Entreprenöriellt lärande gör skillnad

fredag 17 maj 2013

Det entreprenöriella lärandet växer och växer.....

Det entreprenöriella lärandet växer och växer.....
  • Skolverket ska stimulera arbetet med entreprenöriellt lärande. Det handlar om att utveckla elevers förmåga att se möjligheter, ta initiativ och ..
  • Entreprenöriellt lärande är ett pedagogiskt förhållningssätt som handlar om att utveckla elevers motivation, självständighet, kreativitet, samarbetsförmåga och ...
  • Entreprenöriellt lärande vid Stockholms universitet. Under höstterminen 2013 erbjuder Stockholms universitet kurser i Entreprenöriellt lärande ...
  • Alla elever ska få nyttja sin fulla potential och utveckla sina förmågor genom att lärarna har ett entreprenöriellt förhållningssätt i undervisningen.
  • Entreprenöriellt lärande är att stimulera elevens grundläggande inre motivation och öka graden av personligt ledarskap det vill säga kunskap ...
.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar