Entreprenöriellt lärande gör skillnad

lördag 1 mars 2014

Avdramatisera lärandet

Entreprenöriellt lärande för oss betyder att vi ständigt försöker utveckla variationen i undervisningen.
Variation i undervisningen tillsammans med vår coaching är det som har gett de bästa resultaten.
 
Med de här två ingredienserna som grund har vi hittat den inre motivationen hos många fler medarbetare jämfört med tidigare.......Men som pedagog måste man våga lämna katedern och låta eleverna arbeta med alla sinnen.
 
 
 
Låt de teoretiska delarna falla samman med mer kreativa moment. Det handlar om att avdramatisera lärandet för att på så sätt få syn de kvalitativa guldkornen som t.ex finns i ett mer praktiskt och reflekterande arbetssätt. 
 
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar