Entreprenöriellt lärande gör skillnad

torsdag 26 september 2013

Klimatfrågan med ett entreprenöriellt förhållningssätt

Entreprenöriellt lärande handlar om att vara en del av den värld man jobbar i.........och det gäller ju alla våra grupper.
  • Att vara delaktig 
  • Att ha egna åsikter 
  • Att tänka själva 
  • Att komma på egna lösningar
Just nu jobbar vi en del med klimatfrågan och det klart den ska upp på entreprenöriella agendan.  Riktigt hur vi ska koppla det teoretiska resonemanget till ett mer praktiskt görande vet vi inte än.

Klimatfrågan är något som berör alla av våra medarbetare och alla kan komma på egna sätt att bidra med.Men det är ju inte vi, Sara och Johnny som ska tänka ut allt. Delaktighet handlar om att vi verkligen tar reda på vad våra medarbetare vill och sen är det vi som verkställer samt ser till att det går att genomföra.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar