Entreprenöriellt lärande gör skillnad

torsdag 31 maj 2012

Historisk förståelse

Filminspelningen med Utbildningsradion närmar sig och i morgon är det dags. Och alla våra medarbetare kommer att vara med på både föreläsning och frågestund. Självklart är det lite extra spännande med TV-teamet på plats men det viktigaste är att skapa en historisk atmosfär kring förintelsen.

Det är faktiskt fjärde året i rad som Tobias Rawet gästar oss. Men det här upplägget är också ett sätt att visa att det entreprenöriella förållningssättet får plats i historieämnet.

Det kommer att bli en dag där vi får möta det som verkligen har hänt och det kommer att handla om historisk förståelse på djupet. Riktigt hur frågestund och föresläsning kommer att bli vet vi inte men det är ju också det som är en del av det entreprenöriella.

onsdag 30 maj 2012

Är det verkligen bättre resultat som man vill uppnå?

Den som följer den pedagogiska debatten i media märker ganska snart att både politiker och företrädare för kommunerna är snabba att säga de satsar på skolan. Det handlar om mer pengar till skolan och fler prov för att mäta kunskaper.

Men i det stora hela tillför debatten inte särskilt mycket.....det är samma gamla slagdängor som dyker upp men i en lite ny förpackning. Man verkar ha en uppfattning att mer av samma sak får fler elever motiverade.

Men debatten behöver ändra inriktning om det är bättre resultat som man vill uppnå. Det är dags att diskutera hur man kan hitta andra sätt att nå längre, det är dags att i komplettera de gamla undervisingsmetoderna som man tar för givet men som få ifrågasätter.

Att lyfta det entreprenöriella förhållningssättet vore självklart eftersom det finns inskrivet i läroplanen men riktigt så långt vill man inte gå. Visst slår man sig för bröstet och berättar hur mycket pengar man ska lägga på entreprenörskap i skolan. Men i klassrummen händer inte särskilt mycket sett över lite längre tid.

Varför diskuteras inte den formativa bedömningen och de möjligheter den ger......Att man som elev får möjlighet att visa sina kunskaper på andra sätt än de gamla vanliga ger utrymme för fler elever att nå kunskapskraven.

tisdag 29 maj 2012

Vår EPL-pedagogik ger bra betygsresultat i år igen....

Nu börjar betygsresultaten så sakta ramla in. Och vi, Sara och Johnny, kan ännu en gång konstatera att våra EPL-pedagogik ger resultat. Av årets drygt sextio nior så kommer 97,6% att nå målen.

Och det är faktiskt så här det brukar se ut......i år är det fjärde året i rad då våra betygsresultat ligger i topp.


Att våra ämnen geografi, historia, religion och samhällskunskap når höga höjder genom det entreprenöriella förhållningssättet det vet vi. Men vi är egentligen inte särskilt förvånade.

Vår EPL-pedagogik genererar intresserade och motiverade medarbetare som var och en erbjuds sitt eget sätt att lära, sånt ger resultat.

måndag 28 maj 2012

Varför bloggar vi?

Varför bloggar vi om det entreprenöriella förhållningssättet?

Den frågan får vi emellanåt. Och svaret är väl ganska givet. Vi vill vara med och bidra till att fler elever får möjlighet att lära sig på flera sätt. För det är precis det som det handlar om.....variation i undervisningen samtidigt som man jobbar mycket mer med individuella upplägg.

Vår utgångspunkt är att alla lär på olika sätt men genom att hitta annorlunda lärmiljöer och nya sammanhang vet vi att fler elever kan nå längre bland kunskapskraven.

Och lärmiljöer och nya sammanhang finns det gott om utanför skolan.......

söndag 27 maj 2012

Hur tänker man egentligen?

Redan nu kan man se kommuner runt om i Mälardalen förbereder sig inför hösten. Rekryteringen av lärare på olika nivåer är i full gång. Men det som slår oss är att det inte finns någon kommun som lyfter fram det entreprenöriella förhållningssättet i sina platsannonser. Och nog känns det lite märkligt.

På politikernivå lyfter man gärna entreprenörskap i skolan. Och rektorerna gör på samma sätt. Men när man söker efter behöriga och kompetenta pedagoger då är det inte viktigt längre. Hur ska man tolka de signalerna?

Hur ska man någonsin få upp intresset för EPL-pedagogiken om man inte tar den på allvar när det verkligen gäller. Tid och pengar satsas det som aldrig förr när det gäller att "omvända" traditionella lärare till mer entreprenöriella.

Men när man har chansen att söka efter pedagoger med ett entreprenöriellt tänk redan från början då är man inte med på banan.

lördag 26 maj 2012

Dags att ta fram den entreprenöriella förmågan

Nu finns det även möjlighet för elever i årskurs nio att starta eget företag under sommaren. Och med satsningen sommarlovsentreprenörerna vill man locka fler att ordna sitt eget sommarjobb.

Men det har gått trögt...åtminstone i Enköping. Självklart funderar man vad det beror på eftersom så många unga saknar ett eget sommarjobb.

Men ska man locka ungdomar till någonting nytt så ska det göras på ungdomars vis. Att bara sprida några affischer och åka runt till skolorna med lite knapphändig information har inte skapat något intresse.

Vad ska man göra? Jo, ta fram den entreprenöriella förmågan och presentera sommarlovsentreprenörerna på annorlunda sätt. Vi har inget facit för hur det ska gå till...men att det finns andra sätt är helt klart.

Det är precis som med de traditionella lektionerna i skolan, de är för tråkiga för att väcka ungdomars intresse. Undervisningsmetoderna måste utvecklas hela tiden.

fredag 25 maj 2012

Utveckla undervisningsmetoderna

I senaste numret av Dagens industri diskuteras skolan och vilka framgångsfaktorer som gör att vissa skolor lyckas mer än andra.

Och det är några faktorer som nämns som betydelsefulla Utöver att lärarna har rätt utbildning och att styrningen av verksamheten är ändamålsenlig pekar man på vikten av att lärarna utvecklar sina undervisningsmetoder i samarbete ämnesvis.

Vi, Sara och Johnny, har ju utvecklat vår EPL-pedagogik med fokus på historia, religion, geografi och samhällskunskap. Vi ser vårt utvecklingsarbete som ett litet steg på vägen....resan att förändra undervisningsmetoderna har bara börjat. Men självklart både kan och ska det entreprenöriella förhållningssättet användas i andra ämnen.

För att lyckas behöver respektive ämnesgrupp sätta sig ner och fundera på hur man kan förändra sin undervisning.....vad ska man ha kvar och vad kan man förändra.

torsdag 24 maj 2012

Det blev en EPL-parodi.....

Skolans alla nior hade avslutningscabaré i går. Någonting som mer eller mindre alltid står på programmet är att gör parodi på några utvalda lärare. Och den här cabarén var inget undantag.

Vi, Sara och Johnny, hamnade också i rampljuset men det är någonting man får bjuda på. Vi har ju också haft förmånen att möta alla skolans nior under våra arbetspass och det här blev en trevlig och proffsig avslutning.

Men inte ens på scenen på Joar kunde man släppa det entreprenöriella lärandet......Det blev en EPL-parodi där man avslutade med att raljera kring det entreprenöriella ledarskapet...

Det mest positiva är ju faktiskt att nu får vi ännu en gång bekräftelse på att det entreprenöriella förhållningssättet har nått fram till våra nior. Nu vet vi att det tar med sig både förhållningssättet och EPL-begreppet när de fortsätter till gymnasiet.

onsdag 23 maj 2012

Det går inte att kopiera från någon annan

Entreprenörskap är ett begrepp med flera tolkningar men ska man vara riktigt ärlig så är det just det som är det positiva. Men att undervisningen ska bygga mer på att elever ska hitta sitt eget sätt att lära råder det inga tvivel på.Om elever ska hitta fler sätt att lära så måste pedagogerna öppna klassrummet för nya idéer och tankar. Det måste vara helt naturligt att man gör olika. Varje lärare måste hitta sitt sätt att jobba med EPL, att kopiera från någon annan går inte. Missa inte EPL-forskarens artikel om hur du får till det entreprenöriella i klassrummet.


Det handlar om att börja i det lilla och att få eleverna med sig. Glöm alla stora projekt och gör någonting mindre. Fokusera på arbetsglädje och annorlunda sätta att lära så kommer resten av sig själv.

tisdag 22 maj 2012

Nu blir det TV-inspelning

EPL-diskussionen i arbetslaget gick väl i det stora hela ganska bra. Men visst finns det likheter med vilken elevgrupp som helst......en del vill och en del vill inte, andra ser mest trötta ut och någon annan fokuserarar hellre på sin mobil.

Det som verkligen är entreprenöriellt är det som händer nästa fredag. Då kommer utbildningsradion till oss för andra gången på ett år. Den här gången är det en TV-inspelning som ska göras i samband med att vi bjudit in Tobias Ravet, överlevare från Förintelsen.

Inspelningen blir i kommunhuset och alla nior kommer att vara med. Inspelningsteamet kommer även att vara med under hela dagen, både i fullmäktigesalen och vid frågestunderna som sker i mindre grupper.

Men för att allt ska gå i lås så blir det en del logisktik att lösa innan nästa vecka....luncher på stán? boka lokaler?, informera och få godkänt från vårdnadshavare, bjuda in politiker och föräldrar?

Att jobba utanför skolan kräver lite andra kompetenser jämfört med att stå och mässa vid katedern......Men det är också det som skiljer en entreprenöriell pedagog jämfört med den mer traditionella.

måndag 21 maj 2012

Kunskapssyn

Veckan inleds med studiedag och det dyker upp lite olika aktiviteter på programmet Den som tror att det inte kommer att handla om entreprenörskap tror helt fel.....det kommer att bli EPL-diskusioner med arbetslaget.

Förhoppningsvis blir det många olika idéer och tankar som möts när vi ska prata entreprenöriellt förhållningssätt...men man vet ju aldrig förrän efteråt.

Men det vi vet är att det alltid är lika intressant att lyfta pedagogiska dilemman med andra lärare. Oftast är det väl så att vi tycker rejält olika och kunskapssynen är ofta ett hett ämne.

söndag 20 maj 2012

Det finns ingen pärm med färdiga recept

Det finns en uppfattning att det entreprenröiella lärandet främst gynnar starka och studiemotiverade elever....men ingenting kan vara mer fel. Och det finns fortfarande lärare, skolledare och politiker som tror att EPL handlar om projekt som delas ut till eleverna och sen ser man in röken av de under ett par veckor.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt kräver tydligt ledarskap och tydliga avstämningspunkter samtidigt som man har en förmåga att stötta de som är svaga. Att hela tiden sitta och läsa i en bok passar inte alla och det finns oerhört många elever som kan nå de högre kunskapskraven om man bara får jobba lite praktiskt.

EPL-pedagogik är något som utan problem går att applicera på skolans alla ämnen. Tyvärr så finns de forfarande många lärare som påstår att EPL inte passar i just deras ämne. Och visst är det så att det inte finns någon pärm med färdiga recept. Men det är just det som är poängen med det entreprenöriella förhållningssättet

En EPL-pedagog måste alltid vara med på banan och känna av stämningar och reaktioner under arbetspassen. Svårare än så är det inte men visst kräver det ett helt annat lärartänk.

lördag 19 maj 2012

Fingertoppskänsla, balans och förändringar

Om man lyssnar på den pedagogiska debatten kan man ibland höra att det är eleverna som har svårt att ta till sig nya kunskaper. Och visst är det alltid enklare att lägga problemet på någon annan.

Men i själva verket är det nog så att en och annan pedagog behöver funderar över sitt sätt att undervisa. Det betyder inte att det gamla ska förkastas, tvärtom. Det ska absolut finnas kvar men slipas och förfinas.

Kärnan i det entreprenöriella lärandet innebär att man som pedagog reflekterar över sin egen undervisning i större omfattning än tidigare. Vad fungerade och vad behöver det ändras på?

Variation och individuella upplägg är en annan hörnsten i EPL-pedagogiken. Men framför allt så handlar det om fingertoppskänsla, balans och förändringar i klassrummet.

fredag 18 maj 2012

Vi kommer att följa upplägget

Då var det dags för ännu en ny mattesatsning. Under hösten ska Enköpings kommun starta upp en lokal mattesatsning för att öka kunskaperna. Och visst blir man lite nyfiken på upplägget.....

Att det entreprenöriella förhållningssättet ingår som en del av mattesatsningen borde väl vara en självklarhet. Entreprenörskap som förhållningssätt lyfts ju fram i nya läroplanen och det borde ju ha en given plats i den lokala mattesatsningen, eller???

Vi kommer att följa upplägget. Kan det vara så att EPL-pedagogiken kommer att nå fram till mattelärarna?

torsdag 17 maj 2012

Det är nog här skon klämmer...

Entreprenöriellt lärande blir bara mer och mer intressant ju längre man håller på. Och det mest spännande är nog när man möter entreprenöriella eldsjälar och när man får ta del av deras syn på det företagsamma lärandet. Självklart berättar alla utifrån sin horisont och sin erfarenhet. Men det som slår oss varenda gång är att entreprenöriellt lärande är så enormt stort....och egentligen finns inget rätt och fel.

Och det är nog här skon klämmer för många pedagoger. Man är så van att varje dag leva i en facitkultur där fråga och svar ska levereras på löpande band......

Samtidigt kan man ju inte låta bli att fundera på varför kommun efter kommun lägger tid och kraft på pedagoger som inte vill och inte vågar ta sig an EPL-pedagogiken. Finns det inte bättre vägar att gå???

Om någon vecka avslutar ännu en lärarstudent sin verksamhetsförlagda utbildning hos oss. Och ännu en gång kan vi konstatera att vi har fått se en blivande EPL-pedagog födas. På bara några veckor har Rasmus gått från traditionell till entreprenöriell. Det är alltså på lärarstudenterna som tid och kraft ska läggas om pedagogiken ska kunna förändras

onsdag 16 maj 2012

EPL-pedagogiken har satt sina spår

Terminens sista veckor är här och nu gäller det att hålla ångan upp så mycket det går. Men helt klart kommer det att hända en hel del utöver det gamla vanliga.

Redan nästa vecka har alla nior sin cabareföreställning och ett självklart inslag är ju en parodi på lärarna. Det vi vet är att vi, Sara och Johnny, kommer att dyka upp på scenen under cabaren.

Vi vet också att två av våra medarbetare vill låna våra EPL-tröjor för att få ett mer träffsäkert framträdande.

Och det klart att vi är nyfikna på resultatet. Men vi känner oss också lite hedrade....."att få vara med på scenen" betyder ju också att den entreprenöriella pedagogiken har satt sina spår.

tisdag 15 maj 2012

All tillgänglig kunskap ska ligga till grund för betyget

Nu närmar det sig betygssättning och för vår del handlar det om att vi ska sammanställa vårt betygsunderlag. Entreprenöriellt lärande bygger på formativ bedömning och det betyder att all tillgänglig kunskap som våra medarbetare visar ska ligga till grund för betyget.

Om vi samlar ihop våra åttor och nior så blir det lite drygt 500 betyg som ska sättas i ämnena historia, religion, samhällskunskap och geografi.

För att öka likvärdigheten i vår bedömning så gör vi, Sara och Johnny, sambedömningar. Och redan nu kan vi se att våra betygsresultat håller måttet. En mycket stor andel når målen och de gällande kunskapskraven. Men vi har även de som når steget längre.

Entreprenöriellt lärande göra skillnad inte bara när det gälller motivation och intresserade medarbetare. Det märks i betyget också.

måndag 14 maj 2012

Vi får väl se vad dagens besök kan ge?

I dag ska våra lärarstudent Rasmus få besök av sin examinator från Uppsala universitet.

Rasmus jobbar sig allt mer in i EPL-pedagogikens kärna och självklart kommer vi att diskutera entreprenöriellt lärande med examinatorn som dyker upp.

Ännu så länge har vi inte stött på något EPL-tänk från lärarutbildningen men någon gång måste det väl bli en förändring. Vi får väl se vad dagens besök kan ge?

söndag 13 maj 2012

Att ge järnet och göra det som andra inte gör

Nu finns ännu ett reportage om en skola som driver entreprenöriellt lärande med gott resultat. Det är Selma Lagerlöfsgymnasiet i Landskrona som har utvecklat sitt sätt att ta sig an det entreprenöriella förhållningssättet
Ett extra plus i kanten är resonemanget kring hur man får visa sina kunskaper. På den är skolan tar man tillvara på elevernas egna intressen och på köpet får man fler elever som når kunskapskraven i mycket större omfattning än tidigare.


Men precis som för alla pedagoger som har ett entreprenöriellt förhållningssätt så är det mod, vilja och positiv inställing som gäller. Man måste våga ge järnet och göra det som andra inte gör.

lördag 12 maj 2012

Likadant är det på rektorsfronten

Svenskt näringsliv är med och stöttar den entreprenöriella processen i skolan. För ett par dagar sedan avslutades konferensen om entreprenöriellt lärande i Göteborg. Och visst är det ett bra initiativ som dessutom återkommer år efter år. Men frågan är om det räcker?

Säkerligen uppskattar lärare att åka på konferens och sitta i sköna fåtöljer och lyssna på framgångsrika företagare och andra inspiratörer. Men vad händer sen???Egentligen händer inte så mycket efter konferensen. De lärare som kommer tillbaka till den egna skolan är snart på plats som vanligt igen. Det finns gott om bakåtsträvade kollegor som inte är beredda att ge det entrprenöriella förhållningssättet en chans, trots att det finns inskrivet i styrdokumenten.

Och det är likadant på rektorsfronten. När man som skolledare inser att man själv måste GÖRA förändringar i schema, undervisningssalar eller annat som faller utanför den traditionella skolan så lägger man in backen. Inte undra på att det går trögt på EPL-fronten.

Men vi, Sara och Johnny, tänker inte låta varken kollegor, politiker eller skolledningar styra vårt sätt att arbeta entreprenöriellt. Både vi och våra unga medarbetare kommer att fortsätta med den entreprenöriella gärningen......och vi vet att det ger fler elever möjligheter att nå ett steg längre.

Och det bästa av allt. Vi har fullt stöd i styrdokumenten som mycket tydligt pekar på att entreprenöriellt lärande ska löpa som en röd tråd från förskola till gymnasium. Vårt sätt att ta oss den entreprenöriella pedagogiken ligger helt rätt i tiden.

fredag 11 maj 2012

Har man roligt på jobbet så smittar det....

Arbetsmiljöverket har undersökt vad som kännetecknar en god arbetsmiljö. Alltså att lyckas få långtidsfriska medarbetare som känner att de har ett meningsfullt arbete.

Och det mest intressanta är att vårt entreprenöriella förhållningssätt bygger på exakt samma principer. Det handlar om att skapa sammanhang, delaktighet och variation och de här principerna gäller oavsett om du är en ung medarbetare hos oss eller om du är medarbetare i en stor privat organisation.

Några av friskfaktorerna är:


  • Tydliga förväntningar

  • Rättvisa ledare

  • Möjlighet att utvecklas individuellt
Vårt entreprenöriella förhållningssätt har genom åren genererat många fler elever som når längre, det vet vi.

Våra indidviduella upplägg är en del av förklaringen och en annan är förmodligen att vi, Sara och Johnny, tycker att det är så himla kul. Och har man roligt på jobet så smittar det.....

torsdag 10 maj 2012

Ett väl utfört uppdrag

Att jobba med entreprenöriellt lärande handlar ju om att få lära sig på så många olika sätt som möjligt. Och i ämnet samhällskunskap finns många möjligheter att ta kontakter utanför skolan.

Ett sätt är ju att kombinera fakta med intervjuer och sedan presentera allt på en egen hemsida. Och det är precis vad två av våra medarbetare har gjort när de arbetade kring yrken som man var nyfiken på. http://elevensval2012.netai.net/demo/

Och för att lösa ett uppdrag med det här innehållet behöver man använda många av det entreprenöriella kompetenserna....kreativitet, tänka nytt, se möjligheter och ta kontakter utan för skolan.

Vi gratulerar Michael Sundbäck och Albin Thor till ett väl utfört uppdrag i entreprenöriell anda.

Fortfarande är det ingen som vet......

Inom några dagar ska vår student få besök från lärarutbildningen.....Och självklart kommer man för att försäkra sig om att man ska kunna leverera en fullgod lärare inom ett par år.

Det är intressant med besöken och det brukar bli bra pedagogiska samtal efter genomförd lektion. Tips och förslag på förbättringar ingår också.

Vi, Sara och Johnny, har haft många representanter från lärarutbildningen på besök genom åren. Men fortfarande är det ingen som vet hur det entreprenöriella lärandet ska omsättas i praktiken, åtminstone ingen av de vi träffat.

I dagsläget får man nog vara nöjd om man från lärartubildningen känner igen EPL och entreprenöriellt förhållningssätt som begrepp, alltså någonting som finns i läroplanen men som man ofta hoppar över.

Förhoppningsvis är det annorlunda den här gången och vi tänker känna lärarutbildningen på pulsen.

onsdag 9 maj 2012

Entreprenöriell förmåga

Försvarsbesöket på Bergvretenskolan var lyckat och den som höll i trådarna var korpralen Jonas.Försvaret besökte oss under elevens val. Och Jonas var mycket engagerad och kunnig när han berättade om militärens olika uppgifter. Den som tar anställning inom försvaret behöver ha goda kunskaper med sig men det räcker inte med de gamla vanliga skolkunskaperna......


Försvaret idag behöver människor som har en entreprenöriella förmåga. Alltså man vill anställa problemlösare, initiativtagare och drfitiga personer.
Att det kommer att bli ett vidare samarbete med försvaret det vet vi redan nu. Och redan i höst drar vi gång.

tisdag 8 maj 2012

Försvarsbesök

Under den här förmiddagen kommer försvaret på besök. Normalt sett så är det vi och våra medarbetare som brukar ta oss utanför skolan. Men den här gången är det tvärtom.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt handlar ju om att lära på olika sätt. Och ett besök från försvaret faller ju inom den ramen.

Det kommer att bli en koppling till elevens val med yrken och framtidsperspektiv. Men vi vet också att försvaret har mycket annat att erbjuda och vi ser det här besöket som ett första möte av förhoppningsvis flera.

måndag 7 maj 2012

Entreprenöriellt träningsläger

Jobb är ingenting man får...det är någonting man förtjänar. Åtminstone är det någonting åt det hållet.

Yrke och framtid är temat på so-delen av elevens val. Och självklart så kommer vi att arbeta med de entreprenöriella kompetenserna på flera olika sätt.

Att ha en entreprenöriella förmåga med sig i bagaget när man ska ut på arbetsmarknaden är ju någonting som arbetsgivarna förväntar sig.

Men hur ska man kunna utvecklas om man inte får träna. Det är faktiskt därför vi utlovar ett extra entreprenöriellt träningsläger de här dagarna.

söndag 6 maj 2012

Det "gamla" klassrummet" är inget alternativ för oss längre

Vår i luften och entreprenörskap i skolan är precis vad som gäller för de av våra medarbetare som har valt att jobba med de samhällsorienterade ämnena under elevens val. Och i morgon drar vi i gång.......

Men vi, Sara och Johnny, funderar också en hel del över nästa termin. Vad ska vi förändra? vad ska vi behålla och vilka utmaningar ska vi anta?

Efter snart fem år med entreprenöriellt lärande är vi säkra på vår sak....."om vi skulle bli tvingade att gå tillbaka och arbeta traditionellt igen så skulle den pedagogiska banan avslutas omedelbart. Det "gamla" klassrummet där alla förväntas göra samma uppgift på samma tid är inget alternativ för oss längre.

lördag 5 maj 2012

Enköpingsskolor är inte med på banan

Det är inte första gången som vi är med och debatterar skolfrågor i våra lokaltidningar. Och det här gången har vi fått vår insändare publicerad både i Enköpingsposten och i Ena/Håbotidningens papperstidning samt i deras nätupplaga.

Visst provocerar vi en del men det är också tanken. Vi vill ju vara med och utveckla ett modernare sätt att lära. Inte så att det gamla ska förkastas men det ska finnas fler alternativ.

Men det är också så att vi inte sitter inne med svaret i alla lägen....Entreprernöriellt lärande handlar till stor del om att våga gör det som andra inte vågar eller vill

Vill du läsa artikeln i sin helthet följder du länken: ENKÖPINGS SKOLOR ÄR INTE MED PÅ BANAN


För oss handlar vår EPL-pedagogik om mångfald, alltså att våra medarbetare ska erbjudas fler sätt att lära sig på.

Att vara med och skriva insändare och debattartiklar är inte bara kul, det är utvecklande också. Självklart hoppas vi på reaktioner......och det brukar minsann dyka upp av alla sorter. Men det är just det som är positivt. Det ger oss nya infallsvinklar så att vi, Sara och Johnny, kan fortsätta utveckla det entreprenöriella förhållningnssättet.

fredag 4 maj 2012

Försvarsmakten gör entré

Elevens val närmar sig och på måndag morgon drar vi i gång. Entreprenöriellt fokus är en självklarhet och den här gången kommer vi att trycka på hur man ska visa vad man lärt sig. Att det blir ämnet samhällskunskap som tar största utrymmet är redan klart.....framtid, yrken och utbildning blir innehållet. Och någon form av kunskapsredovisning blir det förstås.

Men kunskaper kan visas på många olika sätt och för oss spelar det ingen roll hur.......fotografering, serier, bildspel, faktatexter eller muntliga presentationer har alla lika högt värde så länge man arbetar mot de kunskapskrav som gäller.

För att spetsa till våra elevens val-dagar lite extra så har vi bjudit in försvarsmakten som kommer att presentera vad försvaret kan erbjuda för utbildningar och jobb.

I den bästa av världar kan det bli mer samarbete med försvaret.....här finns möjlighet till ett fortsatt entreprenöriell utveckling.

torsdag 3 maj 2012

Man kan inte plocka in vem som helst....

Den här dagen kommer vi att möta ännu en EPL-pedagog. Det är en av våra gamla lärarstudenter som snart ska rycka in när det behövs en vikarie.

Man skulle kunna tro att man kan plocka in vem som helst när någon av oss är borta. Men så enkelt är det inte. Ska det fungera så behövs det någon som både vill och kan ta sig an det entreprenöriella förhållningsättet som vi står för.

Att jobba i ett team där det krävs eget driv och kreativt tänkande passar inte alla, så är det bara. Men för att krångla till det lite extra så heter vår vikarie också Sara.

onsdag 2 maj 2012

Att lägga grunden för EPL-pedagogiken

Några veckor återstår på terminen, tiden går fort så här i slutet. Den här veckan ska vår lärarstudent ta ansvar för lite mer planering och undervisning.

Men hur gör man när man vill få en student att verkligen förstå vad ett entreprenöriellt förhållningssätt egentligen är?

Svaret är ganska givet.....det handlar om att hänga med med i allt från funderingar, planeringar och genomförande. Men det handlar minst lika mycket om att kunna se möjligheter när olika hinder dyker upp.

Får man med de här delarna så har vi lagt grunden för att ännu en lärarstudent tar med sig EPL-pedagogiken i sin erfarenhetsportfölj.

tisdag 1 maj 2012

Att vara på rätt väg

Den som kan lösa den återkommande frågan om hur man får fler elever motiverade borde få Nobelpriset. Vi, Sara och Johnny, är övertygade om att variation i undervisningen är en väga att gå.

En annan är att bjuda in eleverna i planeringsprocessen i större utsträckning....och det är också det som är en del av poängen med EPL-pedagogiken.

Kan man dessutom få till en större delaktighet, mer verklighetsbaserat lärande och formativ bedömning så är man på rätt väg