Entreprenöriellt lärande gör skillnad

tisdag 30 oktober 2012

Vägledning framåt

Att driva entreprenöriell pedagogik kan man göra på flera sätt. Men vi tycker att det ska synas och märkas lite utöver det vanliga......

Vill man driva på utvecklingen så är det viktigt att förmedla vad man tycker. Våra kläder med ryggtryck kanske sticker ut en del men det är en del av gjejen. Vi tror på vår EPL-pedagogik och tycker att det ska få synas.Den här veckan kommer att ägnas åt att skriva omdömen inför utvecklingssamtalen. Och en stor del av vår bedömning har skett på formativ grund.

Med andra ord så tycker vi att bedömning för lärande ger en mer rättvis bedömning och dessutom ger det en tydlig vägledning framåt.

Idéutbyte och reflektion

Höstlovet har startat och lärarna finns på plats. Den här dagen inledes med idéutbyte och reflektion över undervisning som gett goda resultat. Det är alltid spännande att möta andras tankar och exempel när det gäller undervisning. Och helt klart kan man konstatera att det finns goda exempel på lyckade lektioner eller moment.

Det entreprenöriella lärandet lyser igenom på en del håll.....men kanske inte så mycket som man skulle kunna önska.

Ett område som det verkar finnas en ganska stor osäkerhet kring är den formativa bedömningen. För en del är det glasklart medan det för andra verkar vara en bra bit kvar.

Många av de lyckade undervisningssituationerna verkar hänga samman med att man gör någonting annorlunda kopplat till sitt ämne. Och det här ligger helt i linje med oss som har fastnat för EPL-pedagogiken.

Snart ska våra nior byta arbetsområde och riktigt vad det blir är inte bestämt. Men någonting annorlunda och någonting som vi inte gjort tidigare ska vi nog vaska fram.

måndag 29 oktober 2012

Att skapa annorlunda pedagogiska miljöer

Är du en pedagog eller är du en entreprenör? Egentligen är svaret inte särskilt intressant. Det som däremot är intressant är hur man kan skapa en mer kreativ inlärningsmiljö i skolan.

Men om du vill veta lite mer om vem du är så kan du alltid göra Entreprenörsprofiltestet. Det kan faktiskt utgöra en bra grund när du ska hitta ett samarbete med en kollega.Det finns ju inget facit för hur man ska vara eller göra för att  få till entreprenöriellt lärande i klassrummet. Men om man ska jobba tillsammans med en kollega så är det inte helt fel om man tänker lite olika.....det är då man kan skapa annorlunda pedagogiska miljöer.

söndag 28 oktober 2012

Rejäl satsning på entreprenöriellt lärande

Det är alltid lika kul att ta del av kommuner som gör rejäla satsningar på de entreprenöriella lärandet....Och Östhammars kommun är en. Genom projektedaren Anna ska EPL-pedagogiken ta hitta fram till kommunens skolor.Ett lite annorlunda och spännande grepp är kopplingen till lärarutbildningen "Vi kommer att träffa Uppsala universitet och lärarutbildningen för att se om vi kan hitta något samarbete med studenter", säger Anna.

Det här blir säkert ett spännande projekt som ska pågå  i tre år. Och vi som redan driver det entreprenöriella lärandet i full skala önskar ett stort lycka till.

lördag 27 oktober 2012

Trolldegen bidrar till bättre resultat

Elevens val är över för den här gången. Och precis som tidigare har det varit två dagar med fokus på lärandet, det entreprenöriella lärandet. Att få koppla teoretiska kunskaper till praktisk handling är någonting som vi tagit fasta på i de samhällsorienterade ämnena.

Och två dagars mix av olika sätt att lära sig har givit resultat.....i form av högre betyg för flera av våra medarbetare.

Trolldegen har bidragit till en god lärandemilö och fokus har varit  den topografiska kartan


 En bra början på världsdelen Sydamerika....topografin växer sakta fram

 Färger, höjdskillnader och pedagogiska diskussioner bidrar till lärandet i geografiRätt utrustning är vad som behövs

Att jobba mer praktiskt gynnar lärandet och vi utmanar fler ämnen som vågar tänka en bit bortanför katedern.

fredag 26 oktober 2012

Trolldeg ökar lärandet...

Elevens val har startat och många aktivteter är i gång. För de som vill arbeta lite extra med något av de samhällsorienterade ämnena finns möjlighet till både teori och praktik.

Idag har det jobbats med både topografiska- och tematiska kartor......Och i morgon fortsätter vi med den mer kreativa delen.Mjöl, salt,vatten och en skvätt olja är vad som behövs för att blanda ihop lite trolldeg. Sen är det bara att börja jobba fram olika landskapsformer på små plattor av spånskiva.

Alla "medarbetare" i gruppen är laddade och redan i morgon bitti blandas den första degen. Ett enkelt sätt att få till det entreprenöriella lärandet i praktiken.

torsdag 25 oktober 2012

Mera skratt och inspiration

Just nu finns det en intressant artikel i SvD, intressant men samtidigt tragisk. Fel miljö och avsaknad av höga förväntningar kan skapa kaos för vilken elev som helst.


Jessica och Josefin i artikeln har ett bra tips till hela lärarsverige:

"De skulle önska att det var mer skratt i skolan och fler lärare som kunde minska pressen på den som inte har så lätt för sig......Lärare verkar inte ha tid och tålamod att inspirera och coacha sina elever"

För oss går både coaching och inspiration hand i hand. I år har vi schemalagd coaching för 9:orna. Och resultatet är oerhört lyckat.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap betyder ju att man har stor tilltro till eleven. Att det ska vara okey att lära på olika sätt. Visst kan det betyda många individuella lösningar men det skapar ett förtroende mellan elev och lärare och därmed också förutsättningar för lärande.

onsdag 24 oktober 2012

Blåser det för mycket motvind i kommunala skolor?

Entreprenörer som vågar och går sin egen väg är alltid lika imponerande att läsa om. I senaste numret av Dagens industri kan man ta del av några gymnasielärare som tänkte nytt och gjorde slag i saken. Man hade ledsnat på den kommunala skolans tröghet och de små möjligheter som erbjuds om man vill utveckla sina entreprenöriella idéer. 

Inte nog med att man har vågat....satsningen har varit lyckad och elevtillströmningen god. Att de fyra delägarna och lärarna dessutom får utvecklas som företagare är bara ett plus i kanten.  Kul att se att nya pedagogiska grepp ger ringar på vattnet....det är bara att gratulera.
För hur mycket man än vill driva det entreprenöriella lärandet i kommunal skola så blåser det lite för mycket motvind alldeles för ofta. Är det inte så att det är brist på lokaler och utrustning så ska det gnällas i kollegiet. För det går nog inte att hitta en mer gnällig yrkesgrupp än lärare...det är alldeles för mycket som bromsas upp utan att man ens har försökt. I de flesta skolor verkar hela byggnaden ropa att det gamla är bäst....

Att tankarna snurrar kring en mer entreprenöriell utbildning kan nog ingen missa. Tänk att få ta ett helhetsgrepp kring det entreprenöriella lärandet........en skola där alla vill utveckla EPL-pedagogiken.  

tisdag 23 oktober 2012

Ett entreprenöriellt förhållningssätt är aldrig fel.

Att undervisningen måste förändras är någonting som vi EPL-pedagoger är helt övertygade om. Mer problemlösning och fokus på verklighetsbaserad undervisning måste till om vi ska öka den inre motivationen hos våra elever.

Svenskt näringsliv har en intressant artikel som diskuterar de naturvetenskapliga ämnena. Men kontentan av det hela kan lyftas rakt in i vilket ämne som helst.

"Den naturvetenskapliga undervisningen måste kopplas till verkligheten, till problemlösning, arbetsmarknad och hela samhällsutvecklingen. När den gör det då är ungdomarna med hela vägen. Alltså måste lärarna söka relevans på andra platser än i klassrummet. Eleverna genomskådar direkt när ett ämne saknar verklighetsbaserat innehåll.

Det säger Anders Jidesjö, lärare och forskare i Linköping som nyligen presenterad en avhandling som beskriver hur ungdomars vilja att lära mer om naturvetenskap och teknik kolliderar med skolans traditionella sätt att lära"

Visst låter det enkelt....dags att sätta igång och experimentera i flera ämnen. Ett entreprenöriellt förhållningssätt är aldrig fel.

måndag 22 oktober 2012

Entreprenöriell pedagogik handlar om att vara i rörelse....

Att driva entreprenöriell pedagogik handlar väldigt mycket om att utveckla den inre motivationen framför allt hos eleverna men även hos sig själv.

Och det handlar minst lika mycket att man som pedagog är i rörelse....Och rörelse betyder att förändra och det är det värsta människor vet...... " Det är bra för andra men jag behöver det inte alls"

Men den stora faran ligger i att man som lärare lutar sig tillbaka och använder allt för gammal skåpmat sen tidigare. Ett entreprenöriellt förhållningssätt är i många avseenden färskvara.... att kunna se möjligheter och göra något utav dem.

Den som kan fånga stämningarna i gruppen och göra snabba förändringar kommer att få fart på elevernas motivation och intresse......Och på köpet får man en positiv lärandemiljö.
Däremot ska man inte tro att man kan sitta still på sin kammare och göra stora planeringar flera veckor i förväg. Entreprenöriell pedagogik handlar om att vara i rörelse....

söndag 21 oktober 2012

Jag tror på elevens förmåga...eller jag tror inte på elevens förmåga

Att försöka vara innovativ i en traditionell omvärld är inte helt enkelt alla gånger. Och visst vore skolan enkel om man som vuxen bara kunde spika upp regler och förbud utan att låta eleverna vara delaktiga. Härom dagen så blev det en mobildiskussion i kollegiet. Och genast kan man märka två läger, det traditionella och det mer entreprenöriella.

Den stora massa, alltså traditionallisterna, är förespråkare för att alltid samla in mobiler i en låda när lektionen börjar. Här är lärarens makt stor och delaktigheten tillintet gjort. Det här är också ett effektivt sätt att visa för eleverna att vi lärare tror inte på deras förmåga.Vi har inga höga förväntningar, inga förväntingar alls. Vi lärare vet alltid bäst.

Den lite mindre klicken bland kollegorna vill i stället skapa en miljö där man visar att man har höga förväntningar när det gäller mobiltelefoner under lektionstid. Okey, visst kan det innebära att en och annan mobil dyker upp under lektionen trots att det ska vara nolltolerans. Och det kommer säkerligen att behövas mer än en diskussion tillsammans med eleverna kring "mobilandet".  Men det pågår en lärandeprocess även om det tar lite tid.


Den stora skillnaden mellan dessa två kollegiegrupper är synsättet...."jag tror på elevens förmåga....eller jag tror inte på elevens förmåga och därför samlar jag in alla mobiler eftersom jag som lärare alltid vet bäst". Den här diskussionen handlar i grund och botten inte om mobiler...det handlar om ett förhållningssätt till elever och kunskap.

I en entreprenöriell skolvärld där elever ska vara delaktiga och kreativa i sitt eget lärande kan inte pedagogerna sätt sitt egna jag i främsta rummet, bara för att man vill ha knäpptyst i klassen eller för att man vill ha alla mobiler i en låda på katedern.

Inte undra på att det entreprenöriella förhållningssättet har svårt att få fotfäste när synen på elever och kunskap står så långt i från varandra.

lördag 20 oktober 2012

Inget är rätt och inget är fel

Det går att få till en härlig dynamik med lite större grupper. Idag har vi haft två långpass med både 8:or och 9:or.

9:orna har precis avslutat sin teoretiska del kring världskrigen och nästa gång startar uppdraget....Den här gången har vi ett lite nytt tänk kring de olika grupperna.

Nu ska alla våra medarbetare tillhöra en basgrupp....och inom gruppen bestämmer man om man vill jobba tillsammans med gruppen eller enskilt. Inget är rätt och inget är fel....huvudsaken att man kan visa sina kunskaper på ett bra sätt.

I vårt entreprenöriella koncept är delaktighet och medbestämmande naturligt. Lägger man till höga förväntningar och regelbunden coaching kommer man att gör framsteg.

fredag 19 oktober 2012

Helst ska man göra som man har gjort i alla tider.....

I en replik på DN debatt skriver kristdemokraternas talesperson i skolfrågor att det finns forskning som visar att det är bättre med lite större klasser och riktigt bra lärare än små klasser och dåliga lärare.

Det här är intressant läsning för oss som driver det entreprenöriella lärandet med stora grupper. Vi har länge hävdat att man får till en fantastisk dynamik med lite större grupper än den vanliga klassen.

En av styrkorna är att man blixtsnabbt kan anpassa sig efter gruppen om man är två pedagoger, trots att våra grupper har upp till 65 elever.

Vi hävdar att det här sättet att jobba gynnar lärandet och det enda som behövs är strukturerade pedagoger som vill testa någonting annat, resten kan man lösa lokalt på den egna skolan.

Men svensk skola är inte precis känd för att våga prova nya grepp.....helst ska man göra som man gjort i alla tider....glosor i glosboken, räkna sida upp och sida ner eller kanske göra läxor som både är meningslösa och utan anpassning till individen bara för att det ska vara så.

torsdag 18 oktober 2012

Kreativa tankar

Det blev en lite smårörig lektion med åttorna idag...trots en god struktur med tydligt upplägg. Men så är det att vara lärare oavsett om man är traditionell eller entreprenöriell.

Men någonstans i röran så utvecklas tankarna....en lagom stor portion kaos får igång de kreativa tankarna. Och redan vid nästa arbetspass så kommer nytänket att landa någonstanss bland våra medarbetare.

Men om man tror att tysta klassrum är en garant för lärandet så är man illa ute. Egentligen så är det oerhört svårt att se när lärandet är som mest effektivt......

Att bara bryta loss en enskild lektion som är lite rörig är mer än ögonblicksbild än en beskrivning av vardagen.

Och vi som ser det entreprenöriella lärandet som värdefullt måste också kunna hantera att stolar och bänkar inte alltid står i spikraka rader....För visst är det så att kreativitet oftast föds i miljöer som inte är så "välstädade".

onsdag 17 oktober 2012

9:orna fungerar oerhört bra i storgrupp...

Våra nior fokuserar just påvärldskrigen. Den teoretiska delen är snart avklarad och därefter blir det ett uppdrag.......enskilt eller tillsammans med andra. Det viktiga är egentligen att alla kan hitta sitt eget sätt att lära och visa sina kunskaper på.


Alla tre 9:orna fungerar oerhört bra i storgrupp, faktiskt bättre än i ett mindre sammanhang. Det blir helt enkelt nya utmaningar när man får arbeta med andra. Och på köpet får man nya lärandemiljöer....

Redan nu har vi börjat fundera på nästa moment. Och det enda vi vet är att det ska bli någonting annorlunda, någonting som tar form utanför skolans väggar.

Den här delen av det entreprenöriella lärandet är nog en av de mest spännande. Har man bara koll på centrala innehållet och kunskapskraven så kan man faktiskt göra i stort sett vad som helst.

I dagsläget vet vi bara att det ska bli annorlunda...någonting som man inte gjort förrut.

tisdag 16 oktober 2012

Förmågorna utvecklas.....

Det samhällsorienterade ämnena är fantastiska att jobba med. Och ofta kan man integrera ämnena med varandra. Lyckas man dessutom arbeta med verklighetsanknutna uppgifter så ökar både intresset och motivationen. Men det är också det som är en del av vårt entreprenöriella förhållningssätt.

8:orna ska snart ta tag i Uppdrag Asien, vilket innebär att en stor del av jobbet läggs utanför skolan.....Att planera en Asienresa med hänsyn till geografi och religion är en utmaning. Men ska våra medarbetare lyckas så gäller det att jobba mot kunskapskraven och de förmågor som ska utvecklas. .

Med hjälp av våra uppdrag så:

  • Utvecklas den kommunikativa förmågan. Att samtala, motivera, presentera och diskutera är oerhört centralt i våra uppdrag.
  • Krävs det att analysförmågan används. Att jämföra, se likheter och skillnader samt att kunna resonera utifrån orsaker och konsekvenser.
  • Får man använda de teoretiska begreppen i ett sammanhang.
  • Måste man både söka och värdera fakta utifrån ett källkritiskt förhållningssätt.
  • Tränas den metakognitiva förmågan, Alltså att kunna lösa problem utifrån en viss situation. Man tvingas att både pröva och ompröva sina strategier och man tränas i att avgöra rimligheten i sina upptäcketer.

Och med snart fem års erfarenhet av det entreprenöriella förhållningssättet så vet vi att intresset och motivationen ökar med verklighetsanknutna uppdrag.

måndag 15 oktober 2012

Värt att titta närmare på?

I Uppsala Nya Tidning förs en intressant diskussion på ledarsidan. Den handlar om Finlands väg till bra resultat i skolan.....riktigt intressant läsning som det kan vara  värt att fundera över.

För oss som driver det entreprenöriella lärandet så känns Finlands skolsystem som en spännande tanke. Här verkar pedagogerna se det personliga lärandet som en utgångspunkt för utveckling....att utgå från individen och sen bygga vidare kan ju bli hur entrepreöriellt som helst.

"Man har betyg och kunskapskontroller, men det viktiga är inriktningen på varje elevs personliga lärande, att de enskilda skolorna får utforma mycket av läro- och kursplanerna på egen hand och att lärarna respekteras för sin professionalism".

"Och man har inte följt samma typ av politik som är populär i resten av världen. Medan många andra länder nu satsar på val och konkurrens mellan skolor och på standardisering och noggrann resultatkontroll så har man i Finland lagt tonvikten vid andra saker. Man kan välja mellan olika skolor, men det viktiga är att skolor kan samarbeta och stödja varandras insatser om det behövs för elevernas utveckling".

Nu är det inte tänkt att vi ska kopiera Finlands skolssytem och det är inte tanken heller. Men nog finns det en och annan gobit att titta närmare på.

söndag 14 oktober 2012

Det går inte att skylla på eleverna...

Det här med elevresultat är lika spännande varje gång det diskuteras bland pedagoger. Och nästan varje gång så dyker samma ursäkter upp varför man inte kan nå längre med just den eleven eller den klassen.

Men hallå, är det inte dags att stanna upp och tänka till? Var är ditt pedagogiska tänk och vad har du med dig från fem års studier på universitet och högskola.

Det går inte att skylla på eleverna om man inte når resultaten.....Att hänvisa till ett visst elevunderlag är ingen ursäkt. Det är de enskilda pedagogerna och skolan som måste anpassa sig till eleverna när det gäller fungerade pedagogik, inte tvärtom. Det är pedagogernas uppgift att kunna leverera  mångfald när det gäller undervisning, grupperingar och bedömning.

Vi EPL-pedagoger har vårt sätt och vi ser goda framsteg med det entreprenöriella förhållningssättet, därmed inte sagt att det är bäst i alla lägen för alla elever. Men vi vet att stor delaktighet i både planering, genomförande och utvärdering ger resultat. Lägg där till formativ bedömning och individuella upplägg.

Skolan och lärarna är till för eleverna.....inte tvärtom. Vill man inte anpassa sig kanske det är dags att göra ett besök på platsbanken. Det kanske låter hårt men ska skolsverige utvecklas så är det nog nödvändigt.

lördag 13 oktober 2012

Entreprenörskola

Bara genom att läsa själva rubriken så blir man nyfiken....Entreprenörskap kan stärka självkänslan. Den här gången handlar det om Drivhuset och Chalmers som satsar på entreprenörskola. Man vill få studenter att ta tag i sina egna möjligheter.....
Men entreprenörskap i skolan kan man driva på alla nivåer. Vi gör det på vårt sätt och med fem år i bagaget kan vi konstatera att det blir minst fem år till.fredag 12 oktober 2012

Framgångsreceptet är den formativa bedömningen

Den här veckan har vårt kontaktnät utökats ytterligare ett steg. Och nu är det  ännu en organisation som vill ta del av vår EPL-pedagogik.

Vi börjar ju få en hel del erfarenhet när det gäller inspirationsföreläsningar kring vårt entreprenöriella förhållningssätt. Och nästan varje gång så får vi frågan. Hur får man till det entreprenöriella lärandet i praktiken?

Den absolut främsta ingrediensen är att ha höga förväntningar och verkligen visa att alla kan lite till. Men det räcker naturligtvis inte på långa vägar. 

Det behövs också förtroendefulla relationer i kombination med en varierad undervisning där våra medarbetares delaktighet står i centrum.

Vår modell att jobba med stora grupper ger en fantastiskt dynamik...men det ger oss också möjligheten att snabbt som ögat göra grupperingar utifrån dagsaktuellt behov. Flexibla grupper gör alltså att vi kan möta fler elever utifrån deras behov och önskemål

Men vår ögonsten i vårt framgångsrecept är den formativa bedömningen. Och den kan varieras i det oändliga.... 

torsdag 11 oktober 2012

Blir du kontrollerad?

Om man vill nå resultat oavsett om det är i yrkeslivet eller i skolan så handlar det om att bygga upp ett stort förtroendekapital.

Vår EPL-pedagogik bygger på att vi ger våra medarbetare möjligheter.... Att man själv får vara delaktig hur arbetet ska läggas upp. Den som själv får kontrollera sina uppgifter samtidigt man får veta varför man ska utför ett uppdrag når mycket längre, det är vår fasta övertygelse. Det är så man skapar inre motivation. Intressant artikel med samma tänk hittar du i UNT

Blir man kontrollerad och hela tiden tillsagd vad  man ska göra blir det snarare yttre faktorer som betyg eller lön som styr. Det kan väl hända att uppdraget blir utfört men utan inre motivation skapas varken lärande eller utveckling

onsdag 10 oktober 2012

En entreprenöriell dimension....

8:orna kommer att starta med uppdrag Asien den här veckan. Fokus kommer att ligga på geografi, religion och samhällskunskap.

Att vi startar med en teoretisk bas i vanlig ordning är klart. Men riktigt hur vi ska gå till väga sen är inte bestämt än......Våra medarbetare ska självklart få vara med och tycka till.

Om man ska få till en entreprenöriell dimension så behöver det teoretiska kopplas till en mer konkret verklighet. Och så blir det den här gången också.....

Att planera en asienresa och ta kontakt med både resebyråer, polisen, ambassader och försäkringsbolag ingår i uppdraget.

Hur kunskaperna ska presenteras ska ju inte vi pedagoger bestämma i första hand. Vi visar vilka kunskapskrav som ska uppfyllas...men hur det ska gå till tänker vi lämna till medarbetarna. Och det är också då man lockar fram de bästa resultaten.

tisdag 9 oktober 2012

Kreativitet i teoretiska ämnen

Att våga släppa in kreativiteten i skolan är oerhört värdefullt. Och visst är det så att svensk skola är ganska duktig på att locka fram det kreativa......åtminstone så länge eleverna går på låg- och mellanstadiet.

Men sen när man kommer upp på högstadiet så verkar det inte vara lika intressant längre. Åtminstone inte i de teoretiska ämnena. Men vi som driver det entreprenöriella lärandet i samhällskunskap, historia, geografi och religon vet att det går alldeles utmärkt att få med en kreativ dimension i de teoretiska ämnena. Där med inte sagt att man kan göra som man gjort tidigare....


EPL-pedagogik förenar ju både teori och praktik...att man ska få omsätta sina teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang, svårare än så är det inte.

Men för det finns ett men...varför är det inte okey att lära sig med hjälp av mer verklighetsbaserad undervising i t.ex matte. Att år ut och år in vända blad i matteboken kan väl inte locka fram lusten att lära?

Om det entreprenöriella förhållningsättet går att applicera på de teoretiska so-ämnena så går det minst lika bra i både matte, fysik och kemi eller något annat ämne.

På årets upplaga av bokmässan diskuteras en ökad kreativitet i skolan som någonting viktigt och positivt. Och den som känner sig osäker ska absolut följa den här länken.


måndag 8 oktober 2012

Det måste vara tillåtet att "spränga" schemat....

Det borde gå att få till hur mycket samverkan som helst mellan skola och näringsliv. Men någonstans på vägen så dyker det upp hinder......

Vi som aktivt har jobbat med det entreprenröiella förhållningssättet under flera år vet att det går att få till både kortare och lite längre samarbeten. Men det kräver ett mer flexibelt tänkande från skolans sida. Först och främst så är det skolan som måste vara drivande och ligga på för att både få och upprätthålla kontakten. Stressade företagare prioriterar inte skolan i första hand.....så är det bara.

Men ska det blir ett samarbete värt namnet så måste lärare och rektorer bli flexibla. Det går inte att tro att man kan styra näringslivet så att det passar in ett befintligt skolschema. Det som behövs är att man tillåts att "spränga" schemat när tillfälle till samverkan är möjligt. 

Ska samarbetet med näringslivet ge positiva effekter på lärandet så är det ett mer långsiktigt samarbete som ska till....och det är också det som Svenskt Näringsliv kommer fram till i sin senaste rapport. Visst kan ett enstaka studiebesök vara intressanta men det är sällan eller aldrig som det påverkar lärandet i någon större omfattning.

söndag 7 oktober 2012

Mer bakåt än framåt när det gäller skolutveckling

Partiledardebatten handlade så klart om skolan......men inte är det en modern skola som man vill uppnå. Åtminstone så lyckas inte något parti prata om andra sätt att lära.....

Och precis som tidigare så utgår man helt från sin egen skogång och går i gång på läxors vara eller inte vara. Inte ett enda ord om att man kan nå högre kunskapsresultat med mer moderna sätt att lära.......

Självklart ska inte politiker styra detaljerna i det pedagogiska arbetet. Men ganska snart inser man att det entreprenöriella lärandet kan få svårt att hävda sig med partiledare som titta r mer bakåt än framåt när det gäller skolutveckling.

En av våra kommande inspirationsföreläsningar

Sprida det entreprenöriella förhållningssättet kan man göra på många olika sätt. Och vi bidrar ar ju på vårt eget sätt. Nu börjar våra idéer och tankar sprider sig allt längre och längre i Sverige.....en av våra kommande föresläsningar kommer att vara på So-konferensen i Malmö.....

Men ska EPL-pedagogiken landa i hela Sverige så behövs alla krafter. Åsa Falk Lundqvist är en av de som bidrar med sina kunskaper och erfarenheter....missa inte ett bra tillfälle till inspiration.


Att få möjligheten att lära sig på andra sätt kan inte vara fel.....EPL-pedagogiklördag 6 oktober 2012

Vägen ligger öppen för vår EPL-pedagogik....

Våra medarbetare i 9:an är helt fantastiska. Trots sen fredag eftermiddag så  fanns det både intresse och  engagemang när vi drog i gång med första världskriget.......


Tänk dig själv att finnas mitt ibland 65 nior och allt bara flyter på. Trevlig stämning och lärande verkar gå hand i hand.

Och lyckas man med att etablera en god social kontakt så ligger vägen öppen för att lyfta in många entreprenöriella delar i undervisningen.

Det mest spännande är att vi har fått in många förslag på hur man vill visa sina kunskaper......och självklart ska vi gå våra medarbetare till mötes så långt det bara går. En del av vår EPL-pedagogik bygger ju på att hitta lärandemiljöer där var och en kan visa vad man går för.

fredag 5 oktober 2012

EPL-pedagogik i synnerhet....

Det finns en del intressanta paralleller mellan träning och vårt sätt att se på pedagogisk utveckling. För ett tag sedan så sände Svt programmet Vetenskapens värld. Programmet fokuserade på träningens myter och sanning. Och det är kanske här vi pedagoger ska stanna till och fundera lite extra.

Vi som driver det entreprenöriella lärandet försöker att både stanna till och tänka lite annorlunda men allt går att utveckla några steg till....

Alla har olika förutsättningar så är det bara......oavsett om du tränar din fysik eller om du tränar ditt tänkande. Missa inte ett spännande program som utgår från fysisk träning men som med rätt tänk kan överföras i en pedagogisk dimension.

När det gäller lärande i allmänhet och EPL-pedagogik i synnerhet så gäller det att tänka annorlunda och försöka upptäcka vad som fungerar för var och en. Det varken finns eller kommer att finnas ett sätt som fungerar för alla.

torsdag 4 oktober 2012

Framgångsfaktorer

I måndagens UNT kan man läsa att många unga hoppar av gymnasiet.....och för många handlar det om att den traditionella undervisningen inte har fungerat. Att bara sitta och läsa och skriva på egen hand har inte varit deras grej.

Men det går att vända en negativ trend och det är precis det man gjort i Uppsala. Genom att hitta engagerade lärare som har kunskap och beredskap att möta olika elever på olika sätt så har man nått framgång. Här handlar det om balansgång och fingertoppskänsla och entreprernöriellt förhållningssätt till kunskap.

I stället för att eleverna jobbar på egen hand har kunskaperna utvärderats genom olika former av samtal tillsammans med lärarna.......alltså bra exempel på formativ bedömning.

Det här sättet att jobba behöver spridas och utvecklas.....och inte bara i gymnasieskolan. Med ett entreprenöriellt förhållningssätt redan i grundskolan kommer fler elever att komma till sin rätt. Men den stora frågan är väl varför det finns så många pedagoger som av olika anledningar inte vill prova andra sätt att lära????

onsdag 3 oktober 2012

En politisk lösing men definitivt inte en pedagogisk...

Den här gången är det ännu ett politiskt parti som säger sig vilja satsa på skolan. Nu ska man se till att alla elever får läxhjälp i skolan. Och visst är väl själva grundtanken god men.......

Det vore bättre att fundera över hur man får till en undervisning där den inre motivationen gör sig gällande. Att göra en storsatsning på något som går ut på att att trycka ner kunskaper genom läxtvång är ingen långsiktig lösning. Möjligtvis är det en politisk lösning men definitivt inte pedagogisk.

Ska fler fler elever både känna lust att lära och samtidigt få en tilltro till sitt eget lärande så ska pengarna satsas på variation och nytänk i undervisningen.

Med ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap kan fler elever nå kunskapskraven.....dags att modernisera undervisningen i svensk skola.

tisdag 2 oktober 2012

Är du tillräckligt fiffig kan du bli en EPL-pedagog

Nu är det dags för ännu en mattesatsning......och det klart att det är bra med fortbildning. Nu vill man  få mattelärarna att jobba på ett sätt som lockar fram den inre motivationen.


Vi som har jobbat med det entreprenöriella lärandet under flera år kan ju tycka att en sån här satsning är lite överflödig.

De behöriga mattelärarna har gedigna ämneskunskaper så det är inte där skon klämmer. Nä, det handlar om att mattelärarna behöver lära sig att överge matteboken, åtminstone på lite fler lektioner.

Det handlar också om att skapa andra miljöer där man kan lära matte.....och det kan väl inte vara allt för svårt. Matematik finns ju överallt runt omkring oss...ute, inne, på företag, i butiken, och i skogen....

Entreprenöriellt lärande handlar om att vara lite fiffig och att våga....och det borde mattelärarna i det här falltet fixa utan kostsam fortbildning.

måndag 1 oktober 2012

En av våra inspirationsföreläsningar

Det entreprenöriella lärandet sprider sig....Och det som är extra kul att det är vårt helt egna koncept som vinner terräng. SO-konferens i Malmö

Vi får fler och fler telefonsamtal och det kommer en hel del mail. I bland vill man besöka oss plats men lika ofta vill man att vi håller en inspirationsföreläsning om vår EPL-pedagogik.