Entreprenöriellt lärande gör skillnad

lördag 22 februari 2014

Högre förväntningar

Mer pengar och mindre klasser löser inte skolans kris. I stället måste resurserna hamna rätt, skriver Svenskt Näringsliv. Men man man menar också att det behövs högre förväntningar på eleverna.

Det finns även en intressant undersökning från Lärarförbundet (DN 18/2)  som visar att 46 procent av svenskarna vill ha mindre klasser i skolan. Resultatet är  föga förvånande!

Det är väl ett ganska förväntat resultat om man går ut och frågar föräldrar som gick i skolan för ungefär 25- 30 års sedan. Det klart man tror att skolan ska vara på ett visst sätt....läxor, en viss storlek på klasser eller att kunskaper bara kan mätas genom skriftliga prov. Det verkar som att alla andra områden i samhället ska utvecklas och förändras men inte skolan.

 

Vi, Sara och Johnny, som jobbar på ett helt motsatt sett får däremot oerhört bra respons från våra medarbetare....och det är ju trots allt de som är på plats. Det är väl deras sanning som ska få vara vägledande i första hand.

När vi gör utvärderingar med våra medarbetare så lyfter man det positiva med en större grupp:
  • Man lyfter det positiva med att en tydlig struktur för att på så sätt kunna jobba under lektionen.
  • Begreppet läxor har vi strukit, där emot ska alla elever få studiehjälp av oss pedagoger under arbetspassets gång
  • Man lyfter också våra höga förväntningar som vi har och som vi kommunicerar varje gång vi möts.
  • Sist men inte minst så har vårt entreprenöriella arbetssätt med många praktiska inslag genererat en helt annan inre motivation jämfört med den traditionella skolan.

  Inga kommentarer:

Skicka en kommentar