Entreprenöriellt lärande gör skillnad

tisdag 17 september 2013

Att våra medarbetare står i centrum är självklart

Ett entreprenöriellt förhållningssätt kan ibland underlättas om man som pedagog arbetar tillsammans. Först och främst så gynnas kreativiteten på ett helt annat sätt jämfört om man hela tiden försöker lösa allt på egen hand.

Vi, Sara och Johnny, som driver lite större grupper anser att flexibla grupperingar gynnar lärandet. I bland jobbar vi tillsammans i storgrupp och ibland kan vi göra uppdelningar utifrån vad som passar våra medarbetare bäst.

Att våra medarbetare står i centrum är självklart och det gör också att vi med blixtens hastighet kan gör förändringar utifrån dagsläget. Två pedagoger kan hitta helt andra lösningar än vad en ensamlärare kan göra i sitt klassrum.

Sist men inte minst så bli vår bedömning mer träffsäker....Vi har sett och upplevt samma sak och vi kan föra bra pedagogiska diskussioner utifrån våra styrdokument....alltså en mer likvärdig bedömning.
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar