Entreprenöriellt lärande gör skillnad

fredag 16 maj 2014

Tvålärarskap är nyckeln till framgång!

Vår pedagogiska idé handlar ju om att vi alltid är två pedagoger på varje arbetspass. Visst har vi lite större grupper men kunskapsresultaten och den och den pedagogiska utvecklingen går hela tiden uppåt. Dessutom är det grymt kul att jobba med med en engagerad kollega.

Men det är inte bara vi som ser nyckeln till framgång genom att vara dubbla pedagoger. Samma sak ser man på Smedhagsskolan i Stockholm och biträdande rektor Malin Bergdal ser arbetssättet som överlägset. "Du kan styra undervisningen så att du når både svaga och starka elever. Alla får en möjlighet att utvecklas från sina förmågor. Någon dag kanske vi bestämmer att en av oss sitter med bara en elev för att det är någon vi måste få på banan".

Framgångsfaktor - tvålärarskap är nyckeln
Vi, Sara och Johnny, ser ju bara vinster med att vara dubbla pedagoger. Först och främst gynnas våra medarbetares kunskapsresultat samtidigt som vi hela tiden utvecklar de entreprenöriella lärmiljöerna. Intressant i sammanhanget är ju att det inte kostar en enda krona mer än andra sätt att undervisa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar