Entreprenöriellt lärande gör skillnad

måndag 31 mars 2014

Välkommen in vår entreprenöriella värld

Nu hälsar vi ännu en student välkommen in vår entreprenöriella värld. Den här gången är det Johan som ska testa sina vingar tillsammans med våra sjuor.

Johan kommer att ta tag i samhällskunskapen och redan nu finns tankar på en kreativ del kring lag och rätt.....kul tycker vi, Sara och Johnny.

Om sanningen ska fram så har nog inte en enda student kunnat ta sig igenom våra entreprenöriella ögon. Hos oss är alla entreprenöriella var sig det handlar om våra medarbetare, lärarstudenter eller pedagoger.

torsdag 27 mars 2014

Entreprenöriella vindar hos våra sjuor

Ännu ett entreprenöriellt arbetspass har genomförts med våra sjuor. Det blåste en vind av kreativitet när våra medarbetare tog sig an den praktiska delen av triangelhandeln idag.

Teori har varvats med praktik samtidigt som lim, papper, ståltråd och vattenfärger har flödat.

Om man vill jobba entreprenöriellt i skolan är det bra med hjälpsamma kollegor....och det har vi.
Stort tack till Göran och Liselotte som bidragit med diverse kreativt material.

Många kreativa händer

Precisionsjobb
Göran har bidragit material från träslöjden
Liselotte på besök i den kreativa röran

Felice fixar det sista

Triangelhandelns varor

Idéerna är många

onsdag 26 mars 2014

Mötesplats för entreprenöriell pedagogik

Skapandet fortsätter i morgon och vi hoppas på lika bra diskussoner kring orsaker och konsekvenser när det gäller triangelhandeln.Men entreprenöriellt lärande handlar ju inte bara om att arbeta praktiskt. Planer finns att arrangera en mötesplats där yngre elever får en försmak av högstadiets entreprenöriella pedagogik.

tisdag 25 mars 2014

Kreativ storm

Dagens uppdrag var att tillverka handelsvaror i miniatyr för att visa på triangelhandeln. Vilket härligt kreativt hav det blev. Utmaningen antogs av alla medarbetare och idéerna flödade.
Tilde och Louise ansvarar för kartans utformning

Kreativ process:  Fartyg, frukt och verktyg i miniatyr
Att jobba och skapa med händerna ger extra tyngd åt den inre motivationen. Men det mest intressanta är nog att man kan komma åt elevernas inre tankar och kunskaper genom praktisk handling.

Vi, Sara och Johnny, fick genomgående bra samtal där den historiska lärprocessen stod i centrum

måndag 24 mars 2014

Entreprenöriell historieundervisning

Nu är det bara ett par timmar kvar innan de teoretiska kunskaperna kring triangelhandeln förvandlas till praktisk handling.

Våra 7:or kommer att fånga upp triangelhandeln med hjälp av träklotsar, lim, färg, tyg och annat smått och gott. Men det kommer också att produceras skyltar som berättar vad som händer......orsaker och konsekvenser för vem och vilka.Entreprenöriellt förhållningssätt handlar ju bland annat om att lära på andra sätt...att skapa med händerna, samarbeta med andra och ta eget ansvar är bara några exempel.

torsdag 20 mars 2014

Ansvar, kreativitet och tänka nytt

Idag fick våra 9:or besök från fyra engagerade entreprenörer. Den här gången var det ett gäng entusiastiska tjej som kom för att få niorna att nappa på att fixa sitt eget sommarjobb.Idéen är ju toppen och den ligger faktiskt helt i linje med vår pedagogiska koncept i många delar....ansvar, kreativitet och tänka nytt.

Vi, Sara och Johnny, är ju alltid positiva till inslag av den här sorten. Självklart låter vi engagerade entreprenörer komma till oss för att presentera sina tankar. Men det som gör oss lite upprörda är att flera skolor är tveksamma till släppa in entreprenöriella besök i klassrummen, trots att kommunen skjuter till en del pengar.

Tummen ner för de skolor och skolledare som inte kan tänka mer utanför boxen.....och det i en kommun som tycker att man är på gång med det entreprenöriella förhållningssättet i skolan.

Hur som helst så var sommarlovsentreprenörerna ett välkommet inslag på dagens so-pass.

onsdag 19 mars 2014

Vi erbjuder det som lärarutbildningen inte ger

Marie, vår lärarstudent, har fått ansvaret att hitta ett bra pedagogiskt grepp när det gäller Kalla kriget. Och precis som alltid så måste våra medarbetare ha en teoretisk bas att utgå i från och så blir det den här gången också.

