Entreprenöriellt lärande gör skillnad

måndag 21 januari 2013

Entreprenörskap som någonting självklart?

Det finns skolor som ser det entreprenöriella som någonting självklart och naturligt. Friskolan Potentia i Bålsta är just en sån skola som har entreprenörskap som någonting självklart i sin profil.

Och det klart att det ger en extra tyngd när en hel skola kan utstråla ett entreprenöriellt förhållningssätt. Vårt eget entreprenöriella koncept sträcker sig över hela högstadiet under veckans alla so-timmar. Men så många fler ämnen än så är det inte....

Vad är det då som avgör om man ska lyckas med sin entreprenöriella pedagogik.....Först och främst så måste det finnas ett aktivt stöd från skolledningen. Flera undersökningar har ju visat att det är skolledningens engagemang som avgör om det ska bli ett entreprenöriellt förhållningssätt som rymmer hela skolan och alla klasser. Sånt engagemang verkar finnas på Potentia.

Hur det ser ut i Enköpings kommun är svårt att avgöra men om man lyssnar runt lite så får inte känslan av att hela skolor har ett entreprenöriellt sätt att tänka....kan hända att vi har fel. Men det är i alla fall ingenting som märks i marknadsföringen.

.......avgörande för att få till det entreprenöriella är..
  • höga förväntningar
  • annorlunda lärmiljöer
  • formativ bedömning
  • pedagogiskt mod...göra det som andra inte gör
  • att våga misslyckas
  • stort elevinflytande och hög delaktighet
Egentligen kan listan göras längre.....och ska man lägga till något från vår egen entreprenöriella pedagogik så vill vi lyfta några av våra framgångsfaktorer. Vi tror på en nära elevkontakt och vi lägger mycket tid på både coachingsamtal, medarbetarsamtal och lärande samtal. Det är faktiskt det som har skapat de goda resultaten och de nöjda medarbetarna



Inga kommentarer:

Skicka en kommentar