Entreprenöriellt lärande gör skillnad

måndag 25 augusti 2014

Nu drar vi vidare.....

Efter sju år med entreprenöriellt lärande i våra so-ämnen är det nu dags att göra ett avslut i Enköping. Men ett slut är också början på någonting nytt.....

Nu tar vi, Sara och Johnny, med oss våra pedagogiska idéer och börjar på andra skolor. Vårt samarbete kommer att fortsätta men kanske i lite andra former.

Våra entreprenöriella hörnstenar kommer vi så klart att bygga vidare på...

 • Formativ bedömning 
 • Annorlunda lärmiljöer
 • Uppdrag utanför skolan
 • Höga förväntningar
 • Lära på andra sätt
 • Samarbete med näringslivet
 • Fina resultat och elever som lär sig för livet

Sist men inte minst tar vi med oss vår övertygelse att alla våra elever kan och vill lära sig bara man får rätt utmaning.

Stort tack till alla som varit med och bidragit till vår entreprenöriella utveckling!

fredag 13 juni 2014

Den inlåsta läraren

Egentligen skulle bloggen gör ett litet sommaruppehåll. Men vem kan låta bli att uppmärksamma en mycket intressant artikel i UNT den 12 juni. Bara rubriken kan ju få vem som helst att hicka till och i samma ögonblick så ser man att det är mer eller mindre en uppföljare på vårt senaste inlägg.

Rubriken är minst sagt intressant: Den inlåsta läraren. Kontentan av det hela handlar om att lärares kunskap inte tas till vara samtidigt som man poängterar avsaknaden av samarbete."Vi vet redan i dag, med starkt stöd från forskningen, att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevers framgångar i skolan. Undervisningsskickligheten är avgörande.
Vad behövs för att dessa kunskapsnoder ska kunna utveckla den svenska skolan? All kunskapsutveckling handlar om att tillsammans med andra bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter. Vårt svar är därför ackumulation och spridning".

Vi, Sara och Johnny, har under fler års tid arbetat för att få ett större mandat när det gäller entreprenröiellt lärande.Under den senaste tiden har vi även aktivt förespråkat dubbla pedagoger för att undervisningen ska utvecklas och för att bedömningen ska bli mer träffsäker. Men intresset är minst sagt svalt.......... Lärarna verkar hellre sitta på sin kammare för att försöka uppfinna hjulet igen istället för att söka samarbete.

Debattartikeln den inlåsta läraren ses som ett välkommet bidrag till den pedagogiska debatten

torsdag 12 juni 2014

Varför ska läraryrket vara ett ensamyrke?

Läsåret är slut för den här gången och det är dags att summera. Vårt entreprenöriella utvecklingsarbete har fortsatt och det har gått framåt samtidigt som nya pusselbitar faller på plats varje år.

Vi har som vanligt arbetat en hel del utanför skolan och på så sätt lyckas ví höja motivationen hos våra medarbetare...men så ser det ju inte ut överallt.

Egentligen är det lite märkligt att själva lärandet förväntas ske framför en whiteboard med 25 elever sittande i rader....för så ser det fortfarande ut i skolan på många håll. Nä, man kan fundera varför det inte sker någon förändring?

Det finns säkert flera förklaringar till varför skolans pedagogik utvecklas sakta. Men med hjälp av enkla medel skulle man kunna få lite mer snurr på de pedagogiska hjulen.

Det finns stora pedagogiska fördelar om lärare kan arbeta tillsammans

Lärare behöver helt enkelt arbeta tillsammans i större utsträckning. Varför ska läraryrket vara ett ensamyrke när andra yrkesgrupper arbetar tillsammans i olika grupper och projekt? Genom att arbeta tillsammans lär man ju inte bara varandra....Man både stöttar, löser problem och reflektera tillsammans.

Att kunna få reflektera tillsammans över en gemensam praktik har stora fördelar och det driver utvecklingsarbetet framåt.

Inför nästa läsår fortsätter vi att arbeta med lite större grupper och dubbla pedagoger i våra fyra SO-ämnen. Vi gör det för att vi ser stora kunskapsmässiga fördelar för våra medarbetare och vi gör det för att vi som pedagoger både blir effektivare, kommer på fler idéer samtidigt som det är roligare att gå till jobbet. Men just nu står sommarlovet för dörren och bloggande kommer att ta ta ett litet upphåll.

tisdag 10 juni 2014

Religionsundervisning på torget i Enköping = Sant

Våra åttor gjorde det igen......arbetade utanför klassrummet. Den här gången var det torget i Enköping som blev startpunkten.

Efter en kort genomgång av dagens uppdrag drog de olika grupperna ut för att intervjua Enköpingsborna kring deras kunskaper i religion.
Vad vet Enköpingsborna om religion?Sammanställning av resultatet gjordes direkt på plats
Men det var många andra förbipasserande som stannade upp....."kul att skolan har utvecklats".

Det blev många bra möten och alla grupper fick ganska snart ihop ett resultat att redovisa. Och själva presentationen gjordes så klart på den lilla estraden på torget. Det här är ett tydligt exempel på hur det entreprenöriella lärande kan se ut......

måndag 9 juni 2014

Ännu en gång byter vi miljö

Nu är det bara någon timme kvar innan dagens SO-lektion startar....Ännu en gång byter vi miljö och arbetspasset både börjar och slutar på torget.

Nu ska Enköpingsborna visa vad de går för när det gäller religion och olika symboler. Det här är blir en bra avslutning på terminens sista entreprenöriella religionslektion.


Här krävs samarbete, kreativitet samt en förmåga att praktiskt använda sina kunskaper

För våra medarbetare handlar det inte bara om att göra en egen undersökning. Alltsammans ska sedan sammanställas och utvärderas på torget innan vi avslutar.

fredag 6 juni 2014

Kreativa elever får man bara om man ger de en viss frihet

Innan terminen är slut ska våra 7:or avsluta romarriket och den här gången får man välja område efter intresse.....slavar, familjen, krig eller gladiatorer. Visst är det viktigt att få välja men elevers delaktighet i sitt eget lärande ska ju inte bara handla om att välja arbetsområde.

Det som är minst lika viktigt är att varje elev får möjlighet att välja HUR man ska redovisa sina kunskaper. Styrdokumenten visar vilka kvaliteter som ska uppnås men HUR våra medarbetare ska visa sitt kunnande finns inte reglerat.

Och tur är väl det...kreativa elever får man bara om man ger de en viss frihet utan att styra och övervaka allt in i minst detalj.

 
Ett bra sätt att leva sig in i historien är att göra film eller använda sig av drama. Och med rätt upplägg blir dessa redovisningsformer en guldgruva för den formativa bedömningen.

Vi som pedagoger kan vara med under hela processen samtidigt som vi problematiserar för att locka fram de främsta kvaliteterna.
 

tisdag 3 juni 2014

Coaching för lärande

Ännu en skola har tagit kontakt med oss och den här gången är det från södra delen av Sverige. Och vårt sätt att arbeta med coaching för lärande är det som står högst på agendan.

Vi är ju måna om att lärandet ska utvecklas och det klart att vi delar med oss av våra erfarenheter. Vår modell med coaching för lärande bygger på att man alltid är två pedagoger på varje arbetspass men den bygger också på lite större grupper entreprenöriellt förhållningssätt och en struktur utöver det vanliga.

Styrkan med vår modell är att coachingsamtalen pågår under ett vanligt arbetspass utan att undervisningen störs. Genom samtalen får våra medarbetare veta vad som gäller för nästa kvalitativa steg men coachingsamtalen innehåller även en social dimension. Det kan handla om allt från grupper, kompisar eller placeringar. Vår övertygelse är ju att fungerande lärmiljöer är grunden för att alla ska kunna nå så långt som det bara går.

En fråga vi ofta får är hur lång tid varje samtal tar....utgångspunkten är varje medarbetares funderingar och önskemål och tiden kan alltså variera. Men runt tio minuter är väl ett mått som håller för det mesta.

torsdag 29 maj 2014

Vi fyller en viktig funktion

Nu är det bara några veckor kvar på läsåret och en sammanfattning är på sin plats. Och den här gången ska det summeras kring våra lärarstudenter som kämpat med oss som lokala lärarutbildare.

De studenter som kommer till oss för att göra sin praktik får med sig helt andra erfarenheter jämfört med de traditionella upplägg som finns.

Oavsett hur långt lärarstudenten kommit i sin utbildning så får han eller hon med sig ett entreprenöriellt förhållningssätt och en stor portion formativ bedömning.

Men vi kan också visa att lärandet inte alls behöver se ut som det gjort i alla tider. Vi låter helt enkelt våra studenter ta sig an våra stora grupper för att på så sätt se vilka fördelar som finns när det är fler pedagoger i klassrummet.

Till en början kan det finnas en viss skeppsis.....men redan efter någon vecka har vi våra studenter med oss. Våra studenter brukar vara eld och lågor kring vårt arbetssätt och upplägget med lite större grupper samt dubbla pedagoger.

Det som studenterna inte riktigt förstår är varför det så sällan lyfts fram alternativa sätt att lära på lärarutbildningen. Vi fyller alltså en viktig funktion genom att vi täpper till tomrummen som högskolan inte mäktar med.

måndag 26 maj 2014

Snacket i lärarrummet

Många elever känner en frustration över att ett enda prov kan stjälpa deras betyg. Och visst är oron befogad till viss del. Snacket i lärarrummet går ofta åt det hållet.

Det här är någonting som Skolverket har uppmärksammat: "Det är väldigt viktigt att man från början i en kurs får veta vad man behöver utveckla, så att bedömningen sker kontinuerligt under kursens gång. Det ska inte vara någon överraskning när man får sitt betyg varför man får det".

Skolverkets tips till elever som känner sig uppgivna är att man ska sätta sig ner och prata med lärarna. Visst, det låter väl fint men är det inte lärarna som ska ge utrymme för att eleven hela tiden är uppdaterad kring sitt egna lärande?

Vårt framgångskoncept heter ämnescoaching som sker under pågående lektion. Det här visat sig vara ett lyckokast för att få elever att ta ansvar för sitt lärande och känna sig motiverade samtidigt som man hela tiden är uppdatera kring vad som krävs för nästa steg
.
Men att jobba med ämnescoaching under pågående lektion kräver lite annat tänka både från lärare och skolledning. För att få det att fungera krävs dubbla pedagoger på varje arbetspass....alltså två lärare och två klasser. En annan fråga är väl hur intresserade skoledarna är? Vågar man förändra för att få till förbättringar?

söndag 25 maj 2014

Vi har en gedigen erfarenhet av det entreprenöriella förhållningssättet

EU lägger stor vikt vid de åtta nyckelkompetenserna när man diskuterar vilken kompetens som elever behöver ha för att kunna möta ett flexibelt arbetsliv. En  av kompetenserna är entreprenörskap & företagande....och så långt är väl allting gott.

Men när man kikar in de svenska klassrummen i grundskolan så märks inte särskilt mycket av det entreprenöriella. Det är fortfarande lite tabu att prata entreprenörskap i grundskolan. Men självklart gäller det inte alla kommuner. Vi, Sara och Johnny, har den senaste tiden mött kommuner där man vill utveckla det entreprenöriella tänket.

Och det är ju faktiskt där som vi kommer in. Vi har en gedigen erfarenhet av det entreprenöriella förhållningssättet och vi kan visa hur detgår till i praktiken. Från oss dyker det inte upp luddiga  beskrivningar om entreprenörskap i skolan. I stället väljer vi att leverera det som i stort sett hela skolsverige efterfrågar....... Hur gör man för att arbeta entreprenöriellt över en längre tid.

torsdag 22 maj 2014

Många elever hittar sin motivation när det händer något oväntat och ovanligt

Ett entreprenöriellt förhållningssätt i klassrummet kan se väldigt olika ut. Just idag hade våra 8:or ett kreativ arbetspass där man fick använda sina kunskaper kring hinduismen.

Den här dagen valde vi att arbeta med bilder, symboler och datorer. Man fick arbeta i smågrupper och jobba sig igen om begrepp och bilder....och det var minst sagt en hög motivation under hela passet, trots timmen innan lunch.

Symboler, bilder och teoretiska förklaringar
Vår erfarenhet är att många elever hittar sin motivation när det händer något oväntat och ovanligt. Att bara svara på frågor eller räkna sida upp och sida ner kan ju få vilken kreativ själ som helst att tänka på annat.

måndag 19 maj 2014

En isolerad ö ger inget sammanhang

Vilken superstart det blev på veckan när våra sjuor bjöd på ett kreativt event för de bra mycket yngre treorna. Dagens uppdrag gick ut på att våra medarbetare skulle presentera ett arbetsområde som det jobbat med under året....

Inte nog med att varje grupp skulle få ihop en bra presentation. Den skulle vara så tydlig och enkel så att alla de yngre eleverna kunde hänga med. Och det blir faktiskt något visst med att redovisa för andra som man inte känner oavsett om det är för unga elever eller vuxna.

En del av vår pedagogiska idé handlar ju om att våra medarbetare ska få visa upp sina kunskaper i ett annorlunda sammanhang och annorlunda miljöer. Vår entreprenöriella förhållningssätt ska synas, märkas och få upplevas av andra. Lärandet ska upplevas i ett sammanhang och de får absolut inte kännas som om man sitter på en isolerad ö i något torrt och tråkigt klassrum där allt är lika år efter år.

Dramagruppen presenterar antiken

Pontus, Hugo och Linus har en workshop med fokus på Lag och rätt

En stor eloge till våra sjuor som blandade goda ämneskunskaper med ett entreprenöriellt för hållningssätt. Dessutom var allt paketerat i en kreativ förpackning....drama, tävlingar, frågor och hitta på kartan.

fredag 16 maj 2014

Tvålärarskap är nyckeln till framgång!

Vår pedagogiska idé handlar ju om att vi alltid är två pedagoger på varje arbetspass. Visst har vi lite större grupper men kunskapsresultaten och den och den pedagogiska utvecklingen går hela tiden uppåt. Dessutom är det grymt kul att jobba med med en engagerad kollega.

Men det är inte bara vi som ser nyckeln till framgång genom att vara dubbla pedagoger. Samma sak ser man på Smedhagsskolan i Stockholm och biträdande rektor Malin Bergdal ser arbetssättet som överlägset. "Du kan styra undervisningen så att du når både svaga och starka elever. Alla får en möjlighet att utvecklas från sina förmågor. Någon dag kanske vi bestämmer att en av oss sitter med bara en elev för att det är någon vi måste få på banan".

Framgångsfaktor - tvålärarskap är nyckeln
Vi, Sara och Johnny, ser ju bara vinster med att vara dubbla pedagoger. Först och främst gynnas våra medarbetares kunskapsresultat samtidigt som vi hela tiden utvecklar de entreprenöriella lärmiljöerna. Intressant i sammanhanget är ju att det inte kostar en enda krona mer än andra sätt att undervisa.

torsdag 15 maj 2014

Skolans viktigaste uppdrag

Kunskaper, kunskaper och kunskaper det är ju ett av skolans viktigaste uppdrag. Däremot är det inte sagt exakt hur man ska visa sitt kunnande. Vi har under flera år laborerat med mängder av olika sätt för  att våra medarbetare ska få visa vad man kan på allra bästa sätt.

Mobilen kan vara ett bra hjälpmedel för att både lära och visa vad man kan
I bland kan det innebära att några väljer att presentera med en power point samtidigt som några andra visar vad man kan genom vår egen variant av lärande samtal. Ytterligare någon tar sin mobil till hjälp för att dokumentera och på så sätt lära sig. Det viktiga är inte hur man visar sina kunskaper men att man gör det....Där emot är det viktigt att vi pedagoger ser till att skapa en tolerans i gruppen för var och ska hitta sitt eget sätt att lära.

Det här är ju också en del av den entreprenöriella pedagogiken....att låta varje elev få möjlighet att både lära och visa sina kunskaper i andra miljöer än de gamla vanliga.

söndag 11 maj 2014

Pedagoger behöver jobba tillsammans


Tänk om fler pedagoger skulle gå samman och jobba tillsammans. Vi har gjort det i drygt fem år och tillsammans med vårt entreprenöriella förhållningssätt kan vi bara se fördelar.
Genom att vi är två pedagoger kan vi göra individuella anpassningar för varje elev under pågående lektion och vi kombinerar teori och praktik för att alla elever ska kunna få visa sina kunskaper på bästa sätt. .
En av våra framgångsfaktorer är vår ämnescoaching som finns med samtidigt som lektionen drivs framåt. Det här är möjligt eftersom vi alltid är två pedagoger och en av oss kan frigöras för coachinguppdraget medan den andra exempelvis kan hålla en genomgång för den större gruppen.

Ämnescoaching, dubbla pedagoger och entreprenöriellt förhållningssätt

Vår coaching har alltid eleven i centrum och vi diskuterar höga förväntningar, kunskapskrav, individuella mål samt hur han eller hon ska göra för att ta sig till nästa betygssteg. Coachingen skapar också en naturlig relation mellan lärare och elev samtidigt som eleven ges möjlighet till en hög delaktighet i sitt eget lärande.

Dubbla pedagoger i klassrummet innebär att lektionen hela tiden fortlöper utan avbrott. Det finns alltid minst en av oss i klassrummet, vilket garanterar att undervisningen hela tiden går framåt. Vi har också skapat en struktur som innebär att alla elever har sin bestämda plats och allt material finns på plats när eleven kommer in på lektionen. Alla lektioner startar direkt utan onödigt spring efter penna eller böcker. Den här strukturen skapar en trygghet eftersom man som elev alltid vet att det finns en bestämd plats för varje person.

torsdag 8 maj 2014

Skolnämndens årliga besök

Skolnämnden besökte skolan idag och det var dags för det årliga besöket. Det är alltid intressant att ha beslutsfattare på besök och det är ju också en förutsättning om man ska få en uppfattning om verksamheten.

Vi, Sara och Johnny, fick möjlighet att visa upp en av våra framgångsfaktorer....nämligen att arbeta dubbla pedagoger med lite större grupper. I dag fick politikerna se att tre klasser och två pedagoger fungerar alldeles utmärkt.Självklart är det extra kul att visa upp någonting man är stolt för......arbetsro, kreativa och entreprenöriella medarbetare och variation i undervisningen är ju några av våra hörnstenar.

Nu kan vi bara hoppas att våra politiker i Skolnämnden förstår vilken potential det finns när två ämneslärare arbetar tillsammans. Skolan kan förändras om man bara vill.

tisdag 6 maj 2014

Fler når kunskapskraven

På torsdag den här veckan gör Skolnämnden sitt årliga besök på skolan. Och en del av uppdraget går ut på att man ska besöka verksamhetens olika delar. Vi som har ett entrerprenöriellt upplägg och dessutom lite större grupper önskar ju att de besöker oss.


Vi vill ju visa att lite större grupper tillsammans med två pedagoger ger bättre undervisning och det kan nog vara nyttigt för politikerna att både se och höra att man med små medel kan förändra undervisningen och det till elevernas fördel.

Vår modell har höjt intresset hos våra unga medarbetare och vi har fler som når kunskapskraven. Den formativa bedömningen i kombination med annorlunda lärmiljöer ger fler elever möjligheten att visa sina kunskaper....och det är just det här som politikerna i Skolnämnden behöver se.
.

måndag 5 maj 2014

Skolverket ger med den ena handen och tar med den andra....

Nationella proven står för dörren i våra samhällsorienterade ämnen och nästa torsdag och fredag är  det dags. Man kan ju tycka vad man vill om proven.... men att de ska genomföras är helt klart.

Däremot är tidpunkten mycket illa vald. När proven väl är genomförda återstår endast nio arbetsdagar och på denna tid ska proven rättas och betygen sättas....allt detta inom ramen för lärares arbetstid.

Det som är ännu mer besynnerligt är styrdokumentens strävan efter att arbeta med formativ bedömning...men men det här upplägget finns inget utrymme för våra medarbetare att se proven som en process i det egna lärandet. Nix, här är det rätt och fel som gäller.

Vi som har ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap ser den formativa bedömningen som en oerhörd tillgång. Det ger fantastiska möjligheter att skapa en lärandemiljö där var och en kan få visa sina kunskaper på bästa sätt.

Men Skolverket ger formativa direktiv med den ena handen och tar snabbt tillbaka de med den summativa. Nu minsann verkar det formativa vara som bortblåst.fredag 2 maj 2014

Delaktig i sitt eget lärande

För oss betyder entreprenöriellt lärandet att våra medarbetare ska vara delaktiga i sitt eget lärande. Och det ska gälla allt från planering och idéer till genomförande och utvärdering.

På måndag kommer våra sjuor att få den möjligheten ännu en gång. Och den här gången handlar det om att presentera årets olika uppdrag men för de som går på lågstadiet....

Vi, Sara och Johnny, kommer att släppa vår grundtanke men sen ska våra medarbetare får komma med idéer hur man får till bra, intressanta och konkreta presentationer som passar för årskurs tre.Det här är också ett bra sätt att, på ett naturligt sätt, sprida det entreprenöriella tänkandet till pedagoger på andra stadier.

Självklart är det extra kul att få samarbeta med pedagoger som har insett att entreprenöriellt lärande bidrar till annorlunda lärmiljöer...... och på köpet får man fler motiverade elever som når längre.

onsdag 30 april 2014

Lärare vill se upplägg som fungerar

Ganska många kommer försöker få till det entreprenöriella förhållningssättet i sina skolor. Och knepen är många.....

På en del håll försöker man hitta mer eller mindre kända entreprenörer som ska försöka frälsa skolans personal och Enköping är inget undantag. På¨andra håll bjuder man in forskare som helst diskuterar entreprenörskap utifrån sin egen avhandling.

Det här är säkert trevliga tillställningar och det är förmodligen metoder som fungerar till en början....Alltså under själva informationsfasen. Men sen händer tyvärr inte så mycket mer.

Det som däremot behövs är att hitta pedagoger som beskriver HUR man arbetar med det entreprenöriella förhållningssättet. Inte bara under några veckor - utan över tid. Det är faktiskt här man hittar själva nyckeln om en kommun ska lyckas med sin entreprenöriella satsning eller inte. Lärare runt om i Sverige vill inte ha massa fina ord och formuleringar. Nä, man vill se konkreta tips och upplägg som fungerar.fredag 25 april 2014

Entreprenöriellt lärande når fler elever

Med vårt upplägg kring den entreprenöriella pedagogiken skulle fler skolor kunna se positiva förändringar på lärandet.Det viktiga är inte att göra rätt från början...det viktiga är att våga testa och förändra under resans gång. Vårt entreprenöriella tänk utvecklas hela tiden och våra medarbetare är motiverade och resultaten goda.

onsdag 23 april 2014

Förändra arbetssättet

Att olika människor kan behöva olika slags undervisning för att lära sig samma sak har länge varit en tanke som format i det entreprenöriella förhållningssättet.

Vi har sett stora vinster med att utmana våra medarbetare i nya lärmiljöer blandat med fler praktiska inslag i undervisningen.

Men det är naturligtvis inte bara vi som sett fördelar med olika sätt att lära. Nu finns det forsknings som stöjder våra tankar, Svt nyheter 23 april.

Man kan väl tycka vad man vill om det entreprenöriella förhållningssättet men att skolan och de enskilda pedagogerna behöver förändra sitt arbetssätt är helt klart. Och vi har börjat...


 

onsdag 16 april 2014

Nu börjar det bli bråttom

Att ha förmånen att jobba på kommunens lovskola är både lärorikt och intressant, särskilt intressant eftersom Enköping är en kommun som tycker att man kommit långt med det entreprenöriella lärandet.

Egentligen borde alla satsade entreprenöriella miljoner ha gjort avtryck någonstans...men icke sa nicke. Det känns nästan som om det är tvärtom. Det samlade pedagogiska snacket under lovskolan var minst sagt traditionellt.Det märks framför allt på de uppgifter som eleverna har haft med sig från sina lärare....och då pratar vi om ett flertal högstadieskolor och ämneslärare i olika ämnen.

Ska det entreprenöriella förhållningssättet landa på högstadiet är det hög tid att sätta fart. Om något år går tidsfristen ut när det gäller att vara i topp med det entreprenöriella lärandet i skolan. Kan hända att det kan fungera. Men oj, vad mycket som ska till. Nu börjar det bli bråttom.

söndag 13 april 2014

Ett kvitto på att vår EPL-pedagogik har kommit långt

En av Skolinspektionens senaste rapporter lyfter fram att stöd och stimulans i klassrummet måste utvecklas.

Man skriver bland annat att.... "Granskningen visar att många skolor behöver förbättra sitt arbete. Läraren har en dubbel utmaning när det gäller att ge stöd till de elever som har svårt att hänga med i undervisningen samtidigt som lärarna ska stimulera de elever som har lätt för sig och som behöver utmaningar för att komma vidare i sitt lärande. Skollagen är tydlig med att skolan måste klara av båda dessa utmaningar".Det här är oerhört intressant läsning samtidigt som den är lite skrämmande...är det så här det ser ut i svenska klassrum?

Men det som är riktigt intressant är att vår EPL-pedagogik lyfter fram många av de delar som Skolinspektionen kritiserar stora delar av lärarsverige för.

Vi har EPL-pedagogik har utvecklats under snart sju år och det här är våra hörnstenar.

 • Vi skapar annorlunda lärmiljöer
 • Hur man lär sig spelar ingen roll...men att man gör det. Stor möjlighet för varje medarbetare att göra egna val.
 • Höga förväntningar varje arbetspass året runt
 • Alla våra medarbetare kan påverka sin egen lärsituation, delaktigheten är hög varje arbetspass...hos oss är ingenting omöjligt.
 • Formativ bedömning är naturligt och självklart.
 • Kontinuerlig individuell ämnescoaching och återkoppling....alla medarbetare vet vad som förväntas.
Det är nästan så man ryser när man tar del av Skolinspektionens granskning.....Men för oss så är det här ett naturligt arbetssätt sedan många år tillbaka.

Utöver det så har vi ett trumfkort som vi gärna delar med oss av. Vi är alltid två pedagoger i klassrummet och vi har lite större grupper. Men det gör också att våra medarbetare kan nå lite längre.
 

torsdag 10 april 2014

En stabil grund med vår entreprenöriella pedagogik

I dag var det sista dagen för vår lärarstudent Johan. Ännu en gång har vi fått leverera det som lärarutbildningen både missar och inte har kunskaper kring, nämligen det entreprenöriella förhållningssättet.

Johan har varit en fantastisk student med glöd och engagemang. Det här har gjort att vi tillsammans har haft kvalitativa didaktiska diskussioner kring olika lärsituationer.Vi har som vanligt jobbat nästan uteslutande med formativ bedömning och vår lärarstudent har nu en bred formativ plattform att stå på när han nu ska tillbaka till den pedagogiska institutionen.

Men Johan har även fått en stabil grund i vår entreprenöriella pedagogik. Nu vet han att hur man ger eleverna en bra teoretisk bas följt av kreativa inslag för att fördjupa lärandet.

tisdag 8 april 2014

Vårt arbetssätt gynnar verkligen eleverna

I år är det sjunde året som vi driver vårt entrerpenöriella tänk i lite större grupper. Vår idé är ju att två pedagoger ser, hör och gör mycket bättre än en ensam.

Vårt arbetssätt gynnar verkligen eleverna, dels genom att vi säkrar upp bedömningen jämfört med den pedagog som ska sköta allting själv. Våra medarbetare har alltid minst en av oss i klassrummet oavsett vad som händer. Det betyder att det inte behövs några onödiga avbrott. I stället kan lärandet fortgå under hela arbetspasset.Att vara två pedagoger gör också att vi kan genomföra vår ämnescoaching under pågående arbetspass, samtidigt som undervisningen på går för fullt.

Men nu är det ju inte bara vi som sett fördelarna med dubbla pedagoger och större grupper. På Gärdesskolan i Sollentuna har man också fattat galoppen med två lärare i klassrummet.

" Att vara två ger så mycket mer än att bara kunna dela en klass. Det ger andra synergieffekter i form av sambedömningar. Det blir mer rättsäkert för eleverna att ha två ögon som tittar på deras kunskaper".

Nu finns det någon som har extra vaksamma ögon på vad som händer, kan analysera vad som är framgångsrikt och vad som behöver förbättras.

Vi vet att det här sättet att jobba är en av våra framgångsfaktorer när det gäller vårt entreprenöriella lärande.....Nu väntar vi bara på att fler ska våga och vilja tänka lite nytt.

fredag 4 april 2014

Entreprenöriellt lärande växer fram tillsammans med eleverna

Det finns en hel del spännande modeller kring det enreprenöriella lärandet....och forskaren Martin Lackéus bidrar med ett tydligt exempel

Det här är en modell som man gärna bygger vidare på. Men man ska komma ihåg att en modell inte är någonting man kan kopiera och bara ta över.

Entreprenöriellt lärande är ett är någonting som växer fram tillsammans med eleverna....Det är bara att prova så får du se

Teroretiska kunskaper som blandas med praktiska inslag ger motiverade elever.

Nästa vecka är det dags för skolans öppet hus, alltså en kväll då man vill visa vad vi gör riktigt bra.... Och i grund och botten handlar det ju om att man vill få fler att välja just Bergvretenskolan.

Det här blir ju ett toppentillfälle att visa det här lilla extra som inte riktigt kommer fram i alla lägen. Vi, Sara och Johnny, kommer att locka med det entreprenöriella förhållningssättet och hur det kan se ut i praktiken.Självklart ska vi ha några av våra kreativa medarbetare med oss....riktigt vilka det blir är inte bestämt ännu. Men vi vet att vi kommer att visa att teoretiska kunskaper som blandas med praktiska inslag ger motiverade elever.

torsdag 3 april 2014

En del av den entreprenöriella tanken

En del av den entreprenöriella tanken är att man ska få visa upp kunskaper för någon annan. Idag hade våra 7:or bjudit in en grupp med yngre elever.

Topografiska kartor av trolldeg och en modell av triangelhandeln visades stolt upp av våra kreativa medarbetare.

Presentation av triangelhandeln

Topografiska kartor över Afrika
Vi har medarbetare som är hur kreativa som helst och i kombination med vår teoretiska bas går kunskapsresultaten uppåt.

tisdag 1 april 2014

Den entreprenöriella resan har startat

Johan är en av alla våra lärarstudenter som får det entreprenöriella tänket med sig redan från sin första praktik. Här är det formativ bedömning, nytänk och variation av kunskapsredovisning som gäller redan från dag ett.


Den entreprenöriella resan har startat
Egentligen borde en stor del av det entreprenöriella tänket ha sin grund i lärarutbildningen. Men återigen får vi konstatera att kapitlet kring entreprenörskap inte verkar finnas bland litteraturen på lärarhögskolan.

Naturligtvis ser vi till att fylla tomrummet som studenterna saknar...och vi gör det med råge. Vårt motto är ju att kunna leverera lärarstudenter som ser det entreprenöriella som ett naturligt inslag i lärandet.

måndag 31 mars 2014

Välkommen in vår entreprenöriella värld

Nu hälsar vi ännu en student välkommen in vår entreprenöriella värld. Den här gången är det Johan som ska testa sina vingar tillsammans med våra sjuor.

Johan kommer att ta tag i samhällskunskapen och redan nu finns tankar på en kreativ del kring lag och rätt.....kul tycker vi, Sara och Johnny.

Om sanningen ska fram så har nog inte en enda student kunnat ta sig igenom våra entreprenöriella ögon. Hos oss är alla entreprenöriella var sig det handlar om våra medarbetare, lärarstudenter eller pedagoger.

torsdag 27 mars 2014

Entreprenöriella vindar hos våra sjuor

Ännu ett entreprenöriellt arbetspass har genomförts med våra sjuor. Det blåste en vind av kreativitet när våra medarbetare tog sig an den praktiska delen av triangelhandeln idag.

Teori har varvats med praktik samtidigt som lim, papper, ståltråd och vattenfärger har flödat.

Om man vill jobba entreprenöriellt i skolan är det bra med hjälpsamma kollegor....och det har vi.
Stort tack till Göran och Liselotte som bidragit med diverse kreativt material.

Många kreativa händer

Precisionsjobb
Göran har bidragit material från träslöjden
Liselotte på besök i den kreativa röran

Felice fixar det sista

Triangelhandelns varor

Idéerna är många

onsdag 26 mars 2014

Mötesplats för entreprenöriell pedagogik

Skapandet fortsätter i morgon och vi hoppas på lika bra diskussoner kring orsaker och konsekvenser när det gäller triangelhandeln.Men entreprenöriellt lärande handlar ju inte bara om att arbeta praktiskt. Planer finns att arrangera en mötesplats där yngre elever får en försmak av högstadiets entreprenöriella pedagogik.

tisdag 25 mars 2014

Kreativ storm

Dagens uppdrag var att tillverka handelsvaror i miniatyr för att visa på triangelhandeln. Vilket härligt kreativt hav det blev. Utmaningen antogs av alla medarbetare och idéerna flödade.
Tilde och Louise ansvarar för kartans utformning

Kreativ process:  Fartyg, frukt och verktyg i miniatyr
Att jobba och skapa med händerna ger extra tyngd åt den inre motivationen. Men det mest intressanta är nog att man kan komma åt elevernas inre tankar och kunskaper genom praktisk handling.

Vi, Sara och Johnny, fick genomgående bra samtal där den historiska lärprocessen stod i centrum

måndag 24 mars 2014

Entreprenöriell historieundervisning

Nu är det bara ett par timmar kvar innan de teoretiska kunskaperna kring triangelhandeln förvandlas till praktisk handling.

Våra 7:or kommer att fånga upp triangelhandeln med hjälp av träklotsar, lim, färg, tyg och annat smått och gott. Men det kommer också att produceras skyltar som berättar vad som händer......orsaker och konsekvenser för vem och vilka.Entreprenöriellt förhållningssätt handlar ju bland annat om att lära på andra sätt...att skapa med händerna, samarbeta med andra och ta eget ansvar är bara några exempel.

torsdag 20 mars 2014

Ansvar, kreativitet och tänka nytt

Idag fick våra 9:or besök från fyra engagerade entreprenörer. Den här gången var det ett gäng entusiastiska tjej som kom för att få niorna att nappa på att fixa sitt eget sommarjobb.Idéen är ju toppen och den ligger faktiskt helt i linje med vår pedagogiska koncept i många delar....ansvar, kreativitet och tänka nytt.

Vi, Sara och Johnny, är ju alltid positiva till inslag av den här sorten. Självklart låter vi engagerade entreprenörer komma till oss för att presentera sina tankar. Men det som gör oss lite upprörda är att flera skolor är tveksamma till släppa in entreprenöriella besök i klassrummen, trots att kommunen skjuter till en del pengar.

Tummen ner för de skolor och skolledare som inte kan tänka mer utanför boxen.....och det i en kommun som tycker att man är på gång med det entreprenöriella förhållningssättet i skolan.

Hur som helst så var sommarlovsentreprenörerna ett välkommet inslag på dagens so-pass.

onsdag 19 mars 2014

Vi erbjuder det som lärarutbildningen inte ger

Marie, vår lärarstudent, har fått ansvaret att hitta ett bra pedagogiskt grepp när det gäller Kalla kriget. Och precis som alltid så måste våra medarbetare ha en teoretisk bas att utgå i från och så blir det den här gången också.

Vårt mål är ju  att stötta våra lärarstudenter samtidigt som vi diskuterar pedagogik och didaktik. Vi, Sara och Johnny, har bestämt oss för att erbjuda det som lärarutbildningen inte ger...nämligen ett entreprenöriellt förhållningssätt i de samhällsorienterade ämnena.

Genom åren har vi tagit emot en mängd studenter och vi kan med gott samvete säga att vi bidragit till att många blivande lärare har EPL-pedagogiken med sig i bagaget.

måndag 17 mars 2014

Event med näringsliv och arbetsliv

Nu har vi påbörjat vår planering för att få till ett möte mellan arbetslivet och våra medarbetare. Den praktiska delen kommer att innebära att man ska få prova-på olika yrken under en och samma eftermiddag. Detaljerna är långt ifrån klara men våra beviljade medel för entreprenöriellt lärande kommer väl till pass.....Vi jobbar ju ofta utanför skolans lokaler och så kommer det att bli den här gången också. Vår första utmaning är att hitta olika yrkesgrupper som vill avsätta några timmar för att profilera sitt yrke. Känner du någon som vill samarbeta med oss så tar vi tacksamt emot tips

Om tidsplanen går i lås kommer våra första kontakter att tas redan den här veckan. Vi tänker oss att vi ska kunna få till ett event med både näringsliv och arbetsliv under maj månad.söndag 16 mars 2014

Att tillsammans reflektera över sina ledaregenskaper

 "Riksdagens utredningstjänst har på uppdrag av Moderaterna listat de skolor som lyckats förbättra sina resultat mest under åren 2008 till 2012. och framgångsfaktorerna finns hos de 30 skolor i landet där andelen godkända elever har ökat mest, skriver Svenska Dagbladet"

Ledaren i klassrummet har stor betydelse
En intressant iakttagelse är att det handlar om en kombination av rektors ledarskap och lärarens ledarskap i klassrummet. Och när det gäller ledarskap och tydlighet i klassrummet kan man alltid träna sig i och bli bättre.....

Vi, Sara och Johnny, försöker hela tiden att bli lite bättre. En stor fördel för oss är ju att vi alltid är två pedagoger som jobbar i samma klassrum....att tillsammans kunna reflektera över sina ledaregenskaper har i alla fall utvecklat oss.


lördag 15 mars 2014

Att få lära på olika sätt

Nu har våra sjuor jobbat med den geografiska delen av Afrika under ett par veckor...klimatdiagram, topografisk karta och befolkningsproblematik. Men nu är det dags för fortsättningen. Vi, Sara och Johnny, har som målsättning att våra SO-ämnen ska uppfattas som en helhet samtidigt som man känner en lust till att lära.

Afrika ska ju även belysas historiskt och vad passar bättre in än triangelhandeln.
Vår dagliga utmaning är ju att få till det entreprenöriella och samtidigt få med alla dess inneboende kvaliteter.Men vad är det då som är så entreprenöriellt i det här geografi- och historiemomentet???

Jo, vi jobbar med de olika förmågor.....och den här gången skapar vi lärande genom att:
 • Rita egen topografisk karta...här måste man kunnna använda sina teoretiska kunskaper
 • Skriva och berätta....orsaker och konsekvenser 
 • Skapa med händerna 
 • Själv få bestämma hur man ska presentera
Det är precis det här som är ett exempel på det  entreprenöriella lärandet....att få lära på olika sätt.


fredag 14 mars 2014

Tänk dig det företag som skulle ha den synen på utveckling

Entreprenöriellt lärande och entreprenörskap i skolan är alltid lika kontroversiellt. Egentligen är det lite konstigt eftersom styrdokumenten är tydliga. Att skapa en undervisning som främjar entreprenörskap är ingenting som är frivilligt...det är någonting som alla pedagoger ska ta till sig av.Men verkligheten ser inte riktigt ut så. Det traditionella har en stark ställning, trots att resultaten dalar. Och i stället för att tänka nytt så gör man mer av samma sak och tror att nu ska resultaten skjuta i höjden. Tänk dig det företag som skulle ha den synen på utveckling......just det, då skulle konkursen bli ett faktum på kort tid

Nu är det inte så att det bara är lärarna som ska hängas ut för att utvecklingen går sakta eller nästan står still. På varje skola finns en skolledare och det är han eller hon som måste se till att nytänk lönar sig.

Det som behövs är vettiga förutsättningar och varje chef måste våga ta ställning. Är man övertygad om nya pedagogiska grepp i skolan då ska det synas, märkas och höras....i annat fall så kommer man ingen vart. Vågar man inte ta ställning då står lärarna kvar i katedern och "predikar" som de alltid har gjort.

torsdag 13 mars 2014

Politikerna blickar mest tillbaka till egen skolgång

Nu börjar de olika partierna leverera sina förslag för att få ordning på skolan och helt klart märks det att valåret har startat. Grundtanken är ju bra...man vill att kunskapsresultaten höjs samt att fler elever når minst en godkändnivå. Men det recept som både de blåa och röda lägger fram känns ganska uråldrigt.

Ett av förslagen handlar om att skolorna ska tvingas att erbjuda samtliga elever som riskerar att få underkänt hjälp med läxläsning utanför de ordinarie lektionerna. Visst är tanken är god och det kommer säkert att rädda en och annan, åtminstone för stunden.

Men det märks också att politiker mest blickar tillbaka till sin egen skolgång och man ser läxan som det enda sättet att nå bättre kunskapsresultat. Bara för att man som elev får mer av samma sak så betyder det inte att motivationen och kunskapsresultaten ökar. Nix, risken är stor att skoltrötta och uttråkade elever blir ännu mer omotiverade.

Det som behövs är att pedagogerna utvecklar fler sätt att lära, det är här man ska sätta in resurserna. Det entreprenöriella lärandet fokuserar på den inre motivationen genom att lärande sker på andra sätt och i andra miljöer än i skolan. Ett av skolans viktiga uppdrag är ju det livslånga lärandet och det når man bara om man hittar fram till respektive elev.

onsdag 12 mars 2014

10 000 kronor är beviljat för vårt entreprenöriella utvecklingsarbete

Vår ansökan om entreprenöriella utvecklingspengar gick igenom och nu ska vi dra igång vårt projekt.

Vi fick 10.000 kr att disponera och nu tänker skapa ett verklighetsanknutet lärande genom interaktion med arbetslivet. Det här kommer att bli superspännande.
 
10 000 kr är beviljat för vårt entreprenöriella utvecklingsarbete
 
 
Precis som alla entreprenöriella projekt så vet man inte riktigt hur det kommer att sluta. Men vi har en klar projektidé som vi tänker sätta i verket. Genom att varva teorietiska inslag med praktiska kommer fler av våra medarbetare att nå de högre kunskapskraven, det är vi helt och hållet säkra på.
 
Målet är också att fler elever ska kunna gör träffsäkra val inför gymnasiet. Men hur ska man veta om man inte får prova-på?
 
Jo, det tänker vi, Sara och Johnny, råda bot på genom en annorlunda samverkan med arbetslivet....Det här ska bli så himla kul.
 
 

tisdag 11 mars 2014

Lärarstudent på gång

Snart ska Marie starta upp den industriella revolutionen med våra 8:or. Vi tänker förstås stötta vår lärarstudent så mycket det går och vi tänker lyfta fram det entreprenöriella tänket.

Marie funderar över upplägget till den industriella revolutionen
Den industriella revolutionen passar extra bra om man vill få till lärandet utanför skolan. All historieundervisning ska ju ha en koppling mellan dåtid och nutid och visst skulle man kunna lyfta in dagens näringsliv i en jämförelse med 1800-talet. Varför inte möta de lokala företagarna?

Entreprenöriellt lärande går att utveckla hur långt som helst i alla ämnen. Den enda begränsning som finns sitter i faktiskt i lärarens huvud. Det handlar mycket om att göra saker man inte gjort tidigare. Dessutom måste man våga ta lite risker om man vill få till annorlunda pedagogisk utveckling.

måndag 10 mars 2014

Undervisning som främjar entreprenörskap

I dag har vi tagit emot ännu en student. Den här gången är det Marie som kommer från högskolan i Dalarna. Det betyder att vi nu har några veckor där vi tillsammans kan utveckla lärandet och självklart slår vi ett extra slag för det entreprenöriella lärandet med alla dess ingredienser.

Det är nog tur att vi, Sara och Johnny, driver den entreprenöriella processen eftersom högskolor och universitet inte ens förbereder sina studenter till en undervisning som främjar entreprenörskap.

Det här är långt i från första gången som vi tar emot en student som inte har en susning om det entreprenöriella arbetssättet. Om vi ska vara riktigt ärliga så har det aldrig inträffat ....att blivande lärare har med sig kunskaper kring ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Vi hälsar Marie välkommen och vi tänker se till att läroplanens intentioner om entreprenörskap blir verklighet när vår student undervisar.

söndag 9 mars 2014

Två pedagoger och större grupper gör skillnad

Den kreativa delen kring de topografiska kartorna är så gott som klar. Nästa steg blir att nyttja landskapen för att få till bra analyser kring klimat,väder och miljö. Förmodligen kommer vi att göra en variant av vårt lärande samtal för att kunna prata geografi på djupet.

Gabriel och Andrea skapar topografiska kartor
Alla våra medarbetares kartor ska visas upp på ett eller annat sätt. Riktigt hur det ska gå till vet vi inte. Just nu inväntar vi på smarta idéer och förslag från våra 7:or.....ett sätt att öka delaktigheten i det egna lärandet.

Alla våra lärande samtal gör vi under pågående arbetspass, inget krångel med olika grupper på olika tider. Vi anpassar oss efter hur gruppen ser ut i dagsläget.

Det här sättet att jobba är ju en del av det entreprenöriella tänket......att man som pedagog måste kunna vara flexibel. Två pedagoger och större grupper gör skillnad. Våra lärande samtal är också ett utmärkt tillfälle till formativ bedömning utifrån olika kvalitativa nivåer i kunskapskraven.

lördag 8 mars 2014

Vi inspirerar runt om i Sverige

Fler och fler hör av sig kring vårt sätt att arbeta med det entreprenöriella förhållningssättet. Det kommer mail och man ringer oss. En del vill att vi gör besök på plats andra vill ha tips hur man kan komma loss från det traditionella pedagogträsket.

Men vi finns även med på många entreprenöriella utbildningssajter. Nu senast är det Kungsbacka som använder vårt radioprogram från utbildningsradion som inspirationskälla.

Här får du entreprenöriell inspiration: Lärarrummet med Sara och Johnny 
Vad är det som gör vårt entreprenöriella koncept så unikt?

För det första så är det ett förhållningssätt som finns med under alla lektionspass i veckan. Vårt motto är variation, delaktighet och ansvar i kombination med uppdrag utanför skolan. Vi vet också att vårt undervisningssätt gör skillnad...fler medarbetare har hittat den inre motivationen.Vi skiljer oss alltså från mängden genom att det entreprenöriella förhållningssättet finns med oss hela tiden.....alla  jippoliknande projekt är bannlysta hos  oss

Men vi vårt pedagogiska upplägg skiljer sig på fler sätt. Vi arbetar med stora grupper och dubbla pedagoger. Vi, Sara och Johnny, har kört den här modellen i snart sju år och vi blir mer och mer övertygade. Inte nog med att våra medarbetare ser stora fördelar. Med två pedagoger i rummet kan man alltid skapa rätt stöd till det elever som behöver det för stunden. Dessutom har man mycket större möjligheter att utmana de elever som vill gå ett steg längre.

Större grupper skapar pedagogiska möjligheter. Senaste OECD-rapporten visar mycket tydligt att det inte är gruppens storlek som är avgörande. Tvärtom - det handlar om pedagogens upplägg och skicklighet.

torsdag 6 mars 2014

Uppdrag - Ukraina

Vi är ju måna om att lärandet ska ske utanför klassrummet och nu vänder vi blickarna mot Ukraina. Först är våra 9or som ska ta sig an Uppdrag Ukraina.....
Självklart kan man använda sig av nätet för att ta reda på många uppgifter kring Ukraina. Men vill man vara mer entreprenöriell behöver  man även hitta andra sätt. Vi har inte riktigt tänkt färdigt än men delar av uppdraget ska lösas utanför skolan.

onsdag 5 mars 2014

Entreprenöriellt lärande i skolan startar med lärandemiljön

Man brukar prata om skolan som en lärande organisation men det är väl lite tveksamt. Om man får raljera lite så är det i stort sett samma gamla struktur på undervisningen och lokaler som efter andra världskriget. När det dyker upp något nytt och annorlunda går man omvägar för att istället köra sitt vanliga race. Men det är väl enklast så.

I många organisationer är samverkan och samarbete nyckeln till framgång....och det borde ju rimligtvis gälla lärare och skolan också. Ju fler spontana krockar som uppstår mellan kollegor, desto bättre blir det.Samarbete och kreativt tänk är ju ingenting som kan förväntas värpa fram på en sen eftermiddagskonferens.....om man inte jobbar i skolan förstås.

Här finns alltså lite att jobba på.....Men det finns ju andra sätt att tänka. Att man oftare stöter på varandra kan ge både ett enklare och smidigare informationsflöde kollegor emellan.  Ett sätt att skapa kreativa rum är ju att jobba med arbetsplatsens utformning. Självklart gäller det både elevernas och lärarnas arbetsplatser.

Vi, Sara och Johnny, försöker hela tiden att förändra lärandemiljön för våra unga medarbetare.  Och vi ser att små steg kan göra underverk. Ett entreprenöriellt lärande i skolan startar med lärandemiljön.