Entreprenöriellt lärande gör skillnad

onsdag 27 november 2013

Att våga ifrågasätta det mest heliga.....

Härom dagen dök det upp en intressant artikel i DN och bara rubriken kan få vem som helst att stanna upp. Ännu mer intressant blir det när man börjar läsa....här finns det en nobelpristagare som ifrågasätter den mer eller mindre heliga katderundervisningen.

Kontentan av det hela handlar ju om att man först ger eleverna en viss förförståelse. Där efter löser man uppgifter i par samtidigt som man för diskussioner. Avslutningsvis knyter läraren samman och lyfter in de bitar som ännu inte fallit på plats.För oss som värnar om det entreprenöriella förhållningssättet låter det här som ett spännande elevaktivt arbetssätt. Att olika studier dessutom visar att det här pedagogiska greppet gynnar inlärningen gör ju inte saken sämre.

Vi, Sara och Johnny, har ett liknande upplägg anpassat för våra högstadieungdomar. Men det är också vår stora övertygelse att våra medarbetare lär sig mer när man får möta kamraters mentala kartor under en diskussion jämfört med att hela tiden matas av en monoton lärarröst vid katedern

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar