Entreprenöriellt lärande gör skillnad

fredag 30 september 2011

Vi utbildar morgondagens arbetskraft

Vi, Sara och Johnny, kan med gott samvetet säga att vi utbildar morgondagens arbetskraft. Och de entreprenöriella kompetenserna blir ju bara viktigare och viktigare.

Det spelar faktiskt ingen roll om du är är anställd på ett företag, arbetar i en kommun eller driver eget. Alla måste ha entreprenöriella kompetenser med sig i bagaget för att vara attraktiv på arbetsmarknaden.
Men hur ska bli entreprenöriell om man aldrig får träna? Den nya läroplanen är tydlig med sin skrivning om entreprenöriellt lärande. Men det räcker inte.....det behövs mer EPL-tänk och formativ bedömning i alla undervisningssituationer.


Vi startade för snart fyra års sedan och nu försöker vi sprida våra idéer vidare......Och om ett par timmar möter vi personalen på Skolstaskolan. Att det kommer att handla om EPL är förstås givet

torsdag 29 september 2011

Lärande samtal

Att få våra medarbetare att visa sina kunskaper på bästa sätt ingår i vårt uppdrag som EPL-pedagoger. Ett sätt är någonting som vi kallar lärande samtal.....och det är precis som det låter ett samtal där man lär sig.

Under momentet första världskriget har alla medarbetare valt olika sätt att visa sina kunskaper på. Och de som valt lärande samtal kommer samlas i en liten grupp tillsammans med tre till fyra klasskamrater. Vi, Sara och Johnny, kommer att vara samtalsledare och fokus kommer att ligga på själva kunskapsprocesen, centrala historiska begrepp och kartan.

Det är ju just det här som kännetecknar entreprenöriellt lärande och formativ bedömning.....att känna att man deltar i en kunskapsprocess där man med hjälp av andra kan upptäcka heltheter och på så sätt lära sig lite mer. Målet med lärande samtal är att man ska kunna mer när man lämnar arbetspasset än när man startade.

Men det som även kännetecknar EPL är att man vågar testa lite ny grepp och för oss är den här modellen av lärande samtal ny. Vi ser enorma möjligheter men självklart ska våra medarbetare få utvärdera och säga sitt...Och därefter görs det säkert justeringar till nästa gång.

onsdag 28 september 2011

Ett instrument som måste finnas med....

Att utveckla och använda den formativa bedömningen i större utsträckning är någonting som ligger oss varmt om hjärtat. Det formativa bedömningsinstrumentet är ovärderligt när man har ett entreprenöriellt förhållningssätt.

Egentligen är det inte bara ovärderligt....det är ett instrument som måste finnas med om det ska kunna bli till några entreprenöriella arbetspass överhuvudtaget.

Och den absolut störta vinsten gör våra medarbetare. Det sprider sig ett lugn när man som medarbetare vet att man både kan och får visa sina kunskaper på olika sätt.

tisdag 27 september 2011

Att ställa om från summativ till formativ....

Det här läsåret har vi, Sara och Johnny, ansvar för all so-undervisning på högstadiet....Och visst känns det inspirerande samtidigt som det är en stor utmaning.

Den största utmaningen gäller våra nior där en tredjedel är inskolade med klassiska prov och där den summativa bedömingen har varit rådande. Man hade inte ens hört tals om det entreprenöriella förhållningsättet och man såg det traditionella lärandet som det enda sättet att lära sig på.

Men redan nu efter ett par veckor känns det som vi har lockat fram många entreprenöriella tankar hos våra nyaste medarbetare. Och självklart måste det få ta lite tid att ställa om från summativ till formativ....och från traditionell till entreprenöriell. Men omställningen är redan i full gång.

Sakta men säkert börjar man inse att det finns en mängd olika sätt att visa sina kunskaper på.....Och man inser också att alla faktiskt inte behöver visa sina kunskaper på samma sätt.

Det som där emot alla är säkra på är att det är kursplanens kunskapsmål som gäller och det är ju också det som är grunden för en likvärdig bedömning.

måndag 26 september 2011

Just så här vill jag visa mina kunskaper

I dag startar en ny entreprenöriell vecka....Och det blir en vecka med både möjligheter och utmaningar. En av möjligheterna erbjuds våra nior när man ska visa sina kunskaper kring första världskriget.

Och den här gången har var och en av våra medarbetare fattat sitt eget beslut....Just så här vill jag visa mina kunskaper....

Det som är mest fascinerande är att det finns så många sätt som man kan visa sina kunskaper på....och alla goda exempel har kommit fram vid våra medarbetarsamtal. Det här är också ett bra exempel på att delaktigheten är A och O i det entreprenöriella lärandet.

Det som verkar tilltala många är det som vi kallar lärande samtal.....att sitta i en mindre grupp tillsammans med oss pedagoger. Vi, Sara och Johnny, är samtalsledare och styr samtalet mot kursplanernas olika mål.

Det här är ett ganska avspänt sätt att visa vad man kan. Samtidigt som var och en kan visa sina kunskapskvaliteter på ett tydligt sätt. Men den viktigaste poängen är nog att alla runt bordet lär sig under samtalets gång.

söndag 25 september 2011

De entreprenöriella kompetenserna

Nu startar ännu en entreprenöriella vecka.....Och det betyder att våra nior arbetar med första världskriget och mellankrigstiden och våra sjuor kommer att ta sig an grundläggande geografi.

Men det som är gemensamt är att de entreprenöriella kompetenserna finns med vid alla våra arbetspass.......ansvar, tänka själv, se möjligheter, kreativ, tänka nytt och delaktig....

lördag 24 september 2011

En workshop med entreprenöriellt lärande

Entreprenöriellt lärande handlar inte bara om undervisning och nya tankar innanför skolans väggar. Det handlar minst lika mycket om att vara med och debattera och föra fram sin åsikt....

Vi, Sara och Johnny, kan ibland känna oss lite ensamma när det gäller att driva på den entreprenöriella utvecklingen....åtminstone så är det väldigt få företrädare från skolan som tar till orda i lokalpressen. När såg vi senast en skolledare eller en pedagog som bidrog till debatten???

De må väl vara hur det vill med den saken. Men i veckans nummer av ENA-HÅBO-TIDNINGEN visar vi var vi står och vad vi tycker. Och den här veckan passar vi också på att hissa ENA-HÅBO TIDNINGEN....eftersom man är mån om att Enköping och Bålstaborna ska få tycka till i både nätupplagan och i papperstidningen.

Men det finns ju fler sätt att sprida sina idéer på.....Nu på fredag ska vi till Strömsbergs säteri..........och delta på en konferens för pedagoger. Vi kommer att "bjuda" på vår syn på EPL och det kommer att bli en en workshop där det entreprenöriella lärandet kommer att synas i praktiken.

För det är nog det som de flesta pedagoger funderar över.....HUR ska jag göra för att få till ett entreprenöriellt förhållningssätt i min egen undervisning.

fredag 23 september 2011

Det finns många likheter

Det finns många likheter om man tittar på hur en EPL-pedagog och en specialpedagog arbetar. För det första handlar det om att skapa goda relationer. Annars är det ingen högstadielev som bryr dig om vad du säger....

Men det handlar precis lika mycket om lyssna på sina medarbetare och samtidigt som man ställer rimliga krav. Varken EPL-pedagogen eller specialpedagogen sitter inne med färdiga lösningar som passar alla......och det är väl här som den pedagogiska kreativiteten kommer in. Som EPL-pedagog måste man kunna tänka nytt och kreativt kring varje elev om lärandet ska utvecklas.

Vi, Sara och Johnny, börjar alltid hos våra medarbetare. Och nästan jämt är de duktiga på att se det som inte fungerar......men man är minst lika duktig att hitta förslag på lösningar.

.

torsdag 22 september 2011

Våra medarbetare är som vilka medarbetare som helst.

Entreprenöriellt lärande handlar mycket om stöd och vägledning....alltså att hitta det unika hos var och en av våra medarbetare. Ett bra sätt att nå varje individ är att mötas i enskilda medarbetarsamtal fler gånger per termin. Och i dag ska vi försöka hinna med eller åtminstone börja med niorna....

Det är egentligen helt otroligt så kloka våra medarbetare är....när de har någon som tar sig tid och verkligen lyssnar så visar det sig ganska snart att man tycker att skolan är viktig och man vill nå bra resultat. Våra medarbetare är som vilka medarbetare som helst...de vill alla utvecklas och lyckas.

Men ska man utvecklas och lyckas behöver man stöd och vägledning på sin kunskapsresa....Och det är någonting som är centralt för vårt sätt att arbeta entreprenöreillt kring lärandet.

onsdag 21 september 2011

....eller så gör man inte som alla andra.

När man jobbar i skolan kan man göra som alla andra.....eller så gör man inte som alla andra. Och vi, Sara och Johnny, har valt det senare. Egentligen har vi inte gjort något aktivt val...vi följer bara de styrdokument som gäller.

Och i den nya läroplanen så ska det entreprenöriella lärande finnas med i undervisningen. Just nu håller vi på att fundera kring annorlunda sätt när våra sjuor att visa sina kunskaper i geografi......men vi har inte funderat riktigt färdigt än.

Men en sak är säker.....våra medarbetare ska erbjudas möjligheten att visa sina kunskapskvaliteter på en mängd sätt. Vi tänker inte gamla vanliga prov, vi tänker någonting annat.....

Och det är väl det här som är så spännande med det entreprenöriella lärandet. Man kan lära sig i så många andra sammanhang än bara genom att sitta still i skolbänken. Men det betyder också att man måste tillåtas visa sina kunskaper i många andra sammanhang än de gamla vanliga.

tisdag 20 september 2011

Delaktig i sitt eget lärande

Nu har vi presenterat det entreprenöriella förhållningssättet för våra "nya" nior. Och precis som när man diskuterar EPL med vuxna så tar det lite innan poletten ramlar ner.......

Egentligen är det inte så konstigt eftersom det i många avseenden är ett nytt sätt att se på kunskapsutveckling och lärande. Men en viktigt punkt i skolans styrdokument handlar ju om att man som elev ska ju vara delaktig i sitt eget lärande. Och det gäller från både planering, genomförande och utvärdering.

Men det verkar vara lättare sagt än gjort....och med tanke på de signaler vi fick från våra "nya" nior så verkar inte delaktighet i det egna lärande varit så vanligt förekommande.

Men vi, Sara och Johnny, tänker ändra på det........och vi kommer ännu en gång att implementera EPL som en naturlig del i vårt möte med våra medarbetare..... och då ingår förstås en stor portion delaktighet i den egna kunskapsprocessen.

måndag 19 september 2011

Ett EPL-paket till var och en

Om ett par timmar ska vi introducera det entreprenöriella förhållningssättet för de av våra medarbetare som är ganska nya för oss det är läsåret. Men vi har faktiskt haft en smygstart i storgrupp men nu blir det i ett lite mindre sammanhang.

Och precis som med traditionella pedagoger så behöver vi få våra nya medarbetare att tänka i nya banor. En stor del av nytänket handlar faktiskt om att man kan visa sina kunskaper på en mängd olika sätt. Man behöver inte göra som man alltid har gjort.......

Vi, Sara och Johnny, vill erbjuda så många olika lärmiljöer som möjligt. Men vi vill också få med våra medarbetare i hela processen från planering, genomförande till utvärdering. Och redan den är förmiddagen kommer vi att starta med coachningsamtalen för att kunna skräddarsy ett EPL-paket till var och en.

söndag 18 september 2011

Tänk dig en chef som styr allt i detalj

Att ha EPL som förhållningssätt betyder att det entreprenöriella tänket finns med hela tiden, både före, under och efter arbetspasset.

Vi, Sara och Johnny, ser alltid till att medarbetarna är med i hela arbetsprocessen. Och det i sin tur betyder att man kan vara med och påverka och vara delaktig i utformadet av arbetet.

Tänk dig själv om du inte skulle kunna påverka din dag. Tänk dig en chef som styr allt i detalj, en chef som hela tiden ger dig direktiv om hur allt ska göras. Skulle du kunna göra ditt bästa på ett sånt jobb? Skulle det kännas meningsfullt att försöka utvecklas på en sån arbetsplats?

Det är de här tankarna som vägleder oss i vårt arbete med våra medarbetare. Alltså att alla måste kunna vara med och påverka sin vardag i mycket större utsträckning

Att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt till lärandet är inte alls krångligt. Börja med att gå tll dig själv. Hur vill du att det ska vara på ditt jobb för att du ska utvecklas och må bra?

lördag 17 september 2011

EPL förändrar synen på lärandet

Det entreprenöriella lärandet förändar hela synen på lärandet i och med att det tar vara på individens förutsättningar och intressen. Det är är en slutsats som specialpedagogen Carina Andersson gör utifrån sin undersökning kring EPL.

Undersökningen visar också att det entreprenöriella lärandet ofta kan lyfta elever i behov av särskilt stöd.....

Vi, Sara och Johnny, har inte gjort någon egen undersökning. Men vi har drygt tre års erfarenhet av entreprenöriella förhållningssättet och vi ser samma mönster. .......EPL gör att fler elever når målen samtidigt som man kan skapa utmaningar för de som nått lite längre.

fredag 16 september 2011

Kärnan i det entreprenöriella lärandet

Att vara med och sprida entreprenöriellt lärande i ett rikstäckande radioprogram är både intressant och givande. Och redan direkt efter programmets slut så var det flera som hörde av sig....

Och den som vill lyssna på programmet är det bara att klicka på länken: EPL-PEDAGOGERNA


Det vekar vara så att det finns en stor efterfrågan på entreprenöriell pedagogik. Men man behöver någon som visar vägen......Men det finns naturligtvis en och annan som har helt andra åsikter. Och det må vara hur det vill med den saken. Var och en blir salig på sitt.

Egentligen spelar det absolut ingen roll vad vi pedagoger tycker....Vårt viktigaste uppdrag är att skapa pedagogiska miljöer så att alla elever känner och ser att de utvecklas. Sist men inte minst kan vi, Sara och Johnny, konstatera att det pedagogiska uppdrag hela tiden är i förändring.

Det gäller att kunna känna av och göra snabba justeringar samtidigt som man tänker nytt......men det är också det som är en stor del av kärnan i det entreprenöriella lärandet.

torsdag 15 september 2011

Faktorer som har god effekt på medarbetarnas resultat

Det finns en mycket intressant debattartikeln i Svd idag....nämligen att svensk pedagogik sällan har något stöd i forskningen.

Och i samma artikel kan man läsa att det finns undantag: Inom forskningsprojektet "framgångsrika skolor" har man visat vilka faktorer som kännetecknar en skola med goda resultat. Och några faktorer som visat sig ha god effekt är:  • Höga förväntningar på eleverna

  • Kontinuerlig feedback mellan lärare och elev

  • Lärare som är ledare i klassrummet

  • Uppföljning av elevers resultat

  • Att aktivera varje elev under lektionerna.

För oss som är EPL-pedagoger känns det här riktigt bra. Det är nämligen så här vi, Sara och Johnny, arbetar med det entreprenöriella förhållningssättet i våra samhällsorienterade ämnen. För oss känns det här som vardagsmat.....det här är också en av förklaringarna till våra medarbetares goda resultat.

Vi både vill och tänker utveckla vårt entreprenöriella pedagogik....och med de här framgångfaktorerna i bakfickan kan man nå hur långt som helst.

I vår entreprenöriella värld

Nu har vi haft alla våra nior för första gången. Och visst märks det att många av våra 65 medarbetare känner till hur vårt entreprenöriella förhållningsätt ser ut när vi har våra arbetspass.

Det är egentligen helt otroligt att det fungerar så bra....I går mötte vi intresserade, lugna medarbetare som tog åt sig av både genomgången och uppdraget som alla skulle gör innan arbetspasset var slut.

Det här kommer att bli bra.....och precis som tidigare så har vi, Sara och Johnny, höga förväntningar på alla våra medarbetare......I vår entreprenöriella värld tänker vi bara möjligheter och det klart att det smittar.

onsdag 14 september 2011

EPL-uppdrag i kommunhuset

I går kväll hade vi, Sara och Johnny, ett EPL-uppdrag i kommunhuset. Och den här gången var vi inbjudna av Folkpartiet. Under nästan en och en halv timme fick vi presentera hur vi ser på det entreprenöriella lärandet i skolan. Men det var inte bara vi som tog till orda, det blev oerhört bra diskussioner kring lärandet och kunskapssyn.

Egentligen så är det viktigare än man tror att få till en dialog med kommunens politiker....och vi ser det här som ett första tillfälle. Och självkart hoppas vi att vi kan få möta fler politiker från andra partier.

Men det är inte bara hos politiker vi sprider våra EPL-tankar. Det är ju minst lika viktigt att sprida till så många andra aktörer som möjligt, både i och utanför skolan. I går publicerades ännu en i raden av våra EPL-tankar i ENA-Håbotidningen.....och här kan du läsa vår insändare.

Att tycka till i tidningen är ju viktigt dels för att man når ut till många och samtidigt får man ofta feedback tillbaka i någon form. Och det är ju extra roligt att ENA-Håbotidningen visar ett stort intresse för den entreprenöriella utvecklingen i skolan.

tisdag 13 september 2011

Entreprenöriellt lärande har blivit lite av ett modeord

Entreprenöriellt lärande i skolan har blivit lite av ett modeord för både skolor och kommuner som vill visa framfötterna....Men för det finns ett men.... Hur ser det entreprenöriella förhållningssättet egentligen ut i praktiken. ???

Är det så att man jobbar entreprenöriellt under ett par veckor och sedan rinner det ut i sanden??????? Man fixar till några studiebesök och man har kontakt med något företag eller liknande


Eller

Kan det vara så att man ser det entreprenöriella lärandet som ett förhållningsätt????? Alltså att grunden är den formativa bedömningen och att EPL är någonting som genomsyrar allt man gör.


Vi, Sara och Johnny, sitter inte inne med något svar. Men det skulle vara intressant att få veta hur det går till. Visst finns det fina hemsidor kring entreprenöriellt lärande i skolan...men de säger egentligen ingenting.....Och när man ställer frågan till olika representanter för kommunerna så är det inte helt enkelt att få ett rakt och tydligt svar.

måndag 12 september 2011

Det går att hitta gemensamma nämnare

Från och med i höst är det nya kursplaner som gäller. Och det är både spännande och en hel del som är nytt att ta tag i. Men framför allt så måste man kunna hitta samordningsvinster mellan ämnena. Numera är de samhällsorienterade ämnena fyra helt skilda ämnen som var och en har en omfattande kursplan. Och visst är det mycket som ska rymmas inom ramen för det centrala innehållet.

Men det går att hitta gemensamma nämnare men det kräver att man tänker lite annorlunda jämfört med tidigare. Vi, Sara och Johnny, som tänker utifrån ett entreprenöriellt förhållningssätt ser bara positivt på det nya.

Om man dessutom använder sig av formativ bedömning så kommer de nya kursplanerna att gynna våra medarbetare. Formativ bedömning är ju till för att öka elevers lärande samtidigt som varje individfår syn på sin egen kunskapsprocess i större omfattning.

I år kommer vi att arbeta extra intensivt med lärande samtal tillsammans med våra medarbetare. Vi har goda erfarenheter sedan tidigare och nu vill vi utveckla samtalsformen. Dessutom har våra medarbetare klart och tydligt sagt att man lär sig på ett helt annat sätt jämfört med att prestera allt vid ett enda tillfälle.

söndag 11 september 2011

Lärarstudenterna fyller sin EPL-ryggsäck

Det blir en spännande vecka på många sätt. För det första så kommer vi att möta våra nior i storgrupp för första gången.....Och det kommer att bli historia och första världskriget under några veckor.

En stor del av lektionerna ska vår lärarstudent David ansvara för.....och det entreprenöriella förhållningssättet kommer att finnas med, så klart.

Att vara lokal lärarutbildare innebär att vi tar emot en hel del lärarstudenter......med den gemensamma nämnaren att man inte har en susning om det entreprenöriella förhållningssättet när man möter oss första gången.

Men efter några veckor med oss så har man fyllt sin EPL-ryggsäck och kan ta med sig idéerna tillbaka till lärarutbildningen. Men visst kan man fundera på om lärarutbildningen har läst grundskolans styrdokument kring det entreprenöriella förhållningsättet????? De må vara hur det vill med lärarutbildningen. Men vi ser i alla fall till att implementera EPL hos alla våra studenter.......och hittills har det bara varit positiva reaktioner.

Men den här veckan få vi sprida våra EPL-pedagogik till hela landet.....nu på torsdag den 15:e september kan man få med sig EPL-inspiration genom att lyssna på radions program 1 kl 21.03.

Men det finns fler sätt att sprida sina idéer....Att blogga, skriva debattartiklar och insändare är oerhört effektivt. Vårt entreprenöriella förhållningssätt väcker intresse och fler och fler vill möta oss och våra tankar. Och på tisdag ska vi möta..............en grupp folkpartister från Enköping. Och visst ska det bli kul att presentera våra idéer. Men det ska bli ännu mer intressant att höra hur politiker tänker kring EPL. Hur tänker man sig att det ska spridas i Enköping och i övriga riket?


Att det kommer att bli en intensiv men spännande vecka har nog ingen missat

lördag 10 september 2011

Man måste våga öppna nya dörrar

Allt går att lösa......är någonting som har blivit ett honnörsord både för våra medarbetare och för oss som EPL-pedagoger. Det är faktiskt så vi, Sara och Johnny, tänker när vi ställs inför olika utmaningar med våra grupper....och det handlar egentligen om att våga öppna nya dörrar, svårare än så är det inte.

En av våra största utmaningar just nu är att skapa struktur och ordning i våra stora grupper...Och visst kan man uppleva att 65 medarbetare är en stor grupp. Men det handlar först och främst om oss pedagoger och vad vi förmedlar till våra unga entreprenörer. Men vi har redan kommit en bra bit på väg....Vårt EPL-recept innehåller variation och annorlunda utmaningar när vi möter våra medarbetare. Och det har redan gett bra resultat och en god stämning. Det blir en härlig dynamik och många nya tankar dyker upp när man är många som möts.....Det kommer att bli ett bra läsår - ingen tvekan om det.


Att vi har höga förväntningar det vet våra medarbetare. Men våra medarbetare vet också att man har möjlighet att visa sina kunskaper på olika sätt. Tillsammans med oss spelar det ingen roll hur man visar vad man kan....men att man gör det.


Det här sättet att jobba kräver förstås att man kan hålla många bollar i luften. För det handlar ju om att skräddarsy olika entreprenöriella utbildningspaket till våra medarbetare. Och numera vet vi också att om man kan hitta fler enskilda lösningar så ökar både motivation och betyg.Det klart att allt går att lösa....men man måste kunna tänka utanför boxen.


En skola som verkligen tänker utanför boxen är Lichron Teknikgymnasium i Trollhättan. Här tänker man möjligheter och man skräddarsyr lösningar till var och en.......Helt enkelt ett bra exempel på ett entreprenöriellt förhållningssätt i skolan.

fredag 9 september 2011

Nu är det snart dags för provkörning

Nu är det snart dags för provkörning......alltså en provkörning av vår egna dokumentationsmatris. Det här ett dokument som ska underlätta vår formativa bedömning samtidigt som vi ska en syn på våra medarbetares kunskaper i större omfattning....

Och precis som mycket annat så måste man prova i skarpt läge ibland....och vi tänker börja redan nästa vecka. Men det är inte första gången vi utvecklar egna verktyg kring betyg och bedömning. Redan för ett par år sedan utvecklade vi lokala betygskriterier för det entreprenöriella lärandet. Betygskriterierna har sedan legat ute på kommunens hemsida tillsammans med andra ämnen....

Men nu är det ny skollag och ny läroplan....Och nu behövs det någonting mer...nu vill vi få till ännu tydligare fokus och siktet är naturligtvis inställt på den formativa bedömningen.

torsdag 8 september 2011

Den entreprenöriella debatten är viktig

Nu är debatten kring entreprenöriellt lärande och skolan igång igen.....och nu är det en debattartikel i Svenska Dagbladet som tar till orda. Och debatt är någonting som verkligen behövs kring det entreprenöriella förhållningssättet i skolan.

Men det verkar vara en utbredd missuppfattning att entreprenöriellt lärande alltid måste förknippas med företag och företagande.......och ingenting kan vara mer fel.

Entreprenöriellt lärande handlar till stor del om att låta eleverna lära sig på andra sätt än de gamla vanliga. Och det i sin tur gör att pedagogerna måste lära sig använda den formativa bedömningen i större utsträckning. Med en formativ bedömning kommer också andra sätta att lära sig som ett brev på posten

Men det är nog inte pedagogena som är det stora problemet.....det är nog gemene mans uppfattning att skolan ska vara på ett visst sätt. Och nästan alltid så relaterar man tillbaka till sin egen skolgång som väldigt ofta kan ligga 30 år tillbaka i tiden.

EPL är ett pedagogiskt verktyg som behöver lyftas fram mer.....och vi, Sara och Johnny, lägger oss ofta i debatten. Nu senast har vi kommenterat debattartikeln i Svd.

onsdag 7 september 2011

Att få tillämpa sina kunskaper

Det är när våra medarbetare får tillämpa sina sina kunskaper som man ännu en gång inser värdet av EPL. Gårdagens enkätundersökning gav inte bara en fingervisning om Enköpingsbornas kunskaper kring politiska begrepp......

Det som hände var att i stort sett alla våra medarbetare insåg att man kunde mer än de flesta vuxna....ett riktigt lyft för självkänslan. Men för väldigt många blev det också en aha-upplevelse när man fick ta mod till sig och göra någonting man inte gjort tidigare......och det är ju en viktig del av det entreprenöriella lärande. Alltså att man kan prestera lite mer.....

Att presentera sig och ställa frågor till helt främmande människor kräver både mod och tasigförsamhet. Och vi, Sara och Johnny, fick se många bevis på att våra medarbetare har goda kunskaper kring politik. Dessutom samarbetade man och hittade lösningar som man inte skulle haft en tanke på i en vanlig klassrumssituation.

tisdag 6 september 2011

Våra medarbetares förslag och idéer ger EPL-utveckling

Nu är det bara ett par timmar kvar innan alla våra medarbetare i åttan ska genomföra sina undersökningar på stan......Och nu ska man få tillämpa sina politiska begrepp och sina kunskaper kring riksdag och regering. På lite drygt en timme kommer mer än 1500 frågor att ställas till Enköpingsborna, en smått imponerande siffra.

Att göra egna undersökningar och sedan sammanställa resultatet är någonting som kursplanen i samhällskunskap trycker extra hårt på. ....det handlar ju om att våra medarbetare ska utveckla förmågan att ta till sig information från olika typer av källor och värdera hur relevanta och trovärdiga de är.

Det är ofta som vi, Sara och Johnny, får frågan hur vi går till väga med vårt entreprenöriella förhållningssätt. Att jobba i skarpt läge i verkligheten är ett sätt....Och det mest spännande är ju att det inte finns något facit.

Det oväntade kommer att inträffa. Och eventuella hinder ska man ta sig förbi. Men med hjälp av våra medarbetares olika förslag och idéer hittar vi allltid en väg framåt.

måndag 5 september 2011

Ett resultat kommer att levereras

Den här veckan kommer många av våra medarbetare att befinna sig utanför skolan.....Och det är nu man ska få tillämpa sina teorietiska kunskaper. Den är gången ska det utföras en marknadsundersökning......med ämnet politik i fokus.

Att arbeta utan för skolan är ju en av alla viktiga delar när man har ett entreprenöriellt förhållningsätt. Och i morgon utgår alla våra sextio åttor från torget.....Man kommer att jobba i smågrupper och man kommer att ta tempen på Enköpingsbornas politiska kunskaper. Riktigt hur det kommer att gå det vet vi inte.....Men visst kommer det att levereras någon form av resultat.

söndag 4 september 2011

Att vara lokal lärarutbildare är vårt viktigaste uppdrag

Att sprida det entreprenöriella förhållningssättet kan man göra på en mängd olika sätt. Vi, Sara och Johnny, har varit inspiratörer på kickoffer, föreläst för pedagoger och snart kan vi även lägga till radioprogrammet som sänds nästa vecka.

Och visst är det både roligt och inspirerande att prata EPL i olika sammanhang. Men det allra största och viktigaste EPL-uppdraget får vi när vi tar emot lärarstudenter. Och från och med i morgon och sju veckor framåt ska vi handleda ännu en student.........

Det är alltid lika spännande att se vad respektive student har med sig i sin entreprenöriella ryggsäck. Och varje gång så förväntar vi oss att man som student på en modern lärarutbildning har med sig ett ganska stort mått av EPL-kunskaper. Men hittills har det inte sätt ut på det sättet......

Vårt uppdrag som LLU:are, alltså lokala lärarutbildare är ju att vara goda förebilder och faktiskt visa att lärandeprocessen kan ske i många olika sammahang.....Och det är väl just där som det entreprenöriella förhållningssättet kan göra entré
lördag 3 september 2011

Varje eldsjäl måste bidra med sitt......

Våra repliker, debattartiklar och insändare dyker numera upp på allt flera håll......Och nu senast fanns vi med i Västerås tidning......och på s 24 kan man ta del av innehållet.

För hur det än är så måste det entreprenöriella förhållningssättet synas höras mer. Och nästa torsdag den 15 september då kommer vi att finnas med i UR:s program lärarrummet.

Ska det entreprenröiella lärandet nå ut till fler pedagoger måste varje eldsjäl bidra med sitt......och vi försöker hela tiden var med i EPL-debatten.

Om drygt en vecka ska vi inspirera och handleda en grupp politiker......och visst blir det spännande att få diskutera EPL med lite andra yrkesgrupper....

Men vi, Sara och Johnny, är också inbjudna till Strömsbergs säteri och konferens. Och den här gången är det en samling pedagoger som vill ha handgripliga tips och idéer på hur man kan få fart på det entreprenöriella lärandet......

fredag 2 september 2011

Nu blir det snart ett militärt samarbete

Den här fredagen var alla åttor och nior på Garnisonens dag.....och det var en mycket välplanerad och trevlig dag. Alla våra medarbetare fick ta del av ett enormt utbud av militära aktiviteter...

Men det var inte bara våra medarbetare som fick ut någonting bra av dagen. Vi, Sara och Johnny, lyckades få bra kontakter som självklart ska användas i vår entreprenöriella planering under läsåret.

Och det är väl det som skiljer en entreprenöriell pedagog mot en traditionell...Vi som räknar oss som EPL-pedagoger ser möjligheterna och gör någonting av dem.

Redan nu har vi fått till första planering med både meteorologerna och avdelningen som riktar in sig på konflikter i världen. Och ett sånt här samarbete går ju rakt ner i kursplanen i geografi- och samhällskunskap.

Entreprenöriellt lärande är egentligen väldigt enkelt

Entreprenöriellt lärande är egentligen väldigt enkelt.........men samtidigt så väldigt svårt. Åtminstone för många pedagoger.........

Vi, Sara och Johnny, är övertygade om att våra medarbetare lär sig både bättre och snabbare om man kan få lära sig i andra sammanhang än de gamla vanliga. Åtminstone ska man ha större möjlighet att välja HUR man vill lära sig.....och det får våra medarbetare. Det här sättet att jobba kräver ju att man som pedagog är lite följsam, att man både vågar och vill göra någonting annat än det gamla vanliga.....

Men den stora majoriteten av kollegor tror förfarande att EPL innebär ett tema i arbetslaget......eller att man besöker något företag. Och det här gamla tematankarna dyker hela tiden upp trots att varje pedagog egentligen borde veta att EPL är någonting annat.....men kvarnarna verkar mala sakta....

Visst kan man ha ett entreprenöriellt förhållningssätt och samtidigt arbeta tematiskt. Men man kan inte spika varje detalj .....och sen tro att eleverna ska jubla.

För oss betyder EPL att man skapar variation i undervisningen.....att riva ihop ett tema på några veckor är inte särskilt svårt ......men om det hela tiden ska styras upp i detalj då dödar man kreativiteten i stället för att locka fram den. Ett visst mått av "kaos" måste få finnas med om man vill få kreativa medarbetare.

torsdag 1 september 2011

Man måste våga ta på sig en lite kaxig ledartröja

Den som vill vara en entreprenöriell pedagog måste våga ta på sig en mer eller mindre kaxig ledartröja.......... Att jobba i skolan och göra saker som man inte gjort tidigare möts ofta med skepsis. Och egentligen beror det på nog mest på att man är osäker. Man vågar helt enkelt inte prova någonting nytt....

Men vi, Sara och Johnny, kommer att fortsätta ha använda våra entreprenöriella ledartröjor. Och nu börjar det ge verkligen ge ringar på vattnet. Den närmaste månaden ska vi, vid olika tillfällen, möta möta både politiker och pedagoger som har insett att EPL-pedagogiken har någonting att tillföra när det gäller utvecklingen av lärandet. Och det som känns extra roligt är att att vi även ska besöka andra kommuner.

Att synas digitalt är viktigt om man vill nå ut med sitt EPL-budskap. Och bloggen får fler och fler besökar...... Men vi är också med och debatterar och skriver entreprenöriella inlägg. Härom dagen så rörde vi om lite med ett inlägg på Svenska Dagbladet.