Entreprenöriellt lärande gör skillnad

måndag 30 april 2012

Du måste träna dig att tänka nytt

Vi, Sara och Johnny, försöker nästan alltid göra det som andra inte gör. Härom dagen kunde man läsa i UNT att elevers lust att lära minskar men det håller vi inte med om.

Vi kan med gott samvete säga att våra elevers lust att lära ökar.......genom vår entreprenöriella förhållningssätt har vi fått många fler elever som visar intresse och engagemang.

Och egentligen är det inte så stora förändringar som behövs. Vårt recept bygger på större delaktighet, höga förväntningar samtidigt som man få omsätta sina abstrakta teoretiska kunskaper till praktisk handling.

Den stora vinsten är inte bara högre resultat, det entreprenöriella förhållningssättet skapar variation för både våra medarbetare och för oss.

Den största skillnaden är nog att du som pedagog hela tiden måste träna dig i att tänka nytt. Det går inte längre att ta fram samma gamla  pärm från hyllan och köra på som du alltid har gjort. Men när du väl har tagit dig över den tröskeln så vill du aldrig mer tillbaka till ditt gamla lärar-jag.

söndag 29 april 2012

Plywood, vetemjöl, salt och vatten

Det finns nästan lika många olika pedagogiska modeller som det finns lärare......och var och en får väl bli salig på sitt. Vi, Sara och Johnny, har både hittat och utvecklat EPL-pedagogiken. Vi inte bara tror på den...vi vet att den fungerar.

Men vad är det då som kännetecknar en pedagogik som är framgångsrik? Jo, det är en pedagogik som skapar engagemang, sammanhang och tillhörighet. Vi har hittat fram till vårt sätt....att man som medarbetare tillsammans med oss får omsätta den teoretiska kunskapen till praktiskt handling. Och i bland betyder det att vi når våra kunskapskrav utanför skolan. Men det viktigaste är faktiskt att skapa variation.

Just nu funderar vi på hur vi med våra 65 åttor ska kunna få en djupare förståelse av de landskap som finns i kartboken. Hur ska vi få våra medarbetare att kunna leva sig in i den topografiska kartan????

Vi har inte något färdigt svar men med hjälp av plywood, vetemjöl, salt och vatten så kommer det att bli någonting annorlunda. Det här kommer att bli ett sätt att gå från det abstrakta till det konkreta.

lördag 28 april 2012

Vi som EPL-pedagoger får ett guldläge.....

I dag är Uppsala Nya Tidnings huvudnyhet att eleverslust att lära minskar. Och det är någonting som gäller först och främst på högstadiet enligt den enkätundersökning som är gjord på skolor i Uppsala län

Men det finns kommuner som lyckas bättre och de som inte när särskilt högt. Och tyvärr är Enköpingseleverna de som är minst nyfikna enligt enkäten.

Men det går att få fart på intresset.....ett sätt är ju att man som pedagog erbjuder fler sätt att visa sina kunskaper på. Och det är också det som är en del av vår EPL-pedagogik. Lärande samtal är ett alternativ som våra medarbetare ofta väljer. " Det är lättare att visa vad man kan när man pratar än när man skriver" Att man dessutom kan få sitta i en lugn och avslappnad miljö gör inte saken sämre.

Och vi som EPL-pedagoger får ett guldläge att få syn på de djupa kunskapskvaliteter som väldigt många av våra medarbetere besitter.

Att få resonera kring Sveriges neutralitet under andra världskriget är ett bra exempel där vi som pedagoger kan ställa följdfrågor under samtalets gång...Hur tänker du kring det?....Hur menar du?.....Vilka konsekvenser kan du se?....

Och det här är ETT sätt att både höja lusten, nyfikenheten och intresset samtidigt som resultaten höjs.

I Knivsta kommun har man helt andra resultat jämfört med Enköping. Och om man ska tro utbildingschefen Peter Svanttesson så beror det hur engagerade och nytänkande pedgoger man har. ".....har man inte lärare som matchar de ungas lust att lära så går det ändå inte, då tappar barnen lusten".

fredag 27 april 2012

Lugn och avspänd miljö

En del av det entreprenöriella förhållningssättet går faktiskt ut på att man ska kunna erbjudas möjligheten att visa sina kunskaper på flera olika sätt. Och i dag ska våra drygt sextio medarbetare i nian göra just det.....

Alla kommer att erbjudas sitt personliga sätt att visa vad man kan när det gäller andra världskriget. Det kommer att bli presentationer av olika slag, tidslinjer med begrepp, uppsatser och lärande samtal samt en hel del andra spännande varianter.

Lärande samtal är någonting som vi började erbjuda i höstas......och det blir mer och mer populärt.

Tänk dig själv att få sitta i en lugn och avspänd miljö och diskutera......Vi, Sara och Johnny, är samtalsledare med fokus på kunskapskraven. Utgångspunkten blir en tidslinje och en "hög" med inplastade begrepp och sen är vi i gång. Det här är ett bra exempel på entreprenöriellt lärande och på köpet får vi nöjda och motiverade medarbetare.

torsdag 26 april 2012

Läroplan, kursplaner och EPL

Den nya läroplanen och de nya kursplanerna har snart varit igång i ett helt läsår. Och precis som tidigare finns det entreprenöriella lärandet med.....men nu är det ännu tydligare.

Att vi, Sara och Johnny, kör EPL fullt ut börjar bli ganska känt. Men hur går det i övriga skolor och kommuner. Om vi tittar ut över vår horisont så märks absolut ingen skillnad. Det pratas inte EPL bland pedagoger och det märks inte i undervisningssituationerna i någon större omfattning.

Det verkar inte som om de dyrbara satsningar som görs spelar någon roll....av någon anledning så händer mycket lite eller ingenting på den entreprenöriellla fronten i skolan.

Visst kan man lätt få uppfattningen att det entreprenöriella förhållningssättet har slagit väl ut, åtminstone om man surfar runt på olika kommuners hemsidor. Men om man gör stickprov bland pedagogerna så får ändrar man snabbt uppfattning.

onsdag 25 april 2012

Man måste vara lite annorlunda

Att vara två pedagoger som driver åt samma håll är en enorm styrka. Det positiva för oss är ju att vi har ett gemensamt intresse att både driva och utveckla det entreprenöriella lärandet....Och dessutom är vi beredda att både tänka nytt och lägga ner mer tid än vad många pedagoger kan tänka sig.

Vi, Sara och Johnny, vet vid det här laget att vi har utvecklat det entreprenöriella förhållningssättet men vi vet också att vi under de här åren har haft en fantastisk personlig utvecklingsresa.

Men det är först när man behöver ta hjälp av en vikarie som man inser att vi tänker lite annorlunda, gör lite annorlunda och prioriterar vår tid lite annorlunda.

Självklart går det mesta att lösa men tanken slår oss att ska man kunna bli en EPL-pedagog så måste man göra och på så sätt skaffa sig erfarenhet.....det räcker inte med att sitta på konferenser eller på andra möten och bara lyssna och nicka igenkännande.

tisdag 24 april 2012

Ungt företagande i alla ära men.....

Våra medarbetare är värda alla den uppmärksamhet som de kan få efter det entreprenöriella stordådet i fredags på företagsmässan.....

och så här väljer Enköpings kommun att göra sin presentation av de unga entreprenörerna.
Ungt företagande i alla ära men ska man uppfylla skolans kunskapskrav i samhällskunskap, historia, religion och geografi krävs en hel del till.Just nu hoppas vi på ett samarbete med försvaret i Enköping. Första kontakterna har redan tagits och så här långt är det övervägande positiva vibbar. Tanken är att vi ska få till ett samarbete som varar under en lite längre tid.

måndag 23 april 2012

Det mesta går att lösa....

Den här veckan ska våra nior visa upp sina kunskaper när det gäller andra världkriget. Och det finns en mängd olika förslag som vi ska ta ställning till. Men det mesta går att lösa och så länge vi kan förhålla oss till de kunskapskrav som gäller så är det fritt fram att redovisa som man vill.

Den redovisningsmodell som bara blir populärare är lärande samtal som vi har utvecklat under läsåret. Alltså att få sitta i en lugn och avspänd miljö och diskutera tillsammans med några kompisar som man känner sig bekväm med.

Vi, Sara och Johnny, är naturligtvis samtalsledare och den här gången kommer vi att jobba mycket med begrepp i kombination med en tidlinje.

Ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärande kan mycket väl handla om att hitta ny redovisningsformer. Lärande samtal kommer från våra medarbetare från början och sen har det förfinats och utvecklats. Men precis som med allt entreprenöriellt så måste man se möjligheterna och man måste våga att ta dem.

söndag 22 april 2012

Egentligen är det helt bedrövligt....

Visst var det kul att just våra medarbetare tog hem många av de priser som delades ut till unga entreprenörer på Företagsmässan i Enköping. Men det är inte det som är själva målet när man har ett entreprenöriellt förhållningsätt till kunskap.

Ett förhållningssätt är så mycket mer. Det är någonting som våra medarbetare tillsammans med oss levererar varje dag....hela året.

Ett sånt förhållningssätt har man byggt upp på Gottsundaskolan i Uppsala där man jobbar intensivt med Future City. Och man har lyckats att få fler intresserade elever samtidigt som man får en bra koppling mellan teori och praktik.

Att få ta del av goda exempel på EPL-pedagogik är någonting som genererar nya idéer samtidigt som det får fler pedagoger att våga lite mer. Men det största problemet är väl att väldigt många lärare "sitter fast" på sin skola och något utbyte med andra skolor blir sällan av.

Egentligen är det helt bedrövligt.....det finns så mycket av entreprenöriellt lärande i Sveriges skolor som aldrig får chansen att spridas och utvecklas. Men hur svårt kan det vara att göra någonting åt saken......????Svaret är givet, det är inte svårt om man bara vill.

Men det är inte bara lärare som ska stå för viljan. Det gäller i allra högsta grad även politiker och skolledare som måste bli bättre på att kunna gå från ord till handling.

Det kanske är på den arenan man ska sätta in stöten när det gäller entreprenöriellt lärande? Att få politiker och skolledare att hitta en balans mellan sina teorier och den praktiska verkligheten.

lördag 21 april 2012

Vi gratulerar våra medarbetare

Det blev en helt fantastisk dag när priserna till unga entreprenörer delades ut på Företagsmässan. Och det gick enormt bra för våra medarbetare. Man kan nog utan skryt säga att Bergvretenskolan konkurrerade ut de flesta......hela fem priskategorier av åtta gick till oss.

Det klart att vi är extra nöjda när vi vet att mer eller mindre "nockat" gymnasieelevernas olika UF-projekt.....och vi har i år arbetat under en enorm tidspress. Allting har skapats under två veckor och totalt tolv undervisningstimmar.

En av våra vinnare fick pris som bästa kontaktbyggare.........Sharp´n Slide har utvecklats av Marcus Westerlund, Gustav Keijser och Jesper Johansson.

Men vi hade fler lyckliga vinnare den här dagen.

Bästa presentation: Din Dag (William, Isabelle och Frida).
Bästa innovation: ABE bilekonomitjänst (Albin, Badi och Erik).
Bästa tjänst: Enköpingsappen (Sophia, Fanny och Evelina).
Bästa sociala projekt: ODDY (Sanna, Nellie, Rebecca, Alexandra och Felicia).

Men det är inte bara våra medarbetare som är stolta över sina priser. Vi, Sara och Johnny, fick också uppleva ett entreprenöriellt lyckorus när den ena pristagaren efter den andra ropades fram.

Ännu en gång har vi fått ett bevis för att våra EPL-pedagogik håller hög kvalitet.

fredag 20 april 2012

Nominerade för entreprenöriellt tänkande

Att våra unga medarbetare har en enorm inneboende entreprenöriell kraft har vi fått veta ännu en gång. I år har vi hela sex grupper som är nominerade till kommunens pristävling som avgörs idag fredag kl 14.00.

Konkurrensen är tuff eftersom de flesta som är med i tävlingen går på gymnasiet och har oerhört mycket mer tid till förfogande......men å andra sidan så är det lite grann av utmaningen. Det är faktiskt så att med rätt EPL-pedagogik kan man nå nästan hur långt som helst.....åtminstone är vi ,Sara och Johnny, helt övertygade om det.


Om ett par timmar åker vi och alla våra drygt 60 medarbetare till den stora mässan. Och det klart att det är spännade......

Det här kommer att bli en trevlig avslutning på en entreprenöriella vecka.

torsdag 19 april 2012

Entreprenöriell pedagogik är en konkret pedagogik

Entreprenöriell pedagogik är en konkret pedagogik......och med väldigt små medel kan man få det abstrakta att bli begripligt för många fler.

I går startade våra sjuor med en "bunt" låtsaspengar som man fick placera ut ....litegrann som TV-programmet lyxfällan fast i miniatyr.....Och från det praktiska plockande med låtsaspengar är steget till ekonomiska teorier inte särskilt långt.


Det här är också inledningen på den reseplanering som våra medarbetare ska starta under nästa vecka. Det är också då som de entreprenöriella komptenserna ska tränas och utvecklas lite extra.

onsdag 18 april 2012

Vi plockar fram de entreprenöriella delarna och gör de synliga.....

Snart är det dags för elevens val igen och idag ska vi presentera vad vi kan bjuda på den här gången. Det blir ett helt nytt koncept för 7:or och 8:or och det kommer att vara hur entreprenöriellt som helst.


Elevens val ska ha en koppling till något av skolans ämnen.....och det klart att vi har det. Den här gången är det samhällskunskap som kommer att lyftas fram med hjälp av kursplanen.

Men vi, Sara och Johnny, ser ju till att vi anammar fler delar av den nya läroplanen......Vi plockar fram de entreprenöriella delarna och gör de synliga för våra medarbetare.


Innehållet är inte riktigt klart än men en tanke och en plan finns. Men ska man erbjuda ett entreprenöriellt förhållningssätt värt namnet så ska även medarbetarena få säga sitt. Och det ska de få redan idag.....därefter går vi vidare med de entrprenöriella detaljerna.

tisdag 17 april 2012

Konkreta verktyg

Konkreta verktyg är någonting som vi hela tiden arbetar med. Och en stor del av det entreprenöriella lärandet handlar just om att få det abstrakta mer konkret. Att få det begripligt för många fler, svårare än så är det inte.


Att ta sig an ett arbetsområde som innehåller begrepp som inkomst, utgift, ränta och budget kan ofta kännas ganska torrt och trist. Men med hjälp av "kontanter" får vi många av våra medarbetare att vakna till......

Entreprenöriellt lärande handlar ju om att få fler elever att nå längre. Hur man gör det spelar ingen roll.

måndag 16 april 2012

Vad kostar det?

Vad kostar det är arbetsnamnet på vårt nästa moment med våra sjuor......att det kommer att handla om pengar är nog inte så konstigt. Men hur ska vi göra för att få medarbetare att använda sig av de entreprenöriella kompetenserna?


Självklart blir det en teoretisk inledning med begrepp som till exempel budget och resultat. Därefter är det dags att planera en resa i Sverige. Vi har ännu inte bestämt om det ska bli ett enskilt uppdrag eller om man ska få jobba i par. Men det är ju inget som säger att man inte kan ta in önskemål och faktiskt göra på lite olika sätt.För att lösa uppdraget behövs det ju så klart en del hjälpmedel.....låtsas pengar, dator, telefon och kartböcker. Men man kommer också att behöva ta en hel del kontakter utanför skolan....

Om uppdraget kommer att gå som vi har tänkt har vi ingen aning om. Är det för svårt eller dyker det upp andra problem. Men det vi vet är att vi ska se möjligheterna och ha höga förväntningar på våra medarbetare. Utöver det så löser vi det som behöver lösas.....ingenting är omöjligt.

söndag 15 april 2012

Något att fundera på

I gårdagens nummer av Svenska Dagbladet finns någonting mycket tänkvärt som pedagoger runt om i Sverige kan behöva fundera på.

Nerja van Zalk har forskat kring blyghet hos barn. Artikeln bygger på att i skolan ser blyghet som ett problem som ska övas bort genom att tex göra redovisningar inför hela klassen. Ofta får samma elev höra att man ska vara mer delaktig i diskussioner i den stora gruppen.

"De får inte visa sin kompetens på sina egna villkor och jag tror att det är väldigt utbrett att man får sämre betyg på grund av det", menar Nerja van Zalk.

Och det är faktiskt här som det entreprenöriella förhållningssättet kommer in. Det är vi pedagoger som ska skapa lämpliga lärmiljöer så att var och en kan få visa sina kunskaper på bästa sätt. Om det är i eller utanför klassrummet man visar vad man kan får inte spela någon roll.

Under snart fem år har vi, Sara och Johnny, utvecklat vår EPL-pedagogik......och en av framgångsfaktorerna är att vi låter våra medarbetare visa vad man kan på en mängd olika sätt.

Men med ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap krävs också att den formativa bedömningen tar ett större utrymme.....och dit har många pedagoger ännu inte kommit.

lördag 14 april 2012

Pedagogisk blandning

Teori och praktik i en pedagogisk blandning ger resultat. Och det här sättet att jobba är det inte bara vi som förordar. Den här gången är det Peabskolan i Solna som har hittat rätt.Det här är helt klart ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap......att få bygga en riktig modell av en kyrka samtidigt som man får till det teoretiska.


En del av det entreprenöriella är faktiskt att få visa upp sina kunskaper. Genom att ha en egen byggd modell av en kyrka så blir teorin begriplig samtidigt som den finns med i ett sammanhang.

fredag 13 april 2012

På något sätt får vi alltid till det entreprenöriella

Snart är det dags för elevens val igen och vi, Sara och Johnny, vill bjuda på någonting nytt. Vi vill ju självklart få till det entreprenöriella även under elevens val.

Målet är ju att vara utanför skolans väggar, att få lära sig i en annan miljö. Men för att lyckas så måste även vi pedagoger vara entreprenöriella, alltså tänka utanför boxen och våga sticka ut. Den här gången är det vi som behöver ta de rätta kontakterna om det ska bli någonting utav det hela.

Just nu känns det som om det är ämnet samhällskunskap som vi tänker fokusera kring......kan hända att det blir någonting som har med försvaret att göra. Samtidigt vet vi att väldigt många gånger blir det inte alls som vi har tänkt.....men på något sätt så får vi alltid till det entreprenöriella.

torsdag 12 april 2012

Skolinspiration

Pedagogik och skolutveckling är någonting som vi, Sara och Johnny, brinner för.....EPL-pedagogik alltså......

Nu finns det en intressant sajt som man gott och väl kan besöka. Här finns många tips och värdefulla idéer, missa inte den: http://www.scoop.it/t/skolinspiration

Nu är det bara en dag kvar innan våra nior ska till kommunhuset och presentera sina affärsidéer för företagarna. Förberedelserna startade igår och alla gör verkligen sitt yttersta för att kunna få "drakarna" att tro på just deras affärsupplägg. Det här bli hur spännande som helst.....

onsdag 11 april 2012

Leverans av EPL-pedagogik

Jessica och Martin från Framtidsfrön besökte oss under tisdagen. Och visst blev det ett lyckat besök. Att få möjligheten att prata entreprenöriellt lärande i skolan med de som både vill och kan sin sak är givande.

Genom att mötas och byta tankar och idéer kan man komma både ett och två steg längre i sin EPL-utveckling. Vi, Sara och Johnny, levererade en hel del av våra tankar samtidigt som vi fick minst lika mycket tillbaka.
Nu kommer vi att fortsätta att jobba vidare och utveckla vår EPL-pedagogik. Men att vi möter Framtidsfrön vid fler tillfällen är inte omöjligt.


Och precis som alla våra gäster som besöker oss så försöker vi få till ett bra foto att lägga till i vårt "gästalbum".....och så blev det den här gången också.

tisdag 10 april 2012

Vi hälsar Framtidsfrön varmt välkomna!

Sista veckorna på terminen betyder högt tempo och extra mycket fokus på betygen, så är det bara....... Det är nu det gäller för våra medarbetare och särskilt om man går i nian. Det är nu man ska visa vad man går för.

Men det handlar minst lika mycket om vad vi som pedagoger kan erbjuda. Det är nu vi ska skapa lärmiljöer så att var och en får riktigt goda möjligheter att visa vad man verkligen kan.

Det är faktiskt nu som det entreprenöriella förhållningssättet får bekänna färg...... Nu handlar det om att se möjligheter, tänka nytt och visa kunskaper på annorlunda sätt.

Om ett par timmar dyker Framtidsfrön upp....och vi möter upp de vid järnvägsstationen. Ännu en gång den här terminen så får vi besökare som är intresserade av vår EPL-pedagogik.

Vi, Sara och Johnny, hälsar Framtidsfrön varmt välkomna och vi hoppas på en givande dag!

måndag 9 april 2012

Drakar och Framtidsfrön

Nu börjar uppladdningen inför sista delen av terminen. Och den här veckan är redan fullspäckad med både vanliga och lite ovanliga arbetspass.

Våra medarbetare i nian ska presentera sina affärsidéer och ekonomiska kalkyler redan nu på fredag. Och man kommer att träffa "drakarna" som är på plats i kommunhuset. Och det är inte vilka drakar som helst, det är livs levande entreprenörer som ska syna våra nior i sömmarna.

På tisdag blir det extra mycket entreprenöriellt lärande....då kommer Framtidsfrön på besök. Och självklart hoppas vi på ett erfarenhetsutbyte. Hur som helst så är det alltid lika kul att träffa andra som ser EPL-pedagogiken med rätt ögon.

Sist men inte minst så kommer vår nya lärarstudent Rasmus den är veckan. Han kommer att undervisa i religion och historia och vi, Sara och Johnny, ska se till att allt finns i en entreprenöriell förpackning.

söndag 8 april 2012

Möt andra som vågar

Det finns en hel del stöd att få om man har fått det entreprenöriella på hjärnan. Och det gäller oavsett om du tänker starta eget eller om du vill utveckla det entreprenöriella lärandet i skolan.

I södra Sverige är det Centrum för publikt entreprenörskap som stöttar, tipsar och ser möjligheter för de entreprenörer som vill.....men liknade organisationer finns på fler håll.

Att bryta ny mark är inte alltid så lätt men med ett gott stöd och någon att bolla idéer med så
vågar man lite mer.....och det är väl det som kännetecknar en entreprenör.

lördag 7 april 2012

....men hur gör man egentligen?

Visst låter det enkelt när man lyssnar på hur det entreprenöriella lärandet ska utformas i skolan.....men hur gör man egentligen?

I den här korta filmen får man lite påfyllning hur man kan tänka och göra.....
.........och direkt efter påsklovet kan du förverkliga ditt entreprenöriella förhållningssätt i klassrummet. Det är bara att sätta igång, du och dina elever kommer inte att ångra er.

fredag 6 april 2012

Vilja eller inte vilja?

Att begreppet entreprenörskap skapar en stor osäkerhet hos många pedagoger det vi sedan förrut.


  • Men hur svårt kan det egentligen vara att ta till sig det entreprenöriella förhållningssättet?

  • Handlar det inte mest om att vilja eller inte vilja???

Vårt bloggande är tänkt att vara som ett bidrag till den entreprenöriella debatten. Men det finns många andra som levererar goda exempel.

Just nu är det lite extra påskledigt men vårt motto gäller oavsett om det är vardag eller helg. Vi, Sara och Johnny, ser alltid till att det finns minst ett nytt entreprenöriellt blogginlägg varje dag.

torsdag 5 april 2012

Det gäller att hitta drivkraften

Nu är det snart dags för ännu en omfattande satsning på matematikämnet.....Och den här gången ska det utbildas mattecoacher. Nu ska minsann den gamla traditionella katederundervisngen tillbaka i klassrummet om man tolkar det som läckt ut i media.

Men vem är det som säger att det är rätt väg att gå. Självklart är det bra för många elever men för minst lika många blir matteämnet tråkigt och abstrakt.

Visst behövs det traditionella men det måste kompletteras det entreprenöriella lärandet. Fiffiga och duktiga mattelärare finns det gott om. Men det gäller att skapa ett intresse för ämnet först och främst. Vilken elev känner lust och glädje av att termin efter termin sitta och vända blad i matteboken ......???

En bra teoretisk bas kompletterat med ett entreprenöriellt förhållningssätt som varvas med olika individuella upplägg är någonting som vi, Sara och Johnny, tror på.Oavsett ämne så gäller det att hitta drivkraften och intresset innan det kan ske någon inlärning över tid

onsdag 4 april 2012

En utbildning med både teori och praktik

Storföretaget Volvo ska nu satsa på arbetslösa ungdomar. Och därför startar man en betald utbildning inom industriproduktion. Det här skriver Uppsala Nya Tidning om idag. Men det som är mest intressant är att det är en utbildning som innehåller både teori och praktik.

Vi, Sara och Johnny, har sett stora vinster med att lyfta in så många praktiska inslag som möjligt. Och en teoretisk bas som får omsättas i praktisk handling är också en av våra grundpelare i vår EPL-pedagogik.....och det är här som en stor del av det entreprenöriella kommer in.

Men det är inte bara vi EPL-pedagoger och Volvo som tänker entreprenöriellt. En liknande utbildningssatsning har även genomförts på Scania.

tisdag 3 april 2012

Arlandaseminariet

Skolan har en hel del att lära av framgångsrika entreprenörer och lokala nytänkare. Och nu finns möjligheten om man beger sig till Arlandaseminariet den 13 april. Inte nog med att man får träffa huvudtalarna Maria Wetterstrand och Maria Rankka....man får också träffa andra företagare, mingla och bygga nätverk.

För det är på den här arenan som vi pedagoger måste befinna sig lite oftare. Det gäller att visa vad man kan och vad man vill......och målet måste ju vara att få till ett samarbete med näringslivet. Det räcker inte att sitta i lärarrummet och tro att andra ska göra jobbet, gör någonting själv.

Den som ser det entreprenöriella lärandet som sin uppgift bör inte missa det här tillfället. Men det här betyder också att skolledare på alla nivåer måste kunna ta in ersättare för pedagoger som vill tänka nytt och som vill utvecklas.

Hela seminariet är gratis så vad väntar du på??????

måndag 2 april 2012

En dos EPL-pedagogik

Jakten på sommarjobben har startat. Och oavsett om du går i grundskolan eller gymnasiet så är det värdefullt att hitta ett sommarjobb.

Men ett jobb är ingenting man bara hittar, oftast inte i alla fall. Nästan alltid behövs det en stor portion egen vilja och driv. Man måste helt enkelt försöka se möjligheterna och ta alla chanser som dyker upp.

Man behöver både ringa och besöka eventuella arbetsgivare om det ska ge något resultat. För många unga är det både svårt och rejält obekvämt att ta de här kontakterna eftersom man inte riktigt vet hur man ska göra...... och man har aldrig fått träna på det.

Men den som har varit med och fått sig en dos av vår EPL-pedagogik har det förspänt på ett helt annat sätt. Man har fått träna sig i att ta kontakter och man har fått träna sig i att vara lite extra fiffig och lösa problem på olika sätt. Men man har också fått träna på att inte sitta med armarna i kors och tro att någon annan ska lösa problemet.

söndag 1 april 2012

Vi levererar hundra procent EPL-pedagogik

Direkt efter påsklovet tar vi emot ytterligare en student från lärarutbildningen i Uppsala. Den verksamhetsförlagda delen av lärarutbildningen är oerhört viktig. Och vi vill verkligen ge varje student så mycket som möjligt.

Men om man som student ska få maximal utdelning av sina praktikveckor så måste man ha en bra teoretisk verktygslåda med sig. Och när det gäller ämneskunskaper så är det oftast inga problem. Men när det gäller betyg och bedömning och entreprenöriellt lärande så är det precis tvärtom.

Vi, Sara och Johnny, har redan hunnit träffa vår nya student och ganska snabbt kunde vi konstatera att entreprenöriellt lärande är någonting som är helt främmande. ........Och det är samma visa varje gång vid möter lärarstudenter. Man känner inte till EPL-begreppet och man har ingen som helst teoretisk förankring, trots att det uttryckligen är en viktig del i skolans styrdokument.

Vi kommer naturligtvis att leverera hundra procent EPL-pedagogik till vår nya student. Men hur blir det med alla övriga studenter som sällan eller aldrig får uppleva entreprenöriellt lärande varken i teorin eller i praktiken?