Entreprenöriellt lärande gör skillnad

tisdag 28 januari 2014

Designade aktiviteter

Att ha pedagogiska diskussioner med kollegorna är alltid intressant. Just nu är det extra intressant eftersom några utav oss ingår i en studiecirkel kring formativ bedöming.

I dag landade diskussionerna kring hur man kan skapa tecken på lärande genom att designa aktiviteter där eleverna får visa vad det kan. Och det är just det som entreprenöriellt lärande innebär.....

Men hur ska man göra?
Jo ,skapa annorlunda lärmiljöer med uppdrag där hjärnan får en match, helst i ett praktiskt sammanhang. Gårdagens uppdrag "Hitta platsen" är ett bra exempel.

Värt att notera är att de flesta pedagoger verkar vilja jobba på det här sättet men motargumentet handlar oftast om för lite tid.

Men varför inte tänka lite annorlunda. Gör mindre av någonting annat och lägg tiden på att hitta bra lärmiljöer och designade aktiviteter som ligger i linje med kunskapskraven.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar