Entreprenöriellt lärande gör skillnad

fredag 13 juni 2014

Den inlåsta läraren

Egentligen skulle bloggen gör ett litet sommaruppehåll. Men vem kan låta bli att uppmärksamma en mycket intressant artikel i UNT den 12 juni. Bara rubriken kan ju få vem som helst att hicka till och i samma ögonblick så ser man att det är mer eller mindre en uppföljare på vårt senaste inlägg.

Rubriken är minst sagt intressant: Den inlåsta läraren. Kontentan av det hela handlar om att lärares kunskap inte tas till vara samtidigt som man poängterar avsaknaden av samarbete."Vi vet redan i dag, med starkt stöd från forskningen, att läraren är den enskilt viktigaste faktorn för elevers framgångar i skolan. Undervisningsskickligheten är avgörande.
Vad behövs för att dessa kunskapsnoder ska kunna utveckla den svenska skolan? All kunskapsutveckling handlar om att tillsammans med andra bygga vidare på tidigare kunskaper och erfarenheter. Vårt svar är därför ackumulation och spridning".

Vi, Sara och Johnny, har under fler års tid arbetat för att få ett större mandat när det gäller entreprenröiellt lärande.Under den senaste tiden har vi även aktivt förespråkat dubbla pedagoger för att undervisningen ska utvecklas och för att bedömningen ska bli mer träffsäker. Men intresset är minst sagt svalt.......... Lärarna verkar hellre sitta på sin kammare för att försöka uppfinna hjulet igen istället för att söka samarbete.

Debattartikeln den inlåsta läraren ses som ett välkommet bidrag till den pedagogiska debatten

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar