Entreprenöriellt lärande gör skillnad

måndag 10 juni 2013

Ny forskning....skickliga lärare

Lärandet är alltid spännande att diskutera och metoder och idéer finns det gott om. Vårt entreprenöriella förhållningssätt handlar om att var och en ska få lära sig på sitt absolut bästa sätt.

Om det är någon av våra medarbetare som kommer med egna förslag på hur man ska visa sina kunskaper så är det alltid okey....under förutsättning att det faller inom ramen för kunskapskraven förstås.

I vårt entreprenöriella klassrum ska det alltid finnas teoretiska delar som man sedan får omsätta i ett praktiskt sammanhang. Och en del av våra framgångsfaktorer hänger ihop med den uppsjö av arbetssätt och metoder som finns på våra so-timmar.

Vårt motto är stor variation .....och ibland är vi kvar i skolan, ibland blir det uppdrag som ska lösas med hjälp av näringslivet i Enköping.Nu finns det intressant forskning som till stora delar ligger i linje med vårt entreprenöriella tankesätt. I Skolvärden finns ett intressant reportage där skolforskaren Catharina Tjernberg resonerar kring lärandet:
"Det som också utmärker en skicklig lärare enligt Catharina Tjernberg är att de är kunniga i många olika metoder och arbetssätt. Det gör att de kan lyssna in eleverna i vardagen, anpassa sin undervisning och utmana eleverna oavsett var i lärprocessen de befinner sig".

Det klart att de känns extra bra när forskningen bekräftar det vi har utvecklat under snart sex år! Och utvecklingen fortsätter.......


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar