är det ju inte bara vi som sett fördelarna med dubbla pedagoger och större grupper. På Gärdesskolan i Sollentuna har man också fattat galoppen med två lärare i klassrummet.

" Att vara två ger så mycket mer än att bara kunna dela en klass. Det ger andra synergieffekter i form av sambedömningar. Det blir mer rättsäkert för eleverna att ha två ögon som tittar på deras kunskaper".

Nu finns det någon som har extra vaksamma ögon på vad som händer, kan analysera vad som är framgångsrikt och vad som behöver förbättras.

Vi vet att det här sättet att jobba är en av våra framgångsfaktorer när det gäller vårt entreprenöriella lärande.....Nu väntar vi bara på att fler ska våga och vilja tänka lite nytt.

fredag 4 april 2014

Entreprenöriellt lärande växer fram tillsammans med eleverna

Det finns en hel del spännande modeller kring det enreprenöriella lärandet....och forskaren Martin Lackéus bidrar med ett tydligt exempel

Det här är en modell som man gärna bygger vidare på. Men man ska komma ihåg att en modell inte är någonting man kan kopiera och bara ta över.

Entreprenöriellt lärande är ett är någonting som växer fram tillsammans med eleverna....Det är bara att prova så får du se

Teroretiska kunskaper som blandas med praktiska inslag ger motiverade elever.

Nästa vecka är det dags för skolans öppet hus, alltså en kväll då man vill visa vad vi gör riktigt bra.... Och i grund och botten handlar det ju om att man vill få fler att välja just Bergvretenskolan.

Det här blir ju ett toppentillfälle att visa det här lilla extra som inte riktigt kommer fram i alla lägen. Vi, Sara och Johnny, kommer att locka med det entreprenöriella förhållningssättet och hur det kan se ut i praktiken.Självklart ska vi ha några av våra kreativa medarbetare med oss....riktigt vilka det blir är inte bestämt ännu. Men vi vet att vi kommer att visa att teoretiska kunskaper som blandas med praktiska inslag ger motiverade elever.

torsdag 3 april 2014

En del av den entreprenöriella tanken

En del av den entreprenöriella tanken är att man ska få visa upp kunskaper för någon annan. Idag hade våra 7:or bjudit in en grupp med yngre elever.

Topografiska kartor av trolldeg och en modell av triangelhandeln visades stolt upp av våra kreativa medarbetare.

Presentation av triangelhandeln

Topografiska kartor över Afrika
Vi har medarbetare som är hur kreativa som helst och i kombination med vår teoretiska bas går kunskapsresultaten uppåt.

tisdag 1 april 2014

Den entreprenöriella resan har startat

Johan är en av alla våra lärarstudenter som får det entreprenöriella tänket med sig redan från sin första praktik. Här är det formativ bedömning, nytänk och variation av kunskapsredovisning som gäller redan från dag ett.


Den entreprenöriella resan har startat
Egentligen borde en stor del av det entreprenöriella tänket ha sin grund i lärarutbildningen. Men återigen får vi konstatera att kapitlet kring entreprenörskap inte verkar finnas bland litteraturen på lärarhögskolan.

Naturligtvis ser vi till att fylla tomrummet som studenterna saknar...och vi gör det med råge. Vårt motto är ju att kunna leverera lärarstudenter som ser det entreprenöriella som ett naturligt inslag i lärandet.