Vårt mål är ju  att stötta våra lärarstudenter samtidigt som vi diskuterar pedagogik och didaktik. Vi, Sara och Johnny, har bestämt oss för att erbjuda det som lärarutbildningen inte ger...nämligen ett entreprenöriellt förhållningssätt i de samhällsorienterade ämnena.

Genom åren har vi tagit emot en mängd studenter och vi kan med gott samvete säga att vi bidragit till att många blivande lärare har EPL-pedagogiken med sig i bagaget.

måndag 17 mars 2014

Event med näringsliv och arbetsliv

Nu har vi påbörjat vår planering för att få till ett möte mellan arbetslivet och våra medarbetare. Den praktiska delen kommer att innebära att man ska få prova-på olika yrken under en och samma eftermiddag. Detaljerna är långt ifrån klara men våra beviljade medel för entreprenöriellt lärande kommer väl till pass.....Vi jobbar ju ofta utanför skolans lokaler och så kommer det att bli den här gången också. Vår första utmaning är att hitta olika yrkesgrupper som vill avsätta några timmar för att profilera sitt yrke. Känner du någon som vill samarbeta med oss så tar vi tacksamt emot tips

Om tidsplanen går i lås kommer våra första kontakter att tas redan den här veckan. Vi tänker oss att vi ska kunna få till ett event med både näringsliv och arbetsliv under maj månad.söndag 16 mars 2014

Att tillsammans reflektera över sina ledaregenskaper

 "Riksdagens utredningstjänst har på uppdrag av Moderaterna listat de skolor som lyckats förbättra sina resultat mest under åren 2008 till 2012. och framgångsfaktorerna finns hos de 30 skolor i landet där andelen godkända elever har ökat mest, skriver Svenska Dagbladet"

Ledaren i klassrummet har stor betydelse
En intressant iakttagelse är att det handlar om en kombination av rektors ledarskap och lärarens ledarskap i klassrummet. Och när det gäller ledarskap och tydlighet i klassrummet kan man alltid träna sig i och bli bättre.....

Vi, Sara och Johnny, försöker hela tiden att bli lite bättre. En stor fördel för oss är ju att vi alltid är två pedagoger som jobbar i samma klassrum....att tillsammans kunna reflektera över sina ledaregenskaper har i alla fall utvecklat oss.


lördag 15 mars 2014

Att få lära på olika sätt

Nu har våra sjuor jobbat med den geografiska delen av Afrika under ett par veckor...klimatdiagram, topografisk karta och befolkningsproblematik. Men nu är det dags för fortsättningen. Vi, Sara och Johnny, har som målsättning att våra SO-ämnen ska uppfattas som en helhet samtidigt som man känner en lust till att lära.

Afrika ska ju även belysas historiskt och vad passar bättre in än triangelhandeln.
Vår dagliga utmaning är ju att få till det entreprenöriella och samtidigt få med alla dess inneboende kvaliteter.Men vad är det då som är så entreprenöriellt i det här geografi- och historiemomentet???

Jo, vi jobbar med de olika förmågor.....och den här gången skapar vi lärande genom att:
  • Rita egen topografisk karta...här måste man kunnna använda sina teoretiska kunskaper
  • Skriva och berätta....orsaker och konsekvenser 
  • Skapa med händerna 
  • Själv få bestämma hur man ska presentera
Det är precis det här som är ett exempel på det  entreprenöriella lärandet....att få lära på olika sätt.


fredag 14 mars 2014

Tänk dig det företag som skulle ha den synen på utveckling

Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan är alltid lika kontroversiellt. Egentligen är det lite konstigt eftersom styrdokumenten är tydliga. Att skapa en undervisning som främjar entreprenörskap är ingenting som är frivilligt...det är någonting som alla pedagoger ska ta till sig av.Men verkligheten ser inte riktigt ut så. Det traditionella har en stark ställning, trots att resultaten dalar. Och i stället för att tänka nytt så gör man mer av samma sak och tror att nu ska resultaten skjuta i höjden. Tänk dig det företag som skulle ha den synen på utveckling......just det, då skulle konkursen bli ett faktum på kort tid

Nu är det inte så att det bara är lärarna som ska hängas ut för att utvecklingen går sakta eller nästan står still. På varje skola finns en skolledare och det är han eller hon som måste se till att nytänk lönar sig.

Det som behövs är vettiga förutsättningar och varje chef måste våga ta ställning. Är man övertygad om nya pedagogiska grepp i skolan då ska det synas, märkas och höras....i annat fall så kommer man ingen vart. Vågar man inte ta ställning då står lärarna kvar i katedern och "predikar" som de alltid har gjort.

torsdag 13 mars 2014

Politikerna blickar mest tillbaka till egen skolgång

Nu börjar de olika partierna leverera sina förslag för att få ordning på skolan och helt klart märks det att valåret har startat. Grundtanken är ju bra...man vill att kunskapsresultaten höjs samt att fler elever når minst en godkändnivå. Men det recept som både de blåa och röda lägger fram känns ganska uråldrigt.

Ett av förslagen handlar om att skolorna ska tvingas att erbjuda samtliga elever som riskerar att få underkänt hjälp med läxläsning utanför de ordinarie lektionerna. Visst är tanken är god och det kommer säkert att rädda en och annan, åtminstone för stunden.

Men det märks också att politiker mest blickar tillbaka till sin egen skolgång och man ser läxan som det enda sättet att nå bättre kunskapsresultat. Bara för att man som elev får mer av samma sak så betyder det inte att motivationen och kunskapsresultaten ökar. Nix, risken är stor att skoltrötta och uttråkade elever blir ännu mer omotiverade.

Det som behövs är att pedagogerna utvecklar fler sätt att lära, det är här man ska sätta in resurserna. Det entreprenöriella lärandet fokuserar på den inre motivationen genom att lärande sker på andra sätt och i andra miljöer än i skolan. Ett av skolans viktiga uppdrag är ju det livslånga lärandet och det når man bara om man hittar fram till respektive elev.

onsdag 12 mars 2014

10 000 kronor är beviljat för vårt entreprenöriella utvecklingsarbete

Vår ansökan om entreprenöriella utvecklingspengar gick igenom och nu ska vi dra igång vårt projekt.

Vi fick 10.000 kr att disponera och nu tänker skapa ett verklighetsanknutet lärande genom interaktion med arbetslivet. Det här kommer att bli superspännande.
 
10 000 kr är beviljat för vårt entreprenöriella utvecklingsarbete
 
 
Precis som alla entreprenöriella projekt så vet man inte riktigt hur det kommer att sluta. Men vi har en klar projektidé som vi tänker sätta i verket. Genom att varva teorietiska inslag med praktiska kommer fler av våra medarbetare att nå de högre kunskapskraven, det är vi helt och hållet säkra på.
 
Målet är också att fler elever ska kunna gör träffsäkra val inför gymnasiet. Men hur ska man veta om man inte får prova-på?
 
Jo, det tänker vi, Sara och Johnny, råda bot på genom en annorlunda samverkan med arbetslivet....Det här ska bli så himla kul.
 
 

tisdag 11 mars 2014

Lärarstudent på gång

Snart ska Marie starta upp den industriella revolutionen med våra 8:or. Vi tänker förstås stötta vår lärarstudent så mycket det går och vi tänker lyfta fram det entreprenöriella tänket.

Marie funderar över upplägget till den industriella revolutionen
Den industriella revolutionen passar extra bra om man vill få till lärandet utanför skolan. All historieundervisning ska ju ha en koppling mellan dåtid och nutid och visst skulle man kunna lyfta in dagens näringsliv i en jämförelse med 1800-talet. Varför inte möta de lokala företagarna?

Entreprenöriellt lärande går att utveckla hur långt som helst i alla ämnen. Den enda begränsning som finns sitter i faktiskt i lärarens huvud. Det handlar mycket om att göra saker man inte gjort tidigare. Dessutom måste man våga ta lite risker om man vill få till annorlunda pedagogisk utveckling.

måndag 10 mars 2014

Undervisning som främjar entreprenörskap

I dag har vi tagit emot ännu en student. Den här gången är det Marie som kommer från högskolan i Dalarna. Det betyder att vi nu har några veckor där vi tillsammans kan utveckla lärandet och självklart slår vi ett extra slag för det entreprenöriella lärandet med alla dess ingredienser.

Det är nog tur att vi, Sara och Johnny, driver den entreprenöriella processen eftersom högskolor och universitet inte ens förbereder sina studenter till en undervisning som främjar entreprenörskap.

Det här är långt i från första gången som vi tar emot en student som inte har en susning om det entreprenöriella arbetssättet. Om vi ska vara riktigt ärliga så har det aldrig inträffat ....att blivande lärare har med sig kunskaper kring ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Vi hälsar Marie välkommen och vi tänker se till att läroplanens intentioner om entreprenörskap blir verklighet när vår student undervisar.

söndag 9 mars 2014

Två pedagoger och större grupper gör skillnad

Den kreativa delen kring de topografiska kartorna är så gott som klar. Nästa steg blir att nyttja landskapen för att få till bra analyser kring klimat,väder och miljö. Förmodligen kommer vi att göra en variant av vårt lärande samtal för att kunna prata geografi på djupet.

Gabriel och Andrea skapar topografiska kartor
Alla våra medarbetares kartor ska visas upp på ett eller annat sätt. Riktigt hur det ska gå till vet vi inte. Just nu inväntar vi på smarta idéer och förslag från våra 7:or.....ett sätt att öka delaktigheten i det egna lärandet.

Alla våra lärande samtal gör vi under pågående arbetspass, inget krångel med olika grupper på olika tider. Vi anpassar oss efter hur gruppen ser ut i dagsläget.

Det här sättet att jobba är ju en del av det entreprenöriella tänket......att man som pedagog måste kunna vara flexibel. Två pedagoger och större grupper gör skillnad. Våra lärande samtal är också ett utmärkt tillfälle till formativ bedömning utifrån olika kvalitativa nivåer i kunskapskraven.

lördag 8 mars 2014

Vi inspirerar runt om i Sverige

Fler och fler hör av sig kring vårt sätt att arbeta med det entreprenöriella förhållningssättet. Det kommer mail och man ringer oss. En del vill att vi gör besök på plats andra vill ha tips hur man kan komma loss från det traditionella pedagogträsket.

Men vi finns även med på många entreprenöriella utbildningssajter. Nu senast är det Kungsbacka som använder vårt radioprogram från utbildningsradion som inspirationskälla.

Här får du entreprenöriell inspiration: Lärarrummet med Sara och Johnny 
Vad är det som gör vårt entreprenöriella koncept så unikt?

För det första så är det ett förhållningssätt som finns med under alla lektionspass i veckan. Vårt motto är variation, delaktighet och ansvar i kombination med uppdrag utanför skolan. Vi vet också att vårt undervisningssätt gör skillnad...fler medarbetare har hittat den inre motivationen.Vi skiljer oss alltså från mängden genom att det entreprenöriella förhållningssättet finns med oss hela tiden.....alla  jippoliknande projekt är bannlysta hos  oss

Men vi vårt pedagogiska upplägg skiljer sig på fler sätt. Vi arbetar med stora grupper och dubbla pedagoger. Vi, Sara och Johnny, har kört den här modellen i snart sju år och vi blir mer och mer övertygade. Inte nog med att våra medarbetare ser stora fördelar. Med två pedagoger i rummet kan man alltid skapa rätt stöd till det elever som behöver det för stunden. Dessutom har man mycket större möjligheter att utmana de elever som vill gå ett steg längre.

Större grupper skapar pedagogiska möjligheter. Senaste OECD-rapporten visar mycket tydligt att det inte är gruppens storlek som är avgörande. Tvärtom - det handlar om pedagogens upplägg och skicklighet.

torsdag 6 mars 2014

Uppdrag - Ukraina

Vi är ju måna om att lärandet ska ske utanför klassrummet och nu vänder vi blickarna mot Ukraina. Först är våra 9or som ska ta sig an Uppdrag Ukraina.....
Självklart kan man använda sig av nätet för att ta reda på många uppgifter kring Ukraina. Men vill man vara mer entreprenöriell behöver  man även hitta andra sätt. Vi har inte riktigt tänkt färdigt än men delar av uppdraget ska lösas utanför skolan.

onsdag 5 mars 2014

Entreprenöriellt lärande i skolan startar med lärandemiljön

Man brukar prata om skolan som en lärande organisation men det är väl lite tveksamt. Om man får raljera lite så är det i stort sett samma gamla struktur på undervisningen och lokaler som efter andra världskriget. När det dyker upp något nytt och annorlunda går man omvägar för att istället köra sitt vanliga race. Men det är väl enklast så.

I många organisationer är samverkan och samarbete nyckeln till framgång....och det borde ju rimligtvis gälla lärare och skolan också. Ju fler spontana krockar som uppstår mellan kollegor, desto bättre blir det.Samarbete och kreativt tänk är ju ingenting som kan förväntas värpa fram på en sen eftermiddagskonferens.....om man inte jobbar i skolan förstås.

Här finns alltså lite att jobba på.....Men det finns ju andra sätt att tänka. Att man oftare stöter på varandra kan ge både ett enklare och smidigare informationsflöde kollegor emellan.  Ett sätt att skapa kreativa rum är ju att jobba med arbetsplatsens utformning. Självklart gäller det både elevernas och lärarnas arbetsplatser.

Vi, Sara och Johnny, försöker hela tiden att förändra lärandemiljön för våra unga medarbetare.  Och vi ser att små steg kan göra underverk. Ett entreprenöriellt lärande i skolan startar med lärandemiljön.

måndag 3 mars 2014

Bra underlag för våra formativa bedömningar

7:orna var taggade att jobba klart med sina topografiska kartor idag. Det här sättet att arbeta har gett oss oerhört bra formativa samtal med våra medarbetare. Genom att skapa och forma med händerna samtidigt som man får fundera kring det man lärt sig ger oerhört mycket.

Bra underlag för formativa diskussioner

Praktisk landskapsanalys
Trots att vi redan nu har bra underlag för våra formativa bedömningar så är vi inte riktigt nöjda. Vi, Sara och Johnny, vill höja det geografiska samtalet ett steg till.

Vår plan är att vi och våra medarbetare ska mötas i lite mindre grupper där vi tillsammans ska titta på de olika landskapen samtidigt som vi problematiserar för att lyfta diskussionen. Det entreprenöriella förhållningssättet var ju helt nytt för våra 7:or när vi mötte de i höstas. Men nu är tonläget ett annat. Nu vet man, nu vill man och nu vågar man ta ut svängarna i sitt eget lärande.

söndag 2 mars 2014

Man måste se till att elevernas förslag och tankar blir verklighet

Nu laddar vi för en fortsättning med våra kartmodeller. I morgon ser vi till att alla påbörjade trolldegskartor ligger på plats när våra medarbetare börjar. Nu ska de sista dalarna, floderna och höjderna formas. Sen återstår rätt färger på rätt plats.Vi, Sara och Johnny, ser ju enorma fördelar med större grupper och dubbla pedagoger. Men vill man dra nytta av de fördelarna som större grupper ger behöver man göra en del förändringar i sitt pedagogiska upplägg.

För det första är det oerhört viktigt att alla praktiska detaljer är lösta innan eleverna är på plats. Visst, det är väl viktigt annars också men med en större grupp är det ett måste. Var och en ska ha sin bestämda plats så är det bara.

För det andra är vi alltid noga med att presentera arbetspassets upplägg. Alla ska veta vad som gäller och vad som förväntas. Vi gör det både muntligt och med en Power-Pointbild, oerhört effektivt. Det ska även märkas att vi pedagoger har höga förväntnignar varje gång vi möter våra medarbetare.

För det tredje gäller det att hitta en balans mellan struktur och våra medarbetares delaktighet. Hög delaktighet är ju ett av kriterierna för ett entreprenöriella lärande och våra medarbetare har alltid möjlighet att komma med tankar och förslag på vårt upplägg.

Sist men inte minst måste man se till att elevernas förslag och tankar blir verklighet så långt som det bara går. Det skapar både bra relationer och de höjer den inre motivationen. Misslyckas man med den biten blir resultatet det motsatta. Det finns alldeles för mycket skendemokrati i skolan....bort med den.

lördag 1 mars 2014

Avdramatisera lärandet

Entreprenöriellt lärande för oss betyder att vi ständigt försöker utveckla variationen i undervisningen.
Variation i undervisningen tillsammans med vår coaching är det som har gett de bästa resultaten.
 
Med de här två ingredienserna som grund har vi hittat den inre motivationen hos många fler medarbetare jämfört med tidigare.......Men som pedagog måste man våga lämna katedern och låta eleverna arbeta med alla sinnen.
 
 
 
Låt de teoretiska delarna falla samman med mer kreativa moment. Det handlar om att avdramatisera lärandet för att på så sätt få syn de kvalitativa guldkornen som t.ex finns i ett mer praktiskt och reflekterande arbetssätt.