Entreprenöriellt lärande gör skillnad

lördag 1 juni 2013

Coachingen är en styrka

Om man vill utveckla sin pedagogiska idé så är det nödvändigt med utvärderingar.....Och för vår del ska det entreprenöriella vägas mot det mer traditionella.

Våra nior har arbetat entreprenöriellt under tre års tid, det är alltså de som kan ge oss tips och nya tankar på hur vi ska gå vidare.

Det mest imponerande är att alla känner sig nöjda och man lyfter fram coachingen som en styrka. Alltså att man kontinuerligt får veta vad som krävs. Man känner att man lär sig mycket mer med hjälp av formativ bedöming...

Vi är helt enkelt stolta över att våra medarbetare  ..som vill ha mer av det entreprenöriella förhållningssättet. Och det man lyfter fram är...
  • Variationen i undervisningen och att ingenting är omöjligt...inget arbetspass är det andra likt
  • Att hela tiden få möjlighet att visa sina kunskaper på det sätt som känns bäst 
  • Man lär sig mycket mer när den teoretiska delen får omsättas i praktiks handling
  • Att jobba utanför skolan ger mycket mer än att hela tiden sitta still i klassrummet
  • Vi har lärare som vill att vi kommer med egna idéer

Sist men inte minst så känner sig våra medarbetare trygga med vår bedömning. Man känner sig delaktig och man vet hela tiden hur man ligger till.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar