Entreprenöriellt lärande gör skillnad

tisdag 11 juni 2013

Ett fantastiskt entreprenöriellt läsår

Det har varit ett fantastiskt entreprenöriellt läsår...Och i vanlig ordning har en stor del av lärandet gjorts utanför skolan. I bland har näringslivet stöttat och hjälp till men både politiker och tjänstemän på olika nivåer har mött våra medarbetare i olika lärsituationer.

Vårt sätt att arbeta genererar helt klart fler intresserade jämfört ett mer traditionellt sätt. Hög motivation tillsammans med höga förväntningar ger bra elevresultat.

Innan vi slår igen butiken inför sommaren vill vi tacka alla som stöttat oss. Enköping har ett härligt näringsliv som så gott som alltid är med på noterna när vi hör av oss. Samma sak gäller våra politiker och tjänstemän i kommunen. Men även den "vanliga" Enköpingsbon är positiv och man bidrar gärna när man kan.

EP kom på besök när våra medarbetare möte lokala företagare
Hur kreativ kan du bli var temat för dagen
Lyckliga vinnare och duktiga entreprenörer

Nu tar vårt bloggande sommarlov men vi återkommer i början av augusti. Nytt läsår betyder lite förändringar....och för oss handlar det om att fortsätta utvecklingen av det entreprenöriella förhållningssättet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar