Entreprenöriellt lärande gör skillnad

tisdag 8 oktober 2013

Våra medarbetare är trygga med den formativa bedömningen

För oss har entreprenöriellt lärande en stark koppling till bedömning för lärande. Vi, Sara och Johnny, har som mål att våra medarbetare ska känna sig delaktiga både när det gäller planering, genomförande och utvärdering. 

Men minst lika viktigt är att var och en känner sig trygg med den formativa bedömingen. Om vi får säga det själva så har vi lyckats och en av anledningarna hittar man i vår regelbundna ämnescoaching....

Alla medarbetare får veta hur man ligger till i förhållande till kunskapskraven. Men man får också veta vad som krävs för nästa steg.  

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar