Entreprenöriellt lärande gör skillnad

fredag 31 januari 2014

Har du hittat startnycklarna?

Entreprenöriellt lärande handlar mycket om att hitta startnycklarna. Alltså att du som pedagog vågar chansa en del och hitta nya grepp för lärandet.

Egentligen är det inga stora justeringar som behöver göras. Men man måste våga släppa en del på kontrollen, ibland ganska mycket. För det första är det inget som säger att lärandet ska ske i klassrummet......lärande sker över allt och förmodligen bäst i ett sammanhang. För det andra så behöver man inte avsluta alla moment med skriftliga prov.Vi lärare är duktiga på att göra bedömningar, vi är faktiskt proffs på det. Det är någonting vi kan och någonting vi gör det varje dag. Därför är det just det som vi ska vara stolta över och våga lyfta fram lite mer. Men det vi framför allt behöver förbättra är att våga stå för våra bedömningar trots att de inte finns på ett skriftligt prov. Det handlar alltså om mer formativ bedömning.

Samma sak gäller de traditionsbundna läxorna som allt för ofta finns där bara för att det ska likna en skola som föräldrarna kan känna igen. Läxor har en stark ställning i Sverige.....men lite konstigt är det faktiskt. För hur man än läser styrdokumenten så finns det ingenting som diskuterar läxors vara eller inte vara. Det går helt enkelt inte att få något stöd för läxträsket i våra styrdokument. Och vi följer väl vårt regelverk......eller?Inga kommentarer:

Skicka en kommentar