Entreprenöriellt lärande gör skillnad

måndag 3 mars 2014

Bra underlag för våra formativa bedömningar

7:orna var taggade att jobba klart med sina topografiska kartor idag. Det här sättet att arbeta har gett oss oerhört bra formativa samtal med våra medarbetare. Genom att skapa och forma med händerna samtidigt som man får fundera kring det man lärt sig ger oerhört mycket.

Bra underlag för formativa diskussioner

Praktisk landskapsanalys
Trots att vi redan nu har bra underlag för våra formativa bedömningar så är vi inte riktigt nöjda. Vi, Sara och Johnny, vill höja det geografiska samtalet ett steg till.

Vår plan är att vi och våra medarbetare ska mötas i lite mindre grupper där vi tillsammans ska titta på de olika landskapen samtidigt som vi problematiserar för att lyfta diskussionen. Det entreprenöriella förhållningssättet var ju helt nytt för våra 7:or när vi mötte de i höstas. Men nu är tonläget ett annat. Nu vet man, nu vill man och nu vågar man ta ut svängarna i sitt eget lärande.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar