Entreprenöriellt lärande gör skillnad

söndag 11 maj 2014

Pedagoger behöver jobba tillsammans


Tänk om fler pedagoger skulle gå samman och jobba tillsammans. Vi har gjort det i drygt fem år och tillsammans med vårt entreprenöriella förhållningssätt kan vi bara se fördelar.
Genom att vi är två pedagoger kan vi göra individuella anpassningar för varje elev under pågående lektion och vi kombinerar teori och praktik för att alla elever ska kunna få visa sina kunskaper på bästa sätt. .
En av våra framgångsfaktorer är vår ämnescoaching som finns med samtidigt som lektionen drivs framåt. Det här är möjligt eftersom vi alltid är två pedagoger och en av oss kan frigöras för coachinguppdraget medan den andra exempelvis kan hålla en genomgång för den större gruppen.

Ämnescoaching, dubbla pedagoger och entreprenöriellt förhållningssätt

Vår coaching har alltid eleven i centrum och vi diskuterar höga förväntningar, kunskapskrav, individuella mål samt hur han eller hon ska göra för att ta sig till nästa betygssteg. Coachingen skapar också en naturlig relation mellan lärare och elev samtidigt som eleven ges möjlighet till en hög delaktighet i sitt eget lärande.

Dubbla pedagoger i klassrummet innebär att lektionen hela tiden fortlöper utan avbrott. Det finns alltid minst en av oss i klassrummet, vilket garanterar att undervisningen hela tiden går framåt. Vi har också skapat en struktur som innebär att alla elever har sin bestämda plats och allt material finns på plats när eleven kommer in på lektionen. Alla lektioner startar direkt utan onödigt spring efter penna eller böcker. Den här strukturen skapar en trygghet eftersom man som elev alltid vet att det finns en bestämd plats för varje person.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar