Entreprenöriellt lärande gör skillnad

torsdag 29 maj 2014

Vi fyller en viktig funktion

Nu är det bara några veckor kvar på läsåret och en sammanfattning är på sin plats. Och den här gången ska det summeras kring våra lärarstudenter som kämpat med oss som lokala lärarutbildare.

De studenter som kommer till oss för att göra sin praktik får med sig helt andra erfarenheter jämfört med de traditionella upplägg som finns.

Oavsett hur långt lärarstudenten kommit i sin utbildning så får han eller hon med sig ett entreprenöriellt förhållningssätt och en stor portion formativ bedömning.

Men vi kan också visa att lärandet inte alls behöver se ut som det gjort i alla tider. Vi låter helt enkelt våra studenter ta sig an våra stora grupper för att på så sätt se vilka fördelar som finns när det är fler pedagoger i klassrummet.

Till en början kan det finnas en viss skeppsis.....men redan efter någon vecka har vi våra studenter med oss. Våra studenter brukar vara eld och lågor kring vårt arbetssätt och upplägget med lite större grupper samt dubbla pedagoger.

Det som studenterna inte riktigt förstår är varför det så sällan lyfts fram alternativa sätt att lära på lärarutbildningen. Vi fyller alltså en viktig funktion genom att vi täpper till tomrummen som högskolan inte mäktar med.

måndag 26 maj 2014

Snacket i lärarrummet

Många elever känner en frustration över att ett enda prov kan stjälpa deras betyg. Och visst är oron befogad till viss del. Snacket i lärarrummet går ofta åt det hållet.

Det här är någonting som Skolverket har uppmärksammat: "Det är väldigt viktigt att man från början i en kurs får veta vad man behöver utveckla, så att bedömningen sker kontinuerligt under kursens gång. Det ska inte vara någon överraskning när man får sitt betyg varför man får det".

Skolverkets tips till elever som känner sig uppgivna är att man ska sätta sig ner och prata med lärarna. Visst, det låter väl fint men är det inte lärarna som ska ge utrymme för att eleven hela tiden är uppdaterad kring sitt egna lärande?

Vårt framgångskoncept heter ämnescoaching som sker under pågående lektion. Det här visat sig vara ett lyckokast för att få elever att ta ansvar för sitt lärande och känna sig motiverade samtidigt som man hela tiden är uppdatera kring vad som krävs för nästa steg
.
Men att jobba med ämnescoaching under pågående lektion kräver lite annat tänka både från lärare och skolledning. För att få det att fungera krävs dubbla pedagoger på varje arbetspass....alltså två lärare och två klasser. En annan fråga är väl hur intresserade skoledarna är? Vågar man förändra för att få till förbättringar?

söndag 25 maj 2014

Vi har en gedigen erfarenhet av det entreprenöriella förhållningssättet

EU lägger stor vikt vid de åtta nyckelkompetenserna när man diskuterar vilken kompetens som elever behöver ha för att kunna möta ett flexibelt arbetsliv. En  av kompetenserna är entreprenörskap & företagande....och så långt är väl allting gott.

Men när man kikar in de svenska klassrummen i grundskolan så märks inte särskilt mycket av det entreprenöriella. Det är fortfarande lite tabu att prata entreprenörskap i grundskolan. Men självklart gäller det inte alla kommuner. Vi, Sara och Johnny, har den senaste tiden mött kommuner där man vill utveckla det entreprenöriella tänket.

Och det är ju faktiskt där som vi kommer in. Vi har en gedigen erfarenhet av det entreprenöriella förhållningssättet och vi kan visa hur detgår till i praktiken. Från oss dyker det inte upp luddiga  beskrivningar om entreprenörskap i skolan. I stället väljer vi att leverera det som i stort sett hela skolsverige efterfrågar....... Hur gör man för att arbeta entreprenöriellt över en längre tid.

torsdag 22 maj 2014

Många elever hittar sin motivation när det händer något oväntat och ovanligt

Ett entreprenöriellt förhållningssätt i klassrummet kan se väldigt olika ut. Just idag hade våra 8:or ett kreativ arbetspass där man fick använda sina kunskaper kring hinduismen.

Den här dagen valde vi att arbeta med bilder, symboler och datorer. Man fick arbeta i smågrupper och jobba sig igen om begrepp och bilder....och det var minst sagt en hög motivation under hela passet, trots timmen innan lunch.

Symboler, bilder och teoretiska förklaringar
Vår erfarenhet är att många elever hittar sin motivation när det händer något oväntat och ovanligt. Att bara svara på frågor eller räkna sida upp och sida ner kan ju få vilken kreativ själ som helst att tänka på annat.

måndag 19 maj 2014

En isolerad ö ger inget sammanhang

Vilken superstart det blev på veckan när våra sjuor bjöd på ett kreativt event för de bra mycket yngre treorna. Dagens uppdrag gick ut på att våra medarbetare skulle presentera ett arbetsområde som det jobbat med under året....

Inte nog med att varje grupp skulle få ihop en bra presentation. Den skulle vara så tydlig och enkel så att alla de yngre eleverna kunde hänga med. Och det blir faktiskt något visst med att redovisa för andra som man inte känner oavsett om det är för unga elever eller vuxna.

En del av vår pedagogiska idé handlar ju om att våra medarbetare ska få visa upp sina kunskaper i ett annorlunda sammanhang och annorlunda miljöer. Vår entreprenöriella förhållningssätt ska synas, märkas och få upplevas av andra. Lärandet ska upplevas i ett sammanhang och de får absolut inte kännas som om man sitter på en isolerad ö i något torrt och tråkigt klassrum där allt är lika år efter år.

Dramagruppen presenterar antiken

Pontus, Hugo och Linus har en workshop med fokus på Lag och rätt

En stor eloge till våra sjuor som blandade goda ämneskunskaper med ett entreprenöriellt för hållningssätt. Dessutom var allt paketerat i en kreativ förpackning....drama, tävlingar, frågor och hitta på kartan.

fredag 16 maj 2014

Tvålärarskap är nyckeln till framgång!

Vår pedagogiska idé handlar ju om att vi alltid är två pedagoger på varje arbetspass. Visst har vi lite större grupper men kunskapsresultaten och den och den pedagogiska utvecklingen går hela tiden uppåt. Dessutom är det grymt kul att jobba med med en engagerad kollega.

Men det är inte bara vi som ser nyckeln till framgång genom att vara dubbla pedagoger. Samma sak ser man på Smedhagsskolan i Stockholm och biträdande rektor Malin Bergdal ser arbetssättet som överlägset. "Du kan styra undervisningen så att du når både svaga och starka elever. Alla får en möjlighet att utvecklas från sina förmågor. Någon dag kanske vi bestämmer att en av oss sitter med bara en elev för att det är någon vi måste få på banan".

Framgångsfaktor - tvålärarskap är nyckeln
Vi, Sara och Johnny, ser ju bara vinster med att vara dubbla pedagoger. Först och främst gynnas våra medarbetares kunskapsresultat samtidigt som vi hela tiden utvecklar de entreprenöriella lärmiljöerna. Intressant i sammanhanget är ju att det inte kostar en enda krona mer än andra sätt att undervisa.

torsdag 15 maj 2014

Skolans viktigaste uppdrag

Kunskaper, kunskaper och kunskaper det är ju ett av skolans viktigaste uppdrag. Däremot är det inte sagt exakt hur man ska visa sitt kunnande. Vi har under flera år laborerat med mängder av olika sätt för  att våra medarbetare ska få visa vad man kan på allra bästa sätt.

Mobilen kan vara ett bra hjälpmedel för att både lära och visa vad man kan
I bland kan det innebära att några väljer att presentera med en power point samtidigt som några andra visar vad man kan genom vår egen variant av lärande samtal. Ytterligare någon tar sin mobil till hjälp för att dokumentera och på så sätt lära sig. Det viktiga är inte hur man visar sina kunskaper men att man gör det....Där emot är det viktigt att vi pedagoger ser till att skapa en tolerans i gruppen för var och ska hitta sitt eget sätt att lära.

Det här är ju också en del av den entreprenöriella pedagogiken....att låta varje elev få möjlighet att både lära och visa sina kunskaper i andra miljöer än de gamla vanliga.

söndag 11 maj 2014

Pedagoger behöver jobba tillsammans


Tänk om fler pedagoger skulle gå samman och jobba tillsammans. Vi har gjort det i drygt fem år och tillsammans med vårt entreprenöriella förhållningssätt kan vi bara se fördelar.
Genom att vi är två pedagoger kan vi göra individuella anpassningar för varje elev under pågående lektion och vi kombinerar teori och praktik för att alla elever ska kunna få visa sina kunskaper på bästa sätt. .
En av våra framgångsfaktorer är vår ämnescoaching som finns med samtidigt som lektionen drivs framåt. Det här är möjligt eftersom vi alltid är två pedagoger och en av oss kan frigöras för coachinguppdraget medan den andra exempelvis kan hålla en genomgång för den större gruppen.

Ämnescoaching, dubbla pedagoger och entreprenöriellt förhållningssätt

Vår coaching har alltid eleven i centrum och vi diskuterar höga förväntningar, kunskapskrav, individuella mål samt hur han eller hon ska göra för att ta sig till nästa betygssteg. Coachingen skapar också en naturlig relation mellan lärare och elev samtidigt som eleven ges möjlighet till en hög delaktighet i sitt eget lärande.

Dubbla pedagoger i klassrummet innebär att lektionen hela tiden fortlöper utan avbrott. Det finns alltid minst en av oss i klassrummet, vilket garanterar att undervisningen hela tiden går framåt. Vi har också skapat en struktur som innebär att alla elever har sin bestämda plats och allt material finns på plats när eleven kommer in på lektionen. Alla lektioner startar direkt utan onödigt spring efter penna eller böcker. Den här strukturen skapar en trygghet eftersom man som elev alltid vet att det finns en bestämd plats för varje person.

torsdag 8 maj 2014

Skolnämndens årliga besök

Skolnämnden besökte skolan idag och det var dags för det årliga besöket. Det är alltid intressant att ha beslutsfattare på besök och det är ju också en förutsättning om man ska få en uppfattning om verksamheten.

Vi, Sara och Johnny, fick möjlighet att visa upp en av våra framgångsfaktorer....nämligen att arbeta dubbla pedagoger med lite större grupper. I dag fick politikerna se att tre klasser och två pedagoger fungerar alldeles utmärkt.Självklart är det extra kul att visa upp någonting man är stolt för......arbetsro, kreativa och entreprenöriella medarbetare och variation i undervisningen är ju några av våra hörnstenar.

Nu kan vi bara hoppas att våra politiker i Skolnämnden förstår vilken potential det finns när två ämneslärare arbetar tillsammans. Skolan kan förändras om man bara vill.

tisdag 6 maj 2014

Fler når kunskapskraven

På torsdag den här veckan gör Skolnämnden sitt årliga besök på skolan. Och en del av uppdraget går ut på att man ska besöka verksamhetens olika delar. Vi som har ett entrerprenöriellt upplägg och dessutom lite större grupper önskar ju att de besöker oss.


Vi vill ju visa att lite större grupper tillsammans med två pedagoger ger bättre undervisning och det kan nog vara nyttigt för politikerna att både se och höra att man med små medel kan förändra undervisningen och det till elevernas fördel.

Vår modell har höjt intresset hos våra unga medarbetare och vi har fler som når kunskapskraven. Den formativa bedömningen i kombination med annorlunda lärmiljöer ger fler elever möjligheten att visa sina kunskaper....och det är just det här som politikerna i Skolnämnden behöver se.
.

måndag 5 maj 2014

Skolverket ger med den ena handen och tar med den andra....

Nationella proven står för dörren i våra samhällsorienterade ämnen och nästa torsdag och fredag är  det dags. Man kan ju tycka vad man vill om proven.... men att de ska genomföras är helt klart.

Däremot är tidpunkten mycket illa vald. När proven väl är genomförda återstår endast nio arbetsdagar och på denna tid ska proven rättas och betygen sättas....allt detta inom ramen för lärares arbetstid.

Det som är ännu mer besynnerligt är styrdokumentens strävan efter att arbeta med formativ bedömning...men men det här upplägget finns inget utrymme för våra medarbetare att se proven som en process i det egna lärandet. Nix, här är det rätt och fel som gäller.

Vi som har ett entreprenöriellt förhållningssätt till kunskap ser den formativa bedömningen som en oerhörd tillgång. Det ger fantastiska möjligheter att skapa en lärandemiljö där var och en kan få visa sina kunskaper på bästa sätt.

Men Skolverket ger formativa direktiv med den ena handen och tar snabbt tillbaka de med den summativa. Nu minsann verkar det formativa vara som bortblåst.fredag 2 maj 2014

Delaktig i sitt eget lärande

För oss betyder entreprenöriellt lärandet att våra medarbetare ska vara delaktiga i sitt eget lärande. Och det ska gälla allt från planering och idéer till genomförande och utvärdering.

På måndag kommer våra sjuor att få den möjligheten ännu en gång. Och den här gången handlar det om att presentera årets olika uppdrag men för de som går på lågstadiet....

Vi, Sara och Johnny, kommer att släppa vår grundtanke men sen ska våra medarbetare får komma med idéer hur man får till bra, intressanta och konkreta presentationer som passar för årskurs tre.Det här är också ett bra sätt att, på ett naturligt sätt, sprida det entreprenöriella tänkandet till pedagoger på andra stadier.

Självklart är det extra kul att få samarbeta med pedagoger som har insett att entreprenöriellt lärande bidrar till annorlunda lärmiljöer...... och på köpet får man fler motiverade elever som når längre.