Entreprenöriellt lärande gör skillnad

torsdag 31 januari 2013

Man blir minst sagt förbannad

Det är alltid roligt och samtidigt en stor förmån att vara lokal lärarutbildare och ta emot lärarstudenter som har ett stort engagemang för lärandet. Inte nog med att man får hjälpa, stötta och vara en god förebild. Man får även tänka till kring sitt eget sätt att undervisa och varför man gör som man gör....

Men det som alltid, för man kan nog säga alltid, är studenteranas kunskap om entreprenöriellt lärande. Hur kan det vara möjligt att man som lärarstudent på sin femte termin aldrig har diskuterat entreprenörskap i skolan.....Ingen föreläsning, inget seminarium och inga tankar kring hur man kan bedriva det entreprenöriella i klassrummet.

Man blir minst sagt förbannad......Hur kan det få förekomma att man "hoppar över" ett av skolans viktiga uppdrag som mycket tydligt finns i nya läroplanen. Och det verkar inte spela någon roll om studenterna går sin första termin eller sin sista lärartermin.....när det gäller entreprenöriellt lärande så är det dödstyst.

onsdag 30 januari 2013

Tack Anna Wiklund

Det blev ett kanonbesök på kommunhuset idag. Vi fick möta en proffsig kommunalpolitiker som tog emot våra tal- och språkelever på ett utmärkt sätt.

Inte nog med att vi fick en levande diskussion om politik och dagsaktuella frågor....det blev också ett bra sätt att visa att lärandet med fördel kan ske utanför skolan.

Självklart är det extra kul när ett kommunalråd som Anna Wiklund bidrar till det entreprenöriella lärandet i skolan. Vi tackar Anna för en fantastisk insats och helt klart kommer det att bli fler besök bland politikerna i kommunhuset.

tisdag 29 januari 2013

Lärandet sker utanför skolans väggar...

Nu är det bara några timmar kvar innan so-undervisningen med tal- och språk eleverna sker på annan plats än i skolan. Entreprenöriellt lärande handlar ju om att lära i andra sammanhang och den här gången är det Enköpings kommuns fullmäktigesal som gäller.


Att kunna få möjlighet att möta en livs levande politiker på plats i maktens boning är någonting som påverkar lärandet positivt . Ett verkligt möte går aldrig att jämföra med en mer eller mindre torftig text i en lärobok. Där med inte sagt att bokens tid är förbi......men det behövs ett komplement.

Abstrakta teoretiska resonemang får en helt annan innebörd så fort man kopplar de till vardagen och den verklighet alla unga lever i. Och det mest spännande är att det finns en stor nyfikenhet och ett stort intresse att få möta kommunalrådet Anna.....

måndag 28 januari 2013

Modernisering på gång

Just nu på går ett spännande projekt för SYV:are i Smålandsregionen. Det är Regionförbundet i södra Småland som driver så kallade näringslivsworkshops. Tillsammans med företag och organisationer anordnas arbetsmöten på företag för vägledare. Syftet är att ge dem en bättre inblick i arbetslivet och att de ska använda sina kunskaper i sin vägledning.Under näringslivsworkshopen utbildas vägledarna i att hålla i en workshop kring samverkan med näringslivet. Därefter kan vägledarna själva anordna denna typ av aktivitet i sin hemkommun för elever och/eller lärare. Workshopen har ledord som ”learning by doing” och man använder sig också av så kallade case (verkliga fall/händelser från företaget). Syvarna får också testa hur det är att själva vara elever"

Det här är ett entreprenöriellt förhållningssätt som vi välkomnar....learning by doing och vettiga case kan få långt många fler elever att bli nyfikna på arbetslivet. Det här är också ett bra sätt att modernisera det gamla traditionella studiebesöket där elever ofta slussas runt mellan olika avdelningar utan att det händer så mycket mer.

Vi hyllar ett superbra initiativ som kommer att kunna påverka många skolor och elever när det gäller att få till en kontakt med näringslivet. SYV:arna är en tillgång som måste tas tillvara mer och med det här tänket kan man komma långt.

söndag 27 januari 2013

Olika behov

Nu finns det en intressant utvecklingsartikel som handlar om ledarskapets betydelse. Artikeln handlar visserligen om skolledarens roll men med ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap kan man lyfta över det mesta resonemanget till klassrummet

Sharon Elhanati som skrivit artikeln har kommit fram till att lärare behöver olika typer av stöd för att kunna gör ett bra jobb..... "Det som var oerhört intressant var att lärarna verkar behöva olika typer av stöd. En del behöver ett mer eller mindre emotionellt stöd, en del behöver ett existentiellt stöd, och andra ett professionsbetonat stöd".

Samma behov finns naturligtvis i klassrummet hos elever....man har helt enkelt olika behov som behöver bli till godo sedda för att man ska kunna prestera och vilja lära.

Men det är också så vi jobbar med våra unga medarbetare...entreprenöriellt lärande innebär en stor variation med många lösningar på individnivå. Kan man sen lämna klassrummet och jobba med case i andra miljöer så börjar det hända saker med både intresse och kunskapsresultat.

lördag 26 januari 2013

Inte bara bok och penna......

Vi som driver entreprenöriell pedagogik har ju en idé om att man både kan och måste få lära på olika sätt. Och samma gäller ju förstås för hur man kan visa vad man kan.

Våra nior som har haft entreprenöriellt lärande i so-ämnena under hela sin högstadietid är ganska säkra på sin sak och man vet vilka fördelar arbetsättet har......eller som en av våra medarbetare sa:

So är inte som alla andra ämnen...det är inte bara bok och penna.

I dagens morgontidning kunde man läsa om entreprenörskap i skolan i  igen.....Ett trevligt och välskrivet inslag som säkert lockade många läsare. Men ibland blir det så fel när man pratar eller skriver om entreprenörskap i skolan. Enda gången som det får någon riktig uppmärksamhet är när elever arbetar med företagande och försöker starta eget.

Självklart ska förtagandet lyftas fram och det är en del av det entreprenöriella, även för oss. Men ett entreprenöriellt förhållningsätt är så väldigt mycket mer.

Det är ett förhållningssätt där man tillåts att lära och visa kunskaper på många fler sätt än i den traditionella skolan.

fredag 25 januari 2013

Vi söker Enköpingsföretagare!

Just nu söker vi Enköpingsföretagare som vill samarbeta med våra unga entreprenörer på högstadiet.

Vi vill få till konstruktiva möten där både små- och stora företagare kan få bidra med sin erfarenhet och sitt kunnande när det gäller att driva företag.

Om du som företagare vill, vågar och kan så hör du av dig.

torsdag 24 januari 2013

Formativ bedömning

Nu börjar hetsen kring de nationella proven ta fart igen.....Eleverna känner sig stressade och nervösa eftersom man tror att hela betyget hänger på ett enda provtillfälle.

Men egentligen är det väl inte så konstigt att den reaktionen kommer...Det finns alldeles för många lärare som får igång eleverna genom att koppla betyg och nationellt prov. " Det är nu det gäller"

Vi som ser det entreprenöriella förhållningssättet som vår gärning har en helt annan framtoning. Vi ser det som ett prov bland alla andra...och därutöver finns nästan hur många sätt som helst att visa sina kunskaper på.


Fortfarande bedöms allt för många elever med skriftliga prov som enda underlag.....och det ligger inte i linje med Lgr 11.

onsdag 23 januari 2013

Frukostmingel?

Nu har vi startat planeringen för momentet samhällsekonomi, affärsidéer och företagande. Och redan på torsdag kommer våra medarbetare att få vara delaktiga.....

En tanke som verkar lockande är att bjuda ett antal företagare på lite frukostmingel. I utbyte tänker vi oss att våra medarbetare får råd, tips och och nya idéer när de presenterar sina första tankar kring sitt företag.

Att det finns intresserade företagare i kommunen som gärna bidrar till det entreprenöriella lärandet det vet vi.....Och finns det någon lite eller stor företagare som vill dela med sig av sina kunskaper så ska man höra av sig direkt.

tisdag 22 januari 2013

Betygsinflation eller inte?

Debatten om betygsinflation går het i nästan alla dagstidningar.....och härom dagen fanns en diskussion i Enköpings Posten.

Hur man än vrider och vänder på betygssnacket så är det säkert så att det finns enskilda fall där inflationen har spelat statistiken ett spratt. Men det behöver faktiskt inte vara så....

Det finns ju andra sätt att lära än de gamla traditionella och den lärare som kan få sina elever att visa sina kunskaper på nya sätt har allt att vinna. Vi som entreprenöriella pedagoger erbjuder våra medarbetare en mängd sätt att lära och en mängd sätt att visa vad man kan.
Att då få höra att vi skulle fallit offer för någon betygsinflation går vi inte med på....Visst har vi haft goda resultat.....Men det kan ju inte få vara så att elever ska riskera att gå miste om ett bra betyg bara för att läraren har bestämt ett visst och rätt sätt för sin kunskapskontroll.

