Entreprenöriellt lärande gör skillnad

torsdag 13 mars 2014

Politikerna blickar mest tillbaka till egen skolgång

Nu börjar de olika partierna leverera sina förslag för att få ordning på skolan och helt klart märks det att valåret har startat. Grundtanken är ju bra...man vill att kunskapsresultaten höjs samt att fler elever når minst en godkändnivå. Men det recept som både de blåa och röda lägger fram känns ganska uråldrigt.

Ett av förslagen handlar om att skolorna ska tvingas att erbjuda samtliga elever som riskerar att få underkänt hjälp med läxläsning utanför de ordinarie lektionerna. Visst är tanken är god och det kommer säkert att rädda en och annan, åtminstone för stunden.

Men det märks också att politiker mest blickar tillbaka till sin egen skolgång och man ser läxan som det enda sättet att nå bättre kunskapsresultat. Bara för att man som elev får mer av samma sak så betyder det inte att motivationen och kunskapsresultaten ökar. Nix, risken är stor att skoltrötta och uttråkade elever blir ännu mer omotiverade.

Det som behövs är att pedagogerna utvecklar fler sätt att lära, det är här man ska sätta in resurserna. Det entreprenöriella lärandet fokuserar på den inre motivationen genom att lärande sker på andra sätt och i andra miljöer än i skolan. Ett av skolans viktiga uppdrag är ju det livslånga lärandet och det når man bara om man hittar fram till respektive elev.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar