Entreprenöriellt lärande gör skillnad

torsdag 12 juni 2014

Varför ska läraryrket vara ett ensamyrke?

Läsåret är slut för den här gången och det är dags att summera. Vårt entreprenöriella utvecklingsarbete har fortsatt och det har gått framåt samtidigt som nya pusselbitar faller på plats varje år.

Vi har som vanligt arbetat en hel del utanför skolan och på så sätt lyckas ví höja motivationen hos våra medarbetare...men så ser det ju inte ut överallt.

Egentligen är det lite märkligt att själva lärandet förväntas ske framför en whiteboard med 25 elever sittande i rader....för så ser det fortfarande ut i skolan på många håll. Nä, man kan fundera varför det inte sker någon förändring?

Det finns säkert flera förklaringar till varför skolans pedagogik utvecklas sakta. Men med hjälp av enkla medel skulle man kunna få lite mer snurr på de pedagogiska hjulen.

Det finns stora pedagogiska fördelar om lärare kan arbeta tillsammans

Lärare behöver helt enkelt arbeta tillsammans i större utsträckning. Varför ska läraryrket vara ett ensamyrke när andra yrkesgrupper arbetar tillsammans i olika grupper och projekt? Genom att arbeta tillsammans lär man ju inte bara varandra....Man både stöttar, löser problem och reflektera tillsammans.

Att kunna få reflektera tillsammans över en gemensam praktik har stora fördelar och det driver utvecklingsarbetet framåt.

Inför nästa läsår fortsätter vi att arbeta med lite större grupper och dubbla pedagoger i våra fyra SO-ämnen. Vi gör det för att vi ser stora kunskapsmässiga fördelar för våra medarbetare och vi gör det för att vi som pedagoger både blir effektivare, kommer på fler idéer samtidigt som det är roligare att gå till jobbet. Men just nu står sommarlovet för dörren och bloggande kommer att ta ta ett litet upphåll.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar