Entreprenöriellt lärande gör skillnad

lördag 15 mars 2014

Att få lära på olika sätt

Nu har våra sjuor jobbat med den geografiska delen av Afrika under ett par veckor...klimatdiagram, topografisk karta och befolkningsproblematik. Men nu är det dags för fortsättningen. Vi, Sara och Johnny, har som målsättning att våra SO-ämnen ska uppfattas som en helhet samtidigt som man känner en lust till att lära.

Afrika ska ju även belysas historiskt och vad passar bättre in än triangelhandeln.
Vår dagliga utmaning är ju att få till det entreprenöriella och samtidigt få med alla dess inneboende kvaliteter.Men vad är det då som är så entreprenöriellt i det här geografi- och historiemomentet???

Jo, vi jobbar med de olika förmågor.....och den här gången skapar vi lärande genom att:
  • Rita egen topografisk karta...här måste man kunnna använda sina teoretiska kunskaper
  • Skriva och berätta....orsaker och konsekvenser 
  • Skapa med händerna 
  • Själv få bestämma hur man ska presentera
Det är precis det här som är ett exempel på det  entreprenöriella lärandet....att få lära på olika sätt.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar