Entreprenöriellt lärande gör skillnad

torsdag 28 februari 2013

Det här är ingen gör-det-själv-kurs.....

Nu är det bara några timmar kvar innan våra nior dyker upp.....Det blir första so-lektionen efter sportlovet men det stora samhällsekonomiska projektet är redan igång.

Nu handlar det om att var och ska tänka ekonomi, fixa och leverera.....det här blir också den  startbild som våra 9:or får möta när de kliver in på veckans bästa arbetspass.


Nu gäller det att vara effektiv.....inlämningsdatumet är spikat och det är inget som går att ändra på eftersom både näringslivet och Enköpings kommun står färdiga för att bedöma varje bidrag.

Vi har ju kört det här konceptet tidigare och styrkan ligger i att vi hela tiden stöttar både individer och grupper under vår coaching. Vi lämnar aldrig våra medarbetare i sticket....det här är ingen gör-det-självkurs där man sitter av timme efter timme.

Det är också coachingen som är en förklaring till vår entreprenöriella  framgångssaga.....Varje medarbetare vet precis vad han eller hon ska göra för att nå till nästa steg....

onsdag 27 februari 2013

Nu sprider vi konceptet utanför kommunen

Vi vill visa att entreprenöriellt lärande är så mycket mer än att låta elever starta företag under en kort projekttid.

Och den här gången kommer vi, Sara och Johnny, att inspirera på en skolkonferens i Malmö. Självklart är det spännande eftersom vi vet att vi kommer att möta skolfolk från stora delar av Sverige.


Genom att inspirera och nå ut till fler så vill vi få bort stämpeln att det entreprenöriella förhållningssättet mer eller mindre är kopplas till företagande.....EPL är ett förhållningssätt som kan användas under veckans alla timmar i skolan.


tisdag 26 februari 2013

Entreprenörskap - ett första steg?

Arbetslösheten ökar bland ungdomar skrev EP härom dagen. Och en av de stora orsakerna verkar vara att just ungdomar saknar erfarenhet av arbetslivet.

Samtidigt kan man ju förstå arbetsgivarna. Det klart att man vill har personal med erfarenhet....men hur ska man få erfarenhet om man inte får prova.

Det entreprenöriella lärandet handlar ju om att skapa kontakter med närsamhället och det lokala näringslivet......Man kan alltså se det som ett första steg för ungdomar att visa att de faktiskt är antsällningsbara

Självklartlöser inte entreprenörskap i skolan inte alla problem. Men någonstans måste man börja och den dan skola och näringsliv hittar bättre samverkansformer så kommer säkerligen fler unga in på arbetsmarknaden tidigare.

måndag 25 februari 2013

Entreprenöriella kompetenser driver arbetet framåt

Den här veckan kommer våra nior att "plocka upp" sina påbörjade affärsidéer som man drog i gång timmarna innan sportlovet.

Och om några veckor ska allt vara i hamn...budgeten ska vara klar, marknadsundersökningen ska vara genomförd och sammanställd.....besöken på ALMI och Nyföretagarcentrum ska ha gett nya tankar och idéer.

Varje "företagargrupp" kommer att få coaching, både en och två gånger. Och gruppens entreprenöriella kompetenser ska matchas......Alla kan bidra med någonting bra och tillsammans för det både affärsídéen och företaget framåt.

söndag 24 februari 2013

Boka en ambassadör

Nu finns det enorma möjligheter för alla lärare och elever som jobbar med entreprenörskap i skolan......Nu kan du, genom Tillväxtverket, boka en företagare som kan berätta om sina erfarenheter och drivkrafter som företagare.

Och det är precis vad vi har gjort.........


Tanken är ju att våra medarbetare ska kunna stöta och blöta sina affärsidéer med någon som har rutin och erfarenhet. 

Just i dag har vi bokat några ambassadörer...och om allt går i lås så dyker de upp om ett par veckor. Ännu en gång skapar vi motivation och intresse genom att jobba i skarpt läge.

lördag 23 februari 2013

Balans mellan teori och praktik

I gårdagens UNT kan man läsa om ännu en skola som har hittat balans mellan teori och praktik. Den här gången är det Arlandagymnasiet som driver en egen butik....från scratch till komplett butik.

Konceptet har snabbt blivit populärt hos eleverna eftersom man känner nyttan av det man lärt sig.......Och det är nog där man ska börja. Alla pedagoger måste på ett eller annat sätt få fram nyttan med kunskapen. Att bygga intresse och motivation genom att slenterianmässigt hänvisa till framtiden fungerar inte hos flertalet unga.

"I stället för traditionell undervisning där man lär sig teori i klassrummet har de fått göra inköp av riktiga varor" säger Helena som är lärare på Arlandagymnasiet.

En ganska stor del av det entreprenöriella handlar just om att hitta "nyttan med kunskapen" i ett mer praktiskt sammanhang.

Men att jobba i ett praktiskt sammanhang betyder ju inte att de teoretiska krympas på något sätt........det handlar istället om att hitta en balans och kunna se det praktiska som ett verktyg för att greppa det teoretiska.

fredag 22 februari 2013

Mobil eller inte mobil?

I en skola pågår det nästan alltid en diskussion kring vilka regler som ska gälla....mössa, keps, tuggummi och mobiler är ett ständigt återkommande tema.

Och en av de största spörsmålen är hur man ska hantera mobiler på lektionen. Men redan här märker man om kollegierna har ett entreprenöriellt tänk med sig i bagaget eller inte.....en del vill totalförbjuda allt vad mobiler heter och andra känner att man måste våga lita på eleverna och ge förtroendet att hantera sin mobil.

Självklart kommer det alltid vara så att en och annan missbrukar sitt förtroende men har man ett entreprenöriellt synsätt så hittar man en enskild lösning om och när problemet uppstår.Egentligen räcker det bara att gå till sig själv.....hur skulle det kännas om kommunens som arbetsgivare skulle förbjuda alla lärare att överhuvudtaget ha mobilen med sig på jobbet?

Är det så att varje rektor ska stå vid entren på morgonen och hälsa alla lärare välkomna samtidigt som han eller hon samlar in alla lärarmobiler i en låda? "Du får din mobil när arbetsdagen är över"

Skulle ett mobiltelefonförbud leda till att du som pedagog vill  fortsätta att utveckla, tänka nytt och ge det där lilla extra....förmodligen inte.

Samma sak gäller naturligvis för eleverna.....kreativitet och entreprenöriellt tänkande kan aldrig omgärdas av allt för höga murar med förbud.

torsdag 21 februari 2013

Enkelt, motivationshöjande och roligt tillsammans

Efter sportlovet fortsätter våra nior att jobba med sina affärsidéer och kontaktytor utanför skolan. Ännu så länge ligger vi bara i startgroparna men vi hoppas ju vanlig ordning att det blir bra drag under galoscherna när vi kommit in en bit i matchen.

En av drivkrafterna är ju kommunens pristävling för för unga entreprenörer.  Det är helt enkelt både roligt och lockande för våra unga medarbetare att få konkurera med de lite äldre gymnasieeleverna. Men det handlar minst lika mycket om att vi ska jobba med de olika kunskapskraven inom so-ämnena samtidigt som vi ska bearbeta kursplanens olika förmågorna från alla håll och kanter.


Om det dessutom går bra i tävlingen så är det bonus. Men vårt främsta uppdrag är trots allt att följa läroplanen och de kunskapskrav som gäller samtidigt som vi lägger ett entreprenöriellt pussel tillsammans med våra medarbetare. Det betyder i klartext att det entreprenöriella förhållningsättet är en naturlig del av vår pedagogiska vardag. Enkelt, motivationshöjande och roligt tillsammans med medarbetarna.onsdag 20 februari 2013

Föreläsningar och workshops

Hur man ska sprida det entreprenöriella lärandet råder det olika uppfattningar om.....
 • År det genom kortsiktiga och dyra jippoliknande insatser som man ska hitta fler nycklar till lärandet?
 • Eller är det så att alla pedagoger ska tvingas följa någon slags handledning och uppleva ännu ett "måste"....?
Vi, Sara och Johnny, drar vårt strå till stacken genom att både föreläsa och anordna workshops. Och vi har besökt stora städer och lite mindre samhällen. Inom kort drar vi till Malmö för att prata entreprenörskap på en konferensen So i fokus.
Att vara och bli entreprenöriell är vårt tema för dagen. Den här gången laddar vi för en inspiratonsföreläsning med fokus på möjligheter, höga förväntningar, medarbetare och formativ bedömning. Och en hel del annat så klart!

tisdag 19 februari 2013

Är det entreprenöriell utveckling eller inte?

Det är alltid intressant när man får möta andra lärare i den egna kommunen.Och särskilt intressant när man får möta andra so-lärare. Gång på gång får man höra att satsningen på det entreprenöriella förhållningssättet ger resultat och att utvecklingen går framåt.
 • Men stämmer det verkligen???
 • Hur ser det ut när man kommit långt?
 • På vilka olika sätt är eleverna delaktiga och hur får de visa sina kunskaper?
 • Får eleverna använda sina teoretiska kunskaper i ett praktiskt sammanhang, alltså i skarpt läge utanför skolan?
Efter att i dagarna ha mött, diskuterat och sett olika so-lärares pedagogiska upplägg och uppgifter så blir man helt klart besviken. Det man kan se är att den summativa bedömningen  fortfarande står högt i kurs och de gamla traditionella proven höjs till skyarna. För hur ska man annars kunna bedöma eleverna är den vanliga kommentaren. Man kan också se att lektionsupplägget inte har ändrats särskilt mycket på några decennier.....läraren är fortfarande kung vid katedern och eleverna skriver av oavsett om man förstår eller inte.

Det teoretiska och abstrakta stannar på tavlan och i skrivhäftet. Någon praktisk entreprenöriell dimension är inte att tänka på, åtminstone är den svår att upptäcka. Men att arbeta entreprenöriellt är något helt annat ,det handlar om att:
 • våga släppa kontrollen
 • använda magkänslan
 • ta risker
 • ha höga förväntningar,
 • jobba i skarp läge
 • använda sig av flexibel bedömninng och att ha roligt tillsammans med eleverna.
När man väl har tagit de första entreprenöriella stegen det är då man inser att lärandet sker på många fler arenor än vid katedern.

måndag 18 februari 2013

Vad beror det på att man inte vet?

Emellanåt så funderar man om politiker och tjänstemän inom kommunerna har förstått vad entreprenörskap i skolan egentligen innebär. Och nästan varje gång man får en politisk kontakt så får man höra att entreprenörskap i skolan det är minsann lika med företagande.

Det finns till och med de som tror att när skolan står för bildning, reflektion och nya perspektiv....då kan man inte ha ett entreprenöriellt förhållningssätt. Men ingenting kan vara mer fel.......Ett entreprenöriellt förhållningssätt är ingenting som görs på särskilda lektioner och under en begränsad tid. Det finns med under hela året.

Inte undra på att man blir lite trött ibland...När ska poletten ramla ner egentligen? Och vad beror det på att man inte vet, inte vill veta eller inte tar reda på?

Vår EPL-pedagogik  finns med året runt under alla arbetspass. Alla högstadieelever som möter vår so-undervisning får med sig det entreprenöriella tänket i blodet. Men ska det entreprenöriella få den genomslagskraft som läroplanen deklarerar så behövs lite nya grepp. Entreprenörskap i skolan är så mycket mer än företagande........

Och nu är det hög tid att beslutsfattare på olika nivåer skaffar sig en bredare förståelse för begreppet entreprenörskap

Vi vill dra vårt strå till stacken och välkomnar både politiker, tjänstemän och en och annan rektor att göra ett besök med syfte att få en bättre förståelse för entreprenörskap i skolan.

VARMT VÄLKOMNA!


söndag 17 februari 2013

Vem vill vara kung vid katedern?

Satsningen på entreprenörskap i skolan rustar unga för ett modernt arbetsliv, skriver Mia Liljestrand på Svenskt Näringslivs hemsida. Att det stämmer det vet vi....och med rätt upplägg kan många av kursplanernas förmågor utvecklas på ett naturligt och mer lustfyllt sett.

Det klart att det inte är fråga om traditionell undervisning, där läraren är kung vid katedern hela dagarna. Vår entreprenöriella pedagogik blandar teori med praktiska entreprenöriella inslag.Och vi ser också till att var och en av våra medarbetare kan få visa sitt kunnande på nästan hur många sätt som helst.

Med hjälp av våra medarbetare och en stor portion delaktighet utvecklar vi EPL-pedagogiken hela tiden. Och det är också en del av vårt framgångskoncept.

lördag 16 februari 2013

Entreprenöriell effekt

En kick-off med drygt sextio nior i en matsal innebär ett visst risktagande. Åtminstone om man drar i gång en eftermiddag timmarna innan sportlovet. Men den som vill och tror på den entreprenöriella effekten måste våga ta lite risker, så är det bara.


Förväntningarna var extra höga inför dagens pass. Men ingen behövde gå  beskviken därifrån, trots ganska kort om tid. Många affärsidéer har redan börjat puttra i grytorna........och nu väntar sportlov för våra medarbetare. Men vi hoppas på att tankarna kring nya idéer ska fortsätta.

fredag 15 februari 2013

Nu kör vi....

Nu är det bara några timmar kvar till kick-off.......Den teoretiska och ekonomiska delen är avklarad och nu väntar alla på att få hugga i tag i den mer entreprenöriella och praktiska.

Tänk dig själv att få gå in och starta upp drygt sextion nior som har väntat ganska länge på att få köra igång. Visst låter det som ett drömläge?...Och det är ett drömläge när man får jobba med någonting som man är övertygad av i hela sitt hjärta....entreprenörskap i skolan.

Men precis som alla annan entreprenöriell verksamhet av klass så handlar det om att skapa motivation, nyfikenhet samtidigt som man balanserar risker med lite mer säkra kort. Om ett par timmar så kör vi.....

torsdag 14 februari 2013

Vill du se framåt eller blickar du bakåt?

Entreprenöriellt lärande ska löpa som en röd tråd från förskola till gymnasium.......men riktigt så enkelt är det inte. Och varför är det inte så enkelt som det egentligen låter?

Det finns kanske inte något korrekt svar men någonting som påverkar både enskilda lärare och hela arbetslag är vilken kunskaps- och elevsyn man har.

Om man tror att hela skolan och pedagogiken ska utvecklas med strikta regler och förbud så ska man nog söka sig till en enhet som är konservativ och traditionell. I den här gruppen tror man att allt var bättre förr och pedagogik är någonting statiskt som inte behöver utvecklas. Att i den här gruppen nämna någonting så modernt som entreprenörskap är bara bortkastad tid.

Men den som tror på eleverna och ser möjligheter istället för hinder bör hitta sin plats i ett entreprenöriellt sammanhang tillsammans med pedagoger som vill tänka lite annorlunda. I den här gruppen är man övertygad om att lärandet är cirkulärt i stället för linjärt. I det här gänget är man beredd att ta lite risker för att se nya idéer födas.

Hur man ser på elever och kunskaper märks väldigt tydligt i ett arbetslag....oavsett om man diskuterar praktiska regler eller summativ och formativ bedömning så står vi ofta långt i från varandra. Om man då tvingas in i ett samarbete så kommer det att knaka i fogarna.


onsdag 13 februari 2013

Den entreprenöriella säcken

På fredag drar vi igång med affärsidéer och företagande för våra drygt sextio nior. Det är nu man ska få visa att man kan omsätta de teoretiska kunskaperna i praktiken.

Men hur smart är det att dra igång ett stort entreprenöriellt projekt sista dagen och de allra sista timmarna innan sportlovet?

Vi har ju en idé om att våra arbetspass ska skilja sig från den stora gråa massan. Och ska man kunna leva upp till det så får man nog hitta lite udda angreppssätt.

Men vi har även höga förväntningar på våra medarbetare och vi tänker bjuda på en annorlunda start och lite tillbakablick på tidigare entreprenörer som passerat genom åren.

Entreprenöriella kompetenser
Imponerande medarbetare av en tidigare årgång

Några affärsidéer som vaskats fram genom åren

Att jobba entreprenöriellt skapar inte bara intresse och lust hos våra medarbetare.....Det skapar rejält med spänning för oss pedagoger. Den som arbetar i skarpt läge har inget facit. Man vet inte hur det slutar och man vet inte åt vilket håll det drar iväg. Men på något sätt så lyckas vi trots allt sy i hop den entreprenöriella säcken.

tisdag 12 februari 2013

Kvinnliga ambassadörer

Om man vill jobba med entreprenörskap i skolan ska man försöka ta tillvara på alla delar som samhället har att erbjuda. Och i dagarna blev det klart vilka som har valts ut till kvinnliga företagsambassadörer under 2013.

Tillväxtverket är intiativtagare och den som vill kan kostnadsfritt boka en företagare som kommer ut och inspirerar i skolan. Det här är ett utmärkt tillfälle att få elever att bli mer entreprenöriella.....

Vi som har jobbat med entreprenöriellt lärande under några år har tidigare haft några ambassadörer på besök....men nu är det nog dags igen. Det här är ett tillfälle att låta skola och samhälle smälta samman på ett enkelt och naturligt sätt.

Om du pedagog som inte har testat att ta kontakt med någon ambassadör bör genast tänka om........


måndag 11 februari 2013

Den som en gång fått smak på det entreprenöriella......

Det här blir en spännande vecka. I slutet av veckan kommer en av våra tidigare entreprenörer på besök. Karin kommer hit och ska inspirera våra nior inför starten med momentet kring affärsidéer och företagande......................Och Karin har en bra entreprenöriell grund att stå på. Hon var nämligen med när vi startade upp vår entreprenöriella resa.

Tillsammans med några kompisar var hon den som tog fram den affärsidé som tog hem första priset.......i konkurrens med gymnasiet. Och den gången så var prissumman på 10.000 kr och det var stor prisutdelning på hotellet i stan.

Men den som en gång fått smak  på det entreprenöriella vill ju ha mer....I slutet av gymnasiet var det dags igen, ännu ett första pris.

Självklart är det kul att Karin kommer tillbaka för att inspirera......vi ser fram emot ännu en bra veckan och vi hoppas att många entrepreöriella idéer kommer att födas under den närmaste tiden.

söndag 10 februari 2013

Delaktighet i sitt eget lärande

Just nu håller våra åttor på att undersöka den lokala arbetsmarknaden.....Och i vanlig ordning så är det teori som följs av en mer praktisk del. Den praktiska delen ska naturligtvis hänga ihop med en teoretiska och den ska bidra till en högre förståelse.....

Att själv tillsammans med sin grupp boka ett eget besök hos en arbetsgivare i kommunen är kanske inte alltid så självklart när man går i åttan. Och det kan gå åt både tanketid och mod innan man vågar ta kontakt och berätta sitt ärende för en arbetsgivare man aldrig träffat.

Men när man väl tagit sig över första tröskeln så ökar självkänslan och man känner att man lyckats. Okey, sen återstår själva besöket, sammanställning och presentationen. Men det brukar alltid nästan alltid gå bra.

Det här är ett tydligt entreprenöriellt förhållningssätt för oss....lära utanför skolan, planera delar på egen hand plus ett stort mått av delaktighet i sitt eget lärande när man får vara med och planera hur att ska presentera sitt uppdrag för övriga medarbetare

lördag 9 februari 2013

Spännande, roligt, lite pinsamt och lärorikt

När våra medarbetare kommer till våra arbetspass får de möta engagerade entreprenöriella pedagoger som vill göra det som andra inte gör....

Och nästan varje gång så vill vi kunna leverera lite nyheter när det gäller pedagogiskt upplägg.

Ett bra sätt att träna ekonomiska begrepp fick vi till genom att jobba med "pengarna och kärleken" genom lottade samboförhållanden.....Spännande, roligt, lite pinsamt och lärorikt.

fredag 8 februari 2013

Brinna, våga, vinna

Att vi har kreativa medarbetare det vet vi.....Och Erik och Sebbe är inget undantag. Tur att nyckeln fanns inom räckhåll.

Fri konkurrens och marknadspris var temat för dagen......först teori och sen en mer praktisk övning. Och nu börjar de teoretiska grunderna sitta. Vår entreprenöriella uppladdning inför momentet affärsidéer och företagande går som smort.

Nästa fredag, trots att det är sista lektionen innan sportlovet, drar vi igång. Då handlar det om att brinna, våga och vinna....

torsdag 7 februari 2013

Ännu ett entreprenöriellt arbetspass

Om någon timme drar vi igång med ännu ett entreprenöriellt arbetspass. Och en av våra målsättningar är att hela tiden skapa variation.......

Entreprenöriellt lärande ska ju skilja sig lite från mängden, åtminstone är det vår filosofi. Och om sanningen ska fram så har vi nog lyckats en hel del....Numera kallar sig våra unga entreprenörer för medarbetare istället för elever.

Och alla vet att ett vanligt arbetspass innehåller mycket mer av delaktighet än man är van med.............

onsdag 6 februari 2013

Skolledarna är välkomna

Emellanåt så dyker det upp en skolledare på lektionen.....Och det är lika spännande varje gång. Det klart att rektorerna ska besöka lektioner och pedagoger för att bilda sig en uppfattning om hur själva praktiken går till.

Men det man kan fundera över är hur mycket av det entreprenöriella förhållningssättet som man noterar.........

I bland är det entreprenöriella så pass synligt så ingen kan missa det. Men en stor del av de entreprenöriella förhållningssättet kan vara svårt att upptäcka...delaktighet i stort och i smått, formativ bedömning eller höga förväntningar.

Men vi som ser oss som entreprenöriella pedagoger tar alla möjligheter till att sprida våra tankar och idéer kring vårt sätt att undervisa. Fler skolledare är välkomna och gärna lite oftare!

tisdag 5 februari 2013

Man måste få träna i skolan

Nu är det snart Sverigefinal i världens största entreprenörtävling. Och tävlingar av den här kalibern är ju viktiga för att få fler unga att våga driva eget......Enligt Svenska dagbladet så kan allt fler unga tänka sig att starta eget företag - men det få som faktiskt gör det.

Det som är intressant är att de riktigt framgångsrika entreprenörerna har många likheter. De är engagerade, passionerade och de vill se resultat. Men de är också uthålliga och de vågar ta en del risker. Och det just de här förmågorna som man måste få träna på i skolan.

Med hjälp av rätt pedagogiskt upplägg så kan de här förmågorna tränas, vilket i slutändan skulle kunna leda till att fler unga driver på oavsett om man är anställd eller egen företagare.


måndag 4 februari 2013

Att jobba i skarpt läge

Att jobba i skarpt läge tillsammans med våra medarbetare är en av våra styrkor. Vår ambition är att få till så mycket lärande som möjligt utanför skolan....

Och närsamhälllet bjuder på många spännande uppdrag bara man är beredd att ta dem. För oss handlar det entreprenöriella förhållningssättet om att våga göra någonting som inte är så förutsägbart och helst i andra lärmiljöer.

Genom åren har vi hunnit med en del skarpa lägen....


Företagslunch med det lokala näringslivet

Draknästet

Marknadsundersökning på stan

Politkermöte

söndag 3 februari 2013

Vårt entreprenöriella koncept efterfrågas mer och mer

Ung företagsamhet i Kalmar är en av alla UF-regioner som verkligen tror på ungas inneboende entreprenöriella förmåga. Bland annat så har man tagit fram en handledning som är tänkt att användas för att locka fram fler unga entreprenörer.


Vårt eget koncept finns med bland lästipsen, vilket känns både roligt och hedrande. Samtidigt vet vi sedan tidigare att våra entreprenöriella tankar efter frågas mer och mer utanför kommunen. 

lördag 2 februari 2013

Månadens företag

I Storuman har man bestämt sig för att lyfta samarbetet skola och näringsliv. Men man har också insett att ungdomarna i kommunen behöver kunskap kring entreprenörskap för att kunna fungera i ett flexibelt yrkesliv.

"Skolans fokus är att eleverna ska bli anställda någonstans. Men dagens unga har att se fram mot ett flexibelt yrkesliv och det ställer krav på flexibilitet och företagsamhet. Då måste de också ha kunskaper om vad entreprenörskap är och hur ett företag fungerar".

Det är oerhört kul att se att det finns kommuner som satsar med hela sitt entreprenöriella hjärta. Och en intressant vinkling är att man fokuserar på något som kallas månadens företag

”Månadens Företag” innebär därför att ett företag öppnar dörrarna för studiebesök, åker ut och informerar på skolorna och över huvud taget deltar i kontakterna med skolan. Tanken är att de olika företagen även ska ställa upp som fadderföretag för eleverna.

Att ta del av andras tankar ger inspiration så är det bara.....en variant av månadens företag är nog något vi ska fundera på.

fredag 1 februari 2013

Vårt arbetssätt väcker uppmärksamhet

Att vårt arbetssätt väcker uppmärksamhet det vet vi. Och den största responsen får vi utanför kommunen. Det verkar som om man har ett annat tänk desto längre bort man kommer....????

Men oavsett var i Sverige man befinner sig så behöver de entreprenöriella tankarna stärkas i skolan och den här filmen är nog ett stöd för de som ännu inte är frälsta.Just nu är vårt entreprenöriella förhållningssätt föremål för en uppsats som skrivs av blivande SYV:are på lärarhögskolan i Stockholm. Man vill syna hur entreprenörskap i skolan ser ut i Enköping och Nora....självklart blir det spännande att ta del av resultatet.