Det klart att god kunskapsutveckling kan fortsätta....men det kommer att innebära att varje pedagog måste vara lite extra fiffig och påhittig för att få syn på det lärande som faktiskt pågår.

måndag 21 januari 2013

Entreprenörskap som någonting självklart?

Det finns skolor som ser det entreprenöriella som någonting självklart och naturligt. Friskolan Potentia i Bålsta är just en sån skola som har entreprenörskap som någonting självklart i sin profil.

Och det klart att det ger en extra tyngd när en hel skola kan utstråla ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vårt eget entreprenöriella koncept sträcker sig över hela högstadiet under veckans alla so-timmar. Men så många fler ämnen än så är det inte....

Vad är det då som avgör om man ska lyckas med sin entreprenöriella pedagogik.....Först och främst så måste det finnas ett aktivt stöd från skolledningen. Flera undersökningar har ju visat att det är skolledningens engagemang som avgör om det ska bli ett entreprenöriellt förhållningssätt som rymmer hela skolan och alla klasser. Sånt engagemang verkar finnas på Potentia.

Hur det ser ut i Enköpings kommun är svårt att avgöra men om man lyssnar runt lite så får inte känslan av att hela skolor har ett entreprenöriellt sätt att tänka....kan hända att vi har fel. Men det är i alla fall ingenting som märks i marknadsföringen.

.......avgörande för att få till det entreprenöriella är..
  • höga förväntningar
  • annorlunda lärmiljöer
  • formativ bedömning
  • pedagogiskt mod...göra det som andra inte gör
  • att våga misslyckas
  • stort elevinflytande och hög delaktighet
Egentligen kan listan göras längre.....och ska man lägga till något från vår egen entreprenöriella pedagogik så vill vi lyfta några av våra framgångsfaktorer. Vi tror på en nära elevkontakt och vi lägger mycket tid på både coachingsamtal, medarbetarsamtal och lärande samtal. Det är faktiskt det som har skapat de goda resultaten och de nöjda medarbetarnasöndag 20 januari 2013

Ungdomar förväntar sig delaktighet

Ett entreprenöriellt förhållningssätt gillas inte av alla pedagoger....Och det må väl vara hur det vill med den saken. Men ska kunskapsresultaten i skolan kunna öka så behövs det göras något.

Den som inte fixar att ha ett entreprenöriellt förhållningssätt i sin undervisning behöver i alla fall fundera på sitt förhållningsätt gentemot sina elever.

Ungdomar i dag är smarta och de förväntar sig att få vara delaktiga på många olika nivåer. Och det gälller oavsett om man är hemma, på idrottsklubben eller i skolan.

Att som pedagog år efter år spika upp en detaljerad planering som ska följas slaviskt in i minsta detalj är ingenting som lockar elever till lärande. Om man där emot bjuder in eleverna i både planerings- och genomförandeprocessen så händer det positiva grejor.

Visst innebär det mer jobb och fler bollar att hålla i luften. Men  de positiva elevresultaten kommer som ett brev på posten.....

lördag 19 januari 2013

Lyckas eller misslyckas

Vi vet att det går att få till bra samarbete mellan skola och lokala företagare. Vi vet det för att vi har lyckats vid ett flertal tillfällen....Men vad är det som gör att vi lyckas???...Jo, vi vågar ta risken att vi kanske misslyckas någon gång. Den som inte vågar kommer aldrig att vinna, så är det bara.

Några av våra samarbeten med näringslivet
  • Att starta-eget med med kick-off för elever och entreprenörer
  • Företagslunch med det lokala näringslivet och lokalpolitiker 
  • Mässa med företagare och unga entreprenörer
  • Miljösamarbete med småhustillverkare

Just nu ligger vi startgroparna för nästa samarbete med näringslivet....men riktigt hur det ska se ut vet vi inte riktigt än.
  
I Kungsbacka har man  också hittat sitt sätt att låta unga elever möta erfarna företagare för att få till ett kunskapsutebyte.... Entreprenörskap i skolan handlar om att våga...och det har man visat i Kungsbacka. Helt klart ett häftigt initiativ och självklart önskar vi lycka till!

fredag 18 januari 2013

Geografiska analyserPraktisk historia sätter fart på både kommunikationen, tänkandet och kreativiteten


Vårt senaste geografiska uppdrag har slagit väl ut......nu har man gått från att vara beskrivande till att arbeta med geografiska analyser på djupet. Och precis som vi alla andra tillfällen när vi möter våra medarbetare så är det helt okey att använda en "livlina"

Problemlösning kan göras på många sätt och skolan ska inte sätta några käppar i hjulet. Däremot så ska vi se till att kunskapsnivån är hög samtidigt som vi har höga förväntningar.


torsdag 17 januari 2013

I skolan är allt gammalt heligt.....

Debatten om läxhjälp går het i många medier just nu. Ska föräldrar kunna köpa läxhjälp med RUT-avdrag eller ska man inte.......???

Men den stora frågan är väl om det inte är dags att tänka lite annorlunda i stället. I stort sett alla vuxna ser läxor som det enda sättet att få till en bra kunskapsutveckling. Och det beror väl främst på att man blickar tillbaka på sin egen skolgång för ungefär 30 år sedan.......

Men ska skolan kunna utvecklas så krävs andra grepp. Skolutveckling kan inte innebära att man bara blickar tillbaka på den gamla katederundervisingen samtidigt som man säger att var bättre förr. I så gott som alla andra branscher välkomnas nytänkande och utveckling......

Men inte inom skolan där är allt gammalt heligt och den som rör om i grytan riskerar att få smäll på fingrarna.

Vi som driver det entreprenöriella lärandet har en annan kunskapssyn. Vi vet att elever lär sig i skolan om man bland annat tillåts visa sina kunskaper på lite annat sätt. Men det handlar även om att skapa annorlunda lärmiljöer och så ofta som möjligt jobba i skarpt läge utanför klassrummet.

Som elev ska det vara en självklarhet att kunna påverka sitt eget lärande. Och de allra flesta elevidéer går alldeles utmärkt att genomföra så länge man håller sig inom ramen för kunskapskraven. Den elev som möter variation, höga förväntningar och delaktighet i sitt eget lärande kommer också att vilja lära sig. Det ska inte vara så att man måste sitta fast läxträsket för att kunna lyckas med sina studier.
onsdag 16 januari 2013

Skolan ger inte relevant kunskap

På Dagens Industri Debatt handlar det om skolan igen. Och man lyfter det som vi redan visst....Att skolan många gånger inte ger relevant kunskap för arbetsgivarnas behov.

"Det saknas inte bara konkreta ämneskunskaper och praktiska färdigheter utan också så kallade mjuka kompetenser såsom attityd, servicekänsla och samarbetsförmåga. Därtill finns en stark betoning på teoretiska kunskaper medan färdighetsträning inte är prioriterad"

Genom vårt entreprenöriella förhållningssätt ser vi till att våra medarbetare får med sig både teori och praktik. Och när det gäller den praktiska delen ska den i största möjliga mån ske i ett verkligt sammanhang, där man samtidigt visar att förstått de mer abstrakta momenten.

Servicekänsla, samarbetsförmåga och och en positiv attityd får man på köpet. Entreprenöriellt lärande är här för att stanna.

tisdag 15 januari 2013

Kunskapsresultat

Första veckan på den nya terminen är avklarad och det mesta verkar rulla på som vanligt. Men kanske inte riktigt som vanligt. Just kretsar en stor del av vårt arbete kring hur vi ska förbättra kunskapsresultaten......

Och för oss som tänker och arbetar med entreprenöriellt förhållningssätt är vägen redan utstakad. Vi är övertygade om att helheter och sammanhang ger fler elever möjlighet att nå längre.

Vi kommer fokusera ännu mer på att "jobba" utanför skolan och vi kommer att se tíll att fler teoretiska moment får en mer praktiskt och konkret koppling.

Vår mål är ökad delaktighet och ett större inflytande över det egna lärandet. "Medarbetare" som kan påverka sin dag når längre.........

måndag 14 januari 2013

Läs rapporten

Entreprenöriellt lärande handlar mycket om hur man organiserar lärandet i klassrummet. Och nu finns det en intressant rapport som ifrågasätter hur skolan använder sina resurser....


Det mest spännande är att vårt entreprenöriella tänk har sin utångspunkt i stora delar i den här rapporten.

Vi vet att det inte längre räcker med den klassiska katderundervisningen för att få våra medarbetare att intressera sig för skolan...

Vår grundidé är ju att våra medarbetare ska få möjlighet att lära på fler sätt samtidigt som man ska vara delaktig  i sitt eget lärande från start till mål.

söndag 13 januari 2013

Att vara och bli entreprenöriell

Många kommuner lägger ner sin själ i att få sina pedagoger att bli mer entreprenöriella....man lägger ner rejält med pengar och man försöker synas och höras i den entreprenöriella debatten. Men när väl marknadsföringen har lagt sig så tar det traditionella överhand igen.

Men vi som driver det entreprenöriella förhållningssättet i all vår so-undervisning behöver varken extra budget eller dyr marknadsföring för att väcka intresse.

Ännu en gång kommer vårt arbetssätt att blir föremål för en uppsats...den här gången är det studie- och yrkesvägledarprogrammet vid Stockholms universitet som vill analysera vårt förhållningssätt till lärande.

Men förfrågningar och inbjudningar börjar även droppa in från annat håll. Om drygt en månad är det dags för inspirationsföreläsning på konferensen SO i fokus som går av stapeln i Malmö.lördag 12 januari 2013

En modernare skola

En modernare skola och ett modernare sätt att undervisa är vårt mål när vi driver det entreprenöriella lärandet. Men nya idéer och tankar kan aldrig se dagens ljus om man inte vågar och det gäller både oss pedagoger och våra medarbetare.

Ett sätt att visa att man vågar är att låta mobiltelefonerna bli en viktig del i undervisningen. Och i dag blev det möjligt. Under det här arbetspassat fick den som ville använda sin mobil för att lösa det uppdrag som man hade fått. Men vad blev då resultatet?

Jo, mobilerna användes som aldrig förr.....men på rätt sätt. Kontentan av det hela blev att vi fick se intresserade medarbetare med eget driv och en vilja att gå vidare...
Fanny och Emelie  löser det problembaserade uppdraget med egna idéer. Kreativiteten går inte att missa och mobilen är ett verktyg i deras eget lärande. 

fredag 11 januari 2013

Latitud 40

Att det entreprenöriella förhållningssättet genererar ansvartagande och drivande medarbetare det vet vi. Ett bra exempel är faktiskt från niornas arbetspass idag. Tänk dig själv att som ensam pedagog driva en lektion på nittio minuter med 60 elever i en ganska trång matsal.

Tyst, lugnt, bra genomgång, intresse, eget ansvar och ett fantastiskt eget driv vad våra nior uppvisade den här torsdagsmorgonen. Inte undra på att man blir alldeles varm inombords.

Den här terminen kommer vi att erbjuda ett par stora uppdrag. Först ut är uppdraget som vi kallar för latitud 40. Här blir det en blandning av naturgeografi, samhällskunskap och miljöpåverkan.

En bit in i februari är det tänkt att ta tag i det abstrakta och ganska svåra momentet samhällsekonomi. Men i vanlig ordning så går det att få det abstrakta att bli konkret. Uppdraget kommer att fokusera på affärsidéer och företagande. Att både banker och företagsrådgivare kommer att få påringning av våra medarbetare det är något som vi kan garantera.


torsdag 10 januari 2013

Någon stor plånbok behövs inte

För oss handlar entreprenöriellt lärande att man ska få lära sig på många olika sätt. Men minst lika viktigt är ju att få visa sina kunskaper på det sätt som man känner sig bekväm med....Och det är någonting som våra medarbetare får.

Våra medarbetare får påverka sitt eget lärande i stor utsträckning och det är också en av nycklarna till framgångarna med vårt koncept.

Samtidigt förundras man över varför det entreprenöriella lärandet inte slår igenom i kommunerna i någon större utsträckning. Många miljoner har satsats runt om i Sverige men i relation till den prislappen är resultatet tunt.

Vår idé är den motsatta...någon stor plånbok behövs inte. Istället handlar det om pedagogernas kunskapssyn och egna driv. Vi är övertygade om att pedagogiken måste förändras och den som vill vinna måste också våga.

onsdag 9 januari 2013

Mer utveckling

Om ett par timmar kommer våra medarbetare och en ny entreprenöriell termin är på gång.

Det kommer helt klart att bli mer av alla de entreprenöriella gobitar vi samlat på oss genom åren. Först och främst kommer vår coaching att utvecklas ännu mer.

Det är vi de här tillfällena som vi kan prata kvalitativa kunskapsnivåer med var och en.......det är här vi kan ge varje enskild medarbetare fler verktyg för att nå längre. Men  vi kommer även att utveckla våra lärande samtal......och här är tanken att man ska kunna mer efter samtalet än innan. Ett utmärkt sätt att utvärdera och att lära sig mer.Att teori ska omsättas i praktik är ett av våra honnörsord. Men det finns fler som har anammat den tanken. Följ länken och få en annorlunda lärupplevelse

http://www.svt.se/nyheter/sverige/alla-maste-spela-minecraft-i-deras-skola