Entreprenöriellt lärande gör skillnad

tisdag 16 april 2013

Hur ska jag förändra min undervisning?

I DN kan man läsa att ämneslärare på svenska grund- och gymnasieskolor saknar i stor omfattning utbildning i de ämnen de undervisar i. Självklart är det alarmerade siffror men att tro att elevers resultat ensidigt bara handlar om ämneskunskaper är en för lätt väg till "sanningen"

Där med inte sagt att ämneskunskaper inte har något värde...tvärtom, visst har de det. Ett stort värde dessutom.

Ska svenska elevers resultat höjas behöver många lärare fundera över sitt sätt att undervisa. HUR ska jag förändra min undervisning så att fler elever kan nå längre i sitt lärande? Kan det vara så att jag som erfaren lärare behöver fundera på lite nya pedagogiska grepp istället för att köra det gamla vanliga?

Vi, Sara och Johnny, som driver det entreprenöriella lärandet har sett oerhört många fler elever lyckas om man bara ger de chansen att lära på andra sätt....Just det man måste ge de chansen - och det är lärarnas uppgift.

Vi tror på det entreprenöriella förhållningssättet och våra utgångspunkter är:
  • annorlunda lärmiljöer
  • formativ bedömning
  • visa kunskaper på många olika sätt
  • höga förväntningar
  • se möjligheter
  • variation i undervisningen
  • delaktighet i planering, genomförande och utvärdering
  • att få det abstrakta konkret - praktiskt visa vad man lärt sig i många olika sammanhang
  • coachingsamtal
  • lärande samtal
Du kan vara hur duktigt och ambitiös ämneslärare som helst. Men du kan du inte stå vid katedern hela dagarna och mässa.... hur gärna du än vill. De kanske fungerade för trettio år sedan men ungdomar idag har helt andra krav.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar