Entreprenöriellt lärande gör skillnad

söndag 13 april 2014

Ett kvitto på att vår EPL-pedagogik har kommit långt

En av Skolinspektionens senaste rapporter lyfter fram att stöd och stimulans i klassrummet måste utvecklas.

Man skriver bland annat att.... "Granskningen visar att många skolor behöver förbättra sitt arbete. Läraren har en dubbel utmaning när det gäller att ge stöd till de elever som har svårt att hänga med i undervisningen samtidigt som lärarna ska stimulera de elever som har lätt för sig och som behöver utmaningar för att komma vidare i sitt lärande. Skollagen är tydlig med att skolan måste klara av båda dessa utmaningar".Det här är oerhört intressant läsning samtidigt som den är lite skrämmande...är det så här det ser ut i svenska klassrum?

Men det som är riktigt intressant är att vår EPL-pedagogik lyfter fram många av de delar som Skolinspektionen kritiserar stora delar av lärarsverige för.

Vi har EPL-pedagogik har utvecklats under snart sju år och det här är våra hörnstenar.

  • Vi skapar annorlunda lärmiljöer
  • Hur man lär sig spelar ingen roll...men att man gör det. Stor möjlighet för varje medarbetare att göra egna val.
  • Höga förväntningar varje arbetspass året runt
  • Alla våra medarbetare kan påverka sin egen lärsituation, delaktigheten är hög varje arbetspass...hos oss är ingenting omöjligt.
  • Formativ bedömning är naturligt och självklart.
  • Kontinuerlig individuell ämnescoaching och återkoppling....alla medarbetare vet vad som förväntas.
Det är nästan så man ryser när man tar del av Skolinspektionens granskning.....Men för oss så är det här ett naturligt arbetssätt sedan många år tillbaka.

Utöver det så har vi ett trumfkort som vi gärna delar med oss av. Vi är alltid två pedagoger i klassrummet och vi har lite större grupper. Men det gör också att våra medarbetare kan nå lite längre.
 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar