Entreprenöriellt lärande gör skillnad

fredag 5 april 2013

Skolledaren måste ha en aktiv roll om det ska hända någonting......det tål att tänka på.

För några veckor sedan släpptes en B-uppsats från Stockholms universitet. Uppsatsen heter Entreprenöriellt lärande i grundskolan och är framtagen av institutionen av Pedagogik och Didaktik.

Syftet med undersökningen var att klargöra huruvida det finns likheter i hur personal på grundskolan arbetar med entreprenöriellt lärande utifrån hur det tolkar begreppen entreprenöriellt lärande och entreprenörskap.

En viktig slutsats som uppsatsskribenterna kommer fram till är att det måste finnas stöttande skolledare om pedagogerna ska kunna utveckla arbetssättet.

Uppsatsen riktar sig gentemot samhällskunskapslärare och man kan konstatera att arbetssätten skiljer sig åt på de undersökta skolorna beroende på att man kommit olika långt i implemeteringsarbetet med det entreprenöriella förhållningssättet.

Det är en spännande undersökning som är väl värd att läsa och den bekräftar det vi, Sara och Johnny, redan vet. Skolledaren måste ha en aktiv roll om det ska hända någonting......det tål att tänka på.

Det handlar om att både skapa ett vettigt schema och att lyfta entreprenröeillt lärande som någonting som skolan prioriterar. Men ska det bli något resultat så räcker det inte bara med tomma ord....det måste till lite handling också. